(vhds.baothanhhoa.vn) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiểu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 – 15-5-2023), sáng 15-5, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Quảng Xương tổ chức chương trình trao tặng mô “Em nuôi của Đoàn” cho em Nguyễn Duy Đạt, học sinh trường THCS Quảng Hải.
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDDgOG7tOG7tuG7slJR4buQ4bqg4buZ4buyRFLhurbhu7bhu4BR4buQ4bq2UOG7pOG6tuG7kuG7llHhu5LhurbigJzhurdQ4bq2UeG7uOG7pOG7mOG6tuG7iiRE4bq24bqxUkVR4oCd4bq24buK4buSUuG6tuG7klXhu4rhurbhu7Thu5hR4buS4bq24buKU+G6tuG7klJFUeG6tuG7iuG6uFHhu5LhurbEqOG7gOG7iuG6tsOM4buY4buM4bu24bq24bue4buSU+G6tuG7nuG7kuG6vFHDgC/hu7Thu7bhu7JSUeG7kOG6oMOAL+G7kuG6tOG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZZUpE4buI4bqw4bqg4buZ4buS4buYw5Phu7bhurbhu7bhu5I64buK4bq24buK4buSRVLhurZQP1Hhu5Dhurbhu5594bq2UeG7mOG7jFDhurZCw4LhurZR4bq8UOG6tlHhu5BFKeG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq24bugSFnhurbhurHGr+G7mOG6tuG7meG7kuG7mOG7juG7uOG6tlHhu5hPUeG6tuG7meG7mMOSUeG6tlnhu5JSUeG7kOG6tmXFqOG6tsSD4buS4buU4bq24buF4buYUeG7kuG6tkHhurThuqwt4bqsLeG6tEPhuqbhurThurbigJPhurbhurThuqwt4bqsLcOC4bqyw4LhuqTDgeG7teG6tuG7tMSQUeG7kOG6tuG6tOG6rC3huqzhu7XhurZl4bu4KeG7jFHhurbEqFJFUeG7teG6tmXGr+G7mOG6tsSoxahR4buQ4bq24bqxxq/hu5jhurbhu5Lhu7gp4buMUeG6tsO04bu44bq4UeG7kOG6tsO6KuG7sFHhu5Dhurbhu7bhu6jhurbhu4rhu5Im4buK4bq24buK4buSKuG7sFHhu5Dhurbhu7bhu7Lhu5ZR4buS4bq24bu24buyRFLhurbhu7bhu4BR4buQ4bq2UOG7pOG6tuKAnOG6t1DhurZR4bu44buk4buY4bq24buKJEThurbhurFSRVHigJ3hurbhu4rhu5JS4bq2SlDhurZm4buQ4bu4KcOVUeG6tuG6r+G7uCnhurbhurHDieG7tuG7teG6tuG7klXhu4rhurbhu7Thu5hR4buS4bq24bu24buyKuG7rlHhu5Dhurbhu5llxIPhu5PhurbDtOG7uOG6uFHhu5DhurZl4bq44buY4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZxINEWeG7tuG7mFJR4bqw4bqgw4Dhu5hQ4buQ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sOG7iOG7tuG7kuG7uFDDjOG6tuG7mMSDSlHhu7ZK4buy4bqw4bq24bu04bu2KeG7oErhu63hurAh4buY4buI4bu24buSw73hurZC4bqy4bqyWSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurbhuqzhuqzhuqZZKOG7s+G6sOG6tuG7tOG7suG7iuG7reG6sC8v4buK4buIUeG7t8OMRFLhu7bhu5JEUeG7kuG7klJE4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DguG6pMOC4bqyL+G6tOG6qELhu4jhurThurTDguG6tOG6puG6skLhu7bhurThuqrhuqzDguG6tOG7oOG6suG7t+G7olnhu5B54buy4butQ+G6qsOC4bqw4bq2ROG7oOG7tuG7reG6sOG7meG7skRS4bq24bu24buAUeG7kOG6tlDhu6Thurbhu5Lhu5ZR4buS4bq24oCc4bq3UOG6tlHhu7jhu6Thu5jhurbhu4okROG6tuG6sVJFUeKAneG6tuG7iuG7klLhurbhu5JV4buK4bq24bu04buYUeG7kuG6tuG7ilPhurbhu5JSRVHhurbhu4rhurhR4buS4bq2xKjhu4Dhu4rhurbDjOG7mOG7jOG7tuG6tuG7nuG7klPhurbhu57hu5LhurxR4bqw4bq2IeG7mOG7iOG7tuG7kuG7reG6sELhurLhurLhurDhurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu24but4bqw4bqs4bqs4bqm4bqw4bq2L+G6oGXhu7gp4buMUeG6tsSoUkVR4bu14bq2Zcav4buY4bq2xKjFqFHhu5DhurbhurHGr+G7mOG6tuG7kuG7uCnhu4xR4bq2w7Thu7jhurhR4buQ4bq2w7oq4buwUeG7kOG6tuG7tuG7skRS4bq24bu24buAUeG7kOG6tlDhu6Thurbhu5Lhu5ZR4buS4bq24bqw4bq3UOG6tlHhu7jhu6Thu5jhurbhu4okROG6tuG6sVJFUeG6sOG6tuG7iuG7klLhurZKUOG6tmbhu5Dhu7gpw5VR4bq24bqv4bu4KeG6tuG6scOJ4bu2w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG6t1DhurZm4buQ4bu4KcOVUeG6tuG6r+G7uCnhurbhurHDieG7tuG6tuG7oEXhurbhu5JV4buK4bq24bu04buYUeG7kuG6tuG7oOG7rFnhurbhuqrhu7Xhurbhu5nhu7Iq4buuUeG7kOG6tuG7mWXEg+G7k+G6tsO04bu44bq4UeG7kOG6tmXhurjhu5jhurZBw7Thu7jhurhR4buQ4bq2w7oq4buwUeG7kMOB4bu14bq24buKU+G6tuG7klJFUeG6tuG7iuG6uFHhu5Lhurbhu5Dhu5hE4bq2xKjhu5ZR4buS4bq2xKjhu4Dhu4rhurbDjOG7mOG7jOG7tuG6tuG7nuG7klPhurbhu57hu5LhurxR4bu34bq2w6Phu6bhurZQRuG7tuG6tuG7tOG7rFDhu7XhurZQTOG6tuG7oEhZ4bq24buQ4buYROG6tsSo4buWUeG7kuG6tlDhu6zhu5jhu7XhurZKUOG6tuG6scOJ4bu24bq2V+G6ti7hu6zhu5jhurbDjEXhurZR4buQUsOJ4buY4bq24bu2P+G6tlHhu5LDmuG7t+G6tsOjReG6tlHhu5BSw4nhu5jhurbhu6BFUOG6tlHhu5Dhu5LDkuG6tsSoxahR4buQ4bq2UcSQ4bu24bq2xKjhu47hurZR4bu44buk4buY4bq24buK4buSxJDhu7jhu7fhurbEg+G7uMav4buK4bq24bu04bumUeG7kOG6ti5F4bq24buSUkVR4bq24buK4bq4UeG7kuG6tuG7iiRE4bq2w4LhurbDjEXhurbhu4rhu5LEkOG7uOG6tuG7ksOT4bu24bq24bu0JuG7iuG6tuG7nuG7klPhurbhu57hu5LhurxR4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZxINEWeG7tuG7mFJR4bqw4bqgw4Dhu5hQ4buQ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sOG7mMSDSlHhu7ZK4buy4bqw4bq24bu04bu2KeG7oErhu63hurAh4buY4buI4bu24buSw73hurZC4bqy4bqyWSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurbhuqjhurLhurJZKOG7s+G6sOG6tuG7tOG7suG7iuG7reG6sC8v4buK4buIUeG7t8OMRFLhu7bhu5JEUeG7kuG7klJE4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DguG6pMOC4bqyL+G6tOG6qELhu4jhurThurTDguG6tOG6rOG6ssOC4bu2w4LhurThuqThuqbhuqbhu6DhurLhu7fhu6JZ4buQeeG7suG7rULhuqrhuqzhurDhurZE4bug4bu24but4bqw4buZ4buyRFLhurbhu7bhu4BR4buQ4bq2UOG7pOG6tuG7kuG7llHhu5LhurbigJzhurdQ4bq2UeG7uOG7pOG7mOG6tuG7iiRE4bq24bqxUkVR4oCd4bq24buK4buSUuG6tuG7klXhu4rhurbhu7Thu5hR4buS4bq24buKU+G6tuG7klJFUeG6tuG7iuG6uFHhu5LhurbEqOG7gOG7iuG6tsOM4buY4buM4bu24bq24bue4buSU+G6tuG7nuG7kuG6vFHhurDhurYh4buY4buI4bu24buS4but4bqwQuG6suG6suG6sOG6tuG7kkrhu5jhu5Dhu5Lhu7bhu63hurDhuqjhurLhurLhurDhurYv4bqgZVJFUeG6tuG7iuG6uFHhu5Lhurbhu4okROG6tkpQ4bq24bqxw4nhu7bhurYuReG6tsOMReG6tlHhu5BSw4nhu5jhurbhu7JG4bu24bq24bue4buSU+G6tuG7nuG7kuG6vFHhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw7Thu7hE4bq2w53hu7jEkOG6tuG7tuG7suG7llHhu5Lhurbhu57hu5LhurhS4bq24bu0xJDhu7bhu7XhurZl4bu4KeG7jFHhurbEqFJFUeG7teG6tmXGr+G7mOG6tsSoxahR4buQ4bq24bqxxq/hu5jhurbhu5Lhu7gp4buMUeG6tsO04bu44bq4UeG7kOG6tsO6KuG7sFHhu5DhurbEqOG6uuG6tsOd4bu4KcOT4bu24bq2xKjGoFHhu5Lhurbhu7bhu7JEUuG6tuG7tuG7gFHhu5DhurZQ4buk4bq24buS4buWUeG7kuG6tuKAnOG6t1DhurZR4bu44buk4buY4bq24buKJEThurbhurFSRVHigJ3hurbhu4rhu5JS4bq2SlDhurZm4buQ4bu4KcOVUeG6tuG6r+G7uCnhurbhurHDieG7tuG6ti7hu6zhu5jhurbhu7bhu6hR4buQ4bq24bu24buyxqDhurbhu5Dhu5jEkOG6tuG6tOG6suG7t0LhurLhurLhu7fhurLhurLhurLhurbEqMWoUeG7kOG6tkHhu5Lhu6rhurbhu7bhu7JW4bq24bu2P+G6tuG7tuG7ksSQUeG7kOG6tuG6tC3DguG6ssOC4bqk4bq2xKjDk1Hhurbhu7bhu5LEkFHhu5DhurbhurTDgi3DguG6ssOC4bqsw4Hhu7Xhurbhu5Dhu5hAWeG6tkpQ4bq24bu2P1Hhu5DhurbDjCrhu6zhu4rhurbhu6hR4bq2xKjGoFHhu5LhurYuReG6ti4q4buwUeG6tuG7oE9R4bq24bu24buyUlHhu5Dhurbhu4rhu7jGr+G7iuG6tuG7tOG7plHhu5Dhu7Xhurbhu7bhu5jDk1nhurbhu7Y94buK4bq24buSVeG7iuG6tuG7tkhZ4bu14bq24buyw6hR4bq24bug4bu4KeG7jFHhu7XhurZR4bu44buk4buY4bq24buIKlhR4buQ4bq2KuG7rOG7iuG6tlDhu7DhurbEqMOTUeG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZxINEWeG7tuG7mFJR4bqw4bqgw4Dhu5hQ4buQ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sOG7mMSDSlHhu7ZK4buy4bqw4bq24bu04bu2KeG7oErhu63hurAh4buY4buI4bu24buSw73hurZC4bqy4bqyWSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurbhuqzhuqZCWSjhu7PhurDhurbhu7Thu7Lhu4rhu63hurAvL+G7iuG7iFHhu7fDjERS4bu24buSRFHhu5Lhu5JSROG7ty5RL+G7iErhu7Thu57hu7ZSWS9RSiHhu7Qvw4LhuqTDguG6si/hurThuqhC4buI4bq04bq0w4LhurThuqzhuqThuqjhu7bhurTDgsOC4bqkw4Lhu6DhurLhu7fhu6JZ4buQeeG7suG7reG6tOG6tOG6qOG6sOG6tkThu6Dhu7bhu63hurDhu5nhu7JEUuG6tuG7tuG7gFHhu5DhurZQ4buk4bq24buS4buWUeG7kuG6tuKAnOG6t1DhurZR4bu44buk4buY4bq24buKJEThurbhurFSRVHigJ3hurbhu4rhu5JS4bq24buSVeG7iuG6tuG7tOG7mFHhu5Lhurbhu4pT4bq24buSUkVR4bq24buK4bq4UeG7kuG6tsSo4buA4buK4bq2w4zhu5jhu4zhu7bhurbhu57hu5JT4bq24bue4buS4bq8UeG6sOG6tiHhu5jhu4jhu7bhu5Lhu63hurBC4bqy4bqy4bqw4bq24buSSuG7mOG7kOG7kuG7tuG7reG6sOG6rOG6pkLhurDhurYv4bqg4bqx4bukUeG7kOG6tsSo4bq4UuG6tuG7isSQ4buK4bq2SlDhurbhu5JV4buK4bq24bu04buYUeG7kuG6tuG7meG7sirhu65R4buQ4bq24buZZcSD4buT4bq2w7Thu7jhurhR4buQ4bq2ZeG6uOG7mOG6tsSo4bq64bq24bu24buSRFDhurbhu5Dhu5hE4bq24buK4buSKuG7sFHhu5Dhurbhu7bhu7Lhu5ZR4buS4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG6seG7hCnhurbhu6BF4bq2UFNR4bq2w53hu7jEkOG6tjzhurZR4buQ4buS4bucROG7teG6tuG7nsagWeG6tuG7tuG7kuG7ruG7mOG6tuG7iiRE4bq2ZeG7uCnhu4xR4bq2xKhSRVHhu7XhurZlxq/hu5jhurbEqMWoUeG7kOG6tuG6scav4buY4bq24buS4bu4KeG7jFHhurbDtOG7uOG6uFHhu5DhurbDuirhu7BR4buQ4bq24buIRVHhu5Lhurbhu4rhu5JS4bq2SlDhurZm4buQ4bu4KcOVUeG6tuG6r+G7uCnhurbhurHDieG7tuG7teG6tsSoxahR4buQ4bq24bu24buS4buu4buY4bq24buKJVHhu5Dhurbhu6BF4bq24buSUsOJ4bu24bq2xKjGr1Hhu5DhurZR4bq+UOG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2xIPhu5Iq4buwUeG7kOG6tuG7tuG7suG7llHhu5LhurbigJzhurdQ4bq2UeG7uOG7pOG7mOG6tuG7iiRE4bq24bqxUkVR4oCd4bq2xKjhurrhurYuReG6tsSoRFHhu5DhurbEqCpW4buK4bq24bu24buy4buY4buOUeG6tuG7nuG7kkThu5jhurbhu4pT4bq24buS4buY4buM4bu44bq2w53hu7jhurjhurbhu7bhu7JPUeG6tsSoxqBE4bq2w4xFUeG6tuG7kuG7uCnhu4xR4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZXeG7uOG7tuG7klLhu7LhurDhuqDhu4XDiVHhu5LhurbEgyrhu65R4buQw4AvWeG6oA==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]