• Tuổi trẻ huyện Hà Trung chung sức xây dựng nông thôn mới
  15:58 05/12/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Đoàn kết - Xây dựng - Phát triển - Lan tỏa” những năm qua các cấp bộ đoàn huyện Hà Trung đã xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).

 • Hội LHPN huyện Thiệu Hóa chủ động xây dựng tổ chức hội vững mạnh
  03:02 25/11/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua các cuộc vận động, phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở của Hội LHPN huyện Thiệu Hóa đã thực sự đi vào chiều sâu. Qua đó không chỉ giúp hội viên từng bước nâng cao đời sống, mà còn góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các...

 • Tuổi trẻ Thiệu Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới
  09:02 24/10/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, trong những năm qua đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Thiệu Hóa đã hăng hái tham gia phong trào: “Tuổi trẻ Thiệu Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới”, thực hiện nhiều công trình,...

 • Hội LHPN huyện Hoằng Hóa: Những điểm sáng ấn tượng
  21:50 27/07/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cùng với các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hăng say lao động sản xuất, thực sự “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có những đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực...

Tắt [X]