• Cẩm Thủy nỗ lực chuyển đổi số, kéo gần khoảng cách vùng miền
  2024-04-27 09:58:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Nỗ lực thực hiện chuyển đổi số (CĐS) để thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, huyện miền núi Cẩm Thủy đang từng bước khắc phục khó khăn, CĐS tổng thể, mang đến nhiều tiện ích cho người dân thông qua công nghệ số.

 • Chuyển đổi số phải là câu chuyện của toàn dân
  2024-04-19 08:38:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, nhất là đẩy mạnh các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vì lợi ích của người dân,...

 • Cảnh báo hiện tượng giả danh công an hướng dẫn cài app VNeID
  2024-03-28 10:53:00

  Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng “thiên biến vạn hóa” dưới vô vàn hình thức, chiêu trò mới ra “lò”...

 • Đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở
  2024-02-10 13:33:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định thực hiện chuyển đổi số (CĐS) toàn dân, toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy CĐS từ cơ sở. Đến nay, nhiều địa phương trong...

 • Tiêu chí thông minh trong xây dựng NTM kiểu mẫu Quảng Trung
  2024-01-28 09:32:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Sau những nỗ lực phấn đấu XDNTM kiểu mẫu, đến năm 2023, xã Quảng Trung (Quảng Xương) đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

 • Thanh Hóa: Hơn 19.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng
  2023-12-21 16:04:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của hơn 19.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

 • Huyện Lang Chánh nỗ lực chuyển đổi số
  2023-11-09 08:27:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định trong việc chuyển đổi số (CĐS), người dân là trung tâm, thể chế và công nghệ là động lực, thời gian qua huyện Lang Chánh đã chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt về nhiệm vụ CĐS. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động của các...

 • Ngọc Lặc: Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số
  2023-10-23 14:52:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đến năm 2025, trên cơ sở xác định rõ trọng tâm chuyển đổi số gắn với chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, trung tâm thực hiện chuyển đổi số hướng đến là...

 • Vĩnh Lộc tích cực chuyển đổi số
  2023-09-22 08:07:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS), thời gian qua, huyện Vĩnh Lộc đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hiện đại hóa nền hành chính...

 • Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng số
  2023-09-08 08:59:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu nâng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, vì Nhân dân phục vụ, thời gian qua, các cấp chính quyền trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh...

Tắt [X]