(vhds.baothanhhoa.vn) - Anh Vũ Anh Tuấn ở thôn Hợp Gia, xã Quảng Hợp (Quảng Xương) đến với nghề nuôi thỏ như một cơ duyên sau nhiều năm gắn bó với nghề chạy xe tải. Từ việc chỉ nuôi chơi, chỉ sau 4 năm gắn bó với mô hình nuôi thỏ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4IiUOG6oSItS+G7suG7sOG7qOG7tkLhu4RZIF0i4buwxq/huqND4buC4bq84bq6XSJb4bu44bu24buo4bq84bux4buqS+G7tuG7quG7hOG7tuG7sFXhu7bhu4Thu7JN4bu04buE4buo4buwTSDhu4QiN+G7hOG7tiAq4buw4buEIuG7qiThurovXSJb4bu44bu24buo4bq84bq6L+G7qkfhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J7bVBL4bue4buC4bq84bqz4bu24buq4buEw4E04buE4bqz4bu24buq4buE4buxIOG7mOG7tuG7hDzhu4Qi4buqKuG7tuG7hG0pe+G7hGzhu7BLROG7hOG6ocOT4buExrAgT+G7tuG7qOG7hG0pe+G7hMOJxrAgT+G7tuG7qOG7hOG6oDUu4bu24buo4bq44buE4bugw5rhu7bhu4TDoSHhu7Dhu4Thu7bhu6jhu6rDmeG7hOG7tiAq4buw4buEIuG7qiThu4Thu7bhu6o14buE4bu0OiLhu4Thu6Iu4buE4bueIOG6o1Xhu7bhu4RdSyDhu4Thu7bhu6rhu7DDmSDhu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qOG7jOG7tuG7hOG7nEDhu4TDoSHhu7Dhu4Thu7bhu6jhu6rDmeG7hOG7ouG7qk7huqPhu4ThuqFQ4buEIk/hu7DEkOG7hOG7sTfhu4TDoeG7sOG7pOG7ouG7hOG7ouG7qlfhu4Thu7YgKuG7sOG7hOG7ouG7qi7hu7BE4buE4bui4buqV+G7hF1LIOG7hMON4buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu6jhu4zhu7bhu4Thu5xA4buEw6Eh4buw4buE4bu0KuG7hOG7quG7ruG7tuG7quG7hOG7tiAq4buw4buEIuG7qiThu4Thu6DDk+G7hOG7tEvhu7bhu6jhu4Thu7JO4buw4buE4buq4buw4bukIOG7hH0gT+G7hMOd4buw4bu24buq4buEIsOa4buE4buiS+G7uOG7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7qOG7sEvhu4Thu6Dhu67hu7bhu6rEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hMSoRkZ74bqhQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hMOMSUh74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7ouG7nuG7tsSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSEhISS9IRknhu57hu4pH4buIw43DjElKIkpI4buIxKhG4buyRsSQWXvhu6jhuqpbw4JH4buKSeG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu7Hhu6pL4bu24buq4buE4bu24buwVeG7tuG7hOG7sk3hu7Thu4Thu6jhu7BNIOG7hCI34buE4bu2ICrhu7Dhu4Qi4buqJOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCxKhGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjElI4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7q0sg4buEw43hu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qOG7jOG7tuG7hOG7nEDhu4TDoSHhu7Dhu4Thu7YgKuG7sOG7hCLhu6ok4buE4bugw5Phu4Thu7RL4bu24buo4buE4buyTuG7sOG7hOG7quG7sOG7pCDhu4R9IE/hu4TDneG7sOG7tuG7quG7hCLDmuG7hOG7okvhu7jhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu6jhu7BL4buE4bug4buu4bu24buq4buES+G7tuG7quG7hMOBNOG7hOG6s+G7tuG7quG7hOG7sSDhu5jhu7bEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7meG7qiHhu4Thu7JO4buw4buEIuG7qijhu7Dhu4TDncSD4buE4bug4buUIOG7hOG7tiAq4buw4buEIuG7qiRE4buES+G7tuG7quG7hOG7sSDhu5jhu7bhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu5zhu7DDmiJC4buE4buDQOG7hOG7sk3hu4Thu7bDkuG7tOG7hEhGR8So4buEIirhu7Dhu4Thu7bhu6rhu5Z74buEScOM4buE4bui4bu44bu24buEIuG7qiThu4Thu6JM4buw4buEw6FN4buEw4zhu4Thu6Lhu7jhu7bhu4Qi4buqJOG7hOG7oDjhu6Lhu4TDocOZ4buE4bu2ICrhu7Dhu4Thu6Dhu6bhu4QiOOG7hOG7tuG7quG7kuG7tuG7hOG7qOG7sCbhu7bhu6jEkOG7hOG7q0sg4buESOG7hCLhu6pM4bu24buo4buE4bu2ICrhu7BE4buEIuG7qiThu4Thu5zhu4wi4buE4bug4buUIOG7hOG7ouG7quG7uOG7hF3hu7Dhu7bhu6rhu4RdT+G7tkThu4QiIOG6o+G7hOG7tuG7quG7sFXhu7bhu4Thu57hu7jhu4Thu7Qh4buw4buE4bu2ICrhu7Dhu4Thu6Lhu6o1S+G7hOG7tuG7jOG7tOG7hMOhYeG7tuG7qOG7hMOd4bq34buEIuG7qiDhu5YiROG7hOG7tuG7qCA/4bu24buEIuG7qjbhu6Lhu4TDkuG7tuG7hMOd4buqKuG7tuG7qOG7hOG7oE/hu7Thu4Thu5xP4bu44buEXU7hu6Lhu6rhu4RdVOG7hOG7tlXhu7bhu4Qi4buqJOG7hOG7ouG7uOG7tuG7hOG7qkvhuqPhu4Thu5xW4buE4bu04buM4bui4buE4buiTOG7ouG7hOG7nOG7pOG7tuG7quG7hOG7oDUo4bu24buo4buEWyA6IkThu4Thu6jhu6pTROG7hOG7tuG7mOG7tOG7hOG7nuG7muG7tuG7hOG7oMOa4bu24buE4bui4buq4buW4bu04buE4buyIeG7tuG7hMOhTeG7hOG7ouG7qsOaIuG7hOG7tuG7quG7sMOZIMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buxIOG6o+G7hOG7tuG7quG7sFXhu7bhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu7ZP4bu24buE4bui4buq4busROG7hMOhIeG7sOG7hCLhu7Dhu7bhu6rhu4Qi4buq4buU4bu24buE4bueTOG7tOG7hOG7tuG7qOG7qlhE4buE4bueTOG7tOG7hOG7sk3hu7Thu4Thu6IzS+G7hOG7ojNL4buEIiA74buw4buEIltTROG7hMOhN0vhu4Thu7JN4bu04buEw6E3S+G7hFswIuG7hMOd4buw4bu24buq4buE4bu24buo4buq4buw4buk4bu04buEw6FN4buE4buqPeG7ouG7hOG7qiThu7Dhu4Qi4buqVeG7tEThu4RL4bu24buq4buE4buxIOG7mOG7tuG7hOG7oMOT4buEw53hu6rhu4zhu6Lhu4R74buqMuG7ouG7hOG7oDUp4bui4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hOG7qk7hu7bhu4Thu6Lhu6rDmuG7hCJb4bu44bu24buo4buE4bui4buqw5Lhu7bhu4Thu7YgKuG7sMSQ4buE4buZw5Lhu7Thu4RIRkdKROG7hEvhu7bhu6rhu4Thu7Eg4buY4bu24buE4bugw5Phu4Thu7RO4bu24buq4buE4bueTuG7tuG7hMOhS+G6o+G7hMOhJuG7tuG7hOG7tuG7qOG7kuG7tuG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4RJRkbhu4QiW+G7sOG7pCDhu4Thu6A/4bu24buo4buE4bug4bum4buE4buiT+G7sOG7hCJO4bu44buE4buyTuG7sOG7hMOd4buqIOG7hOG7ouG7qiA/4bu24buo4buE4bu2ICrhu7Dhu4Thu7Ip4bu24buEIuG7qk3hu7bhu6rhu4TDjOG7hOG7nsOT4bqj4buE4bui4buqID/hu7bhu6jhu4Thu7YgKuG7sOG7hCLhu6ok4buEIuG7qlDhu7jhu4R9IOG6o+G7hOG7tCrhu4TDneG7qlF74buEw53hu6zhu7bEkOG7hOG7g8Oa4bu24buE4bu2S+G6o+G7hOG7oE3hu7bhu4Qi4buqJOG7hCJb4bu44bu24buo4buE4bui4buqID/hu7bhu6jhu4Thu6IzS+G7hEvhu7bhu6rhu4Thu7Eg4buY4bu24buE4buyICrhu7bhu4Thu54g4bqj4buEIlvhu67hu4Q74bu24buE4bugVuG7tuG7quG7hCJbVeG7tuG7hEjEkEZGRuG7hOG7ouG7uOG7tuG7hCLhu6ok4buEIuG7qjUu4bu24buo4buEe+G7qsag4bu0ROG7hCLhu6ok4buE4buo4buwJuG7tuG7qOG7hMOhTeG7hOG7qOG7lOG7tuG7hEhGRuG7hCLhu6ok4buE4bu0UuG7hF3hu7Dhu7bhu6rhu4RdT+G7tuG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6s+G7tuG7quG7hOG7sSDhu5jhu7bhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu5zhu7DDmiLhurpQ4bu04bq8QuG6ui9Q4bu04bq84buE4bux4buqJOG7hOG7sk3hu4Thu7Lhu7hO4buw4buEw6Hhu5Yi4buE4bu2ICrhu7Dhu4Thu6JA4buEXTbhu6Lhu4Thu6DDmeG7hMOd4buqTOG7tuG7qOG7hOG7oi7hu4Qi4buq4bum4buEw51R4bu0ROG7hOG7tlXhu7bhu4TDneG7quG7sOG7hCLhu6oo4buw4buEIuG7sMOaIuG7hCLhu6pL4bqj4buE4bugO+G7sOG7hCLhu6ok4buE4buexajhu4Thu7bhu6rhu7DFqOG7tOG7hOG7nOG7pOG7tuG7qsSQ4buEw4Hhu67hu4TDoeG7luG6o0Thu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hH0gTOG7hCJb4buu4bu24buq4buE4bui4buqw5Lhu7Thu4RdQOG7okThu4Thu6Aj4buw4buE4buqJOG7sOG7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4bu2ICrhu7Dhu4Thu7IgKuG7tuG7hOG7qOG7sGHhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu7bDmeG7tuG7hOG7ouG7qiA/4bu24buo4buEw53hu6oq4buEW0zhu7hE4buEIuG7qirhu7bhu6jhu4Qi4buq4bu4TOG7tuG7qOG7hOG7oE/hu7Thu4Thu5xP4bu44buEw6Hhu6Thu4Rd4buw4bu24buqROG7hOG7oOG7sMOZIOG7hOG7ouG7qlfhu7bhu6rhu4Thu7bhu6rhu7Dhu6Qi4buE4bugOuG7hOG7tEwi4buEw6FN4bu44buE4bu0MUvhu4Thu6rDqOG7hMOhTeG7hOG7mOG7tOG7hMOhTeG7uOG7hOG7tDFL4buE4bugKuG7tuG7qMSQ4buE4bq/VeG7tuG7hOG7ok7hu7bhu6rhu4Thu6BA4buEe+G7qiDhu7bhu4Qi4buqICbhu6Lhu4TDneG7qjnhu4QiWzHhu7bhu6jhu4Thu6BW4bu24buq4buEw53Eg0Thu4Qi4buqNSjhu7bhu6jhu4ThuqEg4bqjVeG7tuG7hCLhu7BV4bu04buEe+G7qiPhu7bhu6jhu4Thu6JM4bui4buE4buy4bu4TuG7sOG7hMOh4buM4bui4buE4bqh4buw4bu24buE4bug4bum4buEe+G7qiPhu7bhu6jhu4Thu5zhu6Thu7bhu6rEkOG7hOG7seG7qjbhu6Lhu4TDkuG7tkThu4Thu7Y1IeG7ouG7hCAm4bu24buo4buE4buiNOG7tuG7qOG7hOG7oE/hu7Thu4Thu5xP4bu44buEXU7hu6Lhu6rhu4RdVOG7hOG7oOG7puG7hCLhu6ok4buE4buyIeG7tuG7hOG7tuG7qkvhu7bhu6pE4buE4busIuG7hOG7nFbhu4Thu5zhu6Thu7bhu6pE4buEIuG7qlYi4buE4bui4buq4buM4buiROG7hOG7qOG7sCbhu7bhu6jhu4TDneG7qiRQxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4TEqEZGe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4TDjElIe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6Lhu57hu7bEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0hISEkvSEZJ4bue4buKR+G7iMON4buKR8OMIkfDjeG7iEpJ4buyRsSQWXvhu6jhuqpbw4LEqMONSuG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu7Hhu6pL4bu24buq4buE4bu24buwVeG7tuG7hOG7sk3hu7Thu4Thu6jhu7BNIOG7hCI34buE4bu2ICrhu7Dhu4Qi4buqJOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCxKhGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjElI4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7q0sg4buEw53hu6rhu7Dhu4QiWzfhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4R74buq4bus4buES+G7tuG7quG7hOG7sSDhu5jhu7bhu4Qi4buqIOG7hOG7ssOT4buw4buEw53hu6rhu7hP4bu24buo4buESMOMRuG7hCJb4buw4bukIOG7hOG7oD/hu7bhu6gv4bu2w5Lhu7TEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7seG7qlDhu7jhu4Qi4bus4bu24buq4buEIuG7uEzhu7bhu4Thu6IzS+G7hEvhu7bhu6rhu4Thu7Eg4buY4bu24buEIuG7quG7ruG7hOG7nOG7ruG7tuG7quG7hH0g4buS4bu24buE4bu0LOG7sOG7hOG7tsOS4bu04buEIuG7qiThu4Thu6BT4buE4buI4buELeG7hErhu4Thu7I2S0Thu4Thu7Qs4buw4buE4buyNkvhu4Thu6BT4buE4buK4buELUdI4buE4bui4bu44bu2xJDhu4Thu4Hhu6pX4buEXUsg4buESeG7hCLhu6pM4bu24buo4buE4bu2ICrhu7BE4buEIuG7qiThu4Thu6JA4buEIuG7quG7puG7hOG7ouG7quG7uOG7hOG6oSDhu5gi4buE4bui4buqID/hu7bhu6jEkOG7hG3hu7Dhu6Thu7bhu4Thu7ZL4bqj4buE4bu0LOG7sOG7hCLhu6pM4bu24buo4buES+G7tuG7quG7hOG7oiDhu7bhu6jhu4Thu6Lhu5h74buE4bui4buq4bu44buEIuG7qlbhu4QiWzUo4bu24buo4buE4buo4buU4bu24buEw4xGRuG7hCLhu6ok4buEIuG7qjUu4bu24buo4buEe+G7qsag4bu04buE4buiQOG7hCJbPeG7tuG7qOG7hOG7sjUp4bu24buo4buE4bugTiLhu4QiN+G7hEhESeG7hC3hu4RIROG7iOG7hMOd4buoL+G7ouG7uOG7tkThu4TDoSHhu7Dhu4Thu6jhu7BM4buE4bucTOG7tuG7hOG7nkvhu7jhu4Thu6A64bu24buo4buEIjfhu4TEqMOMxJBGRkYtR0ZGxJBGRkbhu4Thu6A/4bu24buoL8Od4buoROG7hF1LIOG7hMOd4buq4buw4buEIls34buE4bui4buq4buw4buEe+G7quG7rOG7hOG7ouG7qsOS4bu24buE4bu2ICrhu7Dhu4RL4bu24buq4buE4buxIOG7mOG7tuG7hCLhu6og4buE4buyw5Phu7Dhu4TDneG7quG7uE/hu7bhu6jhu4RIw4xG4buEIlvhu7Dhu6Qg4buE4bugP+G7tuG7qC/hu7bDkuG7tMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84oCc4burT+G7tuG7hHvhu6rGoOG7tOG7hCLhu6ok4buEIuG7qjUu4bu24buo4buEe+G7qsag4bu04buE4buiM0vhu4QiW0vhu7bhu6jhu4QiW07hu7Dhu4TDoU3hu7jhu4Thu6IgJuG7sOG7hOG7tsOS4bu04buESEZIR+G7hOG7oMOT4buE4bugNSnhu6Lhu4Thu6og4bqj4buk4bu24buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG7tuG7quG7luG7tuG7hOG7ouG7qiAs4buw4buE4buiIOG7tuG7qOG7hDbhu7bhu6jhu4Qi4buqOOG7ouG7hHvhu6rGoOG7tOG7hEvhu7bhu4Qi4bu4TeG7tuG7hOG7ouG7qsOS4bu24buE4bu2ICrhu7Dhu4Qi4buqUOG7uOG7hCLhu7BVIOG7hOG7ouG7qiDGoOG7tuG7hMOB4buwUCLhu6hLe8SQ4buE4buxW+G7uOG7tuG7qOG7hCLhu6oo4buw4buE4buo4buwS+G7tuG7hCIh4buw4buEIirhu7Dhu4RdVOG7hCLhu7DDmnvhu4QiMuG7ouG7hOG7qiDhuqPhu4Thu6A64bu24buo4buE4bu24buoID/hu7bhu4TDoSbhu7bhu4ThuqHhu5LhuqPhu4Thu5444bu24buo4buEIuG7qlXhu7Thu4RH4buEw53hu6og4buE4bui4buqw5Lhu7bhu4Thu7YgKuG7sOG7hCLhu6ok4buEw6Eh4buw4buEfSDhuqPhu4Thu7Qq4buEw53hu6rhu7hP4bu24buo4buER8SQRkZG4buE4bu04bq6XSB74bq8SOG6ui9dIHvhurzhu4Thu6Dhu6bhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buEIsOS4bu24buo4buEIuG7qiDhu4Thu7bhu6rhu5Z74buE4bui4buq4bu44buE4buo4buwS+G7hOG7oOG7ruG7tuG7qkThu4Thu7RN4buE4buiI+G7tuG7hCJO4bu44buEw6Hhu7Dhu6Thu6Lhu4Thu7JN4bu04buE4bui4buq4bu44buE4buyS+G7uOG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4QiTuG7sOG7hOG7oFZL4buEe+G7qjUu4bu24buoxJDhu4Thur9P4bu24buEIuG7quG7kuG7tuG7hOG7ojThu7bhu6jhu4Thu7Thu7jhu7bhu6jhu4Thu7QgJuG7tuG7hCJbPOG7hCLhu6pN4bu24buq4buE4bugVkvhu4Thu6Lhu6pX4buE4buiIOG7tuG7qOG7hOG7ouG7mHvhu4Thu6Lhu7jhu7bhu4Thu6jhu7Am4bu24buoROG7hMOd4bq34buEIuG7qiDhu5Yi4buE4bui4buq4bu44buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Thu57hu5Lhu7ZE4buE4bu24buq4buYIuG7hOG7sk3hu4Thu6Dhu7hN4bu24buEw6Hhu7BV4bu2ROG7hCLhu6pL4bu24buq4buE4bu24buwVeG7tuG7hOG7okDhu4TDneG7qkwi4buEw6E94bu24buo4buEw6E1LuG7tuG7hOG7slXhu7bhu4R74buqTCLhu4QiW+G7sOG7puG7tuG7hMOd4buw4bu24buq4buEIsOa4buE4bu24buoS+G6o+G7hCJO4buw4buEfSBV4buE4buqNS7hu7bhu6jigJ1E4buES+G7tuG7quG7hOG7sSDhu5jhu7bhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu5zhu7DDmiLhu4Qi4buqVeG7tMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buf4bu24buo4buE4buRTuG7sOG7hOG7hyDhuqPhu4Thu5nhu7Dhu7bhu6pE4buExanhu6pA4buE4buB4buqM+G7hCJW4bui4buq4buE4but4bq/4buZ4buH4buE4bqhw5Phu4TGsCBP4bu24buo4buEbSl74buE4bui4buq4bu44buE4buc4buww5oiQuG7hMWp4buqTCLhu4Thu6og4bqj4buEIuG7sOG7tuG7quG7hCLhu6rhu5Thu7bhu4ThuqEg4bu24buo4buEw53hu6zhu6Lhu6rhu4Thu6IzS+G7hCIgO+G7sOG7hCJbU0Thu4Thu6Dhu7hN4bu24buEw6Hhu7BV4bu24buEw4E04buE4bqz4bu24buq4buE4buxIOG7mOG7tuG7hOG7sk3hu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hOG7oOG7lCDhu4Qi4buwVeG7tuG7hCJbVeG7tuG7hOG7oFZL4buE4bucTeG7tuG7hOG6ocOT4buE4bu0TuG7tuG7quG7hOG7nk7hu7bhu4Thu6Lhu6og4bqj4bum4bu24buEXUvhu7bhu6jhu4Thu7Qq4buE4buq4buu4bu24buq4buE4bu2ICrhu7Dhu4Qi4buqJOG7hMOhTeG7hOG7tEvhu7bhu6jhu4Thu7JO4buw4buE4buq4buw4bukIOG7hH0gT+G7hMOd4buw4bu24buq4buEIsOaxJDhu4Thu4Phu5LhuqPhu4Thu7JN4buEIuG7mOG7tOG7hOG7qDUu4bu24buo4buE4bug4buw4bum4bu24buE4buq4buu4bu24buq4buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4R74buq4bu44bu24buo4buEIltN4bu44buEe+G7qkwi4buEIlvhu7Dhu6bhu7bhu4TDneG7sOG7tuG7quG7hCLDmuG7hMOhTeG7hCLhu6o44bui4buEXTjhu4Thu7JN4buEIuG7mOG7tOG7hOG7qDUu4bu24buo4buEIuG7sFUg4buE4buc4buw4bumIOG7hMOhw5nhu4Qi4buw4bu24buq4buEIuG7quG7lOG7tuG7hOKAnOG7nkzhu7Thu4Thu7bhu6jhu6pYROG7hOG7nkzhu7Thu4Thu7JN4bu04oCd4buE4bug4bum4buEIuG7qkvhu7bhu6rhu4Thu7bhu7BV4bu24buE4bugVkvhu4R74buqNS7hu7bhu6jhu4Thu6o94bui4buEIuG7lnvhu4TDoU3hu4Thu7bhu7jhu7Dhu4Qi4buqUOG7uMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bqzICLhu6rhu7hb4buC4bq84bux4buqIOG7hOG7seG7qjPhuqPhurove+G6vA==

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]