(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong những nghệ nhân có công trong việc khôi phục và gìn giữ trò Xuân Phả, đến nay dù đã 60 tuổi nhưng NNƯT Nguyễn Xuân Lương vẫn giữ được niềm đam mê bất tận và tay vẫn dẻo để biểu diễn, chỉ dạy trò Xuân Phả.
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDDgMOM4bqgZuG7kOG7kuG7jOG6tlHhu5Lhu4RR4bq2ZuG7kOG7uCnDlVHhurbDuuG7uOG7hFHhurbhu4Mq4buwUeG7kMO94bq24bqww7rhu7jhu4RR4bq2w7Xhu5Lhurjhurbhu6BF4bq24buK4bu4xq/hu4rhurbhu7Thu6ZR4buQ4bq24buKJEThurbhu7bhu6Thu5jhurDDgC/DjOG6oMOAL+G7kuG6tOG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZZUpE4buI4bqw4bqgw4DDjOG6oOG7g0XhurZQxq/hu7bhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tlHhu5IsUeG7kOG6tlHhu5Dhu5Lhu4zhurZR4buS4buEUeG6tuG7ilPhurbhu4rhu6RR4buQ4bq24bu24buyUlHhu5DhurYu4buY4buM4buK4bq24bue4buS4buk4buY4bq2WeG7kj3hu4rhurYuReG6tuG7kOG7llHhurbhu5Dhu5gs4bq24bu24buyVOG6tsO64bu44buEUeG6tsO14buS4bq44bu14bq2xKjDk1HhurZRRCnhurbhu4gj4bq2xKjhurrhurbhuqjhurLhurbhu7bhu7jhu6jhu5jhurZR4buSKlHhu5DhurZmZuG7n+G7meG6tmbhu5Dhu7gpw5VR4bq2w7rhu7jhu4RR4bq24buDKuG7sFHhu5DhurYuw41R4bq24buQ4buYLOG6tsSoKlbhu4rhurZR4buYw5JQ4bq2xKhEUOG6tlBP4bq2w4xG4bu24bq24bu2SFHhurYuReG6tuG7tkQp4bq2LsONUeG6tuG7iE1S4bq2xKjhu47hurbDjOG7mOG7juG7uOG6tuG7iOG7mMOVUeG7teG6tuG7iuG7kuG7muG6tuG7iMOJKeG6tuG7tuG7slThurbDuuG7uOG7hFHhurbDteG7kuG6uOG7t8OAL8OM4bqgw4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOA4buYUOG7kOG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurDhu5jEg0pR4bu2SuG7suG6sOG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqwIeG7mOG7iOG7tuG7ksO94bq2QuG6suG6slko4buz4bq24buSSuG7mOG7kOG7kuG7tsO94bq24bqm4bqs4bq0WSjhu7PhurDhurbhu7Thu7Lhu4rhu63hurAvL+G7iuG7iFHhu7fDjERS4bu24buSRFHhu5Lhu5JSROG7ty5RL+G7iErhu7Thu57hu7ZSWS9RSiHhu7Qvw4LDguG6psOCL8OC4bq04bqy4buI4bqm4bqyQuG6pELhurThurThu7bhuqThuqhDQuG6tOG7oOG6suG7t+G7olnhu5B54buy4butQkPDguG6sOG6tkThu6Dhu7bhu63hurBm4buQ4buS4buM4bq2UeG7kuG7hFHhurZm4buQ4bu4KcOVUeG6tsO64bu44buEUeG6tuG7gyrhu7BR4buQw73hurbigJzDuuG7uOG7hFHhurbDteG7kuG6uOG6tuG7oEXhurbhu4rhu7jGr+G7iuG6tuG7tOG7plHhu5Dhurbhu4okROG6tuG7tuG7pOG7mOKAneG6sOG6tiHhu5jhu4jhu7bhu5Lhu63hurBC4bqy4bqy4bqw4bq24buSSuG7mOG7kOG7kuG7tuG7reG6sOG6puG6rOG6tOG6sOG6ti/huqDDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnEg0RZ4bu24buYUlHhurDhuqBmZuG7n+G7meG6tmbhu5Dhu7gpw5VR4bq2w7rhu7jhu4RR4bq24buDKuG7sFHhu5DhurbEqERR4buQ4bq24bu0O0Thurbhu7RSw4lR4bq2xKjFqOG6tuG7iOG7mMOVUeG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDo8Wo4buY4bq24buSxajhu5jhurZR4buS4bus4bq24bugw4nhu5jhurZR4buSLFHhu5DhurZR4bq8UOG6tuG7tuG7ksSQUeG7kOG6tsSoR+G7uOG6tuG7tuG7mE9R4bq24bu24buSRFDhurbhu5Dhu5hE4bq2xKjGr+G7mOG6tuG7tuG7slThu7XhurZmZuG7n+G7meG6tmbhu5Dhu7gpw5VR4bq2w7rhu7jhu4RR4bq24buDKuG7sFHhu5Dhurbhu57hu47DveG6tuKAnGbhurxQ4bq24bq0Q0PhurLhurbhu6BF4bq2UOG7puG7iuG6tuG7tuG7kuG7ruG7mOG6tuG7kOG7mERR4bq2xKjEkFHhu5DhurZR4buS4bus4bu14bq2LuG7luG6tuG7tuG7sirhu6zhu4rhurbEqFPhurbhu7JG4bu24bq2UeG7kuG7mMOS4bu44bq24bugR1Hhurbhu57hu5Lhu6Thu5jhurZZ4buSPeG7iuG6tuG7tuG7slThurZR4buSKlHhu5Dhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq24bu24buSRVHhu5Lhurbhu4rhu6RR4buQ4bu34bq24bqxxq/hu5jhurbhu7bhu7JU4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq24bugSFnhurbhu5DFqFDhurbDguG6suG6tuG7tuG7kkRR4buS4bq2UeG7mE9R4bu14bq24bu24buk4buY4bq24bugReG6tlDGr+G7tuG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG7kixR4buQ4bq24bu24buSRVHhu5LhurYu4buYT1HhurbEqEfhu7jhurbhu7bhu5hPUeG6tuG7iiRE4bq2xKjGr+G7mOG6tuG7tuG7slThu7Xhurbhu4ojUeG7kOG6ti7hu6zhu5jhurbhu7Q64bq24bu24buSRFDhurbhu5Dhu5hE4bq24buKJEThurbhu4o94bq24bqx4buq4bq24bqx4buWUeG7kuG6tuG7mcOJ4bu14bq2UeG7kOG7kuG7jOG6tlHhu5Lhu4RR4bq2w6Mj4buY4bq2dOG6vFHhurZlI1Hhu5DigKbhurbhuq8j4bq24bu24buyKuG7rOG7iuG6tsSoU+G6tsSo4bq64bq2w4zhu5jDk+G7tuG6tsSow5NR4bq2w7rhu7jhu4RR4bq2w7Xhu5LhurjhurZR4buSKlHhu5Dhurbhu57hu5Lhu5jhurbhu7bhu5JEUOG6tuG7kOG7mEThurbEqMav4buY4bq24bu24buyVOG7teG6tuG7kMSQUeG7kuG6ti7EkOG7iuG6tuG7tuG7ssSQ4buK4buS4bq2UeG7kuG7mOG7jFDhurbhu57hu5Lhu6Thu5jhurZZ4buSPeG7iuG6tuG7tuG7slThurbhu4jhu5jDlVHhu7Xhurbhu7bhu6Thu5jhurbhu7bhu5ZQ4bq24buS4buY4buO4bu44bq24bu04buE4bu44bq24buS4buwUeG6ti7DkuG6tuG7tuG7slThurbhu4jhu5jDlVHhurbhu7bhu5Lhu6RR4buQ4bq2w53hu7hE4bq24bu0OuG6tuG7iuG7kuG7muG6tuG7iMOJKeG6tuG7iiRE4bq24buKxJDhu4rhurbhu4o94bq24buKRFLhurZR4buYT1Hhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7oEVR4buQ4oCd4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG7g0Dhu4rhurbhu7bhu5JEUOG6tuG7kOG7mEThurbEqMav4buY4bq24bu24buyVOG7teG6tuG7iuG7kkVR4buQ4bq24bu24buSRFHhu5LhurZR4buYT1HhurZm4buQ4bu4KcOVUeG6tsO64bu44buEUeG6tuG7gyrhu7BR4buQ4bq2UOG7rOG7mOG6tsOCQuG6tuG7tuG7uOG7qOG7mOG6ti3hurbhu7bhu5Lhu67hu5jhurbEqOG7mOG7jlDhurYuP0ThurbEqOG7mOG6tsOMxq/hurbEqMav4buY4bq2LsOS4bu14bq24buKVFHhurZR4buAUeG7kOG6tuG7kMSQUeG7kuG6tuG7oFLhurbhu7ZSRFHhurbEqOG7ruG7mOG6tuG7tOG7plHhu5Dhu7Xhurbhu57hu5hR4buS4bq24bu2w5Phurbhu5Dhu5hE4bq2xKjhu5ZR4buS4bu34bq24buZ4bu4KeG6tlHhu5Lhu5hPUeG7teG6tuG7tuG7kkRQ4bq24buQ4buYROG6tsSoxq/hu5jhurbhu7bhu7JU4bq24bu24buS4buW4bq24bu24buS4buu4buY4bq24buQ4buYRFHhurbhu4hFUeG7kuG6tuG7iuG7klLhurbhu5Dhu5hE4bq2xKjhu5ZR4buS4bu14bq2WeG7ksSQ4bu24bq24bu24buy4buY4buOUeG6tuG7nuG7mFHhu5Lhurbhu7bDk+G6tsOMxqDhurbhurhR4buS4bq24buSKldR4buQ4bq2UeG7kipR4buQ4bq2LuG7luG6tuKAnOG7tuG7ssSQ4buK4buS4bq2UeG7kuG7mOG7jFDhurYu4bus4buY4bq24buK4buSROG6tuG7pFHhu5DigJ3hu7XhurZm4buQ4bu4KcOVUeG6tsO64bu44buEUeG6tuG7gyrhu7BR4buQ4bq24bu04buCUeG6tuG7tEVR4buQ4bq24buSKeG6tuG7tOG7mFHhu5Lhurbhu6BW4buY4bq24buU4buK4buS4bq24buKxJDhurZR4buS4buEUeG6tuG7iiNR4buQ4bq2xKjGr+G7mOG6tuG7nuG7kuG7pOG7mOG6tlnhu5I94buK4bq24bugw4nhu5jhurbhu7bhu7JU4bq2w7rhu7jhu4RR4bq2w7Xhu5Lhurjhu7fhurbhu4lR4buQ4bq2UeG7kuG7rOG6tuG7oMOJ4buYw73hurbigJzhu5nhu5Lhu67hu5jhurbhu54+4bq2xKhT4bq24bue4buYUeG7kuG6tuG7tsOT4bq24buQ4buYROG6tsSo4buWUeG7kuG6tuG7nuG7klPhurbhu57hu5LhurxR4bu14bq24buK4buS4bua4bq24bu24buy4bukUeG7kOG6tuG7iuG7kuG7ruG6ti5FUuG6tlBGKeG6tuG7tEVS4bq24buy4bu4xq9R4buQ4bu34bq24buZ4bu4KeG6tlHhu5Lhu5hPUeG7teG6tuG7tuG7kuG7ruG7mOG6tuG7kOG7mERR4bq2xKhH4bu44bq24bue4buS4buk4buY4bq2WeG7kj3hu4rhurbhu7bhu7JU4bq24buI4buYw5VR4bu14bq2xKjGr+G7mOG6tuG7tuG7slThurZZ4buS4bq44buY4bq24buIRVHhu5Lhurbhu7ZSRVHhurbhu7bhu5Lhu67hu5jhurbhu5Dhu5hEUeG6tuG7tkhZ4bq24bug4bu4KeG7jFHhu7Xhurbhu4rhu6RR4buQ4bq2LuG7mOG7jOG7iuG6tsSoxahR4buQ4bq2xJBR4buQ4bq2xKhFUeG7kuG6tsSo4buO4bq2UOG7llHhu5LhurYuVuG6tuG7oFLhurbhu7ZSRFHhu7Xhurbhu7bhu6Thu5jhurbhu4rhu5Lhu5rhurbhu4pT4bq24bu24buS4buO4bq24bu24buyRFHhu5Lhurbhu7bhu5Ik4bq24bu24buS4buu4buY4bq24buQ4buYRFHhurZR4buQ4buS4bua4bq24bu2SFnhurbEqOG7juG6tuG7oEVQ4bq24bu24buST1Dhurbhu4rEkOG7iuG6tuG7iuG7pFHhu5DhurYu4buY4buM4buK4bq24bue4buSxJDhu4rigJ3hu7fhurbhu4fhu47hurbhu4rhurjhurbEqMOTUeG6tuG7kuG7mOG7jFHhurbhu7bDieG7mOG7teG6tlDhu6rhu5jhurbhu57hu5Lhu5jhurbhu7bhu5JEUOG6tuG7kOG7mEThurbhu4rhu5Iq4buwUeG7kOG6tuG7tuG7suG7llHhu5LhurZX4bq24buS4bu4KeG7jFHhu7Xhurbhu7bhu5pR4buS4bu14bq24bue4buS4buY4bq2xKjGr+G7mOG6tuG7tuG7slThurZZ4buS4bq44buY4bq24bu2SFnhurbhu6Dhu7gp4buMUeG6tuG7tuG7kuG7luG6tuG7iuG7pFHhu5DhurYu4buY4buM4buK4bq2xKjFqFHhu5DhurbEkFHhu5Dhurbhu6RR4buQ4bq24bugw4nhu5jhurZZ4buS4bq44buY4bq2w4zDmuG6tuG7iFjhu7XhurZR4buS4buYw5Lhu7jhurbhu6BHUeG6tuG7oFjhurbhu7bhu5Lhu67hu5jhurYuPeG7teG6tlnhu5Lhurjhu5jhurbEqFbhu5jhurbEqMOTUeG6tlHhurxQ4bq24bu0ROG7uOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhu5M64bq2Lkbhu7bhurYu4bq44bu14bq24buS4buY4bq24bu04buYUeG7kuG6tuG7iiRE4bq2RFHhu5Lhurbhu7bhu5JEUeG7kuG6tlHhu5hPUeG6tuG7gyrhu7BR4buQ4bq24buKI1Hhu5Dhurbhu4rEkOG7iuG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq2LuG7mE9R4bq2xKjGr+G7mOG6tuG7tuG7slThurbEqCpW4buK4bq2xKjDklHhurbEqMSQWeG6tlHhu5BEKeG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bugR1Hhurbhu6BPUeG6tuG7tOG7hFHhurbhu57hu5JG4bu44bq2w4zhu5jhu47hu7jhurbhu4jhu5jDlVHhurbEqEfhu7jhurbhu7bhu5hPUeG7t+G6tuG7kzrhurbEqMav4buK4bq2xKjEkFLhu7Xhurbhu7bhu5JA4bq2Lsag4bq24buKJEThurbhu7bhu7JU4bq24buI4buYw5VR4bq2xKjhurrhurZR4buQRCnhurbhu6BIWeG6tuG7tibhu4rhurbhu4rhu5Lhu5hR4buS4bq2WeG7kj3hu4rhurbhu57hu5LEkFHhurbhu5Dhu5jhurjhu7XhurZR4buSLFHhu5Dhurbhu7bhu7JFUeG7kOG6ti7hu6rhurbhu7ZEKeG6ti5EUeG7kOG6tuG7iMav4buY4bq24buKRuG7tuG6tuG7oE9R4bq24bue4buS4bukUeG7kOG6tlHhu5A/UeG7kOG7t+G6tsSD4bq4UOG6tihA4buK4bq24bugR1HhurbEqEfhu7jhurbhu7bhu5hPUeG6tsSoU+G7teG6tuG7pFHhu5Dhurbhu4Mq4buwUeG7kOG6ti7DjVHhurbhu4pUUeG6tlHhu5Lhu6zhurZQ4bq64buY4bu14bq24bu24buSSFDhurbhu4rhu5Lhu5ThurbEqMOTUeG6tsOM4buEKeG6tuG7kOG7mOG7ruG6tlDhu6rhu5jhurbhu6BHUeG6tlHhu5Lhu6zhurbhu6DDieG7mOG6tuG7kOG7mOG7hCnhurZZ4buSQOG7tuG6tsSoU+G7teG6tuG7pFHhu5DhurYuw41R4bq2w4zFqOG7mOG6tuG7ksWo4buY4bq2KEDhu4rhurbEqMavUeG7kMO94bq24oCc4buZ4buk4buY4bq24bue4buS4bukUeG7kOG6tuG7tuG7kuG7juG6tlHhu5Dhu67hurbhu7Lhur5R4buQ4bq24bu24buyVOG6tuG7iOG7mMOVUeG6tuG7oMOJ4buY4bq24bu24buSRVHhu5Lhurbhu4rhu6RR4buQ4bq2UeG7kirhurYuSCnhu7fhurbEkeG7mOG7hCnhurZZ4buSQOG7tuG6tsSoU+G6tuG7iuG7kkBR4buQ4bq24bu24buk4buY4bq24bu24buSR1Dhurbhu4rhurhQ4bq24buwUeG6tuG7iuG7kkThurbhu6RR4buQ4bq2xKjhurrhurbEqOG7juG6tuG7oMOJ4buY4bq2UMav4bu24bq24bu24buyVOG6tuG7iOG7mMOVUeG6tsSoxq/hu4rhurZR4buSRuG7tuG6ti7hu6ThurZR4buSxqDhurZR4buSKuG6ti5IKeG6ti5F4bq24buK4buSQFHhu5Dhurbhu7bhu6Thu5jhurbhu4olUeG7kOG6tuG7tjrhurbhu5ImROG6ti7hu6zhu5jhurbhu6BUUeG7kOG6tuG7tE7hurbhu7bhu5jDk1nhurbhu7Y94buK4bq24buK4bumUeG7kOG6tuG7kuG7mMOTUeG7teG6tuG7kinhurbhu7Thu5hR4buS4bq2LuG7luG6tuG7tuG7slThurbhu4jhu5jDlVHigJ3hu7fhurbhu5NE4bu44bq24bugR1HhurbDjOG7mOG7juG7uOG6tuG7iOG7mMOVUeG6tsSoR+G7uOG6tuG7tuG7mE9R4bq24bu24buSRVHhu5Lhurbhu4rhu6RR4buQ4bu14bq2UeG7kixR4buQ4bq24buK4buSKuG7sFHhu5Dhurbhu7bhu7Lhu5ZR4buS4bu14bq24buSxq/hu5jhurbhu4jhu5jDlVHhurYuw5Lhurbhu7RE4bu44bu14bq2xKjGr+G7mOG6tuG7tuG7slThurbEqOG6uuG6tuG7tjrhurbhu7bhu5hR4bq2LkXhurZQw4lR4buS4bq24buIw4lR4bq24buS4buwUeG6tlHhu5Lhu5jDkuG7uOG7teG6tuG7iiNR4buQ4bq2LuG7rOG7mOG6tsSoU+G6tuG7nlvhurbhu7bhu5Lhu7hI4bu24bq24buI4buYw5VR4bq24buKJVHhu5DhurbEqOG7mE/hu7jhurbhu6Dhu7gp4buMUeG6ti5F4bq24buSRCnhurbhu5Lhu7BR4bu34bq24buFVeG7mOG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq24buI4buYw5VR4bq24bu24buyVOG6ti7hu6zhu5jhurZR4buYw5JQ4bq24bu2OuG6tuG7kkVS4bu14bq24bu2OuG6tuG7tuG7pFHhurYuReG6tlDGr+G7tuG6tsSoRFDhurZQT+G6tlDhurpR4buS4bq24bug4buY4buM4bu24bqw4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG6seG6uuG6tuG6pMOC4bq2UeG6vFDhurbhu5DDilHhurbDjFPhurYu4bus4buY4bq2w7rhu7jhu4RR4bq2w7Xhu5Lhurjhu7Xhurbhu4ojUeG7kOG6tsO64bu44buEUeG6tsO14buS4bq44bq24bu24buy4bq44buY4bq2w53hu7hE4bq2UeG7kixR4buQ4bq24bu24buS4bq8UeG7kOG6tuG7tuG7skdQ4bu14bq2w4zhu5jDk1Hhurbhu4rhu6bhu7XhurbEqMOTUeG6tlFEKeG6tmZm4buf4buZ4bq2ZuG7kOG7uCnDlVHhurbDuuG7uOG7hFHhurbhu4Mq4buwUeG7kOG6tuG7skbhu7bhurYu4bu44buY4bq2LuG7luG6tsO64bu44buEUeG6tsO14buS4bq44bq2xKjhurrhurbhu7bhu7JX4bq24bu24buSRVHhu5Lhurbhu4jhu5jhurbhu7ThurhR4bq2LuG6vFHhurbhu5JTROG6tlnhu5Lhu5jhurYuSOG7tuG6tuG7tuG7kuG7juG6tsOd4bu44bum4buK4bq24buQ4buYROG7teG6tuG7tuG7uCnhu4zhu7bhurYu4buu4buY4bq24buS4buwUeG6tlEsROG6tuG7nuG7kuG7mOG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq24buI4buEUeG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bugRVHhu5Dhurbhu4pS4buY4bq2w7rhu7jhu4RR4bq2w7Xhu5Lhurjhurbhu6BF4bq2UUvhu7bhurYu4bq8UeG6tuG7klNE4bq2xKjhu4Dhu4rhurbhu7bhu7IqUeG7kOG6tsSoxJBR4buQ4bq24bu2OuG6tuG7kkVS4bu14bq24bu2P+G6tsSoU+G6tuG7ilPhurY84bq24bu24buSJuG7iuG6tuG7kOG7mCzhurbhu5Dhu5ZR4bq2LkXhurZZ4buSxJDhu7bhurbhu5Lhu7gp4bu34bq24buF4buq4buY4bq2UeG6vFDhurYuRVLhurbhu6DDleG6tuG7ksav4buY4bq24buZ4buSRVHhu5LhurZlUkVR4buQ4bq24bugRVHhu5DhurbhurThurItw4Lhurbhu4RQ4bq24bugxqDhu4rhu5Lhu7Xhurbhu6BFUeG7kOG6tuG7tuG7sk9R4bq2KFNQ4bq24buIKuG7rOG7mOG6tuG7oMOJ4buY4bq24buyxq9R4bq24buyRVHhu5Dhurbhu4rhu5Lhu7hJUeG6tsOMxqDhurbhu7bhu7JU4bq24buI4buYw5VR4bu14bq24bugQOG7iuG6tlFFKeG6tlHhu5IsUeG7kOG6tlHhu5Dhu5Lhu4zhurZR4buS4buEUeG6tlHhu5Iq4bq24bukUeG7kOG6tuG7gyrhu7BR4buQ4bu14bq24bukUeG7kOG6tmUjUeG7kOKApuG6tlHhu5Iq4buuUeG7kOG6tuKAnMSoRuG7tuG6tuG7iOG7mMOVUeKAneG6tuG7iuG7klLhurbhu7bhu5LDk+G6tuG7kuG7jOG6tuG7tuG7sk3hu7fhurbhu4fhu5Lhu6RR4buQ4bq2UeG7kixR4buQ4bq2xKjhu47hurbigJzhu7bhu7Lhu7gpw5JR4bq2UeG7kuG7hFHigJ3hurbhu5Lhu5jhu47hu7jhurYuReG6tuG7kOG7mCzhurbhu7bhu7JU4bu14bq2xKjGr+G7mOG6tuG7tuG7slThurbEqOG6uuG6tlnhu5Lhu4RR4bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7tj/hurbDgi3huqThurZR4buQ4buS4buM4bq2UeG7kuG7hFHhurZZ4buSPeG6tuG7tuG7ssSQ4buK4buS4bq2UMav4bu24bq24bu24buS4bukUeG6ti5F4bq24buIw4kp4bq2UMav4bu24bq24bu24buyVOG6tuG7iOG7mMOVUeG7teG6tuG7ikdQ4bq24bu2RCnhurbhu4rhu5Lhu5rhurbhu4jDiSnhurbhu5Dhu5jhu6ZR4buQ4bq2UeG7kirhurbhu6BA4buK4bq2UeG7kOG7kuG7jOG6tlHhu5Lhu4RR4bq24bqx4buq4bq24bqx4buWUeG7kuG6tuG7mcOJ4bq2LkXhurbhu4rEkOG7iuG6tuG7ij3hurbhu4pEUuG6tlHhu5hPUeG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bugRVHhu5Dhurbhu4rhu5Lhu5rhurbhu4jDiSnhurbhu4rhu5JS4bq2UeG7kixR4buQ4bq24bu24buSRFHhu5LhurZR4buYT1HhurZR4buSKuG6tuG7pFHhu5Dhurbhu4Mq4buwUeG7kOG7teG6tuG7pFHhu5DhurZlI1Hhu5Dhu7fhurbEgybhurZR4buSKuG6ti5IKeG7teG6tuG7tDrhurbhu7bhu5jDk1nhurZR4bum4buY4bu14bq24buew5Phurbhu7bhu5I/ROG6tsSoKlbhu4rhurbhu7bhu5LDk+G6tuG7kuG7jOG6tuG7tEThu7jhurbhu5Dhu5ZR4bq24buQ4buYLOG6ti5F4bq2WeG7ksSQ4bu24bq24buS4bu4KeG7teG6tsSo4buO4bq24bu24buYUeG7kuG6tuG7tuG7kkdR4bq24buK4buSROG6tuG7pFHhu5Dhu7Xhurbhu7bhu5hR4buS4bq24bu24buSR1HhurbDuuG7uOG7hFHhurbDteG7kuG6uOG6tuG7oOG7uOG7pFHhurbhu7Thu6ZR4buQ4bq2UOG6uuG7mOG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bugVFHhu5DhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tuG7iOG7hFHhurbDuuG7uOG7hFHhurbhu5nhu7Iq4buuUeG7kOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWV3hu7jhu7bhu5JS4buy4bqw4bqgdOG7t13DgC9Z4bqg

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]