(vhds.baothanhhoa.vn) - Từng có thời điểm “cực thịnh”, nghề sửa chữa đồng hồ góp phần làm nên thương hiệu, thu nhập cao cho nhiều gia đình trên con phố Cao Thắng (TP Thanh Hóa). Đến nay, theo xu thế thị trường, nghề không còn phát triển như xưa, nhưng nhiều gia đình vẫn mong mỏi lưu giữ nghề truyền thống, trân trọng giá trị cha ông trao truyền.
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqv4bqx4buz4bu14bqk4bufxKki4bqv4bu1xKnDguG7tS1j4buf4buTw7RwNOG6seG7n8Spw7Xhu7U14bqvw6BQw7Thu5HDs+G6seG7s+G6sGPhurHDrOG7keG6tmPhurHhu4nhu6dww7ThurHhu5Hhu6fhurF44buR4bul4bqxw4xjceG6seG7tOG7keG6vXDDtOG6sS3hurHhurJjcMO04bqxw61ycMO04bqx4buhxanhu7XhurHhu7Xhu5Hhu63hu5PDoS/hu5HhurPDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq944buQxKlj4buL4bqvw6Dhu7TEgnDDtOG6scOscuG6seG7teG7keG7reG7k+G6seG7ieG7k+G7jeG7oeG6seKAnMOs4bquw6zhurHhu7Xhu5Hhu5dw4buR4oCdNuG6sXDDtOG7kcOz4bqx4buz4bqwY+G6scOs4buR4bq2Y+G6seG7ieG7p3DDtOG6seG7keG7p+G6scO0cnjhurF44buRZnDhurHhu5/EkeG7oeG6sXBucOG6seG7teG7keG6ouG7q3DDtOG6seG7keG7k8Oy4bu3NuG6seG7teG7keG7t+G6sXDhu5FneOG6scOsY3HhurHDrOG7kXHhurFw4buR4buTw7Phu7fhurHDtOG7k2PhurHhu4nhu5Vw4buR4bqx4bu1w71ucOG6scOscXDhurF44buR4bul4bqxw4xjceG6seG7tOG7keG6vXDDtOG6sTnhu7RY4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu5ByY2E34bqx4buIb3DhurFwY+G6pDbhurHhu7Xhu5HEqXHhurHDguG7t+G6seG7teG7kW/hurHhu7Xhu5Hhu5fhurHhu7XDveG6ouG7rXDDtDbhurFww7Thu5HDs+G6seG7o+G7kcO5cMO04bqxw6xzcOG6sXjhu5Fk4bu14bqx4bu1w73hu5Phu41w4bqxcOG7keG6ouG6scOC4bqiYzbhurFw4buR4bqicMO04bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqxw7Thu5Nj4bqx4buJ4buVcOG7keG6seG6smlw4bqx4buhcXDDtOG6seG7oXXhu5PhurHhu5/huqLhu7fhurHDtOG7k+G6tuG6sXDDtOG7kcOz4bqx4bu1w73hu7fhuqTDs3DhurHhu7Xhu5Hhu6Vww7Q24bqx4bu1w73hu4Nw4bqx4bu1w710cMO04bqxw7Thu5Nk4bqx4bu1w73hu5fhurHDrOG7kWPhurHDuXDDtOG6seG7tcO9Y3HhurHhu7XDveG7t+G6pMOzcDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw6Hhu5Phu6HDtOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq/hu5PDjMSpcOG7tcSpw73huq/hurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hurThu5Phu4vhu7Xhu5E04bqx4bqr4bq34bq3eMOCNeG6seG7kcSp4buTw7Thu5Hhu7U04bqx4bqt4bq34bq3eMOCNeG6r+G6seG7s8O9w6wi4bqvLy/DrOG7i3A3w61jceG7teG7kWNw4buR4buRcWM34bqycC/hu4vEqeG7s+G7o+G7tXF4L3DEqeG6tOG7sy/hurXhurXDouG6tS/hurPhuqnhuqfhu4vhurPhurPhuqfhurXhuqnhurVi4bu14bqp4bqt4bqtw6Lhuqvhu5/hurc34budeMO0M8O9IuG6q+G6t+G6r+G6sWPhu5/hu7Ui4bqvUMO04buRw7PhurHhu7PhurBj4bqxw6zhu5HhurZj4bqx4buJ4buncMO04bqx4buR4bun4bqxeOG7keG7peG6scOMY3HhurHhu7Thu5Hhur1ww7ThurEt4bqx4bqyY3DDtOG6scOtcnDDtOG6seG7ocWp4bu14bqx4bu14buR4but4buT4bqv4bqx4bq04buT4buL4bu14buRIuG6r+G6q+G6t+G6t+G6r+G6seG7kcSp4buTw7Thu5Hhu7Ui4bqv4bqt4bq34bq34bqv4bqxL8Ogw6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjGN44bu14buTcXDhuq/DoCzhu7Hhu5PhurHhu6Hhu6nhu5PhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu4vhu4Nw4bqx4bu0WOG6seG7tOG7kWNw4buR4bqx4buQcmPhurHhurLEkeG6seG7ocWp4bu14bqx4buz4bul4bqx4bqyQXDDtOG6seG7n+G7g3DhurHDrGdwNuG6seG7oeG7qeG7k+G6seG7o+G7keG7k+G6scOscuG6sXDhu5Hhu7fhurHDrGbhu7fhurHhu7PhurBj4bqxw6zhu5HhurZjNuG6seG7oeG7t2PhurHDrWRw4bqx4buJ4buncMO04bqx4buR4bunNuG6seG7kXThurHhu59l4buT4bqx4bu14buV4buh4bqx4buJb3DhurHDrHFw4bqxeOG7keG7peG6scOMY3HhurHhu7Thu5Hhur1ww7Q34bqx4bu0xILhurHhu5/hu4Phu7c24bqxduG6seG7ieG7g+G6pOG6seG7ieG6ueG6sXjhu5Fk4bu14bqx4bu1w73hu5Phu41w4bqxcMO04buRw7PhurHhu7PhurBj4bqxw6zhu5HhurZj4bqx4buJ4buncMO04bqx4buR4bunNuG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6scO04buTY+G6seG7ieG7lXDhu5HhurFw4buR4buTw7Phu7fhurHhu4nhu63hu5PhurFw4bul4buT4bqxcMO04buR4buTw7J44bqxw6zDuXDDtOG6seG6suG7k8Oyw6zhurFwxJHhuqQ3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoMOh4buT4buhw7ThurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqv4buTw4zEqXDhu7XEqcO94bqx4buL4bu14buR4bu34buhw63huq/hurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hurThu5Phu4vhu7Xhu5E04bqx4bqr4bq34bq3eMOCNeG6seG7kcSp4buTw7Thu5Hhu7U04bqx4bqt4bq34bq3eMOCNeG6r+G6seG7s8O9w6wi4bqvLy/DrOG7i3A3w61jceG7teG7kWNw4buR4buRcWM34bqycC/hu4vEqeG7s+G7o+G7tXF4L3DEqeG6tOG7sy/hurXhurXDouG6tS/hurPhuqnhuqfhu4vhurPhurPhuqfDouG6s8Oiw6Lhu7Xhuqfhuqnhurfhuqdi4buf4bq3N+G7nXjDtDPDvSLhuqXhuqXhurPhuq/hurFj4buf4bu1IuG6r1DDtOG7kcOz4bqx4buz4bqwY+G6scOs4buR4bq2Y+G6seG7ieG7p3DDtOG6seG7keG7p+G6sXjhu5Hhu6XhurHDjGNx4bqx4bu04buR4bq9cMO04bqxLeG6seG6smNww7ThurHDrXJww7ThurHhu6HFqeG7teG6seG7teG7keG7reG7k+G6r+G6seG6tOG7k+G7i+G7teG7kSLhuq/huqvhurfhurfhuq/hurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1IuG6r+G6reG6t+G6t+G6r+G6sS/DoMOhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w4xjeOG7teG7k3Fw4bqvw6DDjOG6sGPhurHhu5HEkXDDtOG6seG7s+G6sGPhurHDrOG7keG6tmM24bqxw61kcOG6seG7ieG7p3DDtOG6seG7keG7p+G6scOM4bqi4butcMO04bqxWeG7ueG6pOG6seG7tcO9bnDhurF44buR4bul4bqxw4xjceG6seG7tOG7keG6vXDDtOG6seG7ieG6ueG6scOscuG6seG6peG6seG7teG7kW/hurHhu5HDsuG6seG7tcO9cXDDtOG6scO04buTY+G6seG7ieG7lXDhu5HhurHhu7Xhu5HEqXHhurFww7Thu5HDs+G6sXDEkeG6pDfhurHDmXDDtOG6seG7iHHEkXDhurEs4bq7cOG6scOM4bqi4butcMO0NuG6scOs4buRw4DhurHDrOG6sGPhurHhu5HEkXDDtOG6scOs4buRceG6scOt4buTb+G7tTThurHhu7TDveG6ouG7scOs4bqx4buJ4buD4bqkNuG6sXDDtOG7kcOz4bqxw73hu4Xhu7XhurF44buRZOG7teG6seG7tcO94buT4buNcDbhurHDrHLhurHDrMOp4bqx4buR4buveOG6seG7tWTDrOG6scOC4bq54bqxw6zhu5Hhu7fhuqRucOG6seG7s+G6sGPhurHDrOG7keG6tmPhurHhu4nhu6dww7ThurHhu5Hhu6c24bqxw6xy4bqxw6zhurBj4bqx4buRxJFww7ThurF54bu34bulw6zhurHhu4txY3Dhu5HhurHhu4nhu6dww7ThurHhu5Hhu6fhurEs4buTw7Lhu7XhurHhu4jDg8OsN+G6sVDhu5HhuqJww7ThurHhu4lvcOG6sXBj4bqkNuG6seG7i3HhurFw4buR4buTw7Phu7fhurFww7Thu7fhuqRucOG6sXDhu5Hhu4NwNuG6scOs4buRxqHhurHDrHNw4bqx4buhxanhu7XhurHhu7Phu6XhurHhu5HFqeG6scO04buTY+G6seG7ieG7lXDhu5HhurHDtOG6vXDhurHDrXI24bqxw7Thu5Vw4bqxw7Thu5PhurbhurFww7Thu5HDszfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw6Hhu5Phu6HDtOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq/hu5PDjMSpcOG7tcSpw73huq/hurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hurThu5Phu4vhu7Xhu5E04bqx4bqr4bq34bq3eMOCNeG6seG7kcSp4buTw7Thu5Hhu7U04bqx4bqt4bq34bq3eMOCNeG6r+G6seG7s8O9w6wi4bqvLy/DrOG7i3A3w61jceG7teG7kWNw4buR4buRcWM34bqycC/hu4vEqeG7s+G7o+G7tXF4L3DEqeG6tOG7sy/hurXhurXDouG6tS/hurPhuqnhuqfhu4vhurPhurPhuqfDouG6q8Oiw6Lhu7Vi4bqz4bqz4bq14bqr4buf4bq3N+G7nXjDtDPDvSLhuqnhuqXhuqnhuq/hurFj4buf4bu1IuG6r1DDtOG7kcOz4bqx4buz4bqwY+G6scOs4buR4bq2Y+G6seG7ieG7p3DDtOG6seG7keG7p+G6sXjhu5Hhu6XhurHDjGNx4bqx4bu04buR4bq9cMO04bqxLeG6seG6smNww7ThurHDrXJww7ThurHhu6HFqeG7teG6seG7teG7keG7reG7k+G6r+G6seG6tOG7k+G7i+G7teG7kSLhuq/huqvhurfhurfhuq/hurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1IuG6r+G6reG6t+G6t+G6r+G6sS/DoMOhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w4xjeOG7teG7k3Fw4bqvw6As4buTw7LDrOG6seG7s+G6sGPhurHDrOG7keG6tmPhurHhu4nhu6dww7ThurHhu5Hhu6fhurFw4buR4buVcOG6sXnhu7dj4bqxw6xy4bqx4bqybOG6seG7ieG7q3DhurHDtOG7k8OpcDbhurFw4buR4bqicMO04bqx4buJc+G7k+G6seG7kXXhu5PhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu7Xhu5Hhu6/hurF44buRw6nhu5PhurHhu7XGoeG6seG7ocahNuG6seG7o+G7k25w4bqxcOG7kWlwNuG6seG7o+G7kWpx4bqx4bufanE24bqx4buR4buT4buN4bu34bqxw63hu5Nv4bu14bqx4bqyw7PhurHDrOG7heG7t+G6seG7tWVx4bqxw6zDgGPhurHhu7XEgnDDtOG6seG7n3Fl4buT4bqx4buJ4buncMO04bqx4buR4bunN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6DDoeG7k+G7ocO04bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r+G7k8OMxKlw4bu1xKnDveG6r+G6seG7s+G7teG6pOG7n8SpIuG6r+G6tOG7k+G7i+G7teG7kTThurHhuqvhurfhurd4w4I14bqx4buRxKnhu5PDtOG7keG7tTThurHhuq3hurfhurd4w4I14bqv4bqx4buzw73DrCLhuq8vL8Os4buLcDfDrWNx4bu14buRY3Dhu5Hhu5FxYzfhurJwL+G7i8Sp4buz4buj4bu1cXgvcMSp4bq04buzL+G6teG6tcOi4bq1L+G6s+G6qeG6p+G7i+G6s+G6s+G6p+G6peG6teG6peG6q+G7teG6qeG6qeG6peG6p8Oi4buf4bq3N+G7nXjDtDPDvSLhurXhurPhurPhuq/hurFj4buf4bu1IuG6r1DDtOG7kcOz4bqx4buz4bqwY+G6scOs4buR4bq2Y+G6seG7ieG7p3DDtOG6seG7keG7p+G6sXjhu5Hhu6XhurHDjGNx4bqx4bu04buR4bq9cMO04bqxLeG6seG6smNww7ThurHDrXJww7ThurHhu6HFqeG7teG6seG7teG7keG7reG7k+G6r+G6seG6tOG7k+G7i+G7teG7kSLhuq/huqvhurfhurfhuq/hurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1IuG6r+G6reG6t+G6t+G6r+G6sS/DoMOhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w4xjeOG7teG7k3Fw4bqvw6Dhu7TDveG6ouG7scOs4bqx4buJ4buD4bqkNuG6sXjhu5Hhu6XhurHDjGNx4bqx4bu04buR4bq9cMO04bqxw6zhu5HGoeG6scOscuG6sXDDtOG7kcOz4bqx4buz4bqwY+G6scOs4buR4bq2Y+G6seG7ieG7p3DDtOG6seG7keG7pzfhurHhu7Thu5HEqXHhurHhu4tzcMO04bqxw6zhu5HDqeG6pOG6seG7teG7keG7reG7k+G6scO04buTY3A24bqx4buJxrDhu5PhurHhu7Xhu5Fj4bqk4bqxw6zDgGPhurHhu7Xhu5Hhu5fhurHhu7XDveG6ouG7rXDDtDbhurHDrGTDrOG6scOs4bqwY+G6seG7kcSRcMO04bqx4buR4buTw7Jw4bqxcGPhuqThurHhurLEgmPhurHhu7PhurBj4bqxw6zhu5HhurZj4bqx4bqyxIJj4bqxw61kcOG6scOsZMOs4bqx4bufcWXhu5PhurHhu4nhu6dww7ThurHhu5Hhu6fhurF44buRw4HDrOG6seG6ssOB4bqx4buJY+G6seG7i2Vww7Q24bqxeOG7kXFww7ThurF44buR4bu54bqxcOG7keG7t+G6scOsZuG7t+G6scOsw4Bj4bqx4buj4buRZMOs4buR4bqx4buRxJFww7Q3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoMOh4buT4buhw7ThurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqv4buTw4zEqXDhu7XEqcO94bqv4bqx4buz4bu14bqk4bufxKki4bqv4bq04buT4buL4bu14buRNOG6seG6q+G6t+G6t3jDgjXhurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1NOG6seG6reG6t+G6t3jDgjXhuq/hurHhu7PDvcOsIuG6ry8vw6zhu4twN8OtY3Hhu7Xhu5FjcOG7keG7kXFjN+G6snAv4buLxKnhu7Phu6Phu7VxeC9wxKnhurThu7Mv4bq14bq1w6LhurUv4bqz4bqp4bqn4buL4bqz4bqz4bqn4bql4bql4bq14bqz4bu14bql4bqr4bq34bq14bqz4buf4bq3N+G7nXjDtDPDvSJi4bq34bql4bqv4bqxY+G7n+G7tSLhuq9Qw7Thu5HDs+G6seG7s+G6sGPhurHDrOG7keG6tmPhurHhu4nhu6dww7ThurHhu5Hhu6fhurF44buR4bul4bqxw4xjceG6seG7tOG7keG6vXDDtOG6sS3hurHhurJjcMO04bqxw61ycMO04bqx4buhxanhu7XhurHhu7Xhu5Hhu63hu5Phuq/hurHhurThu5Phu4vhu7Xhu5Ei4bqv4bqr4bq34bq34bqv4bqx4buRxKnhu5PDtOG7keG7tSLhuq/huq3hurfhurfhuq/hurEvw6DDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMOMY3jhu7Xhu5NxcOG6r8Og4bui4buRw7lww7ThurHDrHNw4bqxduG6seG7teG7keG7reG7k+G6seG7o+G6rOG6seKAnOG7kXHEkXDDtOG6seG7o+G7k+G7oeKAnTbhurHhu7Xhu5Hhu7fhurFw4buRZ3jhurHDrOG6oHDDtOG6scOs4buR4buBcMO04bqx4buJ4bqi4buvw6zhurFw4buR4bqi4bqxw4LhuqJjNuG6sXDhu5HhuqJww7ThurHDrW5w4bqxw6xlcOG7keG6sXDhu5HhurZww7ThurHDrOG6sGPhurHhu5HEkXDDtOG6seG7ieG6ueG6scOscuG6seG7tcSC4bqx4buf4buD4bu34bqx4buJ4but4buTNuG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6sXnhu7dm4bqk4bqx4buz4bqwY+G6scOs4buR4bq2Y+G6seG7ieG7p3DDtOG6seG7keG7p+G6sXDhu5F14bqx4buLdMOs4bqxw6xxcOG6sXjhu5Hhu6XhurHDjGNx4bqx4bu04buR4bq9cMO04bqx4bqyaXDhurHhu5FxZeG7teG6seG7icWpcMO0NuG6seG6ssSCY+G6seG7tWVx4bqx4bu14buRbuG7oeG6sXDDtOG7t+G7p3DhurHhu7Xhu5Hhu7fhurFw4buRZ3g24bqx4bqyxIJj4bqx4bufxJHhurFw4buTw7Phu6HhurHhurLhu7fhu5PhurHDrMOAY+G6sXDhu5HhurZww7ThurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhuqRu4bu34bqxcMO04buRw7M24bqxw7Thur1w4bqxw61y4bqx4bqy4bux4buT4bqxcMO04buRw7M3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3hD4bu34bu14buRccO94bqv4bqx4buz4bu14bqk4bufxKki4bqv4bu1xKnDguG7tS1j4buf4buTw7RwNOG6scO94buTw7Thu5Hhu7U14bqvw6DDoeG7s+G7tcO9cXDDtMOg4buQccSRcMO04bqx4bue4buTcOG7kcOhL+G7s+G7tcO9cXDDtMOgw6EveMOg

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]