(vhds.baothanhhoa.vn) - Bằng chiến thuật, lối chơi hiệu quả cùng sự tỏa sáng của hàng công, U19 Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng dễ dàng trước U19 Quảng Nam với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 3 chiều 10-3, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng D vòng loại Giải U19 quốc gia 2022.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXd24buo4buqxq/hu5jhu5JLd21M4bqo4buSS+G7t+G7huG6uOG7kOG7t25B4bqw4bu3auG7sOG6pOG7kkvhu7dl4bq24buQ4bup4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7dAWVPhu5Lhu7fDlEnhu5Lhu7fhu4Dhurzhu5Lhu7fhu4bDieG7sOG7t8OK4bqk4buSS+G7t3Yv4buo4buqxq/hu5jhu5JLd3YvTEF3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7puG6teG7guG6tuG7gOG7tXc04bqq4buSS+G7t+G6vkxNw43hu5Lhu7fhu6pM4buw4bq44buq4bup4bu3w5Thu55N4bu34bq+TFNN4bu3TE3hu4rhu7Dhu7fFqOG7sOG6pOG7t+G6vuG7ruG7kkvhu7fhu6jhu7Thu7fhu6rhu5rhurbhu7fhu6jhurLhu5JL4bu34bq+V+G6tuG7t0zhurThu5JL4bu34bq+4bui4buSS+G7qeG7t25B4bqw4bu3N+G7ouG7kkvhu7cs4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buG4bqm4bu3S03hurThu5JM4bu34bq+TE3DjeG7kuG7t+G7qkzhuqjhu5JL4bu34buAxKjhu7fhu4DhurThu5JL4bu34buqxq9ZVOG6vuG7t25B4bqw4bu3auG7sOG6pOG7kkvhu7dl4bq24buQ4bu3QFRN4bu34buqP+G7t+G7qOG7nuG7t8OALeG7ueG7t8OZ4bu3w5RZw5rhu6rhu7fhu6rGr+G6uOG7kuG7t+G7qkzDneG7t8OA4bu34bq+TE3DjOG7sOG7t0Hhu7ktw4Dhu6nhu7fFqOG7sOG6tuG7t+G7huG7lOG7t0BZU+G7kuG7t8OUSeG7kuG7t+G7gOG6vOG7kuG7t+G7hsOJ4buw4bu3w4rhuqThu5JL4bu3NuG7t0Dhu5bhu5JL4bu3w5Thu5jDgk3hu7fhurNN4bqkTeG7t25B4bqw4bu3xajhu7Dhu57hur7hu7dLTeG6tuG7t8OB4bu5w4HDgeG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu4Dhu6pM4buw4buQw4rhu7dNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu34bqu4bu54bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu3w4Phu7nhuqLhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBw4FB4bu5L0HDg+G6ruG7gOG6oEHDg+G6oOG6sOG6oMSC4buq4bqg4bqw4bqg4bu54bqww5Thu7nhu6vhu47hu6ZL4bunxq904bqww4PDgeG7teG7t+G6tsOU4buqdOG7tW1M4bqo4buSS+G7t+G7huG6uOG7kOG7t25B4bqw4bu3auG7sOG6pOG7kkvhu7dl4bq24buQ4bup4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7dAWVPhu5Lhu7fDlEnhu5Lhu7fhu4Dhurzhu5Lhu7fhu4bDieG7sOG7t8OK4bqk4buSS+G7teG7tyNN4buA4buqTHThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7tcOD4bu54bqi4bu14bu3L3d2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7V3ZUvGoOG6vuG7t8SROuG7t+G7ksSQ4buSS+G7t+G7qj/hu7fhu6jhu57hu7fDlEnhu5Lhu7fDgS3hu7nhu7fhur5M4buY4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fDmeG7t+G6vuG7sOG7nk3hu7dMTeG7iuG7puG7t0Hhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fDillU4bq+4bu3QOG6tOG7mOG7t+G7qsav4bq44buS4bu34buGReG7sOG7t+G7kuG6tCThu7dAVE3hu7fFqOG7sCTDjeG7quG7t+G7qsSQ4buQ4bu3w5VM4bqy4bu34bq+4bq24buY4bur4bu3N+G7mOG6tOG7kuG7t8Wo4buwxJDhu5Lhu7fhur5X4bq24bu34bq1ZOG7l+G7t2RJ4bu34bq14bug4buSS+G7t8SRTeG7kkzhu7fhu4bhuqbhu7fhur5MU03hu7fhu6pF4buS4bu34bq+4bui4buSS+G7t8avReG7quG7t+G6vkxX4bu34buGUOG7kkvhu7fhu5JL4bq2JOG7t+G7quG7suG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34bumTOG7rOG7quG7t+G7hsOJ4buw4bur4bu3N8SQJOG7t8OU4bq04bu34buGTcOM4buw4bu34buAxKjhu7dMTeG7iOG7sOG7t8OKw5lN4bu34bq+4bqy4bq+4bu34bq+w4nhu7Dhu7fhu6pMV+G7t25B4bqw4bu3N+G7ouG7kkvhu7cs4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buG4bqm4bu34buq4bu04bu34buqTeG7kuG7t0xT4buS4bu3xq9F4buq4bu34buSTE3DjOG7sOG7t+G7qOG6tuG7sOG7t+G6vkxNw43hu5Lhu7fhu6pM4bqo4buSS+G7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buqxq/GoOG7kkvhu7fhu6rGr1lU4bq+4bu3bkHhurDhu7fEqUzhu57hu7fhurVNw43hu5Lhu7fhurVZ4buSS+G7t+G7nUnhu5Lhu7fDmeG7t8OUWcOa4buq4bu34buqxq/hurjhu5Lhu7fhu6rGr1lU4bq+4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d23Gr+G7mOG7kkvhu7fDlUxN4bu34buG4buU4bup4bu3bkHhurDhu7dq4buw4bqk4buSS+G7t2Xhurbhu5Dhu7fhur5Y4buSS+G7t+G7quG7tOG7t+G7qk3hu5Lhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu3w5Xhu4Thu5Dhu7fDlUxN4bu3TMag4bu34bq+WOG7kkvhu7dA4buy4bq24bu34buG4bqy4buSTOG7t8OKw4JN4bu3bkHhurDhu7ds4bq1NOG7tzfhurThu7dlROG7kkvhu6vhu7c3UE3hu7fDiuG7lOG7kkvhu7fhu4ZF4buq4bu3auG7sOG6pOG7kkvhu7fhu6hE4buS4bu34buo4bq04buSS+G7t+G6vkxTTeG7t+G7huG7ok3hu7fhur7hu6Lhu5JL4bu3QFRN4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu6vhu7dtTMON4bu34buqxq/hurjhu5Lhu7dM4bq2TeG7t+G7hlBN4bu34buqw4Lhu5jhu7fGr+G6tuG7t8OU4bq04bu3w5VM4bqy4bu3TEXhu6bhu7fhu4Dhurzhu5Lhu6nhu7fFqOG7sCTDjeG7quG7t8OUTeG7iuG7quG7t0BUTeG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34bumTOG6tuG7t+G7qkXhu5Lhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34bqs4buS4bu34buQTcON4buSS+G7qeG7t+G7qsav4bqk4bu34buQTcON4buSS+G7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7qsOC4buY4bu3xq/hurbhu7dAw4zhu7fhu6ZMTuG6tuG7t8OVTOG7sOG7kkvhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G6vlfhurbhu7fDgeG7t+G7qkxX4bu34buQ4bui4buS4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d8SpTOG7rOG7quG7t8OB4bqw4bup4bu3ZUvhu7AkxKjhu5Lhu7dlS8ag4bq+4bu34bqzTeG6tuG7kkvhu7fhu4bhuqbhu7fhu5DDmeG7t+G7qj/hu7fhu6jhu57hu7fhur5M4buY4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu6jhurbhu7Dhu7fhu6ZM4bq24bu34buGUOG7quG7t+G7pkzhurLhu6nhu7fhur7hurThu5Lhu7fDlFlU4buq4bu3QOG6tOG7t+G7gMOd4buq4bu34buGTeG7iOG7kOG7t0vGoOG7kuG7t0vhurThu5JL4bu3QOG6tOG7mOG7t8OUWVRN4bu3bkHhurDhu7dq4buw4bqk4buSS+G7t2Xhurbhu5Dhu6vhu7c3xJAk4bu34bq+WOG7kkvhu7fDlOG6tOG7t+G7qkzhurThu5JM4bu3xajhu7DhuqThu7c9w53hu5JL4bu34buG4bqy4buSS+G7t+G7huG7nk3hu7dAVE3hu7fhu6pMw4kk4bu34buqxq/hu5bhu7fhurVk4buX4bu3ZEnhu7fhurXhu6Dhu5JL4bu3xJFN4buSTOG7t+G7qOG6tuG7sOG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu6ZM4bq24bu34buqReG7kuG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fDlE1J4buS4bu34buqVuG6vuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXduQeG6sOG7t2rhu7DhuqThu5JL4bu3ZeG6tuG7kOG7t+G6vljhu5JL4bu34buSUuG7t8OU4bu04bq+4bu34buAxJDhu5JL4bu34bq+4bq24buY4bu34buqReG7kuG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu4bhu4jhu7fhu6pP4buQ4bu3w5VNw43hu5Dhu7fDiuG6tOG7kuG7t0vhu6Thu7dA4bq04bu3TMag4bu34bq+4buU4bu34buQUOG7quG7t+G7qOG7nuG7t+G7pkzhurbhu7fhu4DDneG7quG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7fhu6jhu7Al4buq4bu34buqTOG6tOG7kkzhu7fDiuG6tOG7kuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXfEqUzhu6zhu6rhu7fhuqDDgOG7qeG7t2VLxqDhur7hu7fEkTrhu7fDiuG6rOG7kkvhu7fDlEnhu5Lhu7fhu6ZM4bqy4bu3w4rhurwk4bu3QE3hu4rhu6rhu7dAw5Phu6nhu7dMw4Lhu7dLVuG6vuG7t+G7qkxX4bu34buQ4bui4buS4bu3bkHhurDhu7dq4buw4bqk4buSS+G7t2Xhurbhu5Dhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu6ZM4bq24bu34buG4bueTeG7t+G7kELhu6rhu6nhu7fhu5LEkOG7kkvhu7fhu6o/4bu34buo4bue4bu3w5RJ4buS4bu3w4Et4bu54bu34bq+TOG7mOG7t25B4bqw4bu3N+G7ouG7kkvhu7cs4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bur4bu3N8SQJOG7t+G6vljhu5JL4bu3w5ThurThu7fhu6o/4bu34buo4bue4bu34buo4bq24buw4bu34bqg4bqi4bu34bumTOG7rOG7quG7t+G7hsOJ4buw4bu34buqTUnhu5Lhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3NUzDkuG7t07hu6rhu7fhu6ZM4bus4buq4bu34buo4bq24buw4bu3w5VMTeG7t0xN4buK4bum4bu3w4Hhu7fDiuG6qOG7quG7t+G7hsOJ4buw4bup4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu4bhuqbhu7fhu5LEkOG7kkvhu7fhu6o/4bu34buo4bue4bu3w5RJ4buS4bu3w4At4bu54bu34buo4bq24buw4bu34bumTOG6tuG7t+G7huG6suG7kkzhu7fhu4bDieG7sOG7t0tMTeG7t8OK4bq04buS4bu34buq4buy4bu34bumTOG6tuG7t+G7huG6suG7t+G7pkzDguG7quG7t0vhu5Thur7hu7fhur5X4bq24bu3N0/hu5JM4bu3bUzhu6Lhu5JL4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+G7l1RN4bu3w5VM4buY4bqk4buSS+G7t+G6vuG6suG6vkzhu7fhu4Dhurzhu5Lhu7fhu6rGr1lU4bq+4bu3w5VM4bqy4bu34bq24buS4bu34buq4buY4bq04buS4bup4bu34bq+4bqy4bq+4bu3TMag4bq+4bu34buqxq/hu5bhu7fhur5X4bq24bu34bq1ZOG7l+G7t2RJ4bu34bq14bug4buSS+G7t8SRTeG7kkzhu7fhu4bhuqbhu7fhur5MU03hu7fDik/hu5JM4bu34buq4buM4buSTOG7qeG7t+G6vkxC4buq4bu34bq+TEjhu7fhu4bhu4jhu7fDiuG6pOG7mOG7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t8OUw5pN4bu34buqTMON4bur4bu3ZUzhu7jhu5JL4bu34buo4bu04bu34buqTOG6tiThu7fhu4ZRTeG7t+G7kktZVU3hu7fhur5X4bq24bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fDmeG7t+G6vuG7sOG7nk3hu7dMTeG7iuG7puG7t8OB4bu3w5ThurThu7fhu4bhu4jhu7fhur7hurLhur7hu7fhu6rGr1bhu7fhur5Q4buq4bu3S03hu7jhu7fhu6jDneG6vuG7t0DhurThu7fhu6rhuqzhu5JL4bu34bq+WVXhu5JL4bu34bq+TOG7mOG7t8OVTMSQ4buw4bu34bumTOG7luG7kkvhu7fhu6pMV+G7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7VNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu34bqu4bu54bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu3w4Phu7nhu7nhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBw4FB4bu5L0HDg+G6ruG7gOG6oEHDg+G6ouG7ueG6osOA4buqw4PhurDDgeG6sMOU4bqiLUHDg+G6ruG7gMOBQeG6oOG7uUHhu7nhuqLhu6rDgUHEgsOU4bu5LUHDg+G7q+G7juG7pkvhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7VtTOG6qOG7kkvhu7fhu4bhurjhu5Dhu7duQeG6sOG7t2rhu7DhuqThu5JL4bu3ZeG6tuG7kOG7qeG7t25B4bqw4bu3N+G7ouG7kkvhu7cs4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu3QFlT4buS4bu3w5RJ4buS4bu34buA4bq84buS4bu34buGw4nhu7Dhu7fDiuG6pOG7kkvhu7Xhu7cjTeG7gOG7qkx04bu14bqu4bu54bu54bu14bu3TOG7gk1LTOG7qnThu7XDg+G7ueG7ueG7teG7ty93di/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjXhurbhu6bhu6pN4buY4buS4bu1d25B4bqw4bu3N+G7ouG7kkvhu7cs4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buG4bqm4bu3w5XDjeG7quG7t+G7qkzhu6zhur7hu7fDlFnDmuG7quG7t+G7hk3hu7fDiuG6pOG7kkvhu7c24bu3QFRN4bu3QMOT4bu34buqxq9O4bu34buGw4nhu7Dhu7fDiuG6pOG7kkvhu7c24burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d25B4bqw4bu3auG7sOG6pOG7kkvhu7dl4bq24buQ4bu34bq+WOG7kkvhu7fhu4bhuqbhu7fhu4Dhu6Dhu5Lhu7fhu6rhu5jhurThu5Lhu7fDlOG7tOG6vuG7t8OUSeG7kuG7t+G7qkXhu5Lhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buSTOG6quG7kOG7t+G7qk/hu5Dhu7fDlU3DjeG7kOG7t8OK4bq04buS4bu34buqTOG6qOG7kkvhu7fhu4Dhurbhu5JM4bu34buA4bu04bu34buo4buY4buSS+G7t0zGoOG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhu6pM4buI4bu3QFnDmuG7quG7t8Wo4buw4bq24bu34buGWcOa4bq+4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhu6pMV+G7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7qlHhu7fhur5Mw53hur7hu7fhu6rhu57hu6rhu7dA4bq04bu34bq+TELhu6rhu7fhur5MSOG7t+G6vlfhurbhu7duQeG6sOG7tzfhu6Lhu5JL4bu3LOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7q+G7t8OALeG7ueG7t+G7kktMTUnhu5JL4bu3QMOM4bu34buG4buY4bq04buS4bu3xajhu7DEkOG7kuG7t+G6vlfhurbhu7fhurVk4buX4bu3ZEnhu7fhurXhu6Dhu5JL4bu3xJFN4buSTOG7t8OU4bq04bu3w5XDjeG7quG7t8Wo4buw4bqk4bu34bq+4buw4bueTeG7t+G6vuG7ruG7kkvhu7fhur5X4bq24bu34buqxq/hurjhu5Lhu7fhu4ZF4buw4bu34buS4bq0JOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc1TE3DjeG7kuG7t+G7qkzhuqjhu5JL4bu34buqTMOd4bu3w4Hhu7fDlE1J4buS4bu34buqTcON4bum4bu34buS4bq0JOG7t+G7huG6puG7t0tN4bus4bum4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7dAWVPhu5Lhu7fDlEnhu5Lhu7fhu4Dhurzhu5Lhu7fhu4bDieG7sOG7t8OK4bqk4buSS+G7tzbhu7dAVE3hu7fDg+G7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7fhu6jhurbhu7Dhu7fDgOG7t+G7qsav4bq44buS4bur4bu34bubw43hu6bhu7fhu6pMw53hu7fDgeG7t8OZ4bu3w4rhuqThu5JL4bu34buGReG7sOG7t+G7kuG6tCThu7fDlOG6tOG7t25B4bqw4bu3xKlM4bue4bu34bq1TcON4buS4bu34bq1WeG7kkvhu7fhu51J4buS4bur4bu3N1BN4bu34bq+TFfhu7fhu5JM4bq04bu34buG4bqm4bu3S03hurThu5JM4bu34bq+TE3DjeG7kuG7t+G7qkzhuqjhu5JL4bu3QS3hu7nhu7fhu6rGr1lU4bq+4bu3bkHhurDhu7ds4bq1NOG7tzfhurThu7dlROG7kkvhu7fDmeG7t+G7qsav4bq44buS4bu34buGReG7sOG7t+G6vuG7ruG7kkvhu7dLTVXhu7dA4bq04bu34bq+4buu4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t8OD4bu34buGTeG7iOG7kOG7qeG7t+G7kkxZ4buSS+G7t8OV4buE4buQ4bu3bkHhurDhu7c34bui4buSS+G7tyzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7dAw4zhu7dMTeG7iuG7sOG7t+G7qOG7nuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc14bqy4bq+4bu34buqxq/hurjhu5Lhu7fhu4ZF4buw4bu3w5RZw5rhu6rhu7dAw4zhu7fDiuG6pOG7kkvhu7c24bu34buoSOG7t8OK4bqo4buq4bu34buGw4nhu7Dhu7fhu6rhu7Lhu7fhu5JL4bq0JOG7t0HDgC3DgOG7q+G7t25B4bqw4bu3N+G7ouG7kkvhu7cs4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buoSOG7t0tC4bum4bu3w5TDgk3hu7duQeG6sOG7t2zhurU04bu3N+G6tOG7t2VE4buSS+G7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y74buw4buqTOG7mMav4bu1d8SRw4Lhu5JM4bu3NVlV4buSS3Yv4bumdw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]