(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 26/7, Thành Đoàn TP Thanh Hóa phối hợp cùng Siêu thị Co.op Mart Thanh Hóa tổ chức trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn phường Ngọc Trạo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTjhu7XGoeG6rmrhu7XhuqThu7fhu4dq4buC4buj4bqw4buzauG6vuG7hOG7k2rhu7Phu7fDtGrhu6dB4bqw4bu1asO54bu14bu54bqw4bu1auG7huG7kcO54bu1auG7guG7gOG7reG6sGrhu6fDgcO0asO64buT4bqwajg0ajjhu7XDtOG6sOG7tWrhu7ThurLDtGgv4bu1bGlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rhu7TFqcO04bulxKlpN+G7keG6sOG7s2ptw7Iv4buN4buHajjhu7Xhu5PhurDhu7Vq4bum4bq24buT4bqwajg0ajjhu7XDtOG6sOG7tWrhu7ThurLDtGrDiuG7teG6qOG7t2rhu7XhurjDimrDuUfhurDhu7NqN+G7t+G7reG7hGrhu4Lhu7XDgWrDmeG6tuG7g+G6tsOKaj/DtOG7gOG7gmo44bu1w7ThurDhu7Vq4bu04bqyw7Rq4buCQ2rDueG7teG7isO5auG7guG7gMO04bq2auG6vuG7hOG7k2rDueG7teG6tmrDueG7kcO5auG7s+G7t8O0auG7p0HhurDhu7Vq4buC4bu1w4zEkOG6sOG7s2rDuuG7t+G6sOG7teG7h2rEguG7t3fhu4Jq4buGw5Vq4buC4buA4but4bqwauG7p8OBw7Rqw7rhu5PhurBqw4rhu7XDjMOJ4bqw4buzajrhu7PDgsO5ajjhu4Dhu5nhurbhu4NoL8OKaWjhu6Xhu7dMauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMO6aWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjFqeG6rmlo4bu34bqu4buzauG7huG7gMO5ZcSpLy/DueG7peG6sOG7g8O6w7Thurbhu4Lhu7XDtOG6sOG7teG7teG6tsO04buDTOG6sC/hu6XFqeG7hsOD4buC4bq2w4ov4bqwxalN4buGL2zDtW3DtS9v4buP4bulw7Nsw7LDs29ra+G7guG7j23Ds2/Ds27Ds8SCbOG7g+G6osOK4buzxKlqL2loL8Wp4bquaWgvw4ppaC/Dumlo4bu3aTjhu7Xhu5PhurDhu7Vq4bum4bq24buT4bqwajg0ajjhu7XDtOG6sOG7tWrhu7ThurLDtGpoxanhuq5p4buC4buj4bqw4buzauG6vuG7hOG7k2rDueG7teG6tmrhuq7hu6lqxILhu7d34buCauG7hsOVaj/DtOG7t2o44bu1w4Fqw5nhu7Vw4bqwambDiuG7tcOMw4nhurDhu7NqOuG7s8OCw7lqOOG7gOG7meG6tmfhu4NoL8Wp4bquaWgv4bul4bu3TGlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk44bu1xanhurZq4bun4bqy4buHauG7p+G6tuG7k+G6sGrhu6fhu5dq4buC4buAw7ThurZqbGtq4buG4buEceG7gmrhur7hu4Thu5Phu4dq4buC4buAw4Fq4buz4bu34buRauG6rkThu7dq4buG4buEceG7gmrEguG7k2pua2tq4bqw4buz4bu1QeG6sGrhu6fhuqrhurDhu7Nq4bun4buv4bqwasO54buRw7lq4buz4bu3w7Rq4bunQeG6sOG7tWrDueG7teG7ueG6sOG7tWrhu4bhu5HDueG7teG7h2rEguG7t3fhu4Jq4buGw5Xhu4dq4bqu4bupauG6tTrDlOG7tOG7g2o44buZ4bu3asO54buRw7lq4buz4bu3w7Rq4bunQeG6sOG7teG7h2rhu6fhurbhu5PhurBq4bun4buXasO64buTT2rhu4LhuqRqxILhurThurDhu7Nqw7rhu7fhu6/hu4JqxJDhurBq4buGcOG7hGrhu4bhu5vDuWrhu6fhuqjhu7dqTEXhu7dq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhu7VPauG7huG7t+G6sOG7tWrDucO04bq2asO54buVasO5ScO0asO54buRw7lq4buC4bu1w4zEkOG6sOG7s2rDuuG7t+G6sOG7teG7h2rhu7Phu7fDtGrhu6dB4bqw4bu1auG7guG7tXDhurBq4bqw4bu1cOG6sGrEguG7t3fhu4Jq4buGw5Xhu4dq4bqu4bq24bqw4buzauG6ruG7hOG6qOG6sGrDueG7kcO5auG7guG7tXDhurBq4bqw4bu1cOG6sGrEguG7t3fhu4Jq4buGw5VqxILhu4ThuqzhurBqxILhu5Nq4buCceG6rmrhu7PDjMSQ4bqw4buzauG7huG7keG6sOG7s2rDueG7teG6tmrDueG7kcO5auG7guG7teG7r2rhu7V3auG6sOG6tuG7t2rhu4Lhu7XFqeG6tuG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOOG7gMOMRcO5auG7p+G6suG7h2o44bu14buT4bqw4bu1auG7puG6tuG7k+G6sGo4NGrDucON4bqw4buzauG7p+G7l2rhu4JDasO54bu14buKw7lq4bqw4bu14bu3duG7hGrhu7Xhurbhu5nhu4Jq4bunQuG6sOG7s2rhu4Lhu4Dhu7dqcOG6sOG7h2rigJzhu4ThuqjhurDhu7Nq4bqww4xFw7lq4bqw4bu1RWrhurDhu7Phu4ThuqrhurDigJ1q4bqw4bu1w4zhur9q4buC4bu1xqHhuq5q4bu14bqk4bu3akzhu5Nq4buC4buj4bqw4buzauG6vuG7hOG7k2rDueG7teG6tmptauG6ruG7qWrhurU6w5Thu7Rq4buC4buA4but4bqwauG7p8OBw7Rqw7rhu5PhurBqODThu4Fqw7nhu7XDgGrhu6fhu5nhurZqbuG7jWrDiuG7tcOMw4nhurDhu7Phu4dqTuG7l2rhu4DDtGrhur7hu4Rw4bqwauG7pcOC4bqwauG7peG7qcOKakx3auG7huG7t+G6sOG7tWrhuq7huqzhu7dq4buC4buAw4zDieG6sOG7s2rhu4Lhu5nhu7dqw7nhu5HDuWrhurDhu7Phu7XhuqDDtGrhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rEguG7t3fhu4Jq4buGw5Xhu4Fq4bu14buET2rhu6dC4bqw4buzam1ra2rhu6fhurbhu5PhurBqTOG7t+G7reG6sGrhu4Lhu7XDtOG6sOG7tWrhurDhu7fhu63hurBq4buAw7Rq4bq+4buEcOG6sGrhu4JD4bqw4buzakx3auG7huG7t+G6sOG7tWrhu4Lhu5nhu7dqOuG7s+G7teG6oMO0auG7guG7gMO04bqw4buzak7hu5dqNeG7hOG7leG6sOG7s2rDmeG7keG7gmpM4buTauG7s+G7t0bDimrhu6fhurxq4bulw4LhurBq4bul4bupw4pq4buC4buZ4bu3asO54buRw7lq4buz4bu3w7Rq4bunQeG6sOG7tWrDueG7teG7ueG6sOG7tWrhu4bhu5HDueG7tWrhu4Lhu4Dhu63hurBq4bunw4HDtGrDuuG7k+G6sGpO4buX4buBauG7teG7hE9q4bunQuG6sOG7s2rDs2trauG7p+G6tuG7k+G6sGpM4bu34but4bqwauG7guG7tcO04bqw4bu1auG6sOG7t+G7reG6sGrhu4Lhu7XDtOG6rmrhu7Phu7fDtGrDueG7tcOMxJDhurDhu7Nq4buC4buAQeG6sOG7tWrhu4Lhu7Xhu5vDimrhurDhu6/hurBq4buC4buA4bu3anDhurBq4buC4buZ4bu3ajrhu7Phu7XhuqDDtGrhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rhu7Thu5Phuq5qNuG6quG6sOG7s+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5Thu4Thu4Lhu7Xhurbhu4DEqWnhurXhu4PDlGgvw4pp

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]