(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ đầu năm đến nay huyện Thọ Xuân đã triển khai nhiều giải pháp, tập trung chỉ đạo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí huyện nông thôn mới.
w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjEHhu7gpTOG6rMOhUixMYeG7nCzhu7ZM4bum4bqvMizhu7ZMxq9Uw6FMYeG6r0zhu6YwTDk0TOG7uOG7lkxhVCzhu7bDjS/hu7hOw4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu5Xhu6jhu5LFqEvDjEHhurdMxq9Uw6FMLOG7nDtMxq9XLEws4buS4bqpTOG7uMOh4bqpWSxMQeG7uClM4bqsw6FSLEzGr+G7mkxhOEDDnSxMP+G7uOG7kkBMLOG7uEBYw6FM4bu2QMagQEw24bu44buYNuG7hExhVTZMYTjDoSzhu7ZM4bum4bu4JUzGr+G7li7hu4RMxq9Uw6FMYeG6r0zhuq1S4bqpTMWo4bqzLOG7tkzhu6YwTDk0TOG7uOG7lkxhVCzhu7ZMYeG7uOG7qC5MYUBWw6FM4bum4bu4I0zhu7jDoeG6qVksTCx7LOG7tkxh4bu4eyxMOzFARsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjMONQDvhu7ZM4bumOuG7kjk54bq4S8WoYeG7uMOhO+G7pExAxKnhu6gsYeG7qDhLTDlh4bqpOuG7qOG6uEvhuqdAxahh4bu44buGTMOVTcOUNuG6reG7gkzhu7jhu6hA4bu24bu4YeG7hkzDksOVTzbhuq3hu4JLTDk44bum4bq4Sy8v4bumxagsRuG7pOG7ki5h4bu44buSLOG7uOG7uC7hu5JG4bqlLC/FqOG7qDk/YS42Lyzhu6jhuqc5L09PT8OSL07hu5DDlcWoT07hu4zDksOS4buM4buOYcOVT+G7jsOVTjpNRiY24bu24buAOOG6uE5P4buMS0zhu5I6YeG6uEtB4bu4KUzhuqzDoVIsTGHhu5ws4bu2TOG7puG6rzIs4bu2TMavVMOhTGHhuq9M4bumMEw5NEzhu7jhu5ZMYVQs4bu2S0zhuqdAxahh4bu44bq4S8OVTcOUS0zhu7jhu6hA4bu24bu4YeG6uEvDksOVT0tML8OMw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs2xKnhu5I2YUAuLEvDjHJdYUzhu7Yh4bumTGHhu7gkTGE4UyxMQeG7uClM4bqsw6FSLOG7hEzhu7jDoeG6qVksTEHhu7gpTOG6rMOhUixGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMa1csTCzhu5Lhuqnhu4RM4bu4w6HhuqlZLExB4bu4KUzhuqzDoVIsTMav4buaTOG7uC7hu5QsTGHhu7jhu5Qs4bu44buETMav4bqv4buSTOG6peG7lC5MOeG6tUzFqOG6oyzhu7ZM4buQTOG7pnss4bu2TGE4PSzhu7jhu4RMxq9bLOG7tkxh4bu4MkBMYUBXNkxh4bqj4bumTGE4QMOdLEw/4bu44buSQEzhu6bhu5jhu6ZMxajhurNM4buYLExh4bu44buoLkzGr8OgLOG7tkw/V0zhu7gu4buW4bum4bu4TOG6peG7lExhQFcsTMavXeG7hExhVTZMYTjDoSzhu7ZMxq9Uw6FMYeG6r0zhuq1S4bqpTMWo4bqzLOG7tkxhw6HhuqlXLEzGr+G6rzIs4bu2TGHhurdMYeG7uCRMYThTLExB4bu4KUzhuqzDoVIsTMavQEzGr3tMYeG7uCRMceG7kjtM4bu5MCxMLUzhu7nhu5IuTOG6pOG7lCzhu7bhu4RM4bumVMOhTEFS4bqpTOG6reG7mkzhuqzDoVIsTOG7lVss4bu24buETGHDoeG6qVcsTMav4bqvMizhu7ZMLH1ATOG7tcOhfeG7pkw6XUxPTsOVTOG6pTFATOG7tcOhfeG7pkw6XUzDkuG7jOG7hEzDksOV4oCmTMSp4bu4JUzGr+G7li7hu4RMxq97LEzGr33hu6ZMTuG7kEzhuq3hu5pMxq/DmuG6qUws4bu44buSLOG7uEzhu7gu4buULExh4bu44buULOG7uEzhu6Z7LOG7tkxh4buY4bumTDpVNkw3w6HhuqlM4bu4LuG7luG7puG7uEzhu6bhu7jDoSzhu7ZM4bqtUuG6qUzFqOG6syzhu7ZM4bqt4buaRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjGtbLOG7tkxh4bu4MkBMOOG7lEw5LuG7mGHhu4RMYeG7uMOaO0zGryQs4bu44buETDbhu7hWTMWow6HhuqlZYUzhu6Thu5guTOG7puG7mC5MP0As4bu4TGFXTD/EkUxh4bu4w6FVYUzDlMOVTMWo4bqzTOG7mCzhu4RMYTguLOG7tkzGryFM4buQTMWo4bqzTOG7mCxMxaguTOG7uMOh4bqpWSxMOuG7lDtM4bum4bu4w6NMxq9Uw6FMYeG6r+G7hEzDlcOUTMWo4bqzTOG7mCxMxaguTOG6reG7muG7hExh4bu4JExhOFMsTDrhu5Q7TOG7puG7uMOjTMavVMOhTGHhuq9GTEEiLOG7tkw74bqx4bumTMWo4bqzTGEu4buYLEzGr1hMLOG7tuG7uCRMYeG7uMOaO0zGryQs4bu4TDrhu5RMT07DlUbhu47hu5DDlExhOEBZw6FMxq9bLOG7tkbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zhu7Phu7goLOG7tkxwQCzhu7hMYVdM4bu44buWTGFULOG7tkzGr+G7mkxh4bu44buSO0w74bqvw6FM4bum4bu4LkzDgeG7iXNqTOG7uMOh4bqpWSxM4bumUzZMTk5M4bu2QFPhuqlMNuG7uOG7qjZM4bqtUuG6qUzFqOG6syzhu7ZMSGE4Lizhu7ZMxq8hTE5Mxagu4buSLOG7uEws4bu24bu4QFk2TMav4bqvM+G7pkzhu6ZTNkw24bu44buqNkzhuq1S4bqpTMWo4bqzLOG7tkxq4bqzTOG7mCxMP+G7uMOhTMWoUixM4bum4bqvTMWoJOG7puG7uEzhuqXhuqNMceG7kjtM4bu5MCxM4bu2QOG7kkBMxq8u4buWLExOSeG7hExh4bu44buULOG7uEw6VTZMOzFATOG7kE5Mxagu4buSLOG7uEws4bu24bu4QFk2RkxBQFc2TGHhuqPhu6ZM4bqtUuG6qUzFqOG6syzhu7bhu4RM4bu4LuG7lCxMYeG7uEBZLEzGr1hM4buYLEw24bu44buYYUxhOEDDnSxM4bu44buWTGFULOG7tkw/QCzhu7hMYVdMLUzhuq3hu5pM4bu4XUDhu4RMYTgpLOG7tkxhUjtM4bu44buWTGFULOG7tkzhu7ZA4buSLkxh4bu4eyzhu7bhu4RMxq97TGHhu7gkTGE4VixMxq8k4buSTOG7pOG7lCxM4bu4w6HhuqlZLOG7hEzhu7ZA4buSQEzGry7hu5YsTE9NT05MLUxPTU/hu4xGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs2ZcOhYeG7uC44S8OMQeG7t8OBc+G7mUxxw7LDjS82w4w=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]