(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN huyện Như Thanh vừa tổ chức hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023”. Đây là một trong những dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình 1719) đang được huyện Như Thanh triển khai thực hiện.

Như Thanh: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Hội LHPN huyện Như Thanh vừa tổ chức hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023”. Đây là một trong những dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình 1719) đang được huyện Như Thanh triển khai thực hiện.

Như Thanh: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ emHội nghị triển khai Dự án 8 do Hội LHPN huyện Như Thanh tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị triển khai Dự án 8, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Thanh nhấn mạnh: Chương trình 1719 có 9/10 dự án đang được huyện Như Thanh triển khai thực hiện với nhiều nội dung, tiểu dự án, trong đó có Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023". Dự án 8 có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Hiện nay, tại huyện Như Thanh, phụ nữ và trẻ em gái tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số vẫn còn tình trạng bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục... Hiện nay, huyện có 7 xã, 27 thôn đặc biệt khó khăn đang triển khai thực hiện Dự án 8. Đây là các địa phương vừa là địa bàn thụ hưởng, đồng thời vừa có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, bảo đảm phát huy hiệu quả dự án. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của các cấp, ngành và cộng đồng về hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em, xóa bỏ định kiến giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Thời gian qua, Dự án 8 thuộc Chương trình 1719 đã được hội LHPN các cấp từ Trung ương đến địa phương chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức thực hiện. Tại huyện Như Thanh, trên cơ sở Kế hoạch số 213/KH-UBND, ngày 4/7/2023 của UBND huyện về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện Như Thanh năm 2023 thuộc Dự án 8 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã ban hành Kế hoạch 157/KH-BTV, ngày 15/8/2023 về thực hiện Dự án 8. Địa bàn triển khai dự án tại 7 xã: Cán Khê, Xuân Khang, Xuân Phúc, Phượng Nghi, Thanh Tân, Xuân Thái, Thanh Kỳ. Đối tượng được thụ hưởng là phụ nữ và trẻ em gái tại 7 xã, 27 thôn đặc biệt khó khăn của huyện Như Thanh.

Kế hoạch số 157/KH-BTV triển khai 4 nội dung của Dự án 8 bao gồm: Nội dung 1 là tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những hủ tục và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Trong đó, thành lập và ra mắt 6 tổ truyền thông cộng đồng tại 6 thôn của 3 xã thực hiện dự án (Thanh Tân, Thanh Kỳ, Xuân Thái). Tổ chức các lớp truyền thông kiến thức, kỹ năng cho thành viên tổ truyền thông cộng đồng tại 15 thôn của 7 xã thực hiện dự án. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn vận hành, duy trì hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng, kiến thức về giới, bình đẳng giới, định kiến giới, khuôn mẫu giới... cho thành viên mô hình tổ truyền thông cộng đồng tại huyện. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên tổ truyền thông cộng đồng. Tổ chức 3 sự kiện truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Như Thanh: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ emĐồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Thanh phát biểu tại hội nghị triển khai Dự án 8.

Nội dung 2 là xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Các cấp hội phụ nữ và địa phương tổ chức hội nghị thành lập và ra mắt 1 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” tại xã Thanh Kỳ. Tổ chức 1 lớp tập huấn hướng dẫn vận hành, duy trì hoạt động của mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”. Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng; hướng dẫn nâng cao kỹ năng tư vấn hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới cho ban điều hành mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”. Tổ chức 2 sự kiện truyền thông, đồng thời hỗ trợ trang thiết bị cho 1 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” thành lập mới.

Nội dung 3 là đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển KT-XH của cộng đồng; giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Các cấp hội phụ nữ huyện Như Thanh phối hợp tổ chức hội nghị thành lập và ra mắt 2 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Trường THCS Thanh Kỳ và Trường THCS&THPT Phượng Nghi. Tổ chức các lớp tập huấn vận hành mô hình câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề cho học sinh trường có câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn đối thoại, kỹ năng đối thoại chính sách cho các xã trong vùng dự án. Tổ chức 5 hội nghị đối thoại cấp xã và cụm thôn.

Nội dung 4 là trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Hội LHPN huyện tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ thôn thuộc 7 xã thực hiện dự án.

Ngoài ra, các cấp hội chủ động xây dựng kế hoạch, chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ như: tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Dự án 8 và hỗ trợ kỹ thuật cho các ngành, các cấp triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Dự án 8. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 8 cho các ngành, các cấp liên quan; tổ chức sơ kết dự án, biểu dương, khen thưởng tập thể/cá nhân điển hình trong thực hiện Dự án 8 tại địa phương.

Đồng chí Mai Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Như Thanh, cho biết: Thời gian qua, bám sát kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện, Hội LHPN huyện Như Thanh đã triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 8. Năm 2022, Hội LHPN huyện Như Thanh chủ trì thành lập 9 tổ truyền thông cộng đồng; 1 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; 1 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” để hỗ trợ bảo vệ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bạo lực gia đình. Tổ chức 6 lớp tập huấn cho tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, tập huấn hướng dẫn giám sát và đánh giá về bình đẳng giới cho cán bộ xã, thôn, lồng ghép cho cán bộ huyện, xã, thôn. Tổ chức 3 sự kiện truyền thông về bình đẳng giới, định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ và các hoạt động truyền thông; tuyên truyền qua băng rôn, pano, tin bài, qua hệ thống loa phát thanh xã, thôn, trên các trang mạng xã hội... với tổng kinh phí thực hiện là 324 triệu đồng, từ đó góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ góp phần thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Dự án 8 năm 2022, năm 2023, trên cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai 4 nội dung, Hội LHPN huyện Như Thanh chỉ đạo hội LHPN các xã trong vùng dự án, chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các hoạt động, đảm bảo thời gian, mục tiêu đề ra.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]