(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong đời sống ẩm thực của người Việt Nam, xôi gấc là món ăn mang ý nghĩa may mắn, sung túc, đủ đầy. Vì vậy mà, xôi gấc có mặt trên mâm lễ cúng gia tiên, cúng cơm mới và trong mâm cỗ ngày lễ, tết, cưới xin... Đây còn là món ăn giàu chất dinh dưỡng với cách làm đơn giản, dễ dàng.
4bqoVOG6usOJw5Thu6pHLi7huqBFOnVVIeG7quG7mEXhuqp1VD3hu7DDieG7rFPhu67hu6zDiTThu7JVw4lTT8OU4bqoL1Thurrhuqrhuqg6w4nDlOG7qkcuLuG6oEU6aeG7mEfhu5BF4bqqdSzhu67hu6xTw4nhu5IlVcOJLuG7tOG7rFPDieG7jOG7sMOJIVQgw5TDicOUe0fDieG7rFNbJVXDiXdV4bugIcOJb0fhu7DhurTDiTThu7JVw4lTT8OUw4nhu6pJw4nhu7BW4busw4nhu4jhu6zDieG7sEfhu6xTw4k2w4nhu6xTVMWoR8OJ4buwRzXDieG7sMSo4bus4bq0w4kuKOG7rFPDiSEpw5ThurTDieG7knvDieG7ksOTNcOCw4l3w5nDiTLDkjXDieG7sEnhurTDiTThu7JVw4lTT8OUw4nDlFbDieG7sEshw4khLOG7nOG7rMOJ4buwTuG7sMOJ4buqUcOJw5Qp4busU8OJU1VHw4khVeG7nOG7rOG6tMOJw5Qp4busU8OJw5Q94buww4nhu7AkVcOJMknDiSEs4buu4busU8OJ4buwTuG7sMOJw5Qjw4nhu6xTSTXDieG7qlHhurTDiSHhu6Ih4bq0w4nDlFskVcOJNFXhu6zDgsOCw4LDiWVONcOJw5RX4busw4nhu6pJw4nhu7BW4busw4nhu4jhu6zDiVNVSSjDicOUVE8hw4nhu5BV4busVMOJ4buQWz/hu6xTw4kyJFXDicOUSMOUVMOJ4buqSeG7sMOJ4buSPeG7rMOJU1XDjOG7rOG6tMOJ4buQUcOJ4buQSeG7rFPDguG6qC864bqq4bqoOsOJw5Thu6pHLi7huqBFOmPhu67hu5A1ReG6quG6qFXhu7BTw4nDlOG7qkcuLuG6oEXhu5AhVCjhu7DDlcOJVWThu5jhu6wh4buYLEXDiS4hNeG7quG7mOG6oEUzVeG7kCFU4bq2w4nhu4Dhu4Lhur46NOG6ssOJVOG7mFVTVCHhurbDicOK4buG4buCOjThurJFw4kuLMOU4bqgRS8vw5Thu5Dhu6zDgsOVR+G7riFUR+G7rFRU4buuR8OCMuG7rC/hu5Dhu5gu4buoIeG7rjov4bus4buYMy4v4bq84bq8w4pGL+G6vOG6uOG7gOG7kOG7gOG6uuG6vsOK4buE4bq84buAIeG7huG7guG6uuG7hOG7qsOKLcOUR8OUVC3hu6xHKC004buuVS1TR8OULeG7kOG7mOG7rsOCxq86U0XDiUfhu6oh4bqgRXVUPeG7sMOJ4busU+G7ruG7rMOJNOG7slXDiVNPw5RFw4kzVeG7kCFU4bqgReG7gOG7guG6vkXDiVThu5hVU1Qh4bqgRcOK4buG4buCRcOJL+G6quG6qC864bqq4bqoOsOJw5Thu6pHLi7huqBFOmRHOiFV4buu4busReG6qnnhu7JVw4lTT8OUw4nhu5LDkijDiTRH4busVMOCw4nhuqbDo+G7rFThurbDiW9TKOG7tuG7rMOJw63hu6wh4buYLOG7rOG7mCHhuqzhuqgvOuG6quG6qDrDicOU4buqRy4u4bqgRTpj4buu4buQNUXhuqplUMOJw5RWw4nhu5JbKsOUw4nhu7BW4busw4k04buyVcOJU0/DlMOJ4busU+G7ruG7rOG6tMOJw5TDk+G7rMOJw5RUWOG7rMOJU8ON4buuw4nhu6zhu6I6w4lUw40hw4nhu7Dhu4w14bq0w4nDlOG7iOG7rFPDiSEsV+G7rOG6tMOJ4buS4buY4buww4nhu6xTTuG7sMOJ4buoVOG7rsOM4busU8OJ4bq8w4lTVSXDieG7kuG7tuG7rFPDiVThu7bDiTIkVcOJ4busWyTDlMOJ4buqw43hu6xUw4ks4bu2VcOJMiQhw4ksR8OJ4buSUMOJLEjhu67DgsOJaE/DlMOJw5RUWOG7rMOJ4busVDHhu6xTw4k7KMOMw4nhu5Lhu4rDicOUVMOa4busw4nhu5JZ4bq0w4nDlUDDieG7qk81w4k6VMOT4busw4ksKOG7uCHhurTDiSEs4bu44busw4nDlDzhu6xTw4lTw406w4nhu6zhu6I6w4nhu5Lhu4rDicOUVOG7rsOJw5RUKSHDieG7sCjhu7RV4bq0w4nhu5DDkyjDieG7iOG7rMOC4bqoLzrhuqrhuqg6w4nDlOG7qkcuLuG6oEU6Y+G7ruG7kDVF4bqqaMON4buuw4kuRyjDieG7qFRVw4nhu5Lhu4rDiSEs4bu44busw4kyJFXDiVNPw5ThurTDieG7kuG7mOG7sMOJ4buS4bu2w4khLOG7ruG7rFPDieG7qFThu67DjOG7rFPDieG6vOG7gMOJOlQpIeG6tMOJ4buQPOG7rFPDieG7kn1Hw4nhu5LDjOG7rsOJ4buS4bueKMOJw5RU4buuw4k04buyVcOJ4buoVOG7suG7rFPDicOV4bukw4nDleG7oiHDiSzhu7ZVw4khVeG7ojrDiSE+w5TDieG7kuG7tsOJ4buS4bui4busw4nhu6hUVcOJVMONIcOJU8ON4buuw4nDlFTDmuG7rMOC4bqoLzrhuqrhuqg6w4nDlOG7qkcuLuG6oEU6Y+G7ruG7kDVF4bqqeeG7slXDiVNPw5TDicOUVsOJ4buwSSjDicOUR+G7sMOJ4buSWcOJ4buS4buWOsOJ4buwxKgh4bq0w4nhu7A8VcOJIVQ94buww4nDlHtHw4lTw43hu67DieG7rOG7ojrDiVRXR8OJ4buq4buO4busw4nhu7A8VcOJU0/DlMOCw4llUMOJ4buQTuG7rFPDieG7qlHhurTDieG7rFNbJVXDiSFHw4khVFsl4busU8OJ4buSVuG7rFPDiTThu7JVw4lTT8OUw4kySeG7rsOJ4buoVCjhu7Lhu6zhurTDiTpUw5Phu6zDiVNVMUfDicOUVOG7rsOJ4buSw5Iow4k0R+G7rFTDieG7kuG7isOJNEc1w4nhu6xUKDVR4busw4kyScOJMklVw4kuKlXDieG7kCJHw4nhu6zDjeG7rsOC4bqoLzrhuqrhuqg6w4nDlOG7qkcuLuG6oEU6w6EoIVThu64sReG6qm9TKDVR4busw4lpMSjDiW9T4buy4bus4bqoLzrhuqo=

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]