(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuối năm là dịp bận rộn nhất của các cơ sở sản xuất hàng mã tại làng nghề Mật Sơn, phường Đông Vệ (TP Thanh Hoá). Mỗi ngày, hàng nghìn sản phẩm được tung ra thị trường để phục vụ người dân chuẩn bị cho ngày lễ ông Công ông Táo sắp tới.
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzb0pLxKjEkEThurDDs13hurbhu4ZE4buRROG6tuG6pOG7iuG7kUJyROG6sOG7kUThurDhurbhuqDhu5HhurZyROG6sOG7kUN14buRW+G7rUvhu5HhurdGROG7kXnhuqThu4rhu5F4TOG6vuG6suG7kUTDukNvL0pLxKjEkEThurDDs28v4bq24buZw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4o74buzcHnDtMOzb0pLxKjEkEThurDDs1hM4bq+4bqy4buRRMO6Q+G7kUJy4buReeG6pOG7iuG7kXfhu61E4buRxKjhu4ZE4buRROG6tuG7q0vhu5F4w5Nw4buReHF44buReEbhu5FKw43hu5FKdEThu5Hhu5ZM4burS+G7keG6tnJE4bqw4buRQ3Xhu5FLc+G6suG7kUJyROG6sOG7kUThurDhurbhuqDhu5Fb4butS+G7keG6t0ZEauG7kW8vSkvEqMSQROG6sMOzb0pLxKjEkEThurDDs+G7iuG6tuG7jEhE4bqw4buRw53DikThurDhu5HDqeG6ouG7kW3hurPEg+G7keG6s+G6tnBE4bq24buRO8SQcW5r4buRW+G7hOG6suG7kUThurByxqBq4buR4bq2ckThurDhu5FE4bqw4bq2w4JE4buRSnRE4buR4buK4bq24buvQ+G7kcO94buMSXjhu5FLTEThurDhu5HEqHDhu5FL4bq24bqk4buRS8So4buMSEThurDhu5HDvcOD4buR4buK4bq2T3jhu5Hhu5hP4buRROG6sOG7jEjhurLhu5F54bupROG7kXjhurZM4buvROG7kXfhuqThu5F44bq2xJDhu5FE4bqwcsag4buRQsSC4buRw4pE4bqw4buRWMOKROG6sOG7kcOKROG6sOG7keG6s3HEkOG7kUrDueG7iuG7kUtH4bqya28vSkvEqMSQROG6sMOzby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O04bqyWOG7s0RL4buzxKjDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O04buU4bqyeUvhurbhu4nhu5Hhu5/hu5Phu5Phu4rhu5bEqeG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tkvhu4nhu5Hhu5vhu5fGoeG7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7leG7m+G7lS/hu5nhu6Hhu5d54buV4buT4buh4buX4bub4bub4bujS+G7leG7oeG7n+G7leG7k0Lhu5Nr4bqo4buK4bqw4buLxKhnxqHhu53hu53DtOG7kXBCS2fDtF3hurbhu4ZE4buRROG6tuG6pOG7iuG7kUJyROG6sOG7kUThurDhurbhuqDhu5HhurZyROG6sOG7kUN14buRW+G7rUvhu5HhurdGROG7kXnhuqThu4rhu5F4TOG6vuG6suG7kUTDukPDtOG7keG7lOG6snlL4bq2Z8O04buf4buT4buTw7Thu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZLZ8O04bub4buXxqHDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtMOzw51GROG7kcO94bunS+G7keG6tnJE4bqw4buRQkdEauG7keG6quG6tuG6vuG6suG7kULhu4xJROG6sOG7kXjDikThurDhu5Hhu5jhurLhuqJ44buRQ+G7hOG6suG7kUThurByxqDhu5FD4buGS+G7kUvDukThurDhu5HhuqrhurbhurLDgEThu5F4cXjhu5FCcMSQ4buRw73hu4ZE4bqw4buRw71wROG6sOG7kXnhu4BE4buRSuG7jnjhu5HDvcOD4buR4bqq4bqk4buK4buReEXhu5HhurZyROG6sOG7kXhMROG6sOG7keG7jkThurDhu5HEqHDhu5FL4bq24bqk4buRS8So4buMSEThurDhu5FLw4BLa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4buXxqHhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5Xhu5vhu5Uv4buZ4buh4buXeeG7leG7k+G7ocah4buT4buXxqFL4buh4bud4buX4buV4buhQuG7k2vhuqjhu4rhurDhu4vEqGfGoeG7meG7k8O04buRcEJLZ8O0XeG6tuG7hkThu5FE4bq24bqk4buK4buRQnJE4bqw4buRROG6sOG6tuG6oOG7keG6tnJE4bqw4buRQ3Xhu5Fb4butS+G7keG6t0ZE4buReeG6pOG7iuG7kXhM4bq+4bqy4buRRMO6Q8O04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5vhu5fGocO04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7PDqXZE4buRQnLhu5FE4bq24buSROG6sOG7kUp0ROG7keG7iuG6tuG7r0Phu5HhurbEkHDhu5HDikThurDhu5FYw4pE4bqw4buRw4pE4bqw4buR4bqzccSQ4buRROG6tuG7jEThurDhu5FEw7pD4buRRHDGoOG7kXhxeOG7kXhG4buRSsON4buRSnRE4buR4buWTOG7q0vhu5HEqOG7q0vhu5F44bq2TeG7kUvEqOG6uEThurDhu5FCckPhu5FDR+G6suG7kUN2TOG7kUN14buReOG6tsSQ4buRS8OVROG6sOG7kULEkHPhurLhu5FD4bunS+G7keG6tnJE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4buXxqHhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5Xhu5vhu5Uv4buZ4buh4buXeeG7leG7k+G7ocahxqHhu5nhu59L4bub4buh4buh4bud4budQuG7k2vhuqjhu4rhurDhu4vEqGfhu53hu5Phu53DtOG7kXBCS2fDtF3hurbhu4ZE4buRROG6tuG6pOG7iuG7kUJyROG6sOG7kUThurDhurbhuqDhu5HhurZyROG6sOG7kUN14buRW+G7rUvhu5HhurdGROG7kXnhuqThu4rhu5F4TOG6vuG6suG7kUTDukPDtOG7keG7lOG6snlL4bq2Z8O04buf4buT4buTw7Thu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZLZ8O04bub4buXxqHDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtMOzO8OCROG6tuG7kUvhurbhu4544buRd8O5S+G7kUPDuUtq4buR4buK4bq2T+G7kULhurLhuqJM4buReOG7sUzhu5Hhuqrhu5xq4buRS+G6skThurbhu5FLw4Bq4buReHF44buRSnRE4buR4buK4bq24buvQ+G7keG6tnJE4bqw4buRQ3Xhu5F4w5Nw4buRQnJE4bqw4buRROG6sOG6tuG6oOG7kVvhu61L4buR4bq3RkThu5FCTMOKROG7kXhF4buRSuG7jnjhu5F4c0Thurbhu5FLxKhwROG6tuG7kXhwxJDhu5FKxJDhu5Hhu5hH4bqy4buRSnRE4buR4buK4bq24buvQ+G7kUvDleG7kXhxeOG7kcO94bqkcOG7keG7iuG6tuG7jEZE4bqw4buR4bqq4bq2cXjhu5FLxKjEkEThurDhu5Hhu5hy4buRROG6sMSQcuG6suG7kUvhuqZE4bq2a28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4buXxqHhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5Xhu5vhu5Uv4buZ4buh4buXeeG7leG7k+G7ocahxqHGoeG7n0vhu53hu5vhu5vhu6PGoULhu5Nr4bqo4buK4bqw4buLxKhn4buf4buX4buTw7Thu5FwQktnw7Rd4bq24buGROG7kUThurbhuqThu4rhu5FCckThurDhu5FE4bqw4bq24bqg4buR4bq2ckThurDhu5FDdeG7kVvhu61L4buR4bq3RkThu5F54bqk4buK4buReEzhur7hurLhu5FEw7pDw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m+G7l8ahw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs8Odw4Phu5FCckPhu5HEqHDhu5HDveG7jEl44buRQ+G7hkvhu5FKdEThu5Hhu4rhurbhu69DauG7kUThurDhu4xI4bqy4buRS+G6tknhu5Hhu4rhurZ04bqy4buRS+G6tsOUeOG7keG6tuG6suG6okThu5FE4bq24bqy4bqgTOG7kXjDikThurDhu5HDvcSQc0Thu5F44bq24bqy4buRS+G6ssOAS2tvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7m+G7l8ah4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buV4bub4buVL+G7meG7oeG7l3nhu5Xhu5Phu6HGoeG7m+G7meG7mUvhu5vhu53GoeG7leG7oULhu5Nr4bqo4buK4bqw4buLxKhn4buf4buT4buhw7Thu5FwQktnw7Rd4bq24buGROG7kUThurbhuqThu4rhu5FCckThurDhu5FE4bqw4bq24bqg4buR4bq2ckThurDhu5FDdeG7kVvhu61L4buR4bq3RkThu5F54bqk4buK4buReEzhur7hurLhu5FEw7pDw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m+G7l8ahw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs+G6s0zGoOG7keG7mOG6suG6onjhu5FKdEThu5Hhu5ZM4burS+G7keG6quG6tsOKROG6sOG7keG7iExx4buR4buK4bq24buOeOG7kUtz4buK4buRROG6tuG7jEThurDhu5HDvcOJ4bqy4buR4bq24bq64bqy4buRSsOU4buRS+G6puG7kUPhuqZq4buReOG7sUzhu5Hhuqrhu5xrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O04bqyWOG7s0RL4buzxKjDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O04buU4bqyeUvhurbhu4nhu5Hhu5/hu5Phu5Phu4rhu5bEqeG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tkvhu4nhu5Hhu5vhu5fGoeG7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7leG7m+G7lS/hu5nhu6Hhu5d54buV4buT4buhxqHhu6Phu5nhu6NL4buX4buXxqHhu5/hu5lC4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7oeG7k+G7m8O04buRcEJLZ8O0XeG6tuG7hkThu5FE4bq24bqk4buK4buRQnJE4bqw4buRROG6sOG6tuG6oOG7keG6tnJE4bqw4buRQ3Xhu5Fb4butS+G7keG6t0ZE4buReeG6pOG7iuG7kXhM4bq+4bqy4buRRMO6Q8O04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5vhu5fGocO04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7PhurPEqOG7s+G7kUThu45wauG7keG6sOG6suG7q8ag4buReXFE4buRQnLhu5FE4bq24buSROG6sOG7kUThurBMxqDDgUThu5FC4bqy4bqiTOG7kXjhurbDk+G7kcagw4BM4buRw73hu4xJeOG7kUrhu5Dhu5F5T0ThurBr4buRXeG6sMSQcuG6suG7kcSocGrhu5FE4bq24buSROG6sOG7kULEkHPhurLhu5HhurDhurLhu6vGoOG7kXFE4bq24buR4bqq4bqyQ2rhu5FKSeG6suG7keG6quG6skPhu5FLTMagw4BE4oCm4buRw73hu4xJeOG7kUrhu5Dhu5F5T0ThurDhu5FE4bq24bqy4bqgTOG7kcO9w4Phu5FCckPhu5FE4buC4bqy4buRd+G7rUvhu5HhurZGRGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7m+G7l8ah4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buV4bub4buVL+G7meG7oeG7l3nhu5Xhu5Phu6Hhu5fhu6Hhu5nhu6FL4buV4buf4bubxqHhu5NC4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7oeG7k+G7m8O04buRcEJLZ8O0XeG6tuG7hkThu5FE4bq24bqk4buK4buRQnJE4bqw4buRROG6sOG6tuG6oOG7keG6tnJE4bqw4buRQ3Xhu5Fb4butS+G7keG6t0ZE4buReeG6pOG7iuG7kXhM4bq+4bqy4buRRMO6Q8O04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5vhu5fGocO04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7M0ROG6sOG7kVtw4bqy4buRw6nDukThu5Fb4bqyROG6tmrhu5F44bq2w5Phu5F4RuG7kUrDjeG7kUp0ROG7keG7lkzhu6tL4buRW+G6skThurbhu5HhurPhurZwROG6tuG7kXjhurbEkOG7kXfhurLDgEvhu4nhu5HhurPDleG7kXhM4bq+4bqy4buRS+G6tnFE4bqw4buR4buf4buR4bupQ+G7kULhuqR44bq2auG7keG6sOG6snDhu5HDvcOCROG6tuG7kcOKROG6sOG7kcO9deG7kXfDuUvhu5HDveG7sUzhu5FCckPhu5HhurZyROG6sOG7kXjhurbEkOG7kUNOcOG7keG6s8OAS+G7kcOKROG6sOG7kVjDikThurBq4buRw4pE4bqw4buR4bqzccSQa+G7kcOpR+G6suG7keG6tnJE4bqw4buReOG6tk944buReMOKROG6sOG7kUThurbhu6lE4buRQnJD4buRQuG6ssOBROG7kUtPeGrhu5Hhu5hP4buRRHLGoOG7kXhG4buRSsON4buRSnRE4buR4buWTOG7q0vhu5Hhu5hy4buReExE4bqw4buR4buOROG6sOG7kcSocOG7kUvhurbhuqThu5FLxKjhu4xIROG6sOG7kUvhuqZE4bq24buR4bqq4bq2xJB0ROG6sOG7keG7leG7k2vhu5Phu5Phu5Phu5FKdEThu5Hhu4rhurbhu69Da28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4buXxqHhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5Xhu5vhu5Uv4buZ4buh4buXeeG7leG7k+G7ocah4buf4buV4bufS+G7o+G7m+G7n+G7meG7mULhu5Nr4bqo4buK4bqw4buLxKhn4buj4budw7Thu5FwQktnw7Rd4bq24buGROG7kUThurbhuqThu4rhu5FCckThurDhu5FE4bqw4bq24bqg4buR4bq2ckThurDhu5FDdeG7kVvhu61L4buR4bq3RkThu5F54bqk4buK4buReEzhur7hurLhu5FEw7pDw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m+G7l8ahw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDszrhurJx4buRS+G6tnJE4bq24buRRMO6Q+G7kURwxqDhu5HhuqrhurbDikThurDhu5F4ReG7kUThurbhurLhuqBM4buRS+G6tnDGoOG7kcO94buC4bqy4buRSsSQ4buR4buYR+G6suG7kUThurbhu5JE4bqw4buRRMO6Q+G7kUvEqOG7jEd4auG7kXlwxJDhu5HDveG7hkThurDhu5FLw5Xhu5Hhu5Xhu5Nr4buT4buT4buT4buRw73hu4BE4bqw4buRw73DgEThu5Hhu5hy4bqy4buRS8Sow7pD4buRROG6sOG6tsOCROG7kcO94buAROG6sC9KdEThu5Hhu4rhurbhu69D4buRS07GoOG7kUvhurbhu7PEkOG7keG6tsOCROG6tuG7kUvhurbhu4544buR4buYcuG7keG6quG6tHjhurbhu5FL4bq24buMR3jhu5HhuqrhurZxeOG7kUThurZwTGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7m+G7l8ah4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buV4bub4buVL+G7meG7oeG7l3nhu5Xhu5Phu6HGoeG7l+G7k+G7o0vhu5nhu6Phu53hu5fhu5tC4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7m8ah4buVw7Thu5FwQktnw7Rd4bq24buGROG7kUThurbhuqThu4rhu5FCckThurDhu5FE4bqw4bq24bqg4buR4bq2ckThurDhu5FDdeG7kVvhu61L4buR4bq3RkThu5F54bqk4buK4buReEzhur7hurLhu5FEw7pDw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m+G7l8ahw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs1vhu4ZL4buRSuG6vuG7kUp0ROG7keG7iuG6tuG7r0Phu5FCckPhu5FL4bq24buzxJDhu5HDvUZE4buRw73hu6dL4buR4bq2ckThurDhu5F4ReG7keG6sOG6snHhu5FCw4FE4buRS0fhurLhu5HhurZyROG6sOG7kUvEqOG6suG6okzhu5HDveG7gEThurBrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O04bqyWOG7s0RL4buzxKjDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O04buU4bqyeUvhurbhu4nhu5Hhu5/hu5Phu5Phu4rhu5bEqeG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tkvhu4nhu5Hhu5vhu5fGoeG7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7leG7m+G7lS/hu5nhu6Hhu5d54buV4buT4buhxqHhu5nhu5fhu5NLxqHhu5Phu53hu5Xhu59C4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7l8ah4buXw7Thu5FwQktnw7Rd4bq24buGROG7kUThurbhuqThu4rhu5FCckThurDhu5FE4bqw4bq24bqg4buR4bq2ckThurDhu5FDdeG7kVvhu61L4buR4bq3RkThu5F54bqk4buK4buReEzhur7hurLhu5FEw7pDw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m+G7l8ahw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs+G6t3RE4buR4buK4bq24buvQ+G7kcO94bu34buKauG7kcO9cOG7kXlzROG6sOG7keG7iuG6tsSQROG6sOG7keG7iuG6tk1q4buRQnJE4bqw4buRROG6sOG6tuG6oOG7kVvhu61L4buR4bq3RkThu5HDvXXhu5HhuqrhurbFqUThurDhu5HDveG6pEThurbhu5HDveG7jEl44buReOG6tuG7hOG7kcO94buOROG6sOG7kUvEqMOBROG7kUvhurbhuqThu5FLxKjhu4xIROG6sGvhu5HDneG7qcag4buReMOSROG6sOG7kUJy4buRROG6sOG6tuG6oOG7kUvEqEzGoOG6oEThu5FL4bq24bq+ROG6sOG7kUNwROG6sOG7kUJz4bqy4buRS+G6tkzhu5FE4bq24but4buK4buReHDEkGrhu5Hhu4JE4buRw73huqRE4bq24buReOG6tsSQ4buRQ+G7hkvhu5FK4bq+4buR4bq24buG4buReeG7qUThu5F4w5JE4bqw4buRROG6tuG7jOG7keG6sOG6snThurLhu5Hhu4hMxqDDgEvhu5Hhu5jhurLhuqJ44buRQnJD4buReOG6tsSQ4buRROG6tuG6suG6oEzhu5FCcMSQ4buRw73hu4ZE4bqw4buR4buK4bq24buC4buRS+G6tsOKROG6sOG7kUtz4bqy4buRw73huqRw4buR4buK4bq24buMRkThurBrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilBMS+G6tsSQxKjDtMOz4bqz4bq2TOG7kTty4buR4oCT4buRO8SQcuG6suG7keG6s+G6tkxvL+G7isOz

Thu Hà – Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]