(vhds.baothanhhoa.vn) - Có thể khẳng định, kể từ khi triển khai Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chất lượng tín dụng chính sách tại huyện Quảng Xương đã có sự thay đổi rõ rệt, tích cực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị 40 ở huyện Quảng Xương

Có thể khẳng định, kể từ khi triển khai Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chất lượng tín dụng chính sách tại huyện Quảng Xương đã có sự thay đổi rõ rệt, tích cực.

Đặc biệt, hàng năm, HĐND, UBND huyện đã quan tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang để NH CSXH cho vay các hộ xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đến 30/6/2019, UBND huyện đã chuyển số tiền là 2.800 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động giao dịch của ngân hàng ở 30/30 điểm giao dịch cố định tại UBND các xã, thị trấn.

Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... Minh chứng rõ nét, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đã duy trì và tăng trưởng ổn định.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 40, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp về hoạt động tín dụng chính sách, nguồn vốn ưu đãi đã được triển khai nhanh chóng đến tất cả các xã, thị trấn. Các đối tượng thụ hưởng được bình xét, công khai, dân chủ. Chính quyền các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật lồng ghép với hoạt động cho vay, từ đó phát huy được hiệu quả và vốn vay được sử dụng đúng mục đích.

Kể từ khi thực hiện Chỉ thị 40, nhiều hộ nghèo ở Quảng Xương đã được vay vốn chính sách để phát triển kinh tế.

Ông Lê Xuân Hải - Giám đốc NHCSXH huyện Quảng Xương khẳng định: Tính đến 30/6/2019, tổng dư nợ đạt 394,8 tỷ đồng, tăng 76,36 tỷ đồng so với 31/12/2014. Có 13.383 khách hàng còn dư nợ, trong đó nguồn vốn địa phương dư nợ 2,83 tỷ đồng, chiếm 0,7% so với dư nợ của NHCSXH huyện (đầu tư chủ yếu cho hộ vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường).

Cũng theo ông Lê Xuân Hải, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40, doanh số cho vay đạt 637 tỷ đồng, với 26.350 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn huyện đã được vay vốn, với 6.813 hộ vượt ngưỡng nghèo; 555 HSSV được vay vốn để chi phí học tập; 1.005 lao động được vay vốn tạo việc làm, có thu nhập ổn định; 64 lao động đi làm việc tại nước ngoài; 1 9.803 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng; 295 ngôi nhà được xây dựng cho hộ nghèo...

Chất lượng tín dụng được kiểm soát, duy trì ở mức thấp. Nợ quá hạn đến 30/6/2019 là 582 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,148%, giảm 1.000 triệu đồng so với năm 2014. Nợ khoanh là 0 triệu đồng, giảm 432 triệu đồng so với năm 2014. Số xã, thị trấn không có nợ quá hạn đạt 9/30 (chiếm tỷ lệ 30%) tăng 6 xã so năm 2014. Công tác xử lý nợ rủi ro kịp thời cho các đối tượng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Quảng Xương đã giảm xuống còn 3,25%.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]