(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua Hội Phụ nữ và Hội Nông dân của thị trấn Nưa đã tích cực trồng thêm các cây xanh, đường hoa mới, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, các kênh mương thoát nước để làm đẹp quê hương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOy4bq14bqy4bqm4buTTErhu7HEkOG7kyLhu45x4buT4buzduG7muG7k0R0xJDhurLhu5NMSuG7hsSQ4bq24buTeeG7q+G7muG7k8agccSQ4bqy4buTQ3NE4buT4buz4bu54buI4buTxKhNw4Dhu5PhurLhu45HxJDhurbDsy/hurLhu5XDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buILOG7tXHDveG7kcOyIuG6suG7mMSQ4bq24buTxJDDuUThu5PEqE1x4buTLOG7guG6tOG7k+G6r+G6ssOT4buTxJDhu5jhu5Phu5Rz4buTLOG7guG6tOG7kyLhur7EkOG6tuG7k8O94burxJDhu5N5w5Jx4buTTOG6suG6puG7k0xK4buxxJDhu5Mi4buOceG7k+G7s8O64buTTMOCeeG6suG7k3nhu5B54buTTErhu4bEkOG6tuG7k0zhurLDgEThu5N5cnnhu5N54bur4bua4buTxqBxxJDhurJr4buT4buz4buOScSQ4bq24buT4bqyRXHhu5NESOG6tGvhu5PDveG6usSQ4buTw73hu7nhu4jhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5NDc8SQ4bq24buTxJDhurbDiuG7k8agw4lEa+G7k3lyeeG7k0LDgMSQ4bqy4buTROG7jkfEkOG6tuG7k0zhurJFckzhu5PEkOG7jkh54buT4buzxILhu5NDc0Thu5Phu7Phu7nhu4jhu5PEqE3DgOG7k+G6suG7jkfEkOG6tmzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7LDs+G7tUTDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4budxqHhu5vhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5Xhu5vGoS/hu5fhu5fhu5nDveG7m+G7leG7o+G7meG7ncah4buZTOG7l+G7o8ah4bujQ+G7oS164buX4buh4buh4bub4buh4buV4buh4buV4buj4buZ4buZ4buZ4bujLeG7o+G7mcah4bujxqFs4bqq4buI4bq24buR4buTcUNMaOG7keG6teG6suG6puG7k0xK4buxxJDhu5Mi4buOceG7k+G7s3bhu5rhu5NEdMSQ4bqy4buTTErhu4bEkOG6tuG7k3nhu6vhu5rhu5PGoHHEkOG6suG7k0NzROG7k+G7s+G7ueG7iOG7k8SoTcOA4buT4bqy4buOR8SQ4bq24buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4budxqHhu5vhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu7VEw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq9w7rhu5PhurXhu6vEkOG7kyLhurTEkOG6suG7k+G6sk3hu5rDg8SQ4buT4bq1SuG6tMODTeG7k+G6s0fEkOG7k8SQceG7muG7k0Nz4buT4bq14bqy4bqm4buT4bq1SuG7scSQ4buTIuG7jnFs4buTIuG6suG6pMSQ4buTTMOU4buTxqBx4buT4buzw7rhu5NM4bqy4bux4bua4buTxJBH4bq04buT4buz4bur4bua4buTQuG6snJ54buTxqDhu45xa+G7k0zhurJx4bua4buTw71x4buT4buz4buE4bq04buTTOG6suG6pkxr4buTQuG6skVyeeG7k0xKw4DEkOG7k0ThuqTEkOG6suG7k0Thu4JM4buTRHNN4buTxqBxxJDhurLhu5NyReG7k0RI4bq0a+G7k+G7lEjhurThu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buTTE3hu5rhuqDEkOG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k+G7s+G7jsONeeG7k0zhurJx4bua4buTTOG6suG6oOG7k+G7lHNF4buT4buzw4nhu5NDc+G7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5NEc03hu5PGoHHEkOG6smvhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5NM4bqy4bq+xJBr4buTxqDDiUThu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5NDc8SQ4bq24buT4buz4buOw4154buTTOG6snHhu5rhu5NM4bqy4bqg4buTeOG7p8SQ4bq24buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k3lFxJDhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5N4w4Dhu5NM4bq+xJDhurbhu5PhurLDiXFr4buTeOG7hsSQ4buT4bqyRXFr4buT4buz4buOScSQ4bq24buT4bqyRXHhu5N54bur4bua4buTeXXEkOG6suG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k0vhu6V54buTRHNN4buTSuG7kHnhu5NK4buKbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JZ4bqy4bqm4buTW8OA4buT4bq14bqy4bqm4buTLMON4bq04buTeeG6ssOS4buTTOG6pnnhurLhu5Ms4buC4bq04buTxJDhur7EkOG6tuG7k8O94burxJDhu5PhurXhurLhuqbhu5PhurVK4buxxJDhu5Mi4buOceG7k3nhurJF4buTeOG6tOG6oExr4buTTOG6suG7tUXhu5NDSeG6tOG7k8O9dOG7muG7k3nDknHhu5NYcnnhu5N4dUXhu5Phu5TDg+G7k0Thur7hurThu5NMSuG7jknEkOG6tuG7k+G7lHPhu5Phu7Phu7VE4buTQ3ThurThu5NEc03hu5PGoHHEkOG6suG7k0Nz4buT4buU4bq0w4N54buTQ3NE4buTeeG7rcSQ4buTTOG6suG6tOG6oExr4buTeeG6ssOCxJDhurLhu5Phu5ThuqThu5NDw4Hhu5Phu7PDieG7k+G6snPEkOG6tuG7k8SQw7lE4buTeeG6sk7EkOG6tuG7k0zhur7hurThu5Phu7PhuqJN4buTxqDhu6vhu5rhu5PDveG7kMSQ4bq24buTQuG6oOG7k+G6skV0eeG6suG7k+G7lHPhu5Phu5Thu6/EkOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTxqDDuuG7k+G6suG7guG6tOG7k+G6ssOJceG7k0zDlOG7k3lyeeG7k8SQ4bq2TeG7hsSQ4buTxJDhurLhu47hu5N5RcSQ4buT4bu1ROG7k8agceG7k8SoTcOAa+G7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5PDvUVxxJDhurLhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buI4buT4buzw4nEkOG6tuG7k0xKw4DEkOG7k+G7s+G6puG7k3hzxJDhu5NM4bqy4bqm4buTTErhu7HEkOG7k3lPxJDhurbhu5NM4bqycUThu5PhurbhurRx4buT4buUc0Xhu5Phu5ThurTDg3nhu5PGoOG7q+G7muG7k8O94buQxJDhurbhu5PEqE3DgOG7k+G6suG7jkfEkOG6tuG7k8SQ4bq2c+G7muG7k3lzxJDhurbhu5Phu4jhurJyTOG7k0xK4bq0xILEkOG7k+G7lHPhu5PhurbhurRzTeG7k0R0xJDhurJsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6teG6sknhurThu5PhurbhurRxxJDhu5Phu5TDlHHhu5PEqE1x4buTeeG6sk7EkOG6tuG7k0zhur7hurThu5Phu7PDuuG7k0zhurThuqDEkOG7k+G6snPEkOG6suG7k8ag4bur4bua4buTw73hu5DEkOG6tuG7k+G7lHPhu5N5deG6tOG7k0x0ReG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k0LhurJN4bq+xJDhu5Phu5ThurTDgMSQa+G7k0xK4buOSHnhu5N54buExJDhurbhu5N54bq+xJDhurbhu5NLw4zhu5NM4bqy4bqm4buTTErhu7HEkOG7k+G7lEjhurThu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5NDRXThurThu5N54bur4buaa+G7k+G6skVx4buTxJDhurLhurThuqJN4buTRHFN4buTS+G7pXnhu5NMdEXhu5NE4buCTOG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k+G6tuG6tHHEkOG7k0zhurJFcsSQ4bq24buTRHJM4buT4bq24butxJDhu5Phurbhu4zhurThu5PhurJHxJDhu5Phu5RI4bq04buTTOG6suG6tMOAxJDhu5PEkOG6suG6tMOAxJBr4buTTErhu4bEkOG6tuG7k0RI4bq04buT4buz4buOw4154buTQuG6skV1xJDhurbhu5NMSsOAxJDhu5PGoeG7k0JE4buT4buz4buOScSQ4bq24buT4bqyRXHhu5NC4bu3ReG7k8O9c+G6tOG7k0zDlOG7k0zhuqzEkOG6suG7k0Phu4Lhu5Phu53hu5Xhu5/hu5NKceG7k8SoTeG7gHnhu5ND4buC4buT4bub4bufeWzhu5NZcnnhu5NMSk3hu5rhuqDEkOG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k3nhurLDgsSQ4bqy4buTQ+G7peG7iOG7k+G7s8WpTOG7k+G7s+G7jsONeeG7k3lxROG7tUpxa+G7k+G7s8OoxJDhu5N5ckXhu5Ny4buI4buT4buUc+G7k+G7s8OoxJDhu5ND4bu3TGvhu5NC4bqydk3hu5PhurLhurTEgk3hu5Phu4hxxJBF4buTcuG7iOG7k+G7iOG6ssOCeeG6smzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu6Phu5nhu5Xhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5Xhu5vGoS/hu5fhu5fhu5nDveG7m+G7leG7o+G7lcah4budcEzhu5/hu5Xhu6Phu51D4buZLXrhu5fhu6Hhu6Hhu5vhu6Hhu5Xhu6Hhu5fhu5nhu5fhu5Vw4buXLeG7l8ah4buZ4bubeGzhuqrhu4jhurbhu5Hhu5NxQ0xo4buR4bq14bqy4bqm4buTTErhu7HEkOG7kyLhu45x4buT4buzduG7muG7k0R0xJDhurLhu5NMSuG7hsSQ4bq24buTeeG7q+G7muG7k8agccSQ4bqy4buTQ3NE4buT4buz4bu54buI4buTxKhNw4Dhu5PhurLhu45HxJDhurbhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu6Phu5nhu5Xhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyLOG7jsOMxJDhurbhu5PDlcSQ4bq24buTWeG6suG7jkfEkOG6tuG7k0xK4bqkxJDhurLhu5NMSuG7hsSQ4bq24buT4buV4buTTOG7oOG7k3nhu6vhu5rhu5PGoHHEkOG6suG7k0xKRcSQ4bq24buT4bud4buTxJDDuUThu5NMSOG6tOG7k+G7lEjhurThu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5Phu7PhurTDg+G7iOG7k+KAnOG6ueG6pOG7k0Thu4JM4buT4bq54bq0w4NM4buTInFE4buTxqBxxJDhurLhu5NM4buOR+G6tOKAneG7k3nDknHhu5NZ4bqyw4LEkOG6suG7k+G7iOG6ssOSa+G7k3nhurJOxJDhurbhu5NMceG7k3lPxJDhurbhu5PEkOG6snFN4buTxqDhu6vhu5rhu5PDveG7kMSQ4bq24buTxJDhurLhu6dE4buT4buz4bu1ROG7k0N04bq04buTRHNN4buTxqBxxJDhurLhu5N54bqyReG7k+G7s+G7sUzhu5PEkOG7jkh5bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhuq/hurJyTOG7k+G6sk3hu5rhu5NMSk3hu5rhuqLEkOG7k0zhurLhu4DEkOG6tuG7k3nDknHhu5PEqE3DgOG7k+G6sk1HxJDhurbhu5NM4bqy4buQeeG7k+G6suG6tMODxJDhu5NM4bqy4bu1ReG7k0NJ4bq04buTw7104bua4buTecOSceG7k1hyeeG7k+KAnOG7k11N4buAxJDhu5NDc0Thu5NM4bqy4bqk4buT4buI4bqydeG6tOG7k3nDieG7k+G6tkZr4buTRE3hu4DEkOG7k3nDieG7k+G6tkbhu5NM4bqy4bqk4buT4buI4bqydeG6tOG7k0xK4buGxJDhurbhu5N54bur4bua4oCd4buT4buzw7rhu5Phu7Phu47DjXnhu5N5w5Phu5NM4bqyxILhu5PhurLDiXHhu5N44bunxJDhurbhu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buT4buU4bq0w4N54buTQ3NE4buT4buUc+G7k+G6snPEkOG6suG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTecOT4buTTOG6ssSC4buTRHHEkOG6tuG7k+G7nOG7k8SQ4bq24bqy4bqoceG7k0zhurLhurThuqBM4buTTOG6suG7kHlr4buTxJDhurLhu6dE4buTTHRF4buTS8OVeeG7k0NxxJDhu5NM4bq8ceG7k3nhurJF4buTxJDhurLhurThuqJN4buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5N54buMxJDhurbhu5PEkOG6suG7juG7k3lyeeG7k+G7iOG6skXEkOG6tuG7k0xKc0Xhu5NC4bqycnlr4buT4buI4bqyw5Lhu5NE4buCTOG7k0RzTeG7k8agccSQ4bqy4buTeeG6skXhu5PEqE3DgOG7k+G6suG7jkfEkOG6tmvhu5PhurbDieG7iOG7k+G7iOG6suG7scSQ4buT4buz4buOceG7k8SoTcOA4buT4bqy4buOR8SQ4bq24buTxJDhurZz4bua4buTROG7gkzhu5PhurbhurThu61N4buT4buz4bu54buI4buT4buUc+G7k+G7iOG6snJM4buTTErhurTEgsSQbOG7k+G6s0hE4buTxJDhurLhuqTEkOG7k0zhurLhu7Hhu5rhu5PhurXhurLhuqbhu5PhurVK4buxxJDhu5Mi4buOceG7k0xKw4zhu5NM4bqyc8SQ4bqy4buT4bq14bqy4bqm4buT4bq1SuG7scSQ4buT4buy4bq+4buTTOG6suG6puG7k+G7lMO5xJDhu5NE4bq0xJDhurLhu5NMSkXEkOG6tuG7k8SQw7lE4buT4buX4buZ4buX4buVbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hRTUzhurJFSuG7kcOyWHVF4buT4bq14bqyccSQ4bqyw7Mv4buIw7I=

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]