• Thanh Hoá quan tâm giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể
  2022-11-23 15:20:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể là một trong những nhiệm vụ được ngành văn hoá tỉnh Thanh Hoá quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hoá của...

 • Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  2022-03-01 15:41:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa có trên 1 triệu cư dân sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có trên 600.000 người. Những năm qua, ngoài nhiệm vụ lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tỉnh Thanh Hóa đã có...

 • Phát triển du lịch cộng đồng ở huyện miền núi Quan Sơn
  2022-02-09 22:30:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng gắn với các tuyến du lịch trong huyện, liên tỉnh và quốc tế, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống, huyện miền núi Quan Sơn đang biến tiềm...

 • Xuân này về Mường Xia
  2022-01-02 15:46:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Xuân này về Mường Xia lắng lòng nghe chuyện tình Pha Dùa, thăm đền thờ tướng quân Tư Mã Hai Đào, động Bo Cúng… cảm nhận thêm giá trị của vùng đất lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, để rồi không thể nào quên.

 • Xã vùng cao Sơn Thủy giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống để hướng tới phát triển du lịch
  2021-09-28 15:21:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Mường cùng sinh sống, những năm qua xã Sơn Thuỷ (Quan Sơn) đã đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hướng tới phát...

 • Chuyện về vị tướng trấn giữ vùng biên
  2021-07-05 06:39:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Bao năm qua, câu chuyện về vị tướng Tư Mã Hai Đào ở thế kỷ XVII có công dẹp giặc, yên dân trên vùng đất biên giới phía Tây Thanh Hóa vẫn luôn được người đời truyền tụng.

 • Một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể giàu giá trị
  2021-05-17 10:45:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Văn hóa, như các nhà nghiên cứu đã khẳng định, là một tập hợp hữu cơ của một hệ thống các thành tố, gồm phong tục, tập quán, lối sống, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, các loại hình sân khấu truyền thống, ngôn ngữ, văn chương, nhiếp ảnh, điện ảnh,...

 • Hướng đến phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bền vững (Bài 2): Những mô hình “chết yểu”
  2021-04-19 21:37:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, các chương trình, dự án phát triển du lịch cộng đồng đã được triển khai ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mô hình phát huy hiệu quả, thì cũng có không ít mô hình “chết yểu”, gây lãng phí nguồn lực đầu...

Tắt [X]