(vhds.baothanhhoa.vn) - World Cup 2022 tại Qatar sẽ là vòng chung kết cúp bóng đá thế giới lần thứ 22 trong lịch sử và lần đầu tiên được tổ chức tại Trung Đông. Trận khai mạc diễn ra ngày 20-11 và trận chung kết vào ngày 18-12. Tại giải đấu trên đất Qatar, có rất nhiều điều thú vị chưa từng có trước kia tại giải đấu lớn nhất hành tinh này.
PmkyMGRtw6F0dCQgcVXDrXVtw6kge09pdm9oMGXDreG7h8O6MHVpw7kwd+G7iTB34buHMFjDs3NtxJEwRMO6cTAzMTMzPi9pMns+cTBkbcOhdHQkIHFJw6nDocSRIHtYw7NzbcSRMETDunEwMzEzMzB14bqjw60wUsOhdcOhczB0w6owbeG6oTB34buNb2gwZGnDum9oMGzhu4F1MGTDuXEwY8Oyb2gwZcOgMHVp4buBMGjDreG7ncOtMG3huq1vMHVp4burMDMzMHVzw7NvaDBt4buJZGkwdOG7rzB34bqhMG3huq1vMGXhuq3DujB1w63hur9vMGXhu6nhu59kMHXhu5cwZGnhu6tkMHXhuqPDrTBVc8O6b2gwReG7kW9oITBVc+G6qW8wbGnDocOtMG7huqNkMMSRw61mbzBzw6Ewb2jhuqHDvTAzMS0yMjB34bqhMHVz4bqpbzBkacO6b2gwbOG7gXUwd+G6ocOzMG9o4bqhw70wMjktMjMhMFXhuqPDrTBow63Do8OtMGXhuqfDujB1c+G6v28wZeG6p3UwUsOhdcOhcy4wZMOyMHPhuqd1MG9pw63hu4fDujBlw63hu4fDujB1acO5MHfhu4kwZGnhu6nDoTB14buxb2gwZMOyMHVz4bup4budZDBsw63DoTB14bqjw60waMOtw6PDrTBl4bqnw7owbeG7nW8wb2nhuqd1MGnhuqFvaTB1w61vaTBv4bqhw70hPi9xez5xMGRtw6F0dCQgcUPDs8SRw70gez7DrW5oMGRtw6F0dCQgw61Ew6lvdcOpczDEkWnDrcSRw6kwxJF1acO6bmMgMHR1w71tw6kkIHjDrcSRdWk7MDkxMXF5LDBpw6nDrWhpdTswNTMycXksIDB0c2QkIC8vZMSRbyFjw6HDs3Vpw6FvaWnDs8OhIXdvL8SRw6l0bHXDs3Evb8OpeHQvMzM1Ny8yYTXEkTEyNjI0NTd1OTJhMW01LWR3Z2dnZyFrcWggMMOhbXUkIE9pdm9oMGXDreG7h8O6MHVpw7kwd+G7iTB34buHMFjDs3NtxJEwRMO6cTAzMTMzIDB4w63EkXVpJCA5MTEgMGnDqcOtaGl1JCA1MzIgMC97Pi9xez5xMGRtw6F0dCQgcUPDs8SRw70gez7DrW5oMGRtw6F0dCQgw61Ew6lvdcOpcyAwdHXDvW3DqSQgeMOtxJF1aTswOTExcXksMGnDqcOtaGl1OzA1OTEycXksIDB0c2QkIC8vZMSRbyFjw6HDs3Vpw6FvaWnDs8OhIXdvL8SRw6l0bHXDs3Evb8OpeHQvMzM1Ny8yYTXEkTEyODQzNjR1NTM1M20yLWjDusOtbcOhw60ha3FoIDDDoW11JCBPaXZvaDBlw63hu4fDujB1acO5MHfhu4kwd+G7hzBYw7NzbcSRMETDunEwMzEzMyAweMOtxJF1aSQgOTExIDBpw6nDrWhpdSQgNTkxMiAwL3s+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxw4HDunVpw7NzIHtRaeG6o24wT8Ohbj4vcXs=

Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]