(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 4 và 5-2 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng năm Quý Mão, UBND xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) và Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ đã tổ chức lễ hội truyền thống làng Đông Môn – xuân Quý Mão 2023.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7keG6rUbhuqjhu5vhurzDjeG6qOG7m+G6uMOC4bub4bqsSeG6qOG7m8OST+G7jFDhurbhurzhu5vDkuG6rEfhurzhuqbhu5vhurjhu6Xhurzhuqbhu5sjRuG6vOG6puG7mzJG4bq84bub4oCT4bub4bug4buMd+G6vOG7m+G6peG7jFHhu5syxrDDiuG7m+G7n+G7neG7n+G7ocO0L+G6rOG7o+G7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6Qcah4buR4bqpT8OK4bq84bqm4bub4buf4bub4bq84bqm4bulUOG7m3Dhu5vhu6Lhu6Xhu5txLeG7n+G7m+G7j8OS4buU4bu54bub4bq84bqm4bulUOG7m+G7o3Dhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu6Nx4bubw5LhuqzDueG6vOG6puG7mynhuqjhuq7hurzhuqbhu5vhurzhu6nhurrhu5vhuqXhu4xR4bubMsaww4rDs+G7m+G6q+G7tjNA4bub4bugxrDhu5vhu4HEkOG6vOG6rOG7mzHDiuG6vOG6puG7m+G7j+G7gcSQ4bq84bqs4bubMUnhu7nDteG7m+G7ouG7peG7m+G6qU/hu4zhurzhuqbhu5vDknfhurrhu5vhu7fFqcOK4bubw5JI4bq84bubQeG6qOG7m8OTxanhurzhu5vhuqnhuqzhu6Xhurzhuqzhu5sz4bqs4bul4bubPEjhu5vDgcaw4bubw5LDjeG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G6uMOC4bub4bqsSeG6qOG7m8OST+G7jFDhurbhurzhu5vDkuG6rEfhurzhuqbhu5vhurjhu6Xhurzhuqbhu5sjRuG6vOG6puG7mzJG4bq84bub4oCT4bub4bug4buMd+G6vOG7m+G6peG7jFHhu5syxrDDiuG7m+G7n+G7neG7n+G7ocOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kSNG4bq84bqm4bubMkbhurzhu5vhurjhu6Xhu5vhurzhuqZG4bqo4bub4bq44bul4bq84bqm4bub4bu5w43hu5vhurzhu7Hhurrhu5vhurzhuqbDulDhu5vhu7nhu5rDuuG7myNG4bq84bqm4bub4bu54buQw7rhu5tA4bqo4bubw5PFqeG6vOG7m+G6qeG6rOG7peG6vOG6rOG7mzPhuqzhu6Xhu5s8SOG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m+G7ueG7gOG6vOG7m+G6uOG7mOG7jOG7m+G6puG6qOG7nOG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m0Hhuqjhu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m+G6uEPhu7nhuqzhu5vDk+G7msOz4bub4bqm4bur4bq84bub4bui4buI4bqo4bubTuG7jMO54bubw5JPQuG6vOG6rOG7m+G7oHdQ4bubQcag4bq84bqm4bub4bui4bul4bub4bqsQuG6vOG6rOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bub4bu54buQw7rhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bub4bqpd1Dhu5sjRuG7m+G6vOG6rOG7mOG7myNC4bq84bqs4bubI0bhurzhuqbhu5syRuG6vMOz4bubw4Hhurbhurzhu5vDkuG6rMSo4bub4bq84bul4bq84bqm4bub4bu2QuG6vOG6rOG7mzDhuqzhu5jhu4rhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcXV1TeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Hhu51xL+G7n+G7nXNB4bud4buj4buj4buh4bujcXLDknXhu6FxcHXhurjhu53DskVN4bqmbU/hu4l04buj4bufxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqHhuq1G4bqo4bub4bq8w43huqjhu5vhurjDguG7m+G6rEnhuqjhu5vDkk/hu4xQ4bq24bq84bubw5LhuqxH4bq84bqm4bub4bq44bul4bq84bqm4bubI0bhurzhuqbhu5syRuG6vOG7m+KAk+G7m+G7oOG7jHfhurzhu5vhuqXhu4xR4bubMsaww4rhu5vhu5/hu53hu5/hu6HGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcXV1xqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7kTPhuqbhuqzhuqjhu5vDkuG6rOG7lOG7ueG7m8OS4bqw4bub4bq4w4Lhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6uMOC4bub4bqsSeG6qMO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Exw4Lhu5vhuqxJ4bqo4bubw5JP4buMUOG6tuG6vOG7m8OS4bqsR+G6vOG6puG7m+G6uOG7peG6vOG6puG7myNG4bq84bqm4bubMkbhurzhu5vhu5/hu53hu5/hu6Hhu5vhu7nhur7hu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhu5vDkuG6rOG7lOG7ueG7m+G6uMOC4bub4bqsSeG6qOG7m8OST8O64bq84bqm4bubw5JP4buG4bq84bqm4bub4bui4bul4bub4bqsw4rhu6fDkuG7m8OBSeG6vOG6puG7m03huqzDiuG6vOG6puG7m03huqzhu47hu5vhu6Lhu4jhuqjhu5tN4bqseeG6vOG7m+G6uMOC4bub4bqmSOG6um7hu5sxw4Lhu5tP4buY4buI4bu54bubw4nhuqjhurLhu4zDs+G7m8OS4bqw4bubUOG6sMOS4bub4bu54buQw7rhu5vDgUnhuqjhu5vDkuG6sOG7m+G6vOG7nOG7m07hu4zDuuG6vMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5ty4bud4budTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Hhu51xL+G7n+G7nXNB4bud4buj4buj4buhdeG7n3XDknLhu6Hhu591ceG6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7iXDhu59xxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqHhuq1G4bqo4bub4bq8w43huqjhu5vhurjDguG7m+G6rEnhuqjhu5vDkk/hu4xQ4bq24bq84bubw5LhuqxH4bq84bqm4bub4bq44bul4bq84bqm4bubI0bhurzhuqbhu5syRuG6vOG7m+KAk+G7m+G7oOG7jHfhurzhu5vhuqXhu4xR4bubMsaww4rhu5vhu5/hu53hu5/hu6HGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcuG7neG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5E8w4rhu6fDkuG7m8OBSeG6vOG6puG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vhurjhu5jhu4zhu5vhu6Lhu6nhurzhu5vhurzhuqbhuqzhurLhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6uMOC4bub4bqsSeG6qMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcOi4bqseeG6vOG7m+G6rEnhuqjhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bub4bui4buI4bqo4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bub4bqsw4rhu6fDkuG7m8OBSeG6vOG6puG7m+G7ouG7jOG6qOG7m+G7ueG6rOG7iuG6qMOz4bubw5JP4buA4bubQeG6qMOC4bq84bubQXfhurzhu5vhuqbhuqjDuuG6vOG7m8OTRuG6qOG7m+G6vMON4bqo4bub4bq84bqs4buYbuG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vhurjhu5jhu4zhu5vhu6Lhu6nhurzhu5vhurzhuqbhuqzhurLDs+G7m+G7t+G6vuG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7jFDhurbhurzDs+G7m8OJ4bqgw4rhu5vhu7nDisOz4bub4bu54bqs4buG4bqo4bub4bqm4bulw7Lhu5sz4bqmw4rhu6Xhuqjhu5tPw7rDs+G7m8OB4bqw4bq84bub4bui4buI4bqo4bub4bq4w4Lhu5vhuqxJ4bqow7Phu5sz4bqsd+G6vOG7m0F34bq84bub4bui4bul4bubw4nhuqzDueG7ueG6rOG7m8OS4bqsw71N4bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m+G7ueG7gOG6vOG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OS4bqs4buYS+G6vOG6puG7m8OS4bqs4buU4bu54bub4bu5w7nhu7nhu5vhurrhur7hurzhu5vhu6nhurzhu5vDkk/hu4xQ4bq24bq84bubw5LhuqxH4bq84bqm4bubQcOK4bub4bu54bqs4bqq4bq84bqs4bub4bu34bul4bub4bu5w4rhurzhu5sz4bqsd+G6vOG7m0F34bq84bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhurjhu6Xhurzhuqbhu5vhurjhu6Xhurrhu5vhurzhuq7hurzhu5vhurzhuqzhu5jhu5vDkk/hu6Xhu5tPw7rhu4zhu5vhurrDucOz4bub4bu3w7nhurzhuqzhu5vhurjDueG7m0/hu6nhurzhuqbhu5vhu7fhu5bDusOz4bub4bu54bqsw6jhu5vhurjDuuG6usOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BP4bubQcOS4bqs4buM4bq64bu3xqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5ty4buf4budTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Hhu51xL+G7o3Thu6NB4bud4bujcuG7o+G7n+G7n+G7ocOSdeG7oXHhu6Phu6Phurjhu53DskVN4bqmbU/hu4l14bujdMah4bubw7rhurjDkuG7icah4bqtRuG6qOG7m+G6vMON4bqo4bub4bq4w4Lhu5vhuqxJ4bqo4bubw5JP4buMUOG6tuG6vOG7m8OS4bqsR+G6vOG6puG7m+G6uOG7peG6vOG6puG7myNG4bq84bqm4bubMkbhurzhu5vigJPhu5vhu6Dhu4x34bq84bub4bql4buMUeG7mzLGsMOK4bub4buf4bud4buf4buhxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXLhu5/hu53GoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRw6Lhuqx54bq84bubw5Lhuqzhuqjhu5vDieG6oMOK4bub4bu5w4rhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6uMOC4bub4bqsSeG6qMO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Exw4Lhu5vhuqxJ4bqo4bubw4Hhu5hK4bu54bubw5LDjeG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G6uOG7peG7m0FDTeG7m8OB4bq04bub4bqm4bqow7nDiuG7m0HDlOG7ueG7m+G7ucOK4bq84bub4bu54bqsw7nhu4zhu5vhu7fhuqjhurDDkuG7m+G7iuG6vOG7m+G7ouG7peG7m8OS4buYS+G6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7iOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurjDusOK4bub4bu54buQw7rhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhu7fDveG7ueG7m8OS4bqo4bq24bq84bub4bq84bqsd+G6vOG7m8OBxrDhu5vhu7nhur7hu5vhu7lG4bq84bqm4bubw4nhuqzDuuG6qOG7m3hN4bub4bq4w71N4bub4bq44bul4bq84bqmw7Phu5vhurrDuuG6vOG6puG7m+G6uOG7p+G6qOG7m+G7ueG7jEnhu7nhu5vDk0fhurzhuqbhu5t44bq64bub4bq8w4rhu5vhu7nhuqzDiuG7mzPhuqx34bq84bubQXfhurzDsuG7myNI4bq84bqm4bubw5LhuqzEqOG6qOG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m07hu4zDuuG7m+G6uMOC4bub4bqsSeG6qOG7m+G6puG6vk3hu5tN4bqseeG6vOG7m03huqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bubw4nhuqjhurzhuqzhu5vDkuG6sOG7m0Hhu4zhu5vhurhD4bu54bqs4bubw4FDw7rhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bub4bui4bul4bub4bq8d+G6vOG6puG7m+G7ucO6w4rhu5tR4bubw5Lhuqzhu5Thu7nDs+G7m8OST8O54bu54bqs4bub4bq84bqs4bqo4bqy4bq64bub4bu54buQw7rhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m0F34bq84bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5LDueG7ueG7m+G7t8Wpw4rhu5vhu6LhurLDs+G7m+G6pkLhurzhu5vhuqbhuqjhu5zDs+G7m03huqzDucOS4bub4bqs4buMUOG7m+G6puG6qMO54bubw5JPQ+G7m0Hhuqjhu5vDk8Wp4bq84bub4bqp4bqs4bul4bq84bqs4bubM+G6rOG7peG7mzxI4bub4bui4bul4bub4bu5w7nhu7nhu5tB4bqo4bubw5PFqeG6vOG7m03huqzDlOG7m+G7ucO94bq8w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNw5rhu4zDkuG6rMOKT8ah4buRM+G6puG7jFDDguG6vOG7myPhu6fDksO0L03hu5E=

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]