(vhds.baothanhhoa.vn) - ... Vinh dự được “Dân tin - Đảng cử”, các trưởng bản, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản trên địa bàn huyện Quan Hóa ngày càng làm tròn vai trách nhiệm của mình và là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy chính quyền. Sự tiên phong, gương mẫu của họ đã có sức lan tỏa trong dân, giúp bà con phát triển kinh tế, xóa bỏ nhiều hủ tục, xây dựng cuộc sống mới.
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG7muG7hzbhu6F74buHcOG7rXvhu6k14buDe+G7oeG7o2x74bqndDV74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqU5xKl74buh4bujasSp4buBe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvEqcOzxKnhu4F74buh4buHw7PEqXvhu4nhu5Phu4N74buXe+G7nHA1xKl74buGazUsL+G7h1suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G7huG6qzXhuq0+LiYmJnvhu6jhu4PEqeG7h3vhuq3hu6d74bqpw7rhu5Xhuqd74oCc4bqs4bqvxKl74buh4buDxKl7LXvhuqg5xKnhu4F74bqnxanigJ0qe+G6pzbhuqd74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqU5xKkqe+G6peG7hXvhu6Hhu4fDunvhuqfhu4fhu4N74bql4buPe8Os4buDZeG7iXvhu6Hhu6PDuuG7l8Sp4buBe+G6pTnEqXvhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu5xwNcSpe+G7hms1e8Sp4buBN+G7rXvhuqc3xKnhu4F74buLN+G7iXvhu6Hhu6NsxKl74bupNeG7g3vhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G6p3Q1e+G7iWbEqeG7h3vhu6k3e+G7izd74bqn4bq3cHvEqcOy4buDe+G7geG7g8awNXvEqOG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spe+G7qeG7k+G7g3vhuqfhurHhu5t7dOG7rXvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu51w4but4bq5xKkme+G7nuG7p3vhu6Hhu4NlxKl74bub4buHasSp4buBKnvhu4HDuuG7kcSp4buBe+G7icOicHvhuqd0NXvhu4dte+G6qWF74bqna3vhu5/DueG6p3vhu4s1xKl74buhbjV74buh4bujasSp4buBe+G6reG6r8SpKnvhu4Hhu4Nx4bube+G6pTd74bqnasSpe+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4PEqeG7h3vhu6HDqSp74buxazV74bqlbnvEqeG7h+G7g+G6uXB74buHdHvhu6Fz4bqnKnvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74bqncOG7j+G6p3vhu5/DssSp4buBe+G7ieG7k+G7gyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG6reG7oeG7h3Dhu4nhuqV74buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezJ9feG7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswMyLhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dXSJbL1syMuG6rTB9MzAgMDDhu6EgXV0iMuG7i30mw63hu5vhu4E94buj4bu0MzQyPns14buL4buh4bu0PuG7muG7hzbhu6F74buHcOG7rXvhu6k14buDe+G7oeG7o2x74bqndDV74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqU5xKl74buh4bujasSp4buBe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvEqcOzxKnhu4F74buh4buHw7PEqXvhu4nhu5Phu4N74buXe+G7nHA1xKl74buGazU+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4yfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4wMyI+ey8u4bqk4buFe+G7oeG7h8O6e8Os4buDZeG7iXvhu6Hhu6PDuuG7l8Sp4buBe+G6pTnEqXvhu4Y3e+G6psOzxKnhu4F74bqm4buHw7nhuqd74buLcMOzxKl74buBw7rhu5HEqeG7gXvhu4nDonB74buh4bujasSp4buBe+G7oeG7pcSp4buBe+G7i+G7meG7g3vEqWvhu4Mqe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4s34buJJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7DvcSp4buHe+G7hjd74bqmw7PEqeG7gXvhuqbhu4fDueG6pyp74bug4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqU5xKl74bqkceG7oXs64buxYXvEqDXhu4l74buwcOG6r8SpO3vEqcOh4buJe8SpNeG7rXvhuqXDuuG7k+G6p3vhu581xKnhu4F74buhcMO14buDeyBde8Sp4buHw7rEqeG7gXvhuqlhe+G6p2t7W317xKnDoeG7iXvhu4HDoMSpe+G6pWt74bup4buT4buDe+G7qTXhu4N74buh4bujbHvhu6Hhu6PDuuG7l8Sp4buBe+G6pTnEqSZ7xKjDoeG7iXtdfVsyKns1xKnhu4d74buh4buDw6nhu5t74buhc+G6p3vhuqnDuuG7leG6p3vhuqfhurHhu5t7dOG7rSp74bqn4buH4buFxKnhu4d74budcOG7reG6ucSpe+G6p3XEqeG7gXvEqeG7h8O6e8So4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKl74buh4buFxKl7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74bql4bq3cHvhu4s34buJe+G6pOG7hXvhu6Hhu4fDunvDrOG7g2Xhu4l74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqU5xKl74bqkceG7oSZ7WzB7xKnDoeG7iXvhu4s34buJe+G6pzbEqXvhuqXhu4974bqlOcSpKnvhu5vhu4c24buhe+G7h3Dhu6174bupNeG7g3vhu6Hhu6NsKnvhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G6p3Q1e+G7iWbEqeG7hyp7NcSp4buHe+G7hjd74bqmw7PEqeG7gXvhuqbhu4fDueG6p3vhu4tww7PEqXvEqcOhxKnhu4F74bqp4buPxKnhu4Eqe8Sp4buH4buD4bq74buhe+G7oWbEqeG7h3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqnw7PEqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqcqe+G7gcO64buRxKnhu4F74buJw6Jwe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu4vDsuG7g3vhu5/DssSp4buBe+G6qeG6vXvhuq3huq/EqXvhuqU5xKl74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5t74bupN3vEqWrhu4N74buh4buH4bqraiYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uw73EqeG7h3vhu4Y3e+G6psOzxKnhu4F74bqm4buHw7nhuqd74bqn4buH4buDNXvhu59kJHvEqMOh4buJe119fTIqe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu6k14buDe+G7oeG7o2x74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqU5xKkqe+G7qeG6scSpe+G6qeG6uXvhuqnDuuG7leG6p3s1xKnhu4d74bqp4bqj4buhe+G7i2XEqXvhu4c3xKnhu4F74bqp4bq3cHvhu4s3e+G7geG7g3Hhu5t7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l74bqp4bq9e+G7oeG7h2o24buhe8Sp4buB4buHw6hqJnvhuqjhur174buh4buH4bun4bqne+G7h+G7g+G6u8Spe+G6p2t74buH4buD4bq7cHvhu51wOXvhuqfDs8Sp4buBe+G7qeG7g+G6u+G6pyp7NcSp4buHe+G7oeG7h8O64buZxKnhu4F74buxcOG7rWXEqXvhu5vhu4fDsuG7g3vhu4fhu5Xhu5t74bqn4buH4bqj4buhe+G6p+G7h8SRe+G7qeG7k+G7g3vhuqc24bqne+G6qWo3xKl74buh4buH4bq9KnvhuqdyxKnhu4F74buB4buDN3vhu4s3xKnhu4Eqe+G7oeG7o8O64buXxKnhu4F74buHbSp7xKnhu4fGsMSp4buBe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqna3tw4bute+G7oeG7hcSpe+G6qcOpxKl74buh4bulxKnhu4F7xKnhu4c3e+G6qeG6vXvhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhu6nhurPEqXvhuqnhu4/EqeG7gXvhuqU3e+G6p2rEqXvhuqnhurXhu6174buJOMSp4buHe+G6p+G7h3Dhu63hur3EqXvhuqnDteG7g3vhuqfhu5F74bqn4bqxcHvhuqfhuq/hu6174buh4buj4buNxKnhu4Eqe+G7qeG6s+G7oXvEqXDDs+G7gyp7NuG7m3vhuq1zxKnhu4F74buh4buDw6nEqXvhuqXhu497w6zhu4dqNXvhu4dt4bqney17w6x5e+G7oeG7h3DhurPhu6F74bupN2p74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6F7xKnDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bubKnvhuqfhu4d0e+G7rcOpcHvhu4s3e8SpcMOz4buDe+G7i+G7lcSpe+G6qeG6q8Spe+G6qWc1e+G7m+G7h8O64buRxKnhu4Eqe+G6pWwqe+G7gTcqe+G6pzYle+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhuqfhu4dw4buNxKnhu4F74buh4bujOOG7g3vhuqnhur17xKlww7Phu4N7xKnhu4fDsuG7oXvhu4Hhu4M1e+G7n3Hhuqcqe+G7geG7gzV74bqn4bq34buJe+G7h+G7leG7m3vhu6nhurt74buf4buDxKnhu4cle+G7oeG7o+G7jcSp4buBe+G7i3Dhu43EqeG7gSp74buLcTUme8OM4buH4buDe+G6qeG7meG7g3vhu5/DssSp4buBe+G6pTd74bqnasSpe+G6qcO64buV4bqne8Sp4bqvxKnhu4F74bqnNWp74buh4buHZnvhu6nhu4Phurvhuqd74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKkqe+G7qeG6s8Spe+G6qeG7j8Sp4buBe+G6pTd74bqnasSpe+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bube+G7n8O54bqne8Sp4buBw7rhu5nhu4Mqe+G7n8O54bqne+G6p3Q1e+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqd74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe8Spw7PEqeG7gXvhu6Hhu4fDs8Spe+G7ieG7k+G7g3s6xKjhu6Dhu4g7e+G6p3XEqeG7gXvhu6Hhu4dw4bqzxKl74buL4buV4buDe+G7h+G7kcSpe+G7o+G6seG7oXvEqeG7h+G7g+G6uXAmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuKAnOG7nHA2e+G7oeG7o2bEqeG7h3vhu4s34buJe+G7oeG7o8O64buXxKnhu4F74bqlOcSpKnvhu6Phu43hu4N74bql4buFe+G7oeG7h8O6e8Os4buDZeG7iXvhu6Hhu6PDuuG7l8Sp4buBe+G6pTnEqXvhuqdre8Os4buH4buDe8SpN2p7NuG7m3vhu4vhu6fhuqd74bqnw7PEqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqd7w6zhu4fhu4PDqcSpezXEqeG7h3vEqTnEqXvDrOG7h8OzxKnhu4HigJ0qe+G7ocOz4buDe+G7h27hu4Mme8O9xKnhu4d74bqm4buHw7nhuqd74buh4buj4bq34buJe8Sp4buB4bqv4buJe+G7o+G7jeG7g3vEqWvhu4Mke+KAnOG6pnXEqeG7gXvhuqdre8Sp4buH4buD4bq5cHvhu4tx4bqne8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl74buLw6Dhu4l7xKnhu4fDusSp4buBe+G6pTnEqXvhu6Hhu4fhuq/EqXvhu6HDs+G7g3vhuqfhu4fDujV74bqlNWp74buB4buD4buZe8SpOcSpJnvhu55ww7Lhu6F7xKnhu4fhu4Phurlwe8Spw6Hhu4l74budcDV74buhw7Phu4N74buLcMOzxKl7xKnhu4fhurPEqXvhuqnDuuG7leG6p3vhu5/hu6d74budcDXEqXvhu6Hhuq/hu4l74bqndDV74buLYcSp4buHe+G6qThqe+G7sWEqe+G6p3LEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N74bqpa3vhuqnDuuG7leG6p3vhuqc24bqne+G6qTnEqeG7gXvhu6nhu4NlxKl74bupN3vEqeG7gcO64buZ4buDe+G6reG6r8Spe3TEqeG7gXvhu4fhu4974buh4buHZnvhu6nhu4Phurvhuqd74buBZnvhuqd1xKnhu4F74bqna3vhu6Hhu4fhur174buh4buHNmp74buBxqF74bqpw7rhu5Xhuqcme+G7oMOz4buDe+G7i3DDs8Spe+G7oeG6r+G7iXvEqeG7g+G6u+G7iXvhuqU5xKl74buh4buH4bqvxKl74buJZsSp4buHe+G7izd74bqpOcSp4buBe+G7qeG7g2XEqSp74buh4bujw7rhu5Phuqd74buh4buDZcSpe+G7m+G7hznhu4N74buLcMOzxKl74buBw7rhu5HEqeG7gXvhu4nDonB74bqp4buDe+G7oeG7o8O64buT4bqnJnvEqOG7h8O6e+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G6reG6r8Spe8SpcMOz4buDe8Sp4buHw7Lhu6F74buB4buDNXvhu59x4bqnKnvhu4Hhu4M1e+G6p+G6t+G7iXvhu6HhurPhu5t74buh4bujcMSp4buBKnvhu6Hhu4dme+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHe+G7iWbEqeG7h3vhu5vhu4c54buDe+G7izfhu4l74buh4bujw7rhu5Phuqd74buh4buDZcSpKnvhu6Hhu4fhurHhu6174bqpw7rhu5Xhuqd74buL4buV4buDe+G7heG6p+G7h3vhu6Hhu4dme8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKl74bqndcSp4buBe+G7izfhu4l74buh4buH4bqraiZ74bug4bujasSp4buBe+G7nXA2e+G7oeG7o2bEqeG7h3vhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G6reG6r8Spe+G7h+G7g8OpxKl74bqp4bqx4buhKnvhu4nhu5d74buj4buPxKnhu4F74bqpw7rhu5nEqeG7gSV74buBa+G7m3vhu5/DueG6p3vEqeG7gcO64buZ4buDKnvhu5/DueG6p3vhuqd0NXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G6qcO64buZxKnhu4F74buLN8Sp4buBe8Sp4buBb3vhu7Fr4buJe+G7nzjhuqfhu4d74bqpY+G7m3vhu4fhu5HEqSYmJip74bqlNcSpe+G6qeG6t3B74bqndcSp4buBe+G6p2t74buL4buZ4buDe+G7ozV74buh4buDw6nEqeG7gXvhu6k3aiZ74bqkOcSpe+G7oeG7h+G6r8Spe+G6p3XEqeG7gXvhuqdre+G6p+G7h3Hhu6F74bqn4buHOMSp4buHe+G7i2zEqeG7gSp7xKnhu4fDusSp4buBe+G7ocOz4buDe+G7i3DDs8Spe+G7sTbhuqd74bqpZ8Sp4buHe+KAnOG7icO6NXvhuq3hurfhu4l74buh4buH4bqx4buJe+G7n+G6r3DigJ0qe+G7oeG7o8O64buT4bqne+G7oeG7g2XEqXvhu5vhu4c54buDe8SpZXB74bqnNWp74bupNeG7g3vhu6Hhu6Nse+G7oeG7g2XEqXvhu5vhu4dqxKnhu4F74buBw7rhu5HEqeG7gXvhu4nDonB74bqndDV74bqnNsSpe+G6peG7jyp74bqpOcSp4buBe+G7qeG7g2XEqXvhu5d74buh4bujasSp4buBe+G7oeG7h8OzxKkqe+G7nzVwe8Os4buH4buDe+G7oeG7h+G6seG7rXvhuqnDuuG7leG6p3vhu4vhu5Xhu4N74buF4bqn4buHe+G7oeG7h2Z7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu5/EkXvhuqnhu43EqeG7gXvhu6Hhu4dw4bqzxKl74bqnNWome8OM4buH4buDe8So4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKl74buh4buHw7LEqeG7gXvEqeG7h+G6seG7oSp74bqp4buNxKnhu4F74buh4buHcOG6s8Spe+G7izfhu4l74buh4buH4bqranvhu6Hhu4dme+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4Fme+G6p3XEqeG7gXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74bqnw7PEqeG7gSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uw4zhu4fDs8Sp4buBe+G6p+G7h2h74buBw7rhu5HEqeG7gXvhu4nDonB74buh4bujasSp4buBe+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4PEqeG7h3vhu6HDqSp74buxazV74bqpa+G7g3vhu4Hhu4M54buJe8Sp4buB4buHw6hqKns1xKnhu4d74bqm4buHw7nhuqd74bqnbMSpe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74bup4bqzxKl74bqp4buPxKnhu4F7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74buhw7Lhu6F7xKnDqeG7m3vhu5/DssSp4buBe+G7qcOhxKl74buJ4buDxKnhu4d74buh4bujasSp4buBe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhuqfDuuG7k+G7gyp74bup4buD4bq74bqne+G7oTXEqeG7gSp74buBZsSpe+G7geG7g8awe+G7qTd74bub4buHNuG7oXvhu4dw4bute+G6qcO64buV4bqne8Sp4buH4buD4bq5cHvEqcOp4bube8Sp4buHN3vhu583xKl74bqnw7Uqe8Sp4buH4buD4bq5cHvEqWLhu6F74bupw6HEqXvhu4drNXvhuqd0NXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G6reG6r8Spe+G7oeG7j+G6p3vhu6Dhu4c24buDe+G7qeG7k+G7g3vEqeG7h8awxKnhu4F74bqp4buD4bq7cHvDrOG7h+G6o+G7myp74bqp4buD4bq7cHvhu7Fs4bqrKnvhuqc1e+G6rTVqKnvhu6Fz4bqne8Sp4buBxrAqe8Sp4buHOOG6p3vhuqdze+G6reG6r8Spe+G7oeG7j+G6pyp74buh4bujNcSp4buBe+G7m+G7h3Phuqcqe8Os4buHcDV74buLcMOyxKnhu4Eqe8Os4buHw6jEqXvhuqXDqCZ74bug4bujasSp4buBe+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74bqtcHvhu4tn4bqn4buHe+G6p+G7j8Sp4buBe+G6qeG7jcSp4buBe+G7oTjhu4N74bqlOcSpe+G6pHHhu6Eqe+G7qeG7k+G7g3vhuqfDuuG7kcSp4buBe+G7qWd74buLN3vhu6Hhu6PDuuG7l8Sp4buBe+G6pTnEqXvhu5vhu4dze+G7oeG7ozbhuqfhu4d74budcDnEqXvhu4vhu6974bqnNuG6p3vhu4fhu4974bqt4bqvxKl74bqpw6HEqeG7gXvDrOG7r3vhu6Hhu4c14buJe+G7geG7gzUqezXEqeG7h3vhu4tww7PEqXvhu4s34buJe+G7ocOy4buhe+G6p+G7h8O54bqne+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74bupc3vhuqd0NXvhu4lmxKnhu4cqe+G6p3LEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N74bqlN3vhuqdqxKl74bqn4buHaMSp4buHe+G7oeG7ozXEqeG7gXvhu4c3xKnhu4F74bujN2oqe+G7oThqe8Os4buHcMOzxKl74bup4buDZcSpKnvhuqc5xKnhu4d74budcDXEqXvhu4nDs+G7g3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G7oTjhu4N74bqlOcSpe+G7qTd74bqnNuG6p3vhuqnhu4Phur3hu4l74bqtcHvhu4tn4bqn4buHe+G7oeG7o23EqeG7gXvhu6Hhuq/hu4kme+G6qMOpxKl7xKk14butKnvhuqU5xKl74bqna3swe8Sp4buHN3vhuqnDuuG7leG6p3vhuqfhu4dtxKl74bqtcOG7rXvhu6Hhu6Nme+G6qWvEqXvDrOG7hzbhuqfhu4cqe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKl74bqpYXvhu6Hhu6d74buJcDV74bufw6Dhu4l74bqnNuG6p3vhu6Hhu6M1xKnhu4F74buh4buH4buDw6nhu6F74bqlZyp74bqn4buHaMSp4buHe+G7oeG7ozXEqeG7gSp74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G6p8OzxKnhu4F74buh4bujZsSp4buHe+G7m+G7h3Phuqd74bupc3vhuq1we8Os4buHNuG6p+G7h3vhu6k3e+G7m+G7h2rEqeG7gXvhuqc24bqn4buHe+G7m+G7h3Phuqd74bupc3vhuq1we+G7i2fhuqfhu4d7xKnhu4E34bute+G6pzfEqeG7gXvhuqfhu4dw4butZcSpe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7h+G7kcSpJiYme+G7njVwe1swe8Spw6Hhu4l74buLN+G7iXvhuqc2xKl74bql4buPe+G6pTnEqSp7NcSp4buHe+G7hjd74bqmw7PEqeG7gXvhuqbhu4fDueG6p3vhuqlhe+G7gWvhu5t74bub4buH4bq3xKl74budcDXEqXvhu6Hhu6NtxKnhu4F74buh4bujasSp4buBe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhuqnDujV74bqlOcSpe+G6pHHhu6F74bqpw7rhu5Xhuqd74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7h+G6s8Spe+G7izd74bqlOcSpe8So4bug4buIe+G7qTdqe8Spw6Hhu4l7XX1bMyV74bqp4buNxKnhu4F74buh4buH4buZ4buDe+G7geG7gznhu4l74buH4buPe8Sp4buB4buHw6hqe+G6p3Q1e+G6pTnEqXvhu6Hhu6V74buB4bq3xKl7MH3hu7gqe+G6qcOpxKl7xKk14bute+G7sXDDssSp4buBe+G6p2zEqXt9KjHhu7gqe8Sp4bqvxKnhu4F74buh4buHcHvEqeG7h+G6s+G7m3vhuqVmxKnhu4d74budcOG6r8Spe+G6qeG6t3B7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhu4tlxKl7In174buh4buj4buD4bq7cHvhuqnhu43EqeG7gS/EqeG7gcO64buZ4buDL8Spw6Hhu4kmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG6qMOpxKl74bqlOcSpe+G7mjXEqXs64buxYXvhu5rhu4dxe+G7sHDhuq/EqTsqe+G6p+G7h3HEqeG7gXvhu6HDs+G7g3vhurHEqXvhu6HDuuG7lcSp4buBe+G6peG7l+G7g3vEqeG7h8awxKnhu4F74bqnasSpe+G6qcO64buZxKnhu4F74bqlZXvhu6HDs8Sp4buBe+G7nzjhuqfhu4d74bqpY+G7myp7xKnhu4c3e+G7qcOhxKl74buHazV74buh4buHw7PEqXvDrOG7hzXEqeG7gXvhu6Hhu6M1xKnhu4Eqe+G7o+G7j8Sp4buBe+G7o2Hhu4Mqe+G6reG7g+G6u8Spe+G7iThqe8Spw7PEqeG7gXvhu6Hhu4fDs8Spe8Sp4buBN+G7rXvhuqc3xKnhu4F74bqpw7Xhu4N74buJ4buT4buDJnvhu6g3e+G7l3vhuqnhuq/hu6174bqn4buHccSp4buBe+G7ocOz4buDe+G6qcO64buV4bqne8Sp4buB4buH4bqre8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKl7xKlr4buDe8Sp4buH4buD4bq5cHvhu6nhurl74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqU5xKl74buGN3vhu6jDocSpe+G7inDhurPEqSZ74buo4buT4buDe+G7oeG7g8Sp4buHe+G7oeG7h+G6t8Spe+G6rTbhu4l7xKnhu4Hhu4dpKnvhuq024buJe+G7izfhu4kqe+G7h8Op4buhe+G7i2zEqeG7gXvhu6lme+G7n+G7p3vhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G6p3Q1e+G6pTnEqSp7NcSp4buHe+G7inDhurPEqXvhuqlhe+G6p2t7xKnhu4fhu4Phurlwe+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bube+G7qWZ74buf4bune+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74bqndDV74bqpZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uw73EqeG7h3vhu4pw4bqzxKl74bqn4buHanvhuqXhu4PDqeG7oSR74bug4bujw7rhu5Phuqd74bqp4bqv4bute+G7ocOz4buDe+G6p2t7W1t7xKnDoeG7iXvhu4s34buJe+G7m+G7h2t74bqlOcSpKnvEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvDrHZ74bup4bulNXvhu51wNXvhuqnDuuG7leG6p3vhuq3huq/EqXvhuqU5xKl74buh4buFxKl7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74bql4bq3cHvhu4s34buJe+G7oeG7o8O64buXxKnhu4F74bqlOcSpJnvhuqjhuq/hu6174buLN3vEqeG7g+G6ueG7iXvhu6Hhu6d74buHN2p74bqndDV74bqlOcSpe+G7oeG7h+G6r8Spe+G7qTd74bqpbOG7g3vhu4du4buDe+G7ocOz4buDe+G7m+G7hznhu4N74buLcMOzxKl7xKnDtHvhu4vhu6fhuqcqe+G6p2t74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu4fhu5HEqXvhu6nhu5Phu4N74bqnw7PEqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqcme+G7oOG7h8O64buZxKnhu4F74buxcOG7rWXEqXvhuqnhu4N74buf4bqvcCp74bqp4buDe+G7nzbhu6F74bqn4buRe+G7n+G7lyp74buLw6DEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6q3vhu6Hhuq/hu4l74buhw7p7xKnhu4Fw4but4bq7xKl74bupbcSp4buBe+G6p3Q1e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKl74bqp4bq9e+G6p2t7xKnhu4fGsMSp4buBe+G6pzbhuqfhu4d74buB4buDOeG7g3vhu51w4butw6nhu6F74buh4buH4bqxcHvhu6FmxKnhu4d74bqpOOG7oXvhu4vhu68me8OM4buH4buDe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKl74bqp4buNxKnhu4F74buh4buHcOG6s8Spe+G7oeG7h2Z74bup4buD4bq74bqne+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G6p+G7h2p7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74bqnNuG6p3vhu5vhu4dqxKnhu4F74buh4bujN2oqe+G6pzbhuqd74bqncOG7j+G6p3vhu6nhurPEqXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu6Hhu4dw4bqzxKl74buL4buV4buDe+G7h+G7kcSpe+G7o+G6seG7oXvEqeG7h+G7g+G6uXAmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG6pjbhuqfhu4d74buh4bujcMSp4buBe+G7oeG6r+G7iXvhu4dw4but4bq7xKl7XX17w6zhu4kqe+G6pTnEqXvhu5o1xKl74bqna3s0W3vhu4fhu48qeyB9NHvEqeG7h+G6r8Spe8Os4buH4bq1cCp74buh4bujasSp4buBe+G6qWt7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu6Hhu4/huqd74bug4buHNuG7g3vhuqfhu4fhu4PDqeG7iXsgfeG7uCp7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu6Hhu4/huqd74buIw7rhu5nEqeG7gXvhu4HhurfEqXsxfeG7uCZ7xKjhu4fGsMSp4buBe8Spw6Hhu4l74buh4bujw7rhu5Phuqd74bqp4bqv4butKnvhu6F4e+G7i+G6u3vhu4fhu497xKnhu4Hhu4fDqGoqe+G7h+G7j3vhu6Hhu4fhu4PDqXB74bqpa+G7g3vhuqdsxKl7xKnhu4fhu4PhurlwKnvhu6Hhu4dme8SpNeG7rXvhuqnhu5nhu4N74bufw7LEqeG7gXvhuqlhe+G6qcO64buV4bqne8Sp4bqvxKnhu4F74buLZcSpe+G6qTbEqeG7gXvDrOG6vSZ74bqo4bq9e+G7geG7g3Hhu5t7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu6Hhu4dqNuG7oXvEqeG7geG7h8Ooanvhu6Hhu4dme+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqeG7h8awxKnhu4F7xKnDoeG7iXvhu51wNXste+G7oeG7pXvDrOG7h+G7g3vhu4s34buJe+G7m+G7h2t74bqlOcSpe+G6p3XEqeG7gXvEqeG7h8O6e+G7l3vhuqfDuuG7kcSp4buBe+G7qWd74buJ4buT4buDe+G7izd74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqU5xKl74buaNcSpKns1xKnhu4d74buGN3vhu6jDocSpe+G7inDhurPEqXvhu4tww7PEqXvhu5/huq9we+G7nzbhu6F74bqn4buRe+G7n+G7lyp74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKkqe+G7qeG6s8Spe+G6qeG7j8Sp4buBe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKl74bqn4buHcOG7reG6vcSpe+G6qcO14buDe+G6p+G7kXvhuqfhurFwe+G6p+G6r+G7rXvhu6Hhu6Phu43EqeG7gSp74bup4bqz4buhe8SpcMOz4buDKnvhu6Hhu6NtxKnhu4F74buh4bqv4buJe+G7izd74bqn4buHw6HEqXvEqXDDs+G7g3vhu4vhu5XEqXvEqTbhu4N74buf4buDxKnhu4d74bufOcSpKnvhu4vhu5XEqXvhu6Hhu4dn4buhKnvhuqVsKnvhu6Hhu6Phu43EqeG7gXvEqeG7gcOze+G7oeG7o2XEqXvhuqnhurHhu6F74buHNeG7g3vhu4txNSZ74bqo4buNxKnhu4F74buh4buH4buZ4buDe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74bup4bqzxKl74bqp4buPxKnhu4F7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu4fhu4PDqcSpe+G6qeG6seG7oXvhu4nhu5d74bqpw7rhu5nEqeG7gSV74buLN+G7iXvDrGXEqeG7h3vhu4nDuuG7kcSp4buBJXvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F7xKnhu4c3e+G7qcOhxKl74buHazV74buh4buHw7PEqXvDrOG7hzXEqeG7gXvhu6Hhu6M1xKnhu4EmJiYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4buA4buD4buZe+G6qeG6r+G7rXvhu6nhurl74bqlOcSpe+G7mjXEqSp7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7h3R74buhc+G6p3vhu4fhurdwe8Sp4buHw7p7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G6p2zEqSZ74bug4bujw7rhu5Phuqd74bqp4bqv4butKnvhuqk24buJe+G7iTV74bqp4bq9e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buJ4bqx4buhe+G7oeG7pXtdLSJ7xKnhu4E34butKnvhu6E1xKnhu4F74bqn4buHdHvhu5vhu4c54buDe+G7ieG7meG7g3vhuqc5e+G7izfEqeG7gXvDocSpe3DDssSp4buBe+G7oeG7h2Z7xKk14bute8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKl74bqp4bq5cHvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74bqp4bq9e+G7nXA1xKl74buhN+G7g3vDrOG7h8OzxKnhu4F74budcDZ7XSDhu4cme+G7qOG7k+G7g3vhuqk24buJe+G6p8O64buT4buDKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqnbMSpe+G7oWbEqeG7h3vhu6Hhu6M4xKnhu4F7w6HEqXvhu4du4buDe8Sp4buH4buD4bq5cHvhuqnhu5Xhu6Eqe+G7geG6r+G7rXvhu6HDssSpe8OsYuG7iXvEqeG7h8O6e+G7oeG7o8O64buT4bqne+G6qeG6r+G7rSp74bqp4buNxKnhu4F74buh4buH4buZ4buDe+G6p3XEqeG7gXvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqnbMSpe+G7oXPhuqd74buL4bq7e+G6qWzhu4N74buh4buHNuG6p+G7h3vhuqfDuuG7k+G7g3vEqeG7h8O6e+G7oeG7o8O64buT4bqne8Os4buDNSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4oCc4bugw7Phu4N74buLcMOzxKl7xKnDtHvhu4vhu6fhuqd74bqp4bq9e+G6qTbhu5t74buLOOG7g3vEqeG7g+G6ueG7iXvhu6Hhu4PEqXvigJzhuqzhuq/EqXvhu6Hhu4PEqXste+G6qDnEqeG7gXvhuqfFqeKAnSp74bup4buT4buDe+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74bupN3vDrOG7hzl7xKnDocSp4buBe+G6p3Q1e+G7iWbEqeG7h3vhuqnhur174buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKkqe+G7geG7g3Hhu5t74bqpxqF74bqlN3vhuqdqxKl74buh4bujasSp4buBe+G6pTnEqXvhu6Hhu4c2anvhu4HGoXvEqeG7h8awxKnhu4F74bupw7rhu5PEqeG7gXvhu4nDoOG6pyp7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqXvhu4HhuqPhu5t74bub4buHOeG7gyZ74buo4buT4buDe+G7ocOz4buDKnvhu6Hhu6NqxKnhu4F74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74bqn4bq3xKl74bub4buHOeG7g3vhuqnDqcSpe+G7oeG7pcSp4buBe8Sp4buHNyp74buB4bqj4bube+G7oeG7pcSp4buBe8Sp4buBw7rhu5nhu4Mqe+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G6qXHEqeG7gXvhu6Hhu4dme+G6reG6r8Spe+G7n8SRe8Sp4buB4buH4bqre+G7qTd74buLN+G7iXvhu6Hhu4fhuqtq4oCdKnvDs8Sp4buBe+G7inDhurPEqXvhuqfhu4fhu4M1e+G7n2QmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oOG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKl74buHcOG7reG6u8Spe+G7nHA1xKl74buGazV74bqpYXvhuqdre8Sp4buH4buD4bq5cHvhuqXhu4V74buh4buHw7p74bqn4buH4buDe+G6peG7jyp74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqU5xKl74buh4buDZXB74bql4buD4bq9cCp74bup4buT4buDe+G7oeG7g8Sp4buHe+G7oeG7h+G6t8Spe+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74buh4bujw7rhu5Phuqd74bqoOcSp4buBKnvhu6Hhu6PDuuG7k+G6p3vEqOG7h+G6r8Spe+G6reG6r8SpJnvhuqw24buJe8Sp4buB4buHaSp74bqtNuG7iXvhu4s34buJKnvhuq024buJe+G6p+G7h2dwe+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4kqe8Spw6HEqeG7gXvhuqnhu4/EqeG7gSp74bufNsSp4buBe+G7oThqKnvhu6Hhuq/hu4l74buHcOG7rcOp4buhe+G7qeG7k+G7g3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu6lze+G6qcO64buV4bqne+G7geG7gzVqJXvhu4HDuuG7kcSp4buBe+G7icOicHvhuqnhu4N74bqp4bq3cHvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bup4buD4bq74bqne+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhuqc24bqne+G6p3Dhu4/huqd74bup4bqzxKl74bqp4buPxKnhu4Eqe+G6pzbhuqd74bub4buHasSp4buBe+G7oeG7ozdqe+G7l3vhuqlnNXvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBJnvhuqY2xKl74bql4buPe+G6pTnEqXvhu4tww7PEqXvhu4HhurfEqXvhuq3huq/EqSp74buhZuG7iXvhu4fhu4Phur1we+G7qTd74buLw6DEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6q3vhu6Hhuq/hu4l74buhw7p7xKnhu4Fw4but4bq7xKl74bupbcSp4buBe+G6p3Q1e8So4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKkle+G6qeG6uXvhu7Fw4bqx4buhe+G6pzbhuqd74buB4buDOeG7g3vhu5vhu4c24bube+G6qeG6vXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Os4buDxKnhu4d74buhw6kqe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvEqOG7oOG7iHvhuqk44buhe+G7h+G7g+G6u3B74budcDkme8So4buBajfhu4N7w7PEqeG7gXvhu4Y3e+G6psOzxKnhu4F74bqm4buHw7nhuqcqe+G6pTnEqXvhuqRx4buhezrEqDXhu4l74buwcOG6r8SpOyp7w7PEqeG7gXvhu4Y3e+G7qMOhxKl74buKcOG6s8SpKnvhuqU5xKl74buaNcSpezrhu5rhu4dxe+G7sHDhuq/EqTsqe+G6p2zEqXvhu5vhu4c54buDe8Os4bq9e+G6qcOpxKl7xKnhu4fGsMSp4buBe8Sp4buH4bqvxKl74buhw7J74buh4buF4bqn4buHe+G6p+G7p+G6pyp74bqp4buD4bq9xKl74buHZsSp4buHKnvhuqdre8Os4buHOXvEqcOhxKnhu4F74buLYcSp4buHe+G6qThqKnvhu6HhurPhu5t74buH4buV4bube+G6qWo3xKl7w6zDqeG7oXvEqOG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhu4dqN8Spe+G7oeG7hzfEqeG7h3vhuqc24bqne+G6p+G7h2h74buh4buDZXB74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpey174buxYXvhu4fhu4/hu4N74buXe+G6qWc1e+G7m+G7h8O64buRxKnhu4Eqe8Sp4buHw7p74bqnNuG6p3vDs8Sp4buBe+G7hjd74buow6HEqXvhu4pw4bqzxKkqe+G6pOG7hXvhu6Hhu4fDunvhuqbhu4fhu4N74bql4buPKnvhu6Dhu6PDuuG7l8Sp4buBe+G6pTnEqXvhu5o1xKl7OuG7sWF74bua4buHcXvhu7Bw4bqvxKk7JXvDs8Sp4buBe+G7qOG7g3vhu6jDocSpe+G7oOG7h+G7g+G6u+G7myp74bqk4buFe+G7oeG7h8O6e+G6p+G7h+G7g3vhuqXhu48qe+G7oOG7o8O64buXxKnhu4F74bqlOcSpe+G7hjXEqeG7gXs64buxYXvhu5rhu4dxe+G7iuG6uzsle8OzxKnhu4F74buK4buP4bqne+G7qMOhxKl74bqkw7rhu5HEqeG7gSp74bqk4buFe+G7oeG7h8O6e+G6puG7h+G7g3vhuqXhu48qe+G7oOG7o8O64buXxKnhu4F74bqlOcSpe+G6pOG6seG7oXs64buxYXvEqDXhu4l74bqo4buPxKnhu4E7JiYmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7ijd74buHcOG7reG6u8Spe+G6p2zEqXvEqeG7h+G7g+G6uXB7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqSp7xKnhu4fDusSp4buBe+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqeG7h8awxKnhu4F7xKnDoeG7iXvhu51wNSp74bqp4buZ4buDe+G7n8OyxKnhu4F7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu5xwNcSpe+G7hms1e8Os4buHw7PEqeG7gXvEqeG7geG7pcSp4buBe+G6qcO64buV4bqne+G6pznhu4N74buh4buH4buD4bq7xKl74bupN3vEqeG6r8Sp4buBe+G6pzVqKnvEqcOpcHvEqeG7h8O6e8Spw6Hhu4l7XX1bfXvhu6Hhu4dwe8Sp4buH4bqz4bube+G6pWbEqeG7h3vhu51w4bqvxKl74bqp4bq3cHvEqeG7gcO64buZ4buDe+G6qTjhu6F7WzQqIHvhu6Hhu6Phu4Phurtwe+G6qeG7jcSp4buBe+G7oeG7h2Z7xKnDoeG7iXtdfV1be+G6qTjhu6F7XSIqNCJ74buh4buj4buD4bq7cHvhuqnhu43EqeG7gS/EqeG7gcO64buZ4buDL8Spw6Hhu4kqe+G7ocOhxKnhu4F7ICowe+G7oeG7o+G7g+G6u3B74bqp4buNxKnhu4EvxKnhu4HDuuG7meG7gy/EqcOh4buJJXtbe+G7sWF74bqpw7rhu5Xhuqd74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7h+G6s8Spe+G6qTjhu6F74bqn4buHcOG6tcSpe8So4bug4buIe+G7izd74buxYXvhu5rhu4dxe8So4buB4buH4buDZeG7iSV7IlsvNCJ74bqlOcSpe+G6qTjhu6F74bqn4buHcOG6tcSpe+G6pTnEqXvEqOG7oOG7iCYmJnvhu6Dhu6NqxKnhu4F74buh4buHN8Sp4buHe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu4dwxKnhu4F74bqpa3vhuqdre+G7n+G7p3vhuqlrxKnhu4F74buBa+G7m3vDrOG7h8OzxKnhu4F7xKnhu4due+G6p3Q1e+G6qeG7j+G7g3vEqeG7gXV7xKnhu4HDuuG7meG7g3vigJzhu6k24bqne+G7oXJ74bupN3vhu4c3xKnhu4F74buhw7XEqeG7geKAnXste8Sp4buHxrDEqeG7gXvEqeG7h+G6r8Spe+G7ocOye+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKkqe+G7qeG6s8Spe+G6qeG7j8Sp4buBe8So4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKl74buh4buHNeG7iXvhu4Hhu4M1e+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhuqc24bqne8Sp4buH4buD4bq74buJe+G7qXN74buXe+G6qWc1e+G7m+G7h8O64buRxKnhu4EmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvhu6Phu4Phu4Hhu4fhu6ElPi4s4buf4buh4bujasSp4buBLuG6pDfhu4N74bupN3s5xKnhu4cke+G7oOG7h3B74bug4buHdOG7rSwv4buf4buh4bujasSp4buBLiwv4bubLg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]