(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song những ngày cuối năm các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn xã Quảng Nham (Quảng Xương) đang “tăng tốc” sản xuất để kịp chuẩn bị nguồn hàng lớn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHhu7dq4bqk4bu3LWThu6Hhu5nhu5FxNeG6t+G7o+G7ueG7teG7t+G7mcO04bqmNuG6seG6oeG7isSR4buL4bq34buL4bux4bq34bu1d+G6t+G7i+G7k8Oz4bq3w6zhu5nDs3Hhurfhu5Phurnhu5nhurfhu7Xhurlx4bq3d+G6t+G6pOG6u+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t1Hhu5NkcOG6t+KAnOG7t+G6vXHhu5Hhurfhu7fhu6fhu4vigJ3hurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t3nhu5PDgOG7i+G6t+G6tMOA4bq34bu34buTxqHhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu7bDs+G7t8OgL+G7k+G6teG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7kmpk4buJ4bqx4bqhUOG7geG7i+G6t+G7icOB4bq34bq5ceG7k+G6t+G7k8ODd3Hhu5Hhurfhu4vhuqBk4bq34buJxqHhu4vhu5Phurfhu4pSLuG7mOG7iC3hurVjN+G6t+G7tXJx4buR4bq3ceG7k+G6snHhu5Hhurdx4buRZeG6puG6t+G7i+G7ueG7p+G7meG6t3Hhur1w4bq34buLxJHhu4vhurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq34buL4buTw7PhurfDrOG7mcOzceG6t+G7k+G6ueG7meG6t+G7teG6uXHhurfhu7fhu7NvceG6t8SpxqFk4bq3w6xlceG6t+G6pOG6u+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t1Hhu5NkcOG6t2HDneG7ueG6uXHhu5Hhurcow4Phu7Fx4buRw6HhurfEqWRx4buR4bq34oCc4bu34bq9ceG7keG6t+G7t+G7p+G7i+KAneG6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu34bq3xKnhu4/hurfhu5/GoXnhurfhu4vhu5Phu7lpceG6t8OsxqHhurdx4buR4bu5xalx4bq34buTZXHhu5Hhurfhu6Hhu61x4bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0w4Dhurfhu7fhu5PGoeG6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t+G7tsOz4bu34bq3UeG7keG7ueG6pm9x4bq3xKnEkXHhurdR4buT4buFcOG6t+G7iGdx4bq3w6LhurPDosOiOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXhurV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqz4bq1L8Oi4bqz4bqr4buJ4bq1w6LhurPhurPhurXhurXhurPhu7fhuqVj4bqpY+G6p+G7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDDouG6p+G6teG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4buKxJHhu4vhurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq34buL4buTw7PhurfDrOG7mcOzceG6t+G7k+G6ueG7meG6t+G7teG6uXHhurd34bq34bqk4bq74bq3w53hu7nhurlx4buR4bq3UeG7k2Rw4bq34oCc4bu34bq9ceG7keG6t+G7t+G7p+G7i+KAneG6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu34bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0w4Dhurfhu7fhu5PGoeG6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t+G7tsOz4bu34bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bql4bq14bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu5Phu6/hu5nhurfEqeG7meG7j3DhurdxZeG6pjfhurfhu7fDqeG7meG6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t3HDg+G7reG7i+G6t3DDqnDhurfhu7Thu6Vx4buR4bq3KW9xN+G6t+G6pOG6u+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t1Hhu5NkcOG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurdx4buT4buFceG6t8SpZHHhu5Hhurfhu7fhu5Xhu4vhu5Phurfhu4vhurDhu4vhurfEqXNx4buR4bq34buL4buTZOG7mTfhurfhurRoceG6t+G7i+G7k+G7ueG6puG7j3Hhurfhu7Xhurlx4bq3eeG7k2lw4bq34buzZOG6t+G7t+G7k8ah4bq34bu34buzw4Phu69x4buROOG6t+G7tuG7k2py4bq34buL4buT4buZZOG6t+G7tW3hurfhu4vhuqBk4bq34bulceG7keG6t+G7tuG7s2dx4bq3LuG6vXHhurdR4bu54bul4buZN+G6t+G7i+G7k+G6oOG6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhu7fhu5Phu5fhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq3ZHHhu5PhurfEqeG6u+G6t+G7oWVw4bq3ceG7keG7k8Oy4bq34buL4buTw7PhurfDrOG7mcOzceG6t3HDg+G7reG7i+G6t3DDqnDhurfEqcODduG7i+G6t+G7kWdx4bq34bqn4bqz4bq3ceG6vXA4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeKAnC5lcuG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq3ceG7kWXhuqbhurfhu7fhu5PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq34bu34bul4buZ4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t8Sp4buZ4bq34buRZ3HhurfDojjhurPhurPhurPhurfhu6Hhu5Xhu7fhurdxw4Phu63hu4vhurdww6pwL+G7t+G7k8SRceG7kTjhurfhu7bhu7nhuqbhurdx4buT4buZb3E34bq3ceG6vXDhurdxZXLhurfhurRlcuG6t+G7icaheeG6t+G7tsOz4bu34bq34bu14bq5ceG6t+G7ocODdnHhu5Hhurfhu5FmeeG6t+G6pS3huqfhurfhu6FncTjhurdR4buT4buZw7Lhu7nhurfEqcOp4buZ4bq34buh4bqs4bq3d+G6t+G7i8SR4buL4bq34bu34bubceG7k+G6t+G6pGThurfEqeG6u+G6t8Sp4buB4bu34bq34buTZXHhu5Hhurfhu7fhuq7hurfhu7Nm4bu34bq34bu14butcDfhurdxb3Hhurfhu5Phu5nhu41x4bq3cWThuqbhurfhu4vhu5NBceG7keG6t+G7t+G7peG7meG6t8SpZHHhu5Hhurfhu7fhur1x4buR4bq34bu34bun4buL4bq3xKnhu4/hurfhu5/GoXnhurfhu7Xhurlx4bq3eeG7k2lw4bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0w4Dhurfhu7fhu5PGoeG6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keKAnTfhurfhu6Vx4buR4bq3UeG7ueG7peG7meG6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu3OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoGpw4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqt4bql4bq1eeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6s+G6tS/DouG6s+G6q+G7ieG6tcOi4bqz4bqzYuG6reG6q+G7t+G6teG6q+G6p2Ni4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIGJj4bql4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhu4rEkeG7i+G6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhu4vhu5PDs+G6t8Os4buZw7Nx4bq34buT4bq54buZ4bq34bu14bq5ceG6t3fhurfhuqThurvhurfDneG7ueG6uXHhu5HhurdR4buTZHDhurfigJzhu7fhur1x4buR4bq34bu34bun4buL4oCd4bq34bu14bq5ceG6t+G6pOG7uWbhu7fhurd54buTw4Dhu4vhurfhurTDgOG6t+G7t+G7k8ah4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq34bu2w7Phu7fhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqXhurXhurHhurcv4bqhw6AvanDhuqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4oCcxKjhu4Hhu4vhurfDrOG7meG7jeG7tzfhurdx4bq9cOG6t3Fk4bqm4bq34bu14bq5ceG6t3nhu5NpcOG6t3HDg+G7reG7i+G6t3DDqnDhurfhu7Thu6Vx4buR4bq3KW9x4bq3xKnhurvhurfEqcODduG7i+G6t+G7i+G7pXHhu5Hhurdx4buTaHHhurfhu6Fl4bq34bu14bq5ceG6t3nhu5NpcOG6t1Lhu4pSWTfhurfEqeG7j+G6t8O94bu54bq5ceG7keG6t8OsxJHhurfhu7Xhurlx4bq3eeG7k2lwN+G6t+G7i+G7k0Fx4buR4bq34bu34bul4buZ4bq3xKnhurvhurfEqWnhuqbhurdww6lx4buT4bq3w6zEkXHhurfhu5NlceG7keG6t8O94bu5ZOG6t+G7i8SR4buL4bq34bu34buzZHHhu5Hhurdww6lx4buR4bq3xKnhu4/hurfhu5Hhu53hurLhurfhurThurJx4buR4bq34bupceG6t8SpxqFx4buT4bq34bu14bun4bq34buhw4N2ceG7keG6t8Spw6nhu5nhurfhu6HhuqzhurfhurRl4bq3cHfhurfhu7PGsHHhu5Hhurfhu5/hu5PEkeG7i+G7k+G6t+G7k2Vx4buROOG6t8Soxalx4buR4bq34bu34buT4buv4buZ4bq3w73hu7lkceG6t+G7t+G7hXDhurfEqcOzceG6t8OsZHLhurfDrOG7lzfhurdx4buT4bq7ceG6t3DEkeG7izjhurfhu5Lhu5nhu41x4bq3cWThuqY34bq34buJcuG6t+G6uXHhu5Phurfhu5PDg3dx4buR4bq34buL4bqgZOG6t+G7icah4buL4buT4bq34buKUi7hu5jhu4gt4bq1Y+G6t3FvceG6t3Hhu5Hhu7nFqXHhurdx4buR4bu54bqmb3Hhurfhu6Hhu5nhu43hu7nhurfEqWfhu7nhurfhurRlcuG6t+G7n+G7k2Rx4bq34buT4buZw7Nw4bq34buT4buxcTfhurfhu7VyceG7keG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5HhurfhurThu5fhurfhu7fhu5PDs+G6t3Bl4bq34buR4buZxJHhurfhu4vhurnhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7oXLDqeG7meG6t3HDg+G7reG7i+G6t3DDqnDhurfhu7fhur1x4buROOG6t+G7kuG7meG7jXHhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq34bq0w61x4bq34buR4buZ4bqy4bq3ceG7keG7ueG6pm9x4bq34buR4buZxJHhurfhurRl4bq34buLc+G6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7oXLDqeG7meG6t3HDg+G7reG7i+G6t3DDqnDhurfhurThu63hu5nhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7oXLDqeG7meG6t+G7keG7mcSR4bq34buf4buTxJHhu4vhurdx4buTZOG7ueG6t+G7t+G6ruG6t+G6peG6szjhurPhurPhurPhurfEqcWpceG7keG6t8Spw7Nx4bq34bq14bqt4bqzOOG6s+G6s+G6s+G6t8Spxalx4buRL+G6t+G7oeG7leG7t+KAnTfhurfhu6Vx4buR4bq3UeG7ueG7peG7meG6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu34bq34bu34buTb3A4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6peG6tXnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhurPhurUvw6LhurPhuqvhu4nhurXDouG6s+G6teG6reG6p+G6s+G7t2Jjw6JjYuG7oeG6szjhu6N54buRNOG7syBj4bql4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhu4rEkeG7i+G6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhu4vhu5PDs+G6t8Os4buZw7Nx4bq34buT4bq54buZ4bq34bu14bq5ceG6t3fhurfhuqThurvhurfDneG7ueG6uXHhu5HhurdR4buTZHDhurfigJzhu7fhur1x4buR4bq34bu34bun4buL4oCd4bq34bu14bq5ceG6t+G6pOG7uWbhu7fhurd54buTw4Dhu4vhurfhurTDgOG6t+G7t+G7k8ah4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq34bu2w7Phu7fhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqXhurXhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tsOp4buZ4bq34buL4bux4bq34bu1d+G6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu34bq3cHLhu5nhurfhu5/hu5Phu6Xhurfhu4vhuqBk4bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7k+G6t+G7pXHhu5HhurfEqOG7gXHhu5Hhurfhu4rhu6Vx4buR4bq3UeG7k+G7hXE34bq34bqk4bq74bq3w53hu7nhurlx4buR4bq3UeG7k2Rw4bq34buL4bqiceG7keG6t8SpZHHhu5Hhurfhu7dm4bu34bq3w6xo4bu34bq3xKnhu4/hurfhu5/GoXnhurfhu4vhu7lx4buR4bq3xIJx4buR4bq34bu14bq5ceG6t3nhu5NpcOG6t+G7i+G7k3Lhurfhu4vEkeG7i+G6t8Sp4buxceG6t+G7k2Vx4buR4bq3xKnhurvhurfEqeG7geG7tzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bukceG7keG6t1Hhu5Phu4Vx4bq34buL4buT4buZZOG6t+G7tW034bq3ceG7kWXhuqbhurfhu7fhu5PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq34bu34buZb+G7ueG6t+G7t+G7k8OA4bq34buf4buTcuG6uXHhu5HhurfhuqXhurfhu7dmceG6t3By4buZ4bq34buf4buT4bulL+G7t+G7k8SRceG7kTfhurfhurThu63hu5nhurfhu5Hhu5nEkeG6t8OsxJFx4bq34buhbeG6t+G7n+G7k3Lhurlx4buR4bq34bqp4bqzOOG6s+G6s+G6sy3huqvhurM44bqz4bqz4bqz4bq3xKnFqXHhu5Ev4buf4buROOG6ty5lcuG6t+G7tsOz4bu34bq34buhZeG6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t8Sp4buZ4buPcOG6t+G7i8SR4buL4bq3xKnDqeG7meG6t+G7oeG6rDfhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq3xKnhu4Hhu7fhurfhu5NlceG7keG6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t3Hhu5Nm4bu34bq3xKnhu4/hurfhu5/hu5lx4buT4bq34buJcmRx4buTN+G6t+G7oWVw4bq3w73hu7ll4bq3w6zhu5nDs+G7uTg4OOG6t3FvceG6t3nhu5Phurnhu5nhurfEqWnhuqbhurdww6lx4buT4bq34bu14bq5ceG6t+G6pOG7uWbhu7c44bq34buKw4Fx4buR4bq34bq04but4buZ4bq3xKlzN+G6t8Sp4buP4bq3w6zhurly4bq3xKnhurlw4bq34bu14bq5ceG6t3nhu5NpcOG6t2Rx4bq34bu3cmVx4bq34buL4buTcuG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7teG6tuG6t+G7icOAceG7kTfhurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq34buf4buZ4buPcOG6t+G7tXLEkeG7t+G6t+G7i+G7k+G7geG7t+G6t+G7t+G6ruG6t+G7n+G7k+G7heG7ueG6t3Hhu5NoeeG6t3Hhu5Hhu7nhuqZvceG6t+G7oeG7meG7jeG7ueG6t8Spw7Nx4bq34buf4buT4buF4bu54bq34bu14bux4bq34buL4buTw7M4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6peG6tXnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhurPhurUvw6LhurPhuqvhu4nhurXDouG6s+G6tWPDouG6s+G7t+G6qeG6peG6qeG6teG6p+G7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDhuqvhuqnhuq3hurHhurdk4buh4bu3IOG6seG7isSR4buL4bq34buL4bux4bq34bu1d+G6t+G7i+G7k8Oz4bq3w6zhu5nDs3Hhurfhu5Phurnhu5nhurfhu7Xhurlx4bq3d+G6t+G6pOG6u+G6t8Od4bu54bq5ceG7keG6t1Hhu5NkcOG6t+KAnOG7t+G6vXHhu5Hhurfhu7fhu6fhu4vigJ3hurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t3nhu5PDgOG7i+G6t+G6tMOA4bq34bu34buTxqHhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu7bDs+G7t+G6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6peG6teG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4buK4bqiceG7keG6t+G7t+G7k2py4bq34bulceG7keG6t1Hhu5Phu4VxN+G6t+G7icOB4bq34buf4buT4bulceG7keG6t+G7i+G7k8Op4bqm4bq34bu34buTanLhurfhu7Xhu6fhurfhu6HDg3Zx4buR4bq34bq0ZeG6t8OD4bu54bq34bu34buZb3HhurfEqWfhu7nhurfhu7fDg+G6t+G7i+G7k3Lhurfhu4vhu5Nm4bu34bq34buhw4N2ceG7keG6t3Hhu5PDg3Hhu5Hhurfhu5Hhu5nEkeG6t3Dhu4Hhu7fhurfhu5NlceG7keG6t3By4buZ4bq34buf4buT4bul4bq3ceG7kWXhuqbhurfhu7bDs+G7t+G6t+G7i+G6onHhu5Hhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34bu34bq9ceG7kTjhurcu4buZ4buN4buL4bq3xKnDquG7t+G6t+G7k2Vx4buR4bq3ceG7kWXhuqbhurfhu7bDs+G7t+G6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu4vhu5Phu5vhurfhu5FzeeG6t3nhu5NnceG6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZHLhurfhu7fhu5Phu7nhurdx4buTaHnhurfhu4vhu5Ny4bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7kzfhurdwZeG6t+G7i3Rx4bq34buR4buZQXnhurfhu5Hhu5nhurnhu5nhurfDveG7ueG6psOz4bu34bq34bq04buZ4buN4buL4bq34buhZXDhurfhu4vhu5Ny4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buhZHLhurfEqcawceG7keG6t8SpxqFk4bq3eeG7k8OD4buxceG7kTjhurfhu5Lhu5nhu41x4bq34buL4bux4bq34bu1d+G6t8SpZHHhu5Hhurfhu7fhu5Phu7lv4bq34bq14bql4bq3ceG7k+G7hXHhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34bq04but4buZ4bq34bu34buT4bu54bq3ceG7k2h54bq34buf4buTcuG6uXHhu5HhurfhuqXhurfhu7fhu7Phu5nhu43hu7nhurfEqcWpceG7kS/hurdx4buRw4Phu6/hu5kv4bu34buTxJFx4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXDonnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhurPhurUvw6LhurPhuqvhu4nhurXDouG6s8OiY+G6reG6reG7t2Lhuq3huqdj4bq14buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIOG6teG6qcOi4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhu4rEkeG7i+G6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhu4vhu5PDs+G6t8Os4buZw7Nx4bq34buT4bq54buZ4bq34bu14bq5ceG6t3fhurfhuqThurvhurfDneG7ueG6uXHhu5HhurdR4buTZHDhurfigJzhu7fhur1x4buR4bq34bu34bun4buL4oCd4bq34bu14bq5ceG6t+G6pOG7uWbhu7fhurd54buTw4Dhu4vhurfhurTDgOG6t+G7t+G7k8ah4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq34bu2w7Phu7fhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqXDouG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buTanLhurfhu7fhu5dw4bq34buT4buZ4buP4bu54bq3xKnDg3bhu4vhurfDrOG7mcOz4bu34bq34bu34buzb3HhurfEqcahZOG6t8OsZXHhurfhuqThurvhurfDneG7ueG6uXHhu5HhurdR4buTZHDhurfhu5Phu5nhu41x4bq34buLc+G6t+G6teG6p+G6t+G7iXJkceG7k+G6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu415N+G6t+G7t+G7qeG6t+G7k3Z54bq34bu3xJHhu4vhurfhu4vhu5PDs+G6t8Os4buZw7Nx4bq34buT4bq54buZ4bq34bu14bq5cTfhurfDg+G7reG7i+G6t+G7t+G7lXHhu5Phurfhu4vhu5PDs+G6t8Os4buZw7Nx4bq3xKnDg3bhu4vhurdiOOG6s+G6s+G6s+G6t+G7t2ZxL3Hhur1w4bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0w4Dhurfhu7fhu5PGoeG6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t2Hhu7fhu7NyceG7keG6t8Spc+G6t+G7icah4buL4buT4bq34bq0w4DhurfEqeG7pXHhu5Hhurfhu6HDqXHhu5Phurfhu6Fl4bq34bqtOOG6qeG6s+G6s+G6t+G7t2Zx4bq34buLxJHhurfhu5/hu5Phu6U34bq3cHLhu5nhurfhu5/hu5Phu6U24bq34buLxJHhurdxw4Phu61x4buR4bq34bq1OOG6teG6s+G6s+G6t+G7t2ZxNuG6t3HDg+G7reG7i+G6t3DDqnDhurfhurU44bql4bqz4bqz4bq34bu3ZnHDoTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhUcOqcOG6t8Osw6rhu7fhurfEqcODduG7i+G6t+G6pOG7ueG6t+G7k8OD4butceG7keG6t3Hhu5Fl4bqm4bq34bu2w7Phu7fhurfhu6Fl4bq34bu34buT4buv4buZ4bq3xKnhu5nhu49w4bq3cOG7uWThurfhu7XDqnDhurfhu4vhuqBk4bq34buf4buTxJHhu4vhu5Phurfhu5NlceG7kTfhurdx4buTZuG7t+G6t+G7oWXhurdw4buB4bu34bq34buTZXHhu5Hhurfhu5Phurnhu5nhurfhu7Xhurlx4bq3cW9x4bq34buT4buZ4buNceG6t3Fk4bqm4bq34buTZ+G7ueG6t+G7k8Oz4bu34bq34buLxJHhu4vhurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq34buL4buTw7PhurfDrOG7mcOzceG6t+G7t8Op4buZ4bq3xKnhu4XhuqbhurfEqWRx4buR4bq3xKlp4bqm4bq3ceG7k2Rx4buT4bq34bu34buZw7Nx4bq3xKnGsOG6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu34bq3xKnhu4/hurfhu6FlcOG6t+G7s2Thurfhu7Xhurlx4bq3eeG7k2lw4bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0w4Dhurfhu7fhu5PGoeG6t+G7t+G7s8OD4buvceG7kTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5ROG7ueG7t+G7k3Lhu7PhurHhuqFR4buR4bu54bqmw7Vx4bq3xKjDqeG7t8OgL3nhuqE=

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]