(vhds.baothanhhoa.vn) - "... Còn nhớ ra đi ngày ấy/ Tóc xanh độ tuổi trăng tròn...", 2 câu thơ trích trong bài thơ “GẶP LẠI” được viết ngay hôm chúng tôi - những thanh niên huyện Nông Cống, lên đường ra trận sau 40 năm gặp lại (2011). Những đồng đội ngày lên đường (tháng 2-1972) tuổi mười tám, đôi mươi, tóc còn xanh giờ đây bạc trắng mái đầu ôm nhau mừng mừng, tủi tủi không kìm được những giọt lệ lăn trên khóe mắt. Gặp nhau trong vòng tay chai sạn đời thường vì lăn lộn mưu sinh, nhưng trên tất cả là tình đồng đội, những câu chuyện của thời “hoa lửa” cứ thế tuôn trào không dứt. Suốt chiều dài của năm tháng khốc liệt cho đến hôm nay mỗi khi nhớ lại cảm xúc dâng trào, rưng rưng nỗi niềm đối với những đồng đội nằm lại với núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Câu chuyện ấy, năm tháng ấy “không thể nào quên”. Hôm nay sau 50 năm nhớ lại, một tiểu đoàn (500 thanh niên) của huyện Nông Cống phần lớn được bổ sung cho một tiểu đoàn có thể nói “lừng danh” - một trong số ít những đơn vị cấp tiểu đoàn nổi tiếng nhất trên chiến trường Tây Nguyên - Tiểu đoà
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT894buGw6nhu4XEkTrhu4Thu4vhu4VkOsOD4buJ4buFZDrDsjrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwhLDpb4buFxJE6xJHhu5fhu4Vk4bu2Iy/EkSw9I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPxJDhurFbxIM/PeKAnOG7tOG7tOG7tDrDg2jhu4U64buFxJFuOsO0Wzrhuq9lOuG7hWQiw7o6OcO6Lzrhu5Jnw6M6dVvhu4XEkTrhuq9qOuG7k+G7mWtlOuG7k8O0MuG7hWQ64buTw7Ro4buF4bu04bu04bu04oCd4buyOi46w6M44buZOuG7k8SRbTrhu5PDtMOpw6PEkTrhu5PDtGbhu4VkOuG6oyJlOuG7k8SRbTrigJxEw73hu4464buG4butReKAnTrhuq/hu6PDs8OjOnNl4bqn4buTOuG7hWRbw7o6xJHhu4vhu4M6w6PEkeG7leG7hWQ64buT4buLZTotOuG7hcSRcuG7hWQ64buTxJFb4buFxJE64buFZeG6peG7hTrEkeG7mcO64bqp4buFOuG7hOG7i+G7hWQ6w4Phu4nhu4Vk4buyOuG7h+G6peG7hTrhuq/hu6Nv4buFZDrDtFs64buTw7TDoeG7hTrhu5Fb4buZOig7OuG7hTLhu4M6ZDXhu4864buHIGU64bu4LjssLEDhu7Q64buExJFy4buFZDrhuq/EqeG7hWQ64bqvamU64buFZCLDujrhu4fhuqXhu4U64bqv4bujb+G7hWQ64bu44buTxJFd4buFZDouLSx9Pi5AOuG7k+G7mWtlOuG7g+G7o29lOuG7k13hu4Phu7I64bqv4buLZTrhu4Phu6NtZeG7sjrhu5Nnw6M6w6No4buFOnVb4buFxJE6ZGVvOuG6rzjDujrhuqMgw6M64buTw7Qz4buFZDrhu4NdZTrhuq9h4buZOuG7i+G7gzrhu4XEkVvhu5k64buD4buh4buFZDrhu4Phu6Hhu4Vk4buyOuG7k+G7m2U64buT4bubZTrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buB4bq54buDOuG6r+G7o8Ozw6M64buFxJFy4buFZDpkZWnhu5M64buH4bqpOuG7hzLhu4U64buTw7ThuqXhu4U64buBxJFn4bqxOuG7gzPhu5Phu7Q6RDXhu4864buFxJFb4buZOuG7k8O0ZuG7hWQ6c2jhu4VkOuG7k1vDujrDo8SRW2U64buRIOG7hTrhuq9vZTrhu5PEkeG7o2/hu4VkOnPhurk64buHMuG7hTrhu4dq4buFOuG7g+G7o+G7mTrhu5Fl4buFxJHhu7I64buFxJHhu6Phu4VkOuG7k8O04bql4buFOuG7kznhu5M6w6MwOuG7hyI64buT4bq54buFxJE64bqvxKnhu4VkOuG6r2pl4buyOuG7hcSRcuG7hWQ6w6M44buZOsOjxJHhu5nDuuG6qeG7hTrDo+G7m1s64buTxJFvZTrigJzEkWZbOuG7h3Fb4oCdOsOj4bufOuG7k8SR4bqnOuG7k+G7meG7i+G7hTrhu5PDtCJmOuG7gcSR4buL4buFZDrEg+G7n+G7k+G7tDrhu5Dhu5nhu4nhu5M6w6PEkWXhuq3hu5k6xIMiZTrDo+G7m1s64buFMuG7gzrhu5PEkV3hu4VkOuG7gcSR4buJw6M64buHZeG6qeG7kzrDo8SRZjrhuq/huqfhu4U6xJHhu4vhu4M64buFW8O6OuG7g2xlOuG7gcSRZTrhu4XEkW464buHIGU6w6Mw4buDOnXhu5XDozrEgzjhu4VkOuG7k8O0Imbhu7I6w7Thu6Phu4VkOsO04buj4buFZDrhu4VsZTrhu4Vl4bqt4buDOuG6r+G7iWU6c25lOuG7hcSRcuG7hWQ64bqvxKnhu4VkOuG6r2plOuG7hTThu4M64buHIGU6c25lOuG7heG7lWU6w7Thu6Hhu4VkOuG7kjjDujrhu4Rk4buZw7rhuqXhu4U6xJHhu5fhu4VkOnPDquG7tDrDgzjhu5k6w6PEkeG7mcO64bqp4buFOjnDuuG7sjrhu4Uy4buDOuG7k8SRXeG7hWQ6OcO6OuKAnOG7gcSR4buL4buFZDrhu5PEkeG6qzrhu4UiZjrDteG7meG6peG7heKAneG7tDrEkOG7i+G7gzrhu4Vbw7o64buRW+G7mTopOzrhu4Uy4buDOuG7hcSRbjrhu4cgZeG7sjrhu4Nq4buTOuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4U64bu4KTs7OuG7k8SRW+G7hcSROuG7hWXhuqXhu4VAOsOj4bubWzrEkeG7mcO64bqp4buFOuG7hOG7i+G7hWQ6w4Phu4nhu4VkOuG7j8SRYeG7hTrhu4du4buFOuG6r+G7o8Ozw6M64bqjazrhu5Hhu5nhu4VkOsOjxJFmOuG7g2rhu5M64buTZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTrDo2c64buTxJHhuqs64buFZ2U64oCc4buH4buh4buFZDrEg1vhu4XEkeKAnTotOuG7g2rhu5M64buTw7Rm4buFZDrhu5Hhu4k6w6nhu5M64buFxJFy4buFZDrhuq9t4buFOnPhurs6w6M54buPOuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4U64buFa2U64buTZeG6p+G7hWQ64buFxJE54buTOuG7k8O04bql4buFOsOjxJFl4bqn4buFOuG7k8O04bujb+G7hWQ64buSOMO6OuG7hGThu5nDuuG6peG7hTotOuG7kmXhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6PCEsOlvhu4XEkTrEkeG7l+G7hWQ64buTw7Rww6M64buTxJHhu5lqw6M64buCNeG7kzrhu5PDtMOh4buFOuG7kjjDujrhu4Rk4buZw7rhuqXhu4U64bu44bqiIUDhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/Dg1vhu4/hu5NlZuG7hT89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/Eg+G7k8SR4buZ4buD4bqjOmXDg+G6seG7heG7k+G6scO0Pzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD90ZcSD4buTxJFZOj47O+G7j3XDnTrEkeG6sWVkxJHhu5NZOjwsO+G7j3XDnT864buRw7TDo+G7sD8vL8OjxIPhu4Xhu7ThuqNbZuG7k8SRW+G7hcSRxJFmW+G7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLi4pOy8sPj7EgygsKSw7OyHhu5MuLCE74buHLDstLDvhu7Thur/hu49kPzpb4buH4buT4buwP+G7hsOp4buFxJE64buE4buL4buFZDrDg+G7ieG7hWQ6w7I64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8ISw6W+G7hcSROsSR4buX4buFZOG7tj86dGXEg+G7k8SR4buwPz47Oz86xJHhurFlZMSR4buT4buwPzwsOz86Lz3hu4Jl4buFxJE6xJFpW1k6xJDEqTrDg8SRZeG6p+G7hSMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu4Qy4buDOix9Pi7hu7I64buBxJFlOuG7gyI6w6Phu5lqw6M64buBxJFd4buFZDrDo8SRZeG6p+G7hTrDo8SR4buJ4buFZDrhu4LGsDrDo+G7n+G7mTrhu4Xhu6Nuw6M64bqj4bujbsOjOnMiZjpkZVtlOuG6r2Yg4buFOsO14buZw7rhuqfhu5M64buHZeG6qeG7kzrhu4XEkTnhu5Phu7I64buFZMSR4bqxOuG7k8SR4bqxZjrhu5Nl4bqn4buFZDpkaWU6w6Phu5tbOuG7kms6w7Xhu5nhu4nDo+G7sjrhu4Nq4buTOuG7j8SRZuG7hWQ64buTw7QiZjrhu5PEkWU64bqv4buZWzrhu5Hhu4tlOuG7hWtl4buyOsO0auG7hWQ64buBxJEz4buPOuG7k8O0ZuG7hWQ64buTxJFb4buFxJE64buFZeG6peG7hTrDozA64buF4bujbsOjOuG7k8SR4buLZTrhu5PEkeG7lcOjOuG6o1tmOsOjxJEi4buFZDrhu5PDtFtlOuG7k8O04bq1OuG7k+G6ueG7hcSROuG7hWThu5nDuuG6qeG7hTrhu4fhuqXhu4U64bqv4bujb+G7hWQ64bqvXeG7hcSROmRlNcOj4bu0OuG7ksSRXeG7hWQ6Li0sfT4u4buyOuG6r8Oz4buTOuG7k+G7mcO64bqr4buFOsO14buZOOG7hTrhuq9h4buZOnXhu5k44buF4buyOuG7k8SRW+G7hcSROuG7hWXhuqXhu4U6w7I6ISwvISw6dTE6w6Phu5tbOsSR4buZw7rhuqnhu4U64buE4buL4buFZDrDg+G7ieG7hWQ64bqvMTrEkTLhu4VkOsSRXWU64bqvZTrhu4HEkV3hu4M64buT4buZw7rhuqvhu4Xhu7Q6KTs7OuG7k8SRW+G7hcSROuG7hWXhuqXhu4U64buPxJFh4buFOuG6r+G7i+G7hWQ64bqvW+G7hWQ64buFZMSpZTrhu5PDtOG6peG7hTpkxJHhuqc64buFxJEiOuG7k8O04bujb+G7hWThu7I64buT4buZa2U64bqvb2U6w6No4buFOsO0OeG7kzrhu5PDtOG6tTrhuq8xOuG7k8O04buV4buFZDrhu5Phu5nDuuG6q+G7hTpzIjrhuq/hu6PDs8OjOuG6o2XhuqXhu4U6w6PEkeG6pzrhu5PEkSLhu4XEkTrhu4Nq4buTOuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4Xhu7I6w7TEqWU6xJEi4buFxJE6w7Xhu5k44buFOnPhuq06dTE6w4Nd4buFOuG7gMSR4bql4buyOsSR4buZw7rhuqnhu4U64buExJHhu6M6VeG7mTjhu4U64bu44buFW8O6OuG7hyI6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhu4TEkeG7ozrhu5LEkVvhu4XEkUA64buDW+G7hWQ64buPxJFl4bql4buFOsSRZeG6qeG7mTrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjx7KTrhu5LDtOG7meG7hWQ64bqvZiLhu4U6LCg6LTrhu5Lhur3hu4XEkTrhuq9qZTrhu5LEkVvhu4XEkTrEkGdb4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PcSCZjrDuuG6peG7mTrDo2Hhu5k6w6Phu5tbOsOjxJFl4bqn4buFOuG7k8O04bujb+G7hWThu7I64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8eyk6w6PEkeG6vTrEkeG7mTnhu4U64buH4buZw7rhuqnhu4U64bqv4bujw7PDozooKTrhu4VkIsO6OsO0xKllOuG7g1vhu4VkOuG7j8SRZeG6peG7hTrEkWXhuqnhu5k64buDbmU64bquZiLhu4U6ITsoITrhu7jDo8SR4buV4buFZDrhu5Phu4tlOuG7hWdlOnPhu5llOnNuZTrhu4XEkVvhu5k64buTw7ThuqXhu4U64bqv4bujb+G7hWQ6w7RbOuG7k8O0w6Hhu4U64bquZiLhu4U6ITsoITrhu4ciOuG6r2Yi4buFOuKAnHPhu4s64buBxJHhu4vhu4VkOsOjZzrDtFvigJ1AOsSDZjrDg8SRw6nhu4XEkTrhu5PDtOG6uzpzZeG6peG7hTrhu5Nl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOuG7k8SR4bujw7Phu4VkOuG7lcO6OuG7hGThu5nDumLhu4U6U2Xhuqfhu5M64bu4w7Xhu5nhuqU64buEZMSR4bqpOi064buSw6rhu4XEkUA6xIPhuqHhu4U6w7Xhu5k44buFOnMiZjrDo8SRZeG6p+G7hTrhu5PDtOG7o2/hu4Vk4bu0OuG7hGQiw7o6LD4tKC0sfT4u4buyOuG7k2Yi4buFOuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4U64buTIOG7gzrhuqNl4bqp4buTOsO14buZ4bqlOsSR4bujbeG7hWQ64buFxJE04buDOsSR4bujbuG7hWQ64buEW+G7gzrhu5PEkTbhu4VkOuG7k2Xhuqfhu4Xhu7Q6w5RbOuG7k8O0w6Hhu4Xhu7I6w6PEkeG7leG7hWQ64buT4buLZTrhu4Nb4buFZDrhu5PEkeG6sWY64buDIuG7mTp1W+G7hcSROsOjOMO6OuG7h106w6Phu5tbOuG6oyDhu5M64buFZCLhu4U64buH4buZxKnhu4Vk4buyOuG7k8O04bqxOsOj4bubWzpz4buX4buFZDrhuq854buTOsODXeG7hTrhu4DEkeG6pTrhu4fhu5nhu4vhu4U64buTxJHhu6Nv4buFZDrhu5PDtHDDozrhu5PDtGbhu4VkOuG7kzjhu4M64buT4bujw7Lhu4VkOsOj4bubWzrDo13hu4XEkTrhu4fDqeG7hcSROuG7k8O04bq1OuG7gcSRZTrhu4XEkW46c+G6rTrDteG7meG6pTrEkeG7o23hu4VkOuG7ksSRW+G7hcSROsSQZ1vhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89w4PEkWXhuq3hu5k64buD4buZauG7hTrhu4VkIsO6Oiw+LSgtLH0+LuG7sjrhuq9t4buFOnPhurs6xJEi4buFxJE6w7Xhu5k44buFOnPhuq064bqv4bqn4buFOnUxOuG7gmXhu4XEkTrhu4DEkeG7i2U64bu44buE4buL4buFZDrDg+G7ieG7hWRAOuG6r+G7o8Ozw6M64buH4bqp4buFxJE6xIPhu6Hhu4VkOuG7hyBlOuG7kW064buTXeG7hTpzImY6w7I64buTw7Rm4buFZDrEgzjhu4U6cyI64buR4buJOuG6r+G7i+G7hWQ64bqvxKnhu4VkOuG6r2plOuG6r+G7o8Ozw6M64buTw7ThuqXhu4U6w6PEkWY64buPxJHhurfhu486c+G6rTrhu5PEkTLhu4M6ZGVbOuG6r+G6ueG7hcSROiw64buFZCLDujrDtMSpZTrDteG7mVvDujrhu4cgZTrhuq9t4buFOnPhurvhu7Q64buS4buJZTrhu4VkIsO6Oix9LSgtLH0+LuG7sjrhu5NmIuG7hTrhu5Nl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOuG7k8Oh4buPOuG7k8O04buZ4buFZDrhu4fhuqXhu4U64buTIuG7mTrEkcOtWzrDo8SRIMO6OuG7g2rhu5M64buDIMOjxJE64bqv4bqn4buFOkRbOsOV4buZXeG7hTrEkCLhu4XEkTp14buZ4buJ4buFZDrhu5Mi4buZOsSRIuG7hcSROsO14buZOOG7hTrhuqNqOuG6r+G6p+G7hTp1MTrhuq7hu5/Dozrhu47EkeG7lcOj4buyOsSR4buZw7rhuqnhu4U64bqu4bufw6M64buSxJFpOuG7uMSQIjrhu5LDquG7hcSRQDrhu4VkxJHhur064buHIGU64buDauG7kzrhuq/huqXhu4Phu7I64buT4buJZTrEkeG7i+G7gzrhu5Fb4buZOuG7h+G6peG7hTrDo1vhu4VmOsSRIuG7hcSROsO14buZOOG7hTrhuq/huqfhu4U6w4NwOuG7hOG6oeG7gzrhu7jDleG7mTDhu4VkOuG6ouG6ueG7hcSRQOG7tDpTIuG7sjrhu5Phu6E6w4NwOuG7hOG6oeG7gzrDo13hu4XEkTrhu4fDqeG7hcSROuG7k8O04bq1OuG6ozPhu5M64bqvYeG7mTrEkSLhu4XEkTrDteG7mTjhu4U64buTw7ThuqXhu4U6xIMxw7o64buSw7Thu6Nv4buFZDrhu5Bt4buFOmRh4buFOiw64buTxJFd4buFZDrhu5PDtG9lOnMiZjrhuq/huqfhu4U6w6PEkWXhuqfhu4U64buTw7Thu6Nv4buFZDrhu5I4w7o64buEZOG7mcO64bql4buF4bu0OuG7hMSRcuG7hWQ64buTxJFd4buFZDrhu4VkIsO6OsSRIuG7hcSROsO14buZOOG7hTrhu5PDtMOoZjrhuq/DqGY64buHamU64buR4buZ4buJZTrhu5PDtOG6peG7hTrDtOG7oeG7hWQ64buSw7Thu6Nv4buFZDrhu5Bt4buF4buyOuG6r+G6peG7gzrhu4VkxJHhur3hu7I64buFZCLDujrhuq9l4buyOuG7hcSRcuG7hWQ6w6Nt4buFOuG7g+G7o1s6w7Thu6Hhu4VkOuG7hcSR4bujOuG7k8O04buV4buTOuG7heG7o27DozrDo+G7nzrEg1tlOsSDNuG7hWQ6cyJmOsOjXcOjOuG6o+G7mWtlOsOjxJFl4bqt4buZOuG7hyLhu4M6w6PEkWY6w6MwOuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4U64buBxJHhu4vhu4VkOuG7hTnhu5k64bqv4bujw7PDozrDo23hu4M6MuG7heG7tDrhuq7hu6Nv4buFZDrEkSLhu4XEkTrDteG7mTjhu4U64bqj4bq7OuG7heG7o27Dozrhu4fhu506w6PEkWVbOsOjM+G7k+G7sjrhu4XEkWXhuq3hu5k64buTw7Qg4buDOsSD4buh4buFZDrDo8SROOG7hTrhuqPhurs64buDXcO6OuG6o1vDujrhuq/hurvDo8SROmZb4buFxJE64buTIMOjOsSDcjrEg2pl4bu04bu04bu0OuG7ksSR4bqnOuG7hcSR4buj4buFZOG7sjrhu5M54buTOsOjMDrhu4XEkXLhu4VkOuG7gcSRZzrhu4HEkTLhu4U6ZGVb4buFOuG7gcSRa+G7sjpdw6M64buHZeG6qeG7kzo5w7o64buBxJHhu4vhu4VkOuG7k8SR4bqrOuG7hyLhu4M6w6PEkeG7l+G7hTrhuqPhu6Nuw6M6w6Nd4buFxJE64buHw6nhu4XEkTrhu5PDtOG6tTrhu4Thu4vhu4VkOsOD4buJ4buFZOG7tDrEkGk64bqvMTpz4bujw7Phu5M6w7Xhu5lbOuG7kznhu5M6w6MwOuG6r+G6qzrhuq/huqfhu4U6c25lOsOjxJFl4bqn4buFOuG7k8O04bujb+G7hWQ64buTxJHhurFmOuG7geG6pzrEkWYgw6PEkTrhuq8xOuG6r+G6u+G7hcSR4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PcSC4buh4buFZDrDo8SROOG7hTrhu5MgZTrhu4Nq4buTOuG6r+G6u1s64bqvZeG6q+G7gzrhu5Phu6Nt4buFZDrhuq/hu4llOlvhu4U64buTZiLhu4U6w6Phu5tbOsOjxJFl4bqn4buFOuG7k8O04bujb+G7hWQ64buSOMO6OuG7hGThu5nDuuG6peG7hTrhuq/huqs6w6Phu5vhu4VkOsOj4buJOuG6r2plOsSR4bq54buFxJE6cyI6w6PEkW86w6PEkeG6vTrEkeG7mcO6OsOj4bubWzrDo13Dozrhuq9t4buFOnPhurs64buPxJHDqVs64buTw7Thu6Nuw6M6c+G6rTrhu4XEkcOh4buFOsO14buZOOG7heG7tDrhuq7hu6PDs8OjOuG7hWTEkeG6vTpzImU64buFZCLDuuG7sjrDo8SR4buV4buFZDrhu5Phu4tlOuG6ozPhu5M64bqvYeG7mTrhu4ci4buDOsO14buZ4bqx4buFOnNuZTrhu4My4buFZDrhu4fhurHhu7I64buHxKk64buL4buyOsO0W+G7mTrhu5Mi4buZOuG6o1vDuuG7tOG7tOG7tDrhuq81w6M64bqjZeG6qeG7kzrhu4ciOnMz4buT4bu0OuG7kjjDujrhu4Vk4buZw7rhuqXhu4U6czPhu5M64buFxJFl4bqt4buZOnPhu4s64buB4bqrOnMiOsOj4bud4buFZDrhu4XEkVvhu4XEkTrhu4XEkeG7ozrhuq9l4bqp4buF4buyOuG7hcSRZjPhu4VkOuG7g2rhu5M6w6NdZTrhu4Xhuqfhu5k64buBxJHhu4vhu4VkOsOjMOG7hcSROmRlXcOjOuG7hyI6w6PEkeG7leG7hWQ64bqjXeG7gzpzImY64buFZOG7o29l4bu0OuG6omXhuqfhu5M64buHIjrDo8SRZeG6p+G7hTrhu5PDtOG7o2/hu4VkOuG7kjjDujrhu4Rk4buZw7rhuqXhu4U6w7TEqWXhu7I64buFxJHhu6Phu4VkOsOj4bud4buFZDrhu4HEkeG7i+G7hWQ64bqjZeG6p+G7kzrhuq9l4bqr4buDOsSD4buh4buFZDrDo8SROOG7hTrhu5PEkeG7mWrDozrhu5Phur3hu4XEkTrhu4UiZuG7sjrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buTxJE5w7o64buTxJHhu4vhu4U6dWfhu4Phu7I64bqjMOG7heG7sjrhu4ci4buFZDrDo+G7neG7hWQ6w6PEkTbhu4VkOmQ14buPOuG7hWThu6NvZTrEgzjhu4U64buFImbhu7I6w6PEkeG6vTrhu5PEkTnDujrDtOG7oeG7hWQ6ZGUiOuG7hWThu5Xhu5M64buFZCLhu4U64buTYeG7gzrhu4Mz4buT4bu04bu04bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7gjnDujrhu4VkIsO6OuG6r+G7o8Ozw6M64buFZMSR4bq9OuG7hWRtZTrhu4c5w7o64buHIGU64buR4bufw6M6cyJmOuG7gcSRZjDhu4VkOuG6r2Hhu5k64buTxJFd4buFZDo8LSx9Pi7hu7I6w6Ndw6M64bqvbeG7hTpz4bq7OuG7j8SRw6lbOuG7k8O04bujbsOjOnPhuq064buFxJHDoeG7hTrDteG7mTjhu4Xhu7Q64buAxJFmMOG7hWQ6LDs7OuG6r8Sp4buFZDrhuq9qZTrhuq/hu6PDs8OjOuG6o2s64buR4buZ4buFZDrDo8SRZjrDo13Dozrhuq9t4buFOnPhurvhu7Q6ITs7OsO14buZOOG7hTrhu4XEkTjhu4U6w6No4buFOuG7hyBlOuG7uOG7k+G7o23hu4VkOuG6r+G7o23hu4VkOuG7g2rhu5M64buTZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTrhu5PEkWXhuqfhu5lAOuG6o2s64buR4buZ4buFZDrDo8SRZjrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwhLDrhu5PEkeG7mWrDozrhu4I14buTOuG7k8O0w6Hhu4U64buSOMO6OuG7hGThu5nDuuG6peG7hTrhu7jhuqIhQOG7tDrhuq44w7o64buHIjrhu5Nl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOuG6r2rDozrhu4fDoeG7jzrhu4fhu6Hhu4VkOsSDW+G7hcSROuG7k8O04bql4buFOsOjxJFl4bqn4buFOuG7k8O04bujb+G7hWThu7Q64buQw6I64buTxJFl4bqn4buZOuG7kWfhu5M64buF4bqn4buZOuG7gcSR4buL4buFZDrhuq9l4bqr4buDOsO14buZWzrhu4fhurvDo8SROuG7kXE6w6Phu5tbOuG7g2rhu5M64buTZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTrhuqNd4buDOuG7k8O0xqE6c+G7l+G7hWQ64bqvOeG7kzrDtGrhu4VkOuG7h27hu4U64buAxJHhu5k6KDpEZVs64buGW2U64bu44buFW8O6OuG7hyI6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrDg8SR4bujOuG7jlvEkeG7sjpEZVs64buGW2VAOsOjXcOjxJE64buTxJHhurs6dTE64buO4buH4bqxZeG7geG7mTrDo8SR4buh4buFZDosKTrhu4Hhu4M64buTxJHhurFmOuG6r+G7o2/hu4VkOsOjxJFl4buDOuG6o1vDuuG7tDrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOuKAnOG6r13hu4XEkTrhuq844buZOuG7k8SRM+G7hWQ64bqvOcO64oCdOuG7hWtlOuG7k2Xhuqfhu4VkOuG6r+G6p+G7hTrhuq9qOuG6o2nhu4U64bqv4bq7w6PEkTrhu4HEkV1mOuG7hcSRW+G7mVk64oCcZDXhu4864buHw6nhu4XEkTo8ISw64bqv4buh4buFZDrDo2c64buFZOG7mTrhuq/GoeG7hWQ6c+G7i+G7tOG7tOG7tOKAneG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwhLDrhu5Nl4bqt4buFOuG7k8SROOG7hTrhu4ciOuG7kmXhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6PDrhu5PEkeG7mWrDozrhu5LDtOG7meG7hWQ64bqvZiLhu4U6IS47Oi064buDauG7kzrhu5PDtGbhu4VkOiE64buTw7Thu5nhu4VkOuG6r2Yi4buFOuG7uOG7ksO04buZ4buFZDrhuq9mIuG7hTohLjvhu7I64buSw7Thu5nhu4VkOuG6r2Yi4buFOjw84buyOuG7ksO04buZ4buFZDrhuq9mIuG7hTohIUA64buTw7Rww6M64buTZeG6p+G7jzrhu5PEkVvhu4M6ZGVbOsODxJFl4bqn4buFOsSD4bq7w6PEkTpFWzrhuq7DtDLhu4Vk4buyOuG7juG7h+G6sWXhu4PhurE64bu4RGVbOuG7hltlQDrhu4Uy4buDOix9PCnhu7Q64buSw7Rm4buFZDrDo8SRZeG6p+G7hTrEg+G6u8OjxJE64buFIsO6OuG7h2Hhu4U64bqvYeG7mTrhu5Nl4bql4buFOsO14buZOOG7hTpkZTBlOuG7j8SRZ+G7hWQ64buRcTrEg8ah4buFZDrhu4dww6M64buH4bujw7Phu4VkOsOjOeG7jzrhu5Hhu6M64bqvZiLhu4U6w7Xhu5lh4buFOuG7hcSRW+G7mTpzbmU64buQ4bujOuG6r2Yi4buFOuKAnOG7k2VbOsOjxJFu4buPOuG7hcSRZeG6qeG7kzrhuq9uZeKAneG7tDrhu4YiOuG7k8O0w6Hhu4U64bqvXeG7hcSROuG7gsawOuG6r2Hhu5k64buTZeG6peG7hTpzbmU6w6M54buPOuG6r2o64buHbuG7hTrhu5PDtOG6peG7hTrDo8SRZeG6p+G7hTrhu5PDtOG7o2/hu4VkOuG7g2Xhuq3hu4U64buEW+G7g+G7tDrhu5Bb4buZOuG7gcSRZTrhu5PEkVvhu4M6ZGVbOsOjxJFl4bqn4buFOsSD4bq7w6PEkTrhu47hu4fhurFl4buD4bqxOuG7k8O04bql4buFOuG6o+G7iTrhu5PDtMOpOuG7hyBlOuG7h3DDozrhu4fhu6PDs+G7hWThu7I6w6PEkeG6vTrhuq/huqs64buHIGU64buSw7Thu5nhu4VkOuG6r2Yi4buFOjw8OsOyOuG7kjjDujrhu4Rk4buZw7rhuqXhu4U64bu44buSw7Thu5nhu4VkOuG6r2Yi4buFOjw8OuG6o1s64buHYeG7hTrhuq/hu6PDs8OjOuG7j8SRZuG7hWQ6xINb4buFxJE6xJFl4bqp4buZOlvhu4XEkTrEkeG7l+G7hWThu7I6xJFl4bqp4buFOuG7k8SR4buZasOjOuG7kOG7ozrhuq9mIuG7hTosOzrDleG7mTjhu4U64bqvZiLhu4U6ITotOuG6omXhu4XEkTrhuq9mIuG7hTrhu5I4w7o64buEZOG7mcO64bql4buFQDrDo2jhu4U64buSw7Thu5nhu4VkOuG6r2Yi4buFOiEuOzrhuq/huqs64buHIGU64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8OsOyOuG7hyBlOuG7kjjDujrhu4Rk4buZw7rhuqXhu4Xhu7I6w6Ndw6M64bqvbeG7hTpz4bq7OsOjaOG7hTrhu4cgZTpzIjrhu5PDtOG7meG7hWQ64bqvZiLhu4U64bqjajrhuq/hu6PDs8OjOuG7h+G6qeG7hcSROsSRIuG7hcSROsO14buZOOG7hTpz4bqtOuG7g2Xhuq3hu4U64bqu4buL4buFZDrhu4Rb4buDOuG6o2rhu7Q64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8OsOyOuG7hyBlOuG7kjjDujrhu4Rk4buZw7rhuqXhu4U64buFxJHDoeG7jzpzbmU64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTohLDrhu4/EkV1mOuG6o2Xhu4XEkTrhu5PEkSLhu4XEkTrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwhLDrhu5Phu6E64bqvZzrhu7jhu4HEkWYw4buFZDrhu4Uy4buDOix9PD5A4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7glvhu4VkOuG7j8SRZeG6peG7hTrEkWXhuqnhu5k64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8ISw6cyJmOuG7k8SRb2U64bqvZeG6q+G7gzrDo8SRZeG6p+G7hTrhu5PDtOG7o2/hu4VkOuG7kjjDujrhu4Rk4buZw7rhuqXhu4U6ZDXhu4864buD4buZ4buL4buFOnMi4buFOuG7gcSRZzrhu4HEkTLhu4U64buTw7Rm4buFZDpzZeG6qcOjOsOj4buZ4buFZDrDoznhu486xJHDoeG7mTrDo2Hhu4U6w6PEkWY64bqjajrhuq9qZeG7tDpT4bq5OuG7k8SR4bqn4buyOmRh4buFOuG7hcSR4bujOsOjXcOjOuG6r23hu4U6c+G6uzrDo8SRZeG6p+G7hTrhuq854buZOsOyOsOjxJFl4bqn4buFOuG7k8O04bujb+G7hWQ64buFIsO6OuG7j8SRMGU64buTxJFww6M6xJFl4bqp4buFOuG7hcSRZeG6qeG7gzpzxqE6c+G7oVs6w6PEkWXhuqfhu4U64bqvOeG7mTpz4buhWzp1OMO6OsSDcOG7hWQ6xJHDoeG7mTrDo+G7n+G7sjrhuqNd4buDOsSDOOG7heG7sjrhu5My4buFZDpkZVs64buRMOG7hTp14buZOeG7kzrigJzhu5NwOsOj4buZ4buFZDrhu5NwOsOjOeG7j+KAneG7tDpT4bq5OuG7k8SR4bqn4buyOuG7gzXDozrEg+G7lzrhuq/hu5/hu4VkOsOjxJE44buFOuG7kyBlOnPhu5fhu4VkOnPhurHhu4U64buTxJHhurs6dTE64buO4buH4bqxZeG7geG7meG7sjrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwhLDrhuq8xOuG7hyLhu4M6w7Q54buTOuG7k+G7ieG7kzrDozA6Ljrhu4XEkWXhuqnhu4M6c8ah4bu0OsSQw6Hhu5k6w6Phu586w6Phu5tbOuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4U64bqv4bujw7PDozp1OMO6OsSDcOG7hWQ6w7I6c+G7l+G7hWQ6c+G6seG7hTrhu5Hhu4vhu4VkOuG7juG7izrDg+G7izrDo2c6xJE24buFOuG7g2rhu5M64bqvIGU64bqvamU64buTMuG7hWQ6ZGVb4buyOuG7kTDhu4U6deG7mTnhu5M6w6Phu5nhu4VkOsOjOeG7jzrhu4fhu6Nt4buFZDrhu5PEkXDDo+G7sjrhu5PEkXDDozrhu4/EkcOg4buDOuG6rzDhu4M64bqjMGY6w6PEkWY64bqjajrhuq9qZTrDo8SRZeG6p+G7hTrhuq854buZ4bu0OsSQw6Hhu5k6w6Phu5864buBxJHhu4vhu4VkOsOjxJHhur064buHIjrhu4Xhu6Nt4buFZDrDtOG6ocO64buyOnXhu6PDsuG7hWQ6w7TDqOG7hTrhu4Xhu4vhu4VkOsOjxqHhu7I64buF4buZ4buLZTrhu4fDs+G7heG7sjpkIjrhu4MiOsOjaOG7hTrhu5Ey4buFOuG6ozPhu5M64buTxJHhu5U6w7Thu6Hhu4Vk4buyOuG6r13hu4XEkTrDo1064buHIuG7gzrhu5PEkXDDozrhu4/EkcOg4buDOuG7gcSR4buLOsSDcDrhu5PDtHLhu7Q64buCNeG7kzrhu4HEkV3DozrDo+G7i+G7hWQ64buTXcOjOsSDOOG7hTpzw6Hhu4U6w6Phu5tbOuG7kmXhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6PCEsOsOj4bud4buFZDrhuq8g4buTOuG7k25lOuG6r+G6veG7hcSROsOjW2Y6w6Phu5tbOuG7k+G6ueG7hcSROsO14buZOOG7hTrEgzjhu4U64oCcw6NdOuG7heG7o27Do+KAneG7tDrhu5LDtGbhu4VkOuG6oyJlOsSRXeG7kzrhu5PDtOG7mcO64bqt4buFOuG7k8SR4buJ4buFZDrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwhLDpb4buFxJE6xJHhu5fhu4VkOsOjZzrhuq9mIOG7hVk64oCmw4NvOuG7k1s6xJHEqeG7hWQ64buDIuG7mTrEkWZbOsOjxJFl4bqn4buFOsOj4buL4buFZC864buS4buhOuG7kjjhu4U64buGIMOjOsSDamU6c1vhu4VkOuG7heG7lWU64buR4buL4buFZC864bqu4bujb+G7hWQ64buD4bujb2U64bqj4buJ4buFOuG7uMOV4buZ4buJw6M64buHajrhu7jDleG7hkA6LChAOuG6ruG7n8OjOsODbTrhuqPhu4nhu5M64bqvxKnhu4U6ZGU1w6M64buTW+G7hS86xJAg4buTOmQgZjrhu4Xhu6Nt4buFZDrDo8SRZVs64bqv4buLZTrhu5Phurnhu4XEkTrDteG7mTjhu4U6c25lOsSDOOG7hTrDo8SR4buZ4buFZDrhu4do4buFZC86w5Xhu5nDuuG6p+G7kzrhuq9lOuG7k25lOuG7k2Xhuqfhu4U64buH4bql4buFOsSD4bujbmU6w6NvOuG7h8Oh4buPOsOj4buL4buFZOG7tOG7tOG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3Egjjhu4U6ZDXhu4864bqjajrhuq9qZTrhuqNbZjpkZW86w6Phu53hu4VkOuG7k8SR4bujb+G7hWQ64buTw7Rww6M6w6M44buZOsSRw61lOuG6r2Hhu5k64buTZeG6peG7hcOdOuG6o2o64bqvamU6PCEsOiJYOuG6omo64bqvamU64bqiw6nhu4XEkTrhu7jhuq8gZTrhu5XDujrEkCI6VeG7mTjhu4U64bqiw6nhu4XEkTrhu5Nl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOuG7k8O04bujw7Lhu4VkQOG7sjrhuqNqOuG6r2plOuG7ksSRW+G7hcSROuG7uOG6ryBlOuG7lcO6OuG7ksO0YeG7hTrhu5I54buTOuG7ksSRW+G7hcSROuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4U64buTw7Thu6PDsuG7hWQ64buB4bqnOuG7k2Xhuqfhu49A4buyOuG6o2o64bqvamU64buSxJHhurnhu4U64bu44buTxJHhu6PDs+G7hWQ64buVw7o64buEZOG7mcO6YuG7hTpTMuG7hTrhu5LEkeG6ueG7hTrDo8SRw6nhu4XEkTrhu5PDtOG6uzpzZeG6peG7hTrhu5Nl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFQDoiWDrhu4DEkWU64buHw6nhu4XEkTo8ISw64buTw7QwOuG7h29l4buyOuG6r+G7leG7hWThu7I64buTxJHhurk6xIM44buFOuG7hyLhu4VkOsSRImY6xJHhu5/hu4VkOsOjZzrhu4fhu6Nt4buFZDrhu5PEkXDDo+G7sjrhu5PEkXDDozrhu4/EkcOg4buD4buyOsO0W+G7mTp1W+G7hcSR4buyOuG6o2Hhu5k64bqjw6k64buTw7ThuqXhu4U64buF4bujbeG7hWQ64bqv4bqt4buZOuG7g1vhu4VkOsOjxJFmOuG6o2o64bqvamXigKY64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTrhu5PDtOG7o8Oy4buFZDrhu5LDtGHhu4U64buSOeG7kzrhu5LEkVvhu4XEkeG7sjrhu5Fb4buZOuG7hSLDujrhu4ciOuG7ksO04buZ4buFZDrhu5Phu6Nu4buFZDrhu5Lhu6M64buH4bqp4buFxJE6w5Xhu5k44buFOuG7gcSR4buZOi46xJHDujrhu5Fl4buFxJE64buFMuG7gzosfX17OuG7kyBlOuG7hiJmOuG7k8O0ZuG7hWQ64bqvZiLhu4U6w7Xhu5k44buFOuG7kXA6w6M54buPOsOjW2Y6xINmOuG7ksO04buZ4buFZDrhu5Phu6Nu4buFZDrhuq4iZjrhu5LDtGnhu4VkOuG7huG6u8OjxJHhu7I64buSa+G7hWQ64buTxJFb4buDOuG7g+G7o+G7mTrhu5PDtOG7o8Oy4buFZDrDleG7mTjhu4U64bqvamU64buExJE44buFOsSDOOG7hTpTZeG6qeG7kzrhu4Rb4buDOsSD4bqh4buFOuG6r2Hhu5lA4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7gMSR4buL4buFZDrDo8SR4bq9OuG7kzLhu4VkOmRlW+G7sjrhu5Ew4buFOnXhu5k54buT4buyOuKAnOG7k3A6w6Phu5nhu4Vk4buyOuG7k3A6w6M54buP4oCdOuG6rzDhu4M64bqjMGY64bqv4bubOuG6r2Xhuq3hu5k64buBZeG6qeG7hTrhuq/huqs64bqjajrhuq9qZTrDo8SRZeG6p+G7hTrhuq854buZOuG7gyI64buTw7QwZTrDteG7mVs64buFxJFy4buFZDrhu4Uy4buDOuG7k8SRXeG7hWQ64buB4bqrOuG7k+G7oTrhu4HEkWU64buDW+G7hWQ64buPxJFl4bql4buFOsSRZeG6qeG7mTrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwhLOG7sjrhuq9t4buFOnPhurs64bqvMTrhuq9d4buFxJE6xJEi4buFZDrhu5PDtDLhu4M64buTw7TDoeG7hTrhu4du4buF4buyOuG7hcSRw63hu7Q6w4NnOuG7hcSRcuG7hWQ64buTw7TDoeG7hTrhuq9d4buFxJE6c+G7izrDo+G7l+G7hWQ64buFa2U64buTZeG6p+G7hWQ64buFxJHhu6M64bqvXeG7hcSROsOjM+G7kzpkZVtmOuG7k8SR4buL4buFZDrDleG7hix94buyOsOV4buGLCjDnTrhuq9d4buFxJE64bqvZeG6q+G7gzrDo1tmOsODxJHhu6M64buQW+G7hWThu7I64bqiYeG7mTrDgyDhu4XDnTrhu5PDtMOh4buFOuG6r13hu4XEkTrDo+G7nzrhuq9l4bqr4buDOuG7kjjhu4U64buGIMOj4bu0OuG6rjXDozrhuqNl4bqp4buTOuG7k8O0w6Hhu4U64bqvXeG7hcSROuG7kmvhu4VkOuG7gcSRZjpVZTrhu5JlOuG7uOG7k8SR4bq7OnUxOuG7juG7h+G6sWXhu4Hhu5lAOsOjxJFdw7o64buFazrhu5Hhu5nhu4nhu5M6ITrhu4VkIsO6OuG6r+G6peG7gzrEkVvDujrhu5PDtMOh4buFOuG6r13hu4XEkTrhu5Nl4bql4buZOsSDZeG6qeG7kzpkaeG7hTrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwuOuG6o2Xhuqnhu5M64bqvauG7hWQ64buTw7Rm4buFZDrDo+G7i+G7hWQ64buRcDpzcuG7hWQ6w6PEkTPDozrDo2c6xJFh4buDOuG7hWRh4buDOsOyOsODxJHhu6M64buEZMSR4bq3OuG7uMO14buZw6Hhu4U64buH4bunOuG7huG6qTrhu4Jl4buFxJFAOuG6ozPhu5M64buR4buJ4buFZDosPjrhu5PhuqXhu4U64bqv4bq7w6PEkeG7sjrhu5PEkeG7mTrhu5NmIuG7hTrhuqNqOnPhu5064buBxJHDqTpzIjrhu4XEkWXhuq3hu5k6w7Xhu5k44buFOuG7k8O0W+G7hWThu7I6w7Xhu5k44buFOsSDxqHhu4Vk4oCmOlNuZTrhu5PEkSLhu4XEkTrhu5PDqcOjxJE64bqvNcOjOuG6o2Xhuqnhu5M6deG7mTnhu5M64buRM8Oj4buyOuG7hWQiw7o6LH0tKS0sfT4u4buyOuG7kmXhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6PCEsOuG7uOG6oiFAOuG6rzE64bqv4bujw7PDozrhu4TEkSI64buF4bujbsOjOuG7j8SRZuG7hWQ64buTNeG7hWQ6xINb4buFxJE6xJFl4bqp4buZOuKAnFvhu4XEkTrEkeG7l+G7hWTigJ3hu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89ITs7OuG7kzjhu4U64bqjZeG7hcSROuG7hOG7i+G7hWQ6w4Phu4nhu4VkOuG6r+G7o8Ozw6M64bqjazrhu5Hhu5nhu4VkOuG7uC464bqvw7Phu5NAOuG6r8Oz4buTOiw6cyJmOuG7kmXhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6PCEsOuG6r+G7leG7hWQ64buFZCLDujrhuq9t4buFOnPhurs64buTw7TDsjpz4bqtOsSRw6Hhu5k6w6Phu586w6PEkeG7mcOg4buFOuG6o+G6uzrhu4ci4buDOuG7h2I64bqvZ+G7hTrhu4XEkcOh4buFOsSDW+G7hcSROsSRZeG6qeG7mTpb4buFxJE6xJHhu5fhu4Vk4bu0OuG7kOG7iTrhu5M44buFOuG6o2Xhu4XEkTrhuq/hu6PDs8OjOuG7j8SROOG7hTrhuqNrOsOjxJFmOuG7kznhu5M6w6MwOuG6ryBlOuG6r2plOnMiOsOjXcOjOuG7k8O04buZ4buFZDrhuq9qZTrhu5PDtHDDozrhu5PEkeG7mWrDozrhu5Nl4bqr4buZOuG6r2Yi4buF4bu0OuG7kuG7oTrDo13Dozrhuq8gZTrhuq9qZTrhu7jDg0A64bqjajrhuqNl4buFxJHhu7I6w4N9w506w4MsO8OdOsODLCzDnTrDgywuw506w4MhOuG7uOG6rzXDozrDo+G7i+G7hWRA4buyOsODOuG7kzLhu4VkOmRlW8OdOuG7k8O04buZ4buFZDrhuq9qZTrhu7jhuqI6QDpzw6Hhu4U64buTMGXhu7I64buTxJHhu4vhu4VkOuG7k2Xhu4Xhu7I64buTw7Rl4buFxJE64buRXeG7k+G7sjrEkcOh4buZOsOjYeG7heG7sjrhu4/EkeG6oeG7meG7sjrhu5Nl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOuG6o2o64bqv4bqn4buFOuG7k2s6w7TDqOG7heG7sjrhu5NrOuG6r13hu4XEkTrDo13hu7I64buRMuG7hTrhuqMz4buF4oCmOuG7kznhu5M6w6MwOuG6r+G6reG7mTrDo2c64buHw6nhu4XEkTrhu4Thu4vhu4VkOsOD4buJ4buFZOG7tDrDg2c64buHw6I64buTw7ThuqXhu4U6w6PEkWXhuqfhu4U64buTw7Thu6Nv4buFZDrhu4VnZTrDo8SR4buZ4buFZOG7sjrhu5I4w7o64buEZOG7mcO64bql4buFOuG7hWdlOsO0ZeG6peG7hWQ6w7Q54buTOsSRZeG6p+G7gzrhu4Nq4buTOuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4U64bu44buTxJFl4bqn4buZQDrDo+G7l+G7hWQ6w7Xhu5nhuqU64buHIGU64bqv4bujw7PDozrhuqNrOuG7keG7meG7hWQ64buTZiLhu4U64bqjajrDo8SRZjrhu4Nq4buTOuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6W+G7hcSROsSR4buX4buFZDrhu5PEkeG7o2/hu4VkOnXhu5nDuuG6peG7hTrhuq9d4buFxJE64buTw7TDoeG7heG7tDrDg8SRw6nhu4XEkTrhu5PDtOG7mcO64bqt4buFOuG7k8SR4buJ4buFZDrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buFZCBlOmRlW+G7hTrhu4HEkWvhu7I6xJHDujrhu5Fl4buFxJHhu7I64buBZeG6peG7hTrDo+G7o2/hu4VkOuG6r13hu4XEkTpkZTXDo+G7sjp1OMO6OsSDcOG7hWQ64bqvbeG7hTpz4bq7OsOj4bubWzrhu4du4buPOuG7h27hu486w6Nd4buFOuG6o2rhu7I6w6PEkWXhuqfhu4U64buRw6o64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8ISw6W+G7hcSROsSR4buX4buFZDrhuq8xOuG7k8O04buZw7rhuq3hu4U64buHIGU6cyI64buTZeG6p+G7jzrhu5PEkeG6peG7gzrhu5Hhu5/Dozrhu4Mg4buFxJE6w6PEkWY6w6Nd4buFxJE64buHw6nhu4XEkTrhu5PDtOG6tTrhu4Thu4vhu4VkOsOD4buJ4buFZDrigJzDo8SROOG7hTrhu6Nu4buT4buyOsOjxJE44buFOsO0XWbigJ064buDbmU6cyJmOuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4Xhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buEZFvDujrhu5Fb4buZOuG7gcSRZTrDo+G7l+G7hWQ6c25lOuG6r23hu4U6c+G6uzrhuq9n4buFOuG7hcSRw6Hhu4U6xINb4buFxJE6xJFl4bqp4buZOuG6r23hu4U6c+G6uzpb4buFxJE6xJHhu5fhu4Vk4buyOuG7h8Op4buFxJE64buE4buL4buFZDrDg+G7ieG7hWQ64buTw7Rm4buFZDrhuq9qZTrEkeG6ueG7hcSROuG7kmXhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6PCEsOuG6ozPhu5M64bqvYeG7mTrDo8SRZjrhu5PDtMOh4buFOuG6r13hu4XEkTrDo+G7nzrhuq9l4bqr4buDOsODxJHhu6M64buEZMSR4bq3OuG7uMO14buZw6Hhu4U64buH4bunOuG7huG6qTrhu4Jl4buFxJE6RGVbOuG7hltlQOG7tDrhu5IgZTrhuq84w7o64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8LjrhuqNl4bqp4buTOuG6r2rhu4VkOsOj4bubWzrDteG7mTjhu4U64bqvamU6U2Xhuqnhu5M64buEW+G7gzrDo2rhu4VkOsSRaFs64bqj4buJOuG7j8SRaOG7hWQ6w7Q54buTOsOjw6Dhu4U64buDw6Hhu5Phu7Q6w4PEkeG7ozrhu4RkxJHhurc64buHIjrDozLhu4U6w6Phu5864buBZeG6peG7hTrDo+G7ieG7sjrDo8SRZVs64buHIuG7gzouOuG7gcSR4buZ4bu0OuG7gMSR4buZOuG6r8SpZTrhu6k6w6NbZuG7sjrhuq/EqWU64bqiOuG7k8SROeG7jzrhuq/hu6PDs8OjOuG6o1tmOsO14buZW+G7hcSROn064buHbuG7jzrEkSLhu4VkOsO0ImY64buBw6Lhu4M6ZFtlOsSDImU6PDs74buDOnMiOsO0auG7hWQ6KDs74buDOsSR4bq54buFxJE6w6Phu5s64buHIMOj4bu0OuG7kmvhu4VkOsO14buZOOG7hTrhu5Hhu4k6w6Phu5tbOuG7kmXhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6PC464bqjZeG6qeG7kzrhuq9q4buFZDrDo2c64buBxJFmMOG7hWQ6KC47OuG7h8Op4buFxJHhu7I6KDrhu4HEkcOg4buZOuG7j8SRXWY6LDspOuG7h2Xhu7I6LDrhu5PDtOG7meG7hWQ64bqvamU6w6Phu4llOnssOuG7h2U6w6Phu5fhu4VkOuG7g2rhu5M64buR4buJOmRlWzrhuq/hurnhu4XEkTpzw7M6w6Nm4buFOuG7kcOqOsO14buZW+G7hTrhuq/hurvDo8SR4bu0OsOV4buZWzrhu5PEkW9lOmRlW+G7hTrhu5PDtGXhu4XEkTrhu5Fd4buTOuG7k8SR4bqxZjrEg8OsZTrDteG7mcO6OuG7h+G7mcOh4buTOsSRZiDhu5M64bqvauG7hWQ6w6Phu5tbOuG6r+G6u8OjxJHhu7I64buTxJHhu6Nv4buFZDrhuqNb4buFOuG7hWQiw7o64buF4buJ4buFZDrDtFs6w7Xhu5lb4buFxJE64bqvxKnhu4U64bqvZTrhu4fhu5fhu4VkOuG7kcahw6M6c25lOuG6o13hu4U64buBw6nhu4XEkTrhu4HEkWYw4buFZDopLSw7OuG7geG7gzrDo8SRZVs64buTxJEi4buFxJE64buFxJFl4bqt4buZOuG7k2s64buRxqHDozp14buZ4buJ4buFZDo54buP4buyOuG7k2s6w6PEkeG7ieG7kzrhuq/hu6Nv4buFZDopOuG7uOG6r+G7o2/hu4VkOuG7k+G7oTrhu5PEkeG6uzp1MTrhu47hu4fhurFl4buB4buZOsOjxJEgw7o64bqv4bqn4buFOsODxJHhu6M64buEZMSR4bq3QOG7sjrhu5NrOuG7h+G7l+G7hWQ64buRxqHDozpz4bqtOuG7hWQxOiE64buG4bqpOuG7ksSRW+G7hcSR4bu0OuG7kuG7iWU64bqv4bqn4buFOsOjxJHhu5Xhu4VkOsOjxJHhur064bqv4bqrOuG7hyBlOi464bqv4bqn4buFOiE6azrhu4/Ekcahw6M64bqj4bql4buFOuG7hWRmImU6w6No4buFOuG7hyBlOsO04buV4buTOnPhuq06w6My4buFOsOj4buf4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7kFvhu5k6LDs64buFZCLDujrhu5PDtGXhu4XEkTrhu5Fd4buT4buyOuG6r2Xhuq3hu5k64buTw7RbOuG7hTPhu4M6w6PEkTPDozrhu5Phurnhu4XEkTrEkeG6ueG7hcSROuG6r+G6u8OjxJHhu7I64bqiW+G7hTrDo8SR4bq9OsSR4buZw7o64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8ISw64buH4bql4buFOuG7kVs64bqjIuG7hTrhu4fDoeG7jzrhu5PDtMOh4buFOuG6r+G6u1s6ZGUwOuG7k+G7o23hu4VkOuG7k3A6cyI64buH4buZw7rhuqnhu4U64buTw6Hhu4864buTxJHhu5lh4buFOuG7k8SRxqHDozrDo13Do8SROuG6r13hu4XEkTrDtMSpZTrEkSA6w7Xhu5nDuuG6p+G7kzrhu5M44buDOuG6r13hu4XEkTrDo8SRM8OjOuG7k8SRM+G7hWQ6c25lOsOjXcOjxJE64bqvXeG7hcSROuG6rzXDozrDo+G7i+G7hWQ64buFxJHhu6Phu4VkOuG6r13hu4XEkTrDo8SRM8OjOuG7k2Xhuqfhu4U6w6PEkTPDo+G7tDrhuq5d4buFxJE64bqv4bqn4buFOuG6rzjhu5k64buPxJEwZTpkZXI6cyI64bqjXeG7gzrhu5PDtMahOuG6r+G6p+G7hTrhuq9n4bu0OlPhu6FbOuG7hWTEkWU64bqjZeG7hcSR4buyOnPhu6FbOuG7k2Xhuqfhu4864buTxJHhuqXhu4M64buHcMOjOuG7h+G7o8Oz4buFZDrhuq/huqs64bqv4bql4buDOuG7k8SR4bufOuG7hcSROeG7kzrhu4Xhuqfhu5k64buTOeG7hTrDo+G7i+G7hWQ6w6PEkeG7o1s6xIPhu5/hu5M64bqvZeG6q+G7gzrhu5PEkeG6uTrhuq9d4buFxJE64buTZeG6p+G7j+G7tDrDg13hu4XEkTrhu4fDqeG7hcSROuG7k8O04bq1OuG7hOG7i+G7hWQ6w4Phu4nhu4VkOuG7h2Hhu4U64bqvYeG7mTrhu5Nl4bql4buFOuG6r+G7o8Ozw6M6deG7meG7hWQ64buTw7TDoeG7hTrhu4XhuqXhu4U6w7Q54buTOsSRMuG7hWQ6xJFdZTrhu5PDoeG7jzrhu4fhu5nDuuG6qeG7hTpzIjrEkWnDozrEkcOtZTrhu4Fl4buFxJE64buFZMSRZeG6qeG7gzrDo+G7m1s64bqvxKnhu4VkOuG6r2plOuG6ryLhu4U6W+G7hcSROsOjxJHhur06xIPhuqHhu4U64buTw7ThuqXhu4U64buRWzrhuqMi4buFOuG7k13DozrDo8SRZeG6p+G7heG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu5Lhu4llOiEsLXstLH0+LuG7sjrhu5NmIuG7hTrhuqNqOuG7kmXhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6PCEsOsSR4bq54buFxJE64buTxJEi4buFxJE6ezrhu4Phu51lOuG7k2Xhuq3hu4U64buFxJHDoeG7jzrhu5PEkeG6sWY64buPxJHhu6Nt4buFZDpd4buFOsOjXcOjOuG6o2o64buPxJHDoeG7hTrhuq8iZjrDo+G7i+G7hWQ64buRcOG7sjrDozPhu5M6xJEi4buFZDrDtCJmOuG7gcOi4buDOmRbZeG7sjrhuq814buTOuG7g+G6ueG7hTrEgsSQOi47OsOj4buX4buFZDrhu5Ndw6M64buFZMSRZeG6qeG7jzrhu4Nq4buTOuG7h+G7lcOj4bu0OuG7kjnhu5M6w6MwOsOjXcOjOuG7g+G7nWU64buTZeG6reG7hTrhu4XEkcOh4buP4buyOuG6t+G7gzrDteG7mTjhu4U6cyJmOnPhurs64buTw7TDqTrhu5PDtGbhu4VkOuG6r+G6peG7gzrhu5E34buFOuG7kSLhu4VkOuG6r8OzZTrhu4fhuqnhu4XEkeG7tDrhuq7hu5Xhu4VkOiwsxJE64bqv4bql4buDOiEsLXs64bqv4bujw7PDozrhu4fhuqnhu4XEkTrhu4VrOuG7keG7leG7hWThu7I6w6Ndw6M64buD4budZTrhu5Nl4bqn4buFOsO14buZOOG7hTrEg+G7l+G7hWQ64buD4bq54buF4buyOuG6o2rDozrhu4/EkV064buTxJFrZTrhuqNbw7o6fTrhu4du4buPOsSRIuG7hWQ6w7QiZjrhu5PEkSLhu4XEkTp9OuG7h+G7iWU64buFxJHDrTrhuq/huqs64bqjajrhuq9qZTrhu5Nl4bqn4buFOsO14buZOOG7hTrhuq9d4buFxJE6w6PEkWXhuqfhu4M6w6Phu5864bqvZeG6q+G7gzrDg8SR4bujOuG7hGTEkeG6t+G7tDrhu5LDtMOh4buFOuG6r13hu4XEkTpz4buLOsOj4buX4buFZDrhu4HEkeG7icOjOuG7h2Xhuqnhu5Phu7I64bqv4bqn4buFOik6ZGVvOuG7kV3hu4VkOuG7hWQiw7o6Li19LSx9Pi7hu7I64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8ISw64bqvMTrhu5Nl4bql4buZOsSDZeG6qeG7kzpkaeG7hTrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwuOuG6o2Xhuqnhu5M64bqvauG7hWThu7I64buTxJHhu5k64buFxJFl4bqt4buZOsO14buZOOG7hTrhu5PDtFvhu4Vk4buyOsO14buZOOG7hTrEg8ah4buFZOG7sjosPjrhu4fDqeG7hcSROsOj4buJOuG7k8SR4bubOsSD4bujbmU6xJFh4buDOuG7hWRh4buDOsOjxJHhu4nhu4VkOuG7k8O0MDrDteG7mcO64bqn4buTOuG7h2Xhuqnhu5M6w6Phu5nhu4llOsOj4buX4buFZDrhu4/EkTBlOsO0Wzrhuq9h4buZOsSRIuG7hWQ64buTw7Rm4buFZDrhuq9nOuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4U64buTw7Thu6PDsuG7hWQ64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8LjrhuqNl4bqp4buTOuG6r2rhu4VkOsO14buZOOG7heG7tDrhu5LDtMOh4buFOuG6r13hu4XEkTrDozLhu4U6w6Phu586w4PEkeG7ozrhu4RkxJHhurc6w6Phu5tbOuG7kmXhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6PCEsOlvhu4XEkTrEkeG7l+G7hWQ64buHIjrhu5PDtMOh4buFOuG6r13hu4XEkTpz4buLOsOj4buX4buFZDp14buZOeG7kzrhu5Ezw6M6cyI64buD4bqh4buZOuG7g3DDozrhuq/hu6PDs8OjOuG6omo64buS4bujOuG7h+G6qeG7hcSROuG7gjXhu5M64buTw7TDoeG7hTrhu5I4w7o64buEZOG7mcO64bql4buFOuG7uOG6oiFAOuG6o2Xhuqvhu5k6xIPhu6Nt4buFZOG7sjrhu4HEkeG6seG7hTrhu5PEkeG7o8Oy4buFZOG7tDpEZTBlOsO14buZw7rhuqfhu5M6dWbhu4VkOsOjMuG7hTrDo+G7nzrDg8SR4bujOuG7hGTEkeG6t+G7sjrhu4VkIsO6OiwsLX0tLH0+LuG7sjrhuqJqOuG7kuG7ozrhu4fhuqnhu4XEkTrhu4I14buTOuG7k8O0w6Hhu4U64buSOMO6OuG7hGThu5nDuuG6peG7hTrhu4fhuqnhu4XEkTrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwhLDrhuqMi4buFOmRlW2Y6w6My4buFOsOj4bufOsODxJHhu6M64buEZMSR4bq3OsOjxJFmOuG7ksO04buZ4buFZDrhuq9mIuG7hTouKDrhuq/huqs6xJEi4buFxJE6w7Xhu5k44buFOnPhuq06xJHhu6Nu4buFZDrhu4Rb4buDOuG7k8SRW+G7gzpkZVs6w6PEkWXhuqfhu4U6xIPhurvDo8SROnM4w7o64buHOeG7hTrhu5Nl4bql4buZOsSDZeG6qeG7kzrDozLhu4U6w6Phu5864bqu4bufw6M6w4NtOuG7uERlWzrhu4ZbZUDhu7Q64buQ4buZ4buJ4buTOig7OuG7hWQiw7o64bqv4bql4buDOuG7kmXhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6PCEsOlvhu4XEkTrEkeG7l+G7hWQ6w6Phu5fhu4VkOnNuZTrDo13Dozrhuq9t4buFOnPhurs64bqjIOG7hTpz4bujw7Phu5M6w7Xhu5lbOuG7g+G7meG7i+G7hTpzIuG7hTrhu4HEkWc64buBxJEy4buF4buyOl3Dozrhu4dl4bqp4buT4buyOuG6ryJmOsSRYeG7gzrEkSJm4buyOuG7k8O0ZeG6q+G7hTrhu4HEkVtlOuG6r2plOsSR4bq54buFxJE64buTXcOjOsOjxJFl4bqn4buFOuG7h2XhuqXhu4U64buTxqHDozrDo8SRZjrhuq/huqfhu4U64buFZCLDujouKS0sLi0sfT4uOsOjxJFl4bqn4buFOsSD4bq7w6PEkTpzOMO6OuG7hznhu4U64buTZeG6peG7mTrEg2Xhuqnhu5M6w6My4buFOsOj4bufOuG6ruG7n8OjOsODbTpkZSLhu4XEkTrhu5PEkTPhu4VkOuG7h8OzZTrEkWYi4buFOuG7k2Yi4buF4bu0OsODxJHDqeG7hcSROuG7hW1lOuG6rzjDujotOsOjMuG7hTrDo+G7nzrhuq7hu5/DozrDg2064buHIjrhu4VtZTrhuq/hu5/hu4VkOsOjxJE44buFOuG7uC4+LSwtLH0+IUA6w6Phu5tbOuG7jsSRXWU64bqvZiLhu4U6w7Xhu5k44buFOuG7kXA6KDrhuqPhuqXhu4U6ZGVd4buDOuG7kV3hu5M6c2XhuqnDozrhu5PEkWU6xJEi4buFxJE6xJBl4bqp4buPOuG6r+G6u+G7hcSROuG7jlvDtGXhu5Hhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buExJFy4buFZDrhu4Vk4bujb2U64buHw6nhu4XEkTrhu5PDtOG6tTrhu4Thu4vhu4VkOsOD4buJ4buFZDrhu5PDtGbhu4VkOuG6r2plOsSR4bq54buFxJE64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8ISw64buT4buhOuG7kVvhu5k6Ljrhu5PDtMOh4buFOuG6r13hu4XEkTrhu4VrZTrhu5Nl4bqn4buFZDrhu5PEkXDDozrhu5FwOuG7k8O0w7I64buTxJEi4buFxJE64buHcMOjOuG7h+G7o8Oz4buFZDrhu5Nl4buFOsOjw6HDujrDo+G7m1s6w6Ndw6M64bqjw6HDozrhuq8i4buFOlvhu4XEkTrhu5PDtGbhu4VkOuG7k13DozrDo8SRZeG6p+G7heG7tDrhu5Dhu5nhu4nhu5M64buT4buhOuG7gcSRZTrhuq/hu6PDs8OjOuG6o2s64buR4buZ4buFZDpz4bqtOuG7kmXhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6PCEsOuG7k8SRXeG7hWQ6Pi0sfT4uOuG6r+G6p+G7hTrhu5PEkV3hu4VkOiw7LSx9Pig64buTxJFb4buDOmRlWzrDo+G7l+G7hWQ64bqvbeG7hTpz4bq7OuG6r13hu4XEkTrhu5PDtMOh4buFOuG7h2XhuqXhu4U64buTxqHDozrDo8SRZjrhuq/huqfhu4U64buTw7TDoeG7hTrhuq9d4buFxJE6w6Phu5nhu4llOsOj4buX4buFZDrhu5PDtOG6peG7hTrhuq854buTOkRlWzrhu4ZbZTotOuG7k8O0w6Hhu4U64bqvXeG7hcSROsOj4bufOuG6r2Xhuqvhu4M6PDwo4buyOuG6r13hu4XEkTrhuq/hurvDo8SROuG7k8O0ZuG7hWQ6w6Phu4vhu4VkOuG7kXA6c3Lhu4VkOsOjxJEzw6Phu7Q64buSw7TDoeG7hTrhuq9d4buFxJE6c+G7izrDo+G7l+G7hWQ6XcOjOuG7h2Xhuqnhu5M64buDNcOjOsSD4buXOsOjxJFl4bqn4buFOuG7k8SRM+G7hWQ6ZGVo4buFOmRlMTrhu4XEkeG7o+G7hWQ64buTZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTrhu4/EkWc64buSw7Rh4buFOuG7gOG6ueG7hcSROuG7uOG7hGXhu4XEkTrhuqLhurnhu4XEkUA6w6Phu5fhu4VkOuG7g2rhu5M64buR4buJOuG6r8Sp4buFZDrhuq9qZTrEkcO6OuG7kWXhu4XEkTrhu5PDtGbhu4VkOuG6r2c6w6NnOnUgOuG7k8SR4bubOuG6oigsOuG7o+G7mTrhu5Phu5U64buG4bqlOsSQ4buZw7o6xII44buFOuG7uHUxOlMg4buFOsSQaFvhu7I6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhu4Thu4vhu4VkOsOD4buJ4buFZEDhu7Q6w4Phu5nhu4llOuG7k8SRXeG7hWQ6LDstLH0+KOG7sjrhu5Mg4buDOuG6o2Xhuqnhu5M64buDMOG7hcSROuG6rznhu5M6RGVbOuG7hltlOuG7k8SROOG7hTrDuuG6peG7mTrhu4VtZTpkxJFlOsSDOeG7mTo54buFOuG6r8Oh4buDOuG7heG6t+G7kzpzIjrhu4ci4buDOuG7heG6peG7hTrigJzhu5PEkeG7o23hu4VkOsSRZeG6qeG7meKAnTo8ISw6W+G7hcSROsSR4buX4buFZDrhuq/huqs6xJEi4buFxJE6w7Xhu5k44buFOuG7kVvhu4VkOuG7k+G6veG7hcSROuG6rjPhu4E64buGM+G7gTrhuq/hu5/hu4VkOuG7k8O0ZuG7hWQ64bqvamU6xJHhurnhu4XEkTrhu5LDtOG7meG7hWQ64bqvZiLhu4U6Likt4bqiITpzIjrhu4ciOuG7k2Xhuqvhu5k64bqvZiLhu4U6w6PEkeG7mzrDo+G7i+G7hWQ6w6Phu5tbOuG7ksO04buZ4buFZDrhuq9mIuG7hTouKTrDo8SR4buZw6Dhu4U64bqj4bq7OuG7k8SRW+G7gzpkZVs6w6PEkWXhuqfhu4U6xIPhurvDo8SROuG7kjjDujrhu4Rk4buZw7rhuqXhu4Xhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89w4PEkTjhu4U64bujbuG7kzrDo8SROOG7hTrDtF1mOuG6r+G6p+G7hTrhuq4z4buBOuG7hjPhu4E64buRW+G7mTrhu4HEkWU64buRM+G7jzp14bqn4buPOuG7hyBlOuG6r2plOsSR4bq54buFxJHhu7I6c25lOuG7k8O04buZw7rhuq3hu4U64buTxJHhu4nhu4VkOuG6r23hu4U6c+G6uzpb4buFxJE6xJHhu5fhu4VkOuG6r13hu4XEkTrhuq844buZOuG7k8SRM+G7hWQ64bqvOcO6OuG7hyBlOuG7hyI64buTZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTrDo8SR4bubOsOj4buL4buFZDrDo+G7m1s64buSw7Thu5nhu4VkOuG6r2Yi4buFOi4p4buyOuG6r23hu4U6c+G6uzrDo8SR4buV4buFZDrhu5Phu4tlOuG6r+G7o8Ozw6M64buTw7ThuqXhu4U6w6PEkWnhu4U64bqvXeG7hcSROuG7k8O0w6Hhu4U64buDw7I64buDIuG7hTrDo8SRZeG6p+G7hTrEg+G6u8OjxJE64buSOMO6OuG7hGThu5nDuuG6peG7hTrhu7jEkeG7o27hu4VkOuG6rjPhu4E64buGM+G7gUA64bqv4bql4buDOuG7g+G7l+G7hWQ6KDrDtCDhu4VkOuG7hWQiw7o6KS0hLSx9Pik64buTZeG6peG7mTrEg2Xhuqnhu5M6ZGnhu4U6LDrhuq8gZTrhuq9qZTrhuq/hurvDo8SROl3hu4U64buFZHI6w6Mg4buFxJE6w5Xhu4Y6Liw64bu44buFW8O6OuG7hyI6w5Xhu4Y6LjxAOuG7k+G7oTrhu4TEkVs64buSw7Rb4buFZDrDo8SRIMO6OuG7h+G6peG7hTrhuqLhu5nhu4vhu4U64buCWzrhu5LEkeG7mWrhu5M6w6Mz4buTOuG6r+G7n+G7kzrDleG7hjrhu4Uiw7rhu7Q64bquXeG7hcSROuG7k1vhu4U64bqvZiLhu4U6deG6sTrEkW3hu4U6LCk7OsOjxJFl4bqnw6M64bu44buPxJFh4buFOuG7hcSRZeG6reG7mTrhu4ciOnXhurE6w7Xhu5k44buFOuG7kXBAw5064buTZeG6p+G7hTrhuq9d4buFxJE6ZGUwZTrhu4/EkWfhu4VkOsO14buZw6Hhu4U64buH4bunOuG7gMSRXeG7hcSROsSC4bujbeG7hWQ64bu44buFW8O6OuG7hyI6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhu4I/4bquw7Qz4buBQMOdOsOj4buX4buFZDrDo13Dozrhuq9t4buFOnPhurs64bqjIOG7hTrhu5Nl4bql4buZOsSDZeG6qeG7kzrhu4ZyOsSD4buXOiE64buTw7ThuqXhu4U64bqvw6hmOuG7jsSR4bujw7Phu4VkOsSQZiLhu4VkOuG7uMO0W+G7hcSROmRlbmU6ZGVyWzrhu4DEkV3hu4XEkTrEkGhbOnMiOuG6rjPhu4E64buGM+G7gUDhu7Q64buSw7TDoeG7hTrhuq9d4buFxJE6w6Phu5nhu4llOsOj4buX4buFZDrhu5PDtGbhu4VkOsOj4buZasOjOuG7gcSRXeG7hWQ6w6PEkWXhuqfhu4U6w6PEkeG7ieG7hWQ64buCxrA6w6Phu5/hu5k64buF4bujbsOjOsOj4bubWzrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwhLDpb4buFxJE6xJHhu5fhu4VkOuG7hyI64buH4buZxKnhu4U64buROOG7meG7sjrhu4dn4buTOuG7kTfhu4U6w7TEqWU64bqvauG7kzrhu4HDqcOjxJE64bqvXeG7hcSROsOjxJFl4bqn4buD4buyOuG7hyLhu4M6w6PEkeG7mzrhu5E44buFOuG6o1vDujrhu5LEkSLhu4XEkTrhu5Bt4buFOuG7uOG7jsSRW+G7hTrDlFvhu4VkQDrhu4VkIsO6Oiw8LSgtLH0+KeG7sjpkZ+G7jzrhu4/EkWHhu4U6ZGUwZTrhu4/EkWfhu4VkOsSRZiLhu4U64buTZiLhu4U64buT4bq94buFxJE64buEZeG7hcSROuG7ksSR4buZw6Hhu4Xhu7Q6xJBmIuG7hTrhu5PEkSLhu4XEkTp14buZOeG7kzrhu5Ezw6M64buFxJFl4bqp4buDOnPGoTrhuq9d4buFxJE6w6PEkWXhuqfhu4M6cyI64buHIuG7gzrDo8SR4bubOuG7kTjhu4U64bqjW8O6OuG7ksSRIuG7hcSROuG7kG3hu4Xhu7I64bqvbeG7hTpz4bq7OuG6r+G7o8Ozw6M64buH4bqp4buFxJE6w7I64buHIGU64bqjMGY6c+G6qTpb4buFOuG7k2Yi4buFOuG7k+G7mcO64bqp4buTOuG6r+G7iWU64bqv4bqrOuG7jsSRZTrhuq9qZTrDteG7mcO64bqn4buTOuG7k8SRM+G7hWQ6deG7mTnhu5M64buBw6nDo8SROuG7heG6t+G7gzrhuqNm4buDOuG7kTjhu4U64bqjW8O6OuG7kjjhu4U64buQbeG7hTrhu4TEkTnhu5M6w6PEkWXhuq3hu5k64buFZCLDujouey0oLSx9Pik6ZGfhu4864buPxJFh4buFOmRlMGU64buPxJFn4buFZDrhu4Nl4bqt4buFOuG7hFvhu4M64buTxJHhu4nhu4VkOuG7hcSROeG7kzrhuq854buTOuG7heG7o27Do+G7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu5LDtGbhu4VkOuG7hWXhuq3hu4M6c+G7mWU6w6PEkeG7meG7hWQ6w6Phu5tbOsSDOOG7hTrhu5Nqw6M64buFxJFy4buFZDrhu4VkIsO6OuG6r2Hhu5k6ZGUwZTrhu4/EkWfhu4Vk4buyOuG7hWQiw7o6Pi0pLSx9Pinhu7I64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTo8ISw64bqv4bujw7PDozrhu4fhuqnhu4XEkTrhuqMi4buFOmRlW2Y64buROOG7hTrhuqNbw7o64buSxJEi4buFxJE64buQbeG7hTrDo8SRZjrDleG7mTjhu4U6w6PEkeG7m+G7hWQ64buO4buALeG7gMOV4buyOsSRIuG7hcSROsO14buZOOG7hTrhu5PDtMOyOuG7hyBlOuG6rjPhu4E64buGM+G7gTrhu5PDtOG7mcO6OsO14buZ4bq34buTOuG7juG7meG7h8O0Zjrhuq/huqfhu4U6ZGVyWzrhu4Uy4buDOix9Pjw64buTZeG6p+G7jzrhu5PGocOjOsSRIuG7hcSROsO14buZOOG7hTrhu4fhuqXhu4U64bqjMGY6c+G6qTrhuqNl4bql4buFOmRlbmU64bu44buT4bq94buFxJE64bquM+G7gTrhu4Yz4buBQDrDo8SRZTpzZeG6qeG7hTrDo8SRZjrhuqNqOuG6r2plOuG6o2XhuqXhu4U64buPxJFo4buFZDpkZXI6ZOG6ueG7hTrhuqNl4bql4buFOmRlbmU6w7Xhu5nhu4nDozpkZVs64buBxJFlOuG7gyI64bqjaeG7hTrhu4DEkW3hu4PhurE64bqvw606w7Xhu5k5w7o64buPxJFd4bu0OuG7ksSRXeG7hWQ6LC4tLH0+e+G7sjrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwhLDpb4buFxJE6xJHhu5fhu4VkOuG7uMSCLEA64buDauG7kzrhu4dh4buFOuG7hXJbOuG7k8O0w7I64buTxJEi4buFxJE64buTZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTrDo8SR4bubOsOj4buL4buFZDrhu5PDtGbhu4VkOuG6r2plOsSR4bq54buFxJE64buSw7Thu5nhu4VkOuG6r2Yi4buFOiwoLjotOuG7kOG7ozrhuq9mIuG7hTohLCk64buRW+G7hWQ6ZGXhu5Xhu4864bqjIOG7hTrhuq9d4buFxJE64buAxJFt4buD4bqxOuG6r8OtOmRn4buPOuG7j8SRYeG7hTpkZTBlOuG7j8SRZ+G7hWQ6xJFmIuG7hTrhu5NmIuG7hTrDg1vhu4Phu4/hu5nDo8SRZVs64buTxJFmXeG7kzrEkWlbOsSDZeG6qeG7kzrDo8SR4bub4buFZOG7tDrDg8SRZeG6p+G7hTrhuq854buZOnMiOuG7hyLhu4M6w6Phu4vhu4VkOuG7k13Dozrhu5Phurnhu4XEkTrhu4Vk4buZw7rhuqnhu4U64buTw7ThuqXhu4U64bqvOeG7kzrDg1vhu4Phu4/hu5nDo8SRZVs64bqv4bqn4buFOuG7hTLhu4M6LH17fTrhu4NuZTpz4bqtOuG7heG7o27DozpzIjrhuq9n4buFZDrDteG7mTjhu4U64buTIGU6w4PEkeG7mTrhu4ZbZTrhu5Phur3hu4XEkTrDleG7mTDhu4VkOuG7hFvhu4M6c25lOuG7j8SRZeG6peG7hTrEkWXhuqnhu5k64buSZeG6q+G7mTrhuq9mIuG7hTooOi064buSw7Thu5nhu4VkOuG6r2Yi4buFOiwoLjotOuG7kOG7ozrhuq9mIuG7hTohLCk6LTrDleG7mTjhu4U64buBxJHhu5k6KeG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3Dg2c64buTxJHhuqs64buFZ2Xhu7I6xJFt4buFOiE7Ozrhu4fDqeG7hcSROuG7k8O04bq1OuG7hOG7i+G7hWQ6w4Phu4nhu4VkOuG7hcSRw6Hhu4864buFZOG7nTrhu5PEkV3hu4VkOi4tLH0+LjpzImY64buEW+G7gzrDo8SRZeG6p+G7hTrhuq854buZOuG7k8O0ZuG7hWQ64bqvamU6xJHhurnhu4XEkTrhu5Jl4bqr4buZOuG6r2Yi4buFOjwhLDpb4buFxJE6xJHhu5fhu4VkOuG6rzE6w6Phu4nhu4VkOsSRZeG6p+G7hTrEkeG6p+G7kzrhu5Hhu5/Dozrhu4Phurnhu4XEkTrDo+G7l+G7hWQ6c25lOuG6r23hu4U6c+G6uzrDo8SRZeG6p+G7hTrhuq854buZOuG7keG7meG7ieG7kzrhu5Phu6E64buFMuG7gzrhuqPhu6Nuw6M6w6PEkTjhu4U6cyJmOsOjxJFl4bqn4buFOuG7k8O04bujb+G7hWQ64bu4LH0+LkA64bqv4bqn4buFOuG7hTLhu4M6LH17feG7tDpT4bujw7Phu5M6w7Xhu5lbOuG7g+G7meG7i+G7hTpzIuG7hTrhu4HEkWc64buBxJEy4buF4buyOmRlW+G7hTrhu4HEkWvhu7I64bqvXeG7hcSROuG7k8O0w6Hhu4U6w7Xhu5kwOsOjMOG7g+G7sjrEkWYi4buFOuG7k8SRIuG7hcSROnXhu5k54buTOuG7kTPDozrhu4XEkWXhuqnhu4M6c8ahOuG6r+G7o8Ozw6M6ZGVbZuG7sjrhu4XEkWXhuq3hu5k64bqvxKnhu4VkOuG6r2plOuG6o+G6uzrhu5PEkeG7o23hu4VkOnMiOlvhu4XEkTrEg+G7neG7hWQ6xJHDujrhu5Fl4buFxJHhu7I64buH4buZ4buL4buFOuG7g1vhu4VkOuG7k8O0ZuG7hWQ64buD4bq54buFxJE64buTw7Thu5nDuuG6reG7hTrhu5PEkeG7ieG7hWRZOj/hu5Lhu5lrZTrhu5PDtOG6tTrhuq854buTOuG7hlvhu4M64buQbeG7hS86RGVb4buFOuG7gcSRazrDo8SRw6k64buBxJHhu4vhu4VkOuG7kW/hu4UvOuG7jsSROeG7kzrDo1tmOsOjbzrDteG7mcO64bqn4buTOuG7k8SRM+G7hWTigJ3hu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89U2Xhuqfhu5M64buFxJFy4buFZDrEg2jhu4VkOsSRxKllOuG7n8OjOuG7hSLDuuG7sjpzbmU64buTOOG7gzrhu5PEkeG6pzpz4buLOsOj4buX4buFZDp14buVw6M64bqvauG7hWQ64buBxJFlOuG7hcSRbjpz4bqtOuG7hcSRZeG6reG7mTrhuq/EqeG7hWQ64bqvamU6w6Phu5tbOuG7g2rhu5M64bqvbeG7hTpz4bq7Olvhu4XEkTrEkeG7l+G7hWQ64bqvMTpb4buFxJE6xIPhu53hu4VkOsSRw7o64buRZeG7hcSROnMiOuG7hcSRZeG6reG7mTrhuq/EqeG7hWQ64bqvamU64bqvMTrEkWXhuqfhu4U6xIM44buFZDrhu4Nq4buTOuG7j8SRYeG7hTp14bujbeG7hWQ64buDXeG7mTrDo+G7m1s64buD4bq54buFxJE6c+G6uTrhuq854buTOuG7heG7o27Do+G7tDrhu4Jq4buTOuG6r23hu4U6c+G6uzpb4buFxJE6xJHhu5fhu4VkOuG6r2U64buR4buZ4buJ4buTOsOjxJFl4bqt4buZOsSDImU6w6Phu5tbOsOj4buZasOjOuG7gcSRXeG7hWQ6w6PEkWXhuqfhu4Xhu7I64bqvXeG7hcSROsSRIuG7hWQ64buTw7Qy4buDOuG7k8O0w6Hhu4U64buHbuG7hTrhu4XEkcOt4buyOuG6r+G6p+G7hTrhu4Vbw7o6c+G6oeG7hTrDo2jhu4U6LjwoOuG7h2Xhuqnhu5M64buRw6o64buBZeG6peG7hTrDo+G7o2/hu4VkOuKAnOG6o13hu4M64buTw7TGoeKAnTrhu4VtZTrDo8SRZeG6p+G7hTrhu5PDtOG7o2/hu4VkOuG7gcSR4buJw6M64buHZeG6qeG7kzrhu4Uy4buDOnXhu6Nb4bu0OlXhu6Nt4buFZOG7sjrhu4Nd4buZ4buyOsSDWzrhu5PEkeG6u+G7kzrDo+G7m1s64buFxJFy4buFZDrhu4Vk4bujb2U64buHw6nhu4XEkTpb4buFxJE6xJHhu5fhu4VkOuG6rzE6xJFoWzpzImY64bqvOeG7kzrhu5PDtG9l4buyOsOjw63hu7I6w6M4w7rhu7I6xJFmWzrhu4ddOsOj4bubWzrhu4Xhu5VlOsO04buh4buFZDrhu5I4w7o64buEZOG7mcO64bql4buFOsSR4buX4buFZDpzxrDigKYjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89w4PEkWXhuqfhu4U64buTw7Thu6Nv4buFZDrhu5I4w7o64buEZOG7mcO64bql4buFOix9Pi46LTrhu5LEkVvhu4XEkTrEkGdbOi47Li4jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/4buT4bqxdeG7ky1b4buHZWThu4VZOsO0ZWTEkeG7k8OdPz0j4buR4buTw7Rm4buFZD1ExJFlOsOjxJHhurfhu486w6Phu5tbOsOD4bupRjrhu4RESSMv4buR4buTw7Rm4buFZD0jL+G7jz0=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]