(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 13-5-2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh – liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), từ ngày 22 đến 28 – 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”.
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5FM4bu1xqBMLXFD4bq04bq2xJDEqeG7k0Phu7XhurBMauG7kcOyw7NLTEpFxJDhurbDsuG6tUrhurTEgsSQ4buTQ8O6ROG7k3XEkOG6suG7k3nhurJN4buaw4DEkOG7k+G7s+G6ouG7k+KAnOG7n+G7neG7k8SQw7lE4buT4buz4bqixJDhu5NHxJBr4buT4buzcuG7iOG7k8SQ4bq24bqy4bqoceKAncOzL0tMSkXEkOG6tsOyw7Mv4bqy4buVw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iCzhu7Vxw73hu5HDsuG6teG6suG7kHnhu5PhurLhurTDg8SQ4buTfeG6oOG7k+G6skV0eeG6suG7k0vhu4Dhu5Phu5Xhu5fGoS99LC3Dolgiw53hu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu5XGoS3hu50t4buX4buZ4buX4buX4buTecOSceG7k8OiWCLDneG7k0zhuqzEkOG6suG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5Phu5ThuqLhu5NM4buE4buTeeG6ssOVeeG7k3lyeeG7k+G6skV0TOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTQuG7oOG7k8SQ4bq0w4NE4buT4buf4bud4buTxJDDuUThu5PEkOG6tnPhu5rhu5NM4bqy4buOR8SQ4bq24buTeOG6tMSQ4bqy4buT4oCT4buTQ+G6tMODTOG7k0vhuqjhu5Nu4buX4bufLeG7ny3hu5Vw4bub4buf4buTLeG7k+G7l+G7ny3hu58t4buX4buZ4buX4buXb2vhu5NMw5Thu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu5fhu5fhu5Phu7PhuqDEkOG7k+G7l+G7oeG7k+KAk+G7k+G7n2vhu5NMdOG6tOG7kyLhurbhurLhuqhx4buTTEpxxJDhurbhu5Nb4bq0w4NM4buTS+G6qOG7kyxzROG7k+G6t+G7hsSQ4bq24buTbuG7iOG6suG7jknEkOG6tuG7kyJxROG7kyLhurZ0xJBr4buT4bq14bqv4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJcW9r4buT4bqzw4zhu5NbcUXhu5Phu7Phu4LEkOG6tmvhu5PhurXhurLhu45HxJDhurbhu5N44bq0xJDhurLhu5Phu5Rz4buT4bq9w7rhu5PhurLhu4LhurThu5NM4bqsxJDhurLhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lx4buT4buI4bqy4buA4bq04buT4bqyw43hu4jhu5Phu5RI4bq04buT4buyc+G6tOG7k+G6r+G6snJM4buTTOG6snHEkOG6suG7k+G7lHPhu5PhurVKTeG7muG6osSQ4buT4bqy4bqkxJDhurLhu5NM4bqsxJDhurLhu5NM4buE4buTeeG6ssOVeeG7k0xK4bq0xILEkOG7k0PDukThu5N1xJDhurLhu5N54bqyTeG7msOAxJDhu5Phu7PhuqLhu5PigJzhu5/hu53hu5PEkMO5ROG7k+G7s+G6osSQ4buTR8SQa+G7k+G7s3Lhu4jhu5PEkOG6tuG6suG6qHHigJ1sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4buj4buZ4buZ4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buXcC/hu5Xhu5nhu53DveG7meG7leG7neG7neG7neG7meG7o0zhu5/hu5vhu5Xhu5fhu51D4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4bub4bubxqHhu5Hhu5NxQ0xo4buR4bq1SuG6tMSCxJDhu5NDw7pE4buTdcSQ4bqy4buTeeG6sk3hu5rDgMSQ4buT4buz4bqi4buT4oCc4buf4bud4buTxJDDuUThu5Phu7PhuqLEkOG7k0fEkGvhu5Phu7Ny4buI4buTxJDhurbhurLhuqhx4oCd4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4buj4buZ4buZ4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOyfeG6suG6vsSQ4bq24buT4bq24bq0ccSQ4buTTErhurTEgsSQ4buTQ8O6ROG7k0x04bq04buTIuG6tuG6suG6qHHhu5NMSnHEkOG6tuG7k0PhurTDg0zhu5NL4bqo4buTLHNE4buT4bq34buGxJDhurZsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6tUrhurTEgsSQ4buTQ8O6ROG7k3XEkOG6suG7k3nhurJN4buaw4DEkOG7k+G7s+G6ouG7k+KAnOG7n+G7neG7k8SQw7lE4buT4buz4bqixJDhu5NHxJBr4buT4buzcuG7iOG7k8SQ4bq24bqy4bqoceKAneG7k+G6tuG6tEjhurThu5NM4bqy4bq0w4NN4buTTEjhurThu5Phu7Phur7EkOG6tuG7k+G7s3VF4buTeeG6vsSQ4bq24buTeeG6sk7EkOG6tuG7k+G6skfEkOG7k8ah4buZ4buZ4buTeMOVeeG7k3XEkOG6suG7k0zhu47hu5ND4bq0w4NNa+G7k3XEkOG6suG7k8SQ4bq24bqyw4Phu5NM4bqyTeG7r0zhu5Phu5ThuqLhu5N5cnnhu5Phu7PhuqLhu5NMc+G6tMSp4buT4buzw4nEkOG6tuG7k+G6tsOJ4buI4buTecOSceG7k8SoTeG7q8SQ4buT4buUc+G7k8O94burxJDhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lx4buTTEpFxJDhurbhu5N5cnnhu5N5TeG7gnnhu5NC4bqycsSQ4bq24buTeeG6suG6tOG6oMSQ4buTTErhu45JxJDhurbhu5NC4bui4buTecOSceG7k8O94burxJDhu5NM4buCeWrhu5PEkOG7t0zhu5Phu7Phu7nhu4jhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5NDw4LEkOG6suG7k1nDk+G7kyzhu4bhu5NMSkXEkOG6tuG7k0zhurJJ4bq04buTeeG6suG6tOG6oMSQ4buT4buUc+G7k0zhurJJ4bq04buTeOG6pMSQ4bqyauG7k3nhurLhu6vEkOG7k8O9TcSQ4bq24buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k0Thu7nhu5PhurnhurTDg0zhu5MicUThu5NxxJDhurLhu5PhurJPxJDhurZq4buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5NMSuG6tOG7k+G7q8SQa+G7k+G7s+G6osSQ4buTR8SQ4buT4buzcuG7iOG7k8SQ4bq24bqy4bqoceG7k0xKw4DEkOG7k+G7s+G6pnHhu5N4c8SQ4buTTOG6rMSQ4bqy4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceKApsOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7J94bqy4bq+xJDhurbhu5PhurbhurRxxJDhu5NMSuG6tMSCxJDhu5NDw7pE4buTxJDhurZFc+G6tOG7k0xKSeG6tOG7k+G7s+G7jsONeeG7k3jhu4Dhu5N5w5N54buTTOG6suG7tUXhu5PGoeG7k8SQ4buC4bq04buTw71NxJDhurZs4buTIuG7guG6tOG7k8O9TcSQ4bq24buTTOG6ssOV4buTxJDhurLhu7FMa+G7k+KAnMOd4burxJDhurbhu5PhurLhurThuqDEkOG7k0RyTeG7k+G7s3NF4buTeeG6skXhu5NDcuG7k3lJ4buTeXJ54bqy4buTRHTEkOG6tuG7k0zhurLDgEThu5Phu7Phurzhu5NM4bqy4bulROKAneG7k0xK4buOxJDhurbhu5N4c+G7muG7k+G7oeG7meG7ky3hu5Phu5Xhu5nhu5nhu5N4w5V54buTdcSQ4bqya+G7k0xy4bq04buT4bqy4bq0w4PEkOG7k0N04bq04buT4buzw4nEkOG6tuG7k+G6tsOJ4buI4buT4buU4bqi4buTS8OVeeG7k8SQ4bq24buOSeG6tGvhu5NLw5V54buTecOSceG7k3nDknHhu5NM4bqsxJDhurLhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lx4buTeeG6skXhu5Phu7Phu4J54buTQ+G7r+G7iGvhu5NM4buQ4buTw71F4buTecOSceG7k8O94burxJDhu5NM4buCeWzhu5Mi4bqy4buYxJDhurbhu5N54burTeG7k3nhurJN4buaw4PEkOG7k0xKw4DEkOG7k3nhurLhurThuqDEkOG7k0xK4buOScSQ4bq24buTcnnhu5ND4bq0w4NMa+G7k0zhuqTEkOG6suG7k8SoTeG7q8SQ4buTw73hu6vEkGvhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k3nhurLDgmvhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k+G7s+G7guG6tOG7k0zhurJJ4bq04buTeeG6suG6tOG6oMSQauG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5PhurLhuqTEkOG6suG7k3XEkOG6suG7k0Lhu6Dhu5Phu5Thu69M4buTTOG6sknhurThu5N54bqy4bq04bqgxJDhu5Phu5ThuqLhu5NM4bqy4buQeeG7k0zhuqDhu5N5TeG7gnnhu5NL4buAxJDhurbhu5Phu5Rz4buTeeG6suG6tOG6oMSQ4buT4buz4buxTeG7k8SQR+G6tOG7k3nhurLhurThuqDEkOG7k0xK4buOScSQ4bq24buT4bq24bq0ccSQ4buTQuG6suG7hOKApuG7k8SQ4bqy4buO4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k0zhurLhu45IeeG7k+G7iOG6suG6tEThu5ND4bqmeeG6suG7k0vhu5Lhu5NL4buAxJDhurbhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k+G7s+G7jsONeeG7k0xy4bq04buT4bqy4bq0w4PEkOG7k8SoTXHhu5N5cnnhu5NMcnnhu5Phu4jhurJ2RGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu6Phu5nhu5nhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5dwL+G7leG7n+G7ncO94bud4buV4buV4buZ4buf4bud4buhTOG7leG7meG7n+G7oeG7m0Phu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjhu5fhu53hu5Hhu5NxQ0xo4buR4bq1SuG6tMSCxJDhu5NDw7pE4buTdcSQ4bqy4buTeeG6sk3hu5rDgMSQ4buT4buz4bqi4buT4oCc4buf4bud4buTxJDDuUThu5Phu7PhuqLEkOG7k0fEkGvhu5Phu7Ny4buI4buTxJDhurbhurLhuqhx4oCd4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4buj4buZ4buZ4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOyLEfEkOG7k8ah4buZ4buZ4buTeMOVeeG7k3XEkOG6suG7k+G7s+G7jsONeeG7k0xK4buOxJDhurbhu5N4c+G7muG7k0zhurLhu7VF4buTTMOUxJDhurbhu5PEkOG7guG6tOG7k8O9TcSQ4bq2bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Ii4buC4bq04buTw71NxJDhurbhu5NM4bqyw5Xhu5Phu5dr4buT4oCcw6Lhu4DEkOG6tuG7k8SQ4buOSHnhu5PEkOG6skjhu5PEkOG6tk3hu4bEkOG7ky3hu5Phu7LhuqLEkOG7k0fEkOG7k+G7s3Lhu4jhu5PEkOG6tuG6suG6qHHigJ3hu5NMSuG7jsSQ4bq24buTeHPhu5rhu5Phurbhu63EkOG7k+G7l+G7meG7meG7k3jDlXnhu5N1xJDhurLhu5PhurbhurLhurThu5NDdOG6tOG7k3nhurLhu6vEkOG7k8O9TcSQ4bq2a+G7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5NC4bqyRXXEkOG6suG7k0LhurLhu6V54buTeeG6suG7q8SQ4buTTOG6suG7kHlr4buTxqBOeeG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buT4buU4bqi4buTeXJ54buTeHPhu5NE4bu54buT4bq54bq0w4NM4buTInFE4buTccSQ4bqy4buT4bqyT8SQ4bq2a+G7k3lyeeG7k0zhurLhu45HxJDhurbhu5N44bq0xJDhurLhu5Phu5RI4bq04buTxJDhurbhurLhuqbhu5ND4buQeeG7k0vhu4DEkOG6tmvhu5Phu5Thu45HxJDhu5NDw4DEkOG7k0R0xJDhurLhu5NEw4Fsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsiLhu4LhurThu5PDvU3EkOG6tuG7k0zhurLDleG7k8aha+G7k+KAnOG6veG7q+G7muG7k8O94buQxJDhurZr4buTeHVF4buT4buUw4Phu5Phu7Phu7FM4buTxJDhu45IeWvhu5PEqE3DgOG7k+G6suG7jkfEkOG6tuG7k+G6sk/EkOG6tuG7k3nhu45JxJDhurZr4buT4bq24bq0c03hu5Phu7Phu7nhu4jigJ3hu5NMSuG7jsSQ4bq24buTeHPhu5rhu5Phu5vhu5kt4bud4buZ4buTeMOVeeG7k3XEkOG6suG7k3nhurJF4buTTOG6suG7seG7muG7k0vhu5Dhu5PEqE1xxJDhu5NM4burROG7k3nDknHhu5Phu7J1xJDhurZr4buTIuG6snPhu5PEkOG7jkh54buTeU/EkOG6tuG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5PhurJFdEzhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k0zhurTDgE3hu5N44bq0xIJN4buTecOSceG7k+G7snXEkOG6tuG7k3jhu4Jr4buTeeG6ssOCxJDhurLhu5PEqE3hu5rhuqLEkOG7k+G7lHPhu5Mi4bqy4burxJDhu5PDveG7q8SQ4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLEVy4buTTEpFxJDhurbhu5Phu4jhurJFxJDhurbhu5NMSnNF4buT4oCcw6Lhu4DEkOG6tuG7k8SQ4buOSHnhu5PEkOG6skjhu5PEkOG6tk3hu4bEkOG7ky3hu5Phu7LhuqLEkOG7k0fEkOG7k+G7s3Lhu4jhu5PEkOG6tuG6suG6qHHigJ1sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buTw71M4bqyTUR44buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4budxqHGoeG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7l3Av4buX4buZ4budw73hu5nhu5Xhu5nhu5Xhu6Hhu5twTOG7n+G7n+G7m+G7n+G7mUPhu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjhu5fhu5vhu5/hu5Hhu5NxQ0xo4buR4bq1SuG6tMSCxJDhu5NDw7pE4buTdcSQ4bqy4buTeeG6sk3hu5rDgMSQ4buT4buz4bqi4buT4oCc4buf4bud4buTxJDDuUThu5Phu7PhuqLEkOG7k0fEkGvhu5Phu7Ny4buI4buTxJDhurbhurLhuqhx4oCd4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4budxqHGoeG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsiLhurbhu45J4bq04buTw73hu6vEkOG7k0zhurJxROG7k8SoTXHEkOG7k0xK4bq0xILEkOG7k0PDukRsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6tUrhurTEgsSQ4buTQ8O6ROG7k0Nz4buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5NM4bqy4bq04bqgTOG7k0zhurLhu5B5a+G7k+G7nOG7k8SQ4bq24bqy4bqocWvhu5NM4bqy4buxROG7k+G7s3dE4buT4bq24bq0cuG7k0xK4bqm4buTxJDhurLhu6vEkOG7k+G7lMO5xJDhu5NMSkXEkOG6tuG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5PEkOG6tnPhu5rhu5NM4bqycsSQ4bq24buT4buf4buT4oCT4buTTOG6snLEkOG6tuG7k0xK4bq04buT4burxJDhu5Phu5Rz4buTTOG7jsOMxJDhurbhu5PEkOG6tMODRGzhu5PhurXhurLhur7EkOG6tuG7k8SoTXHhu5NMSuG6tMSCxJDhu5NDw7pEa+G7k3nhur7EkOG6tuG7k0NxReG7k0xF4buTQ0jEkOG7k3nDknHhu5N5cnnhu5NRxJDhurLhu5PhurJPxJDhurbhu5ND4bq0w4NM4buTS1Br4buTTOG6suG7jkfEkOG6tuG7k3jhurTEkOG6smvhu5N4w4PEkOG6suG7k3jhurTEkOG6suG7k+G7lHPhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5N5w4nhu5N54bq+xJDhurbhu5Phu5RI4bq04buT4buz4buxTOG7k8SQ4buOSHnhu5NMSkXEkOG6tuG7k3lyeeG7k3lN4buCeeG7k0LhurJyxJDhurbhu5N54bqy4bq04bqgxJDhu5NE4buCTOG7k0Phu63EkOG7k8SQ4buYceG7k+G7s+G7jsONeeG7k0LhurLhu6V54buT4bq24bqy4bq04buT4buUc+G7k0zhur7EkOG7k+G7lOG6tMSQ4bqybMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurPhu5Dhu5NC4bq0w4PEkOG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTTOG6sknhurThu5PhurbDieG7iOG7k+G7iOG6suG7rcSQ4buTTE3hu5rDgMSQ4buTTEpN4bua4bqixJBr4buT4bq24bq0ckXhu5PDvcOTeeG7k0xKTeG7muG6osSQ4buTTOG6suG7gMSQ4bq24buTeXJ54bqy4buTRHTEkOG6tmvhu5ND4bq4xJDhurbhu5Phu5rDgE3hu5PEkOG7jkh5a+G7k0zhurTEkOG6suG7k0zhurLhu63EkOG7k0zhu5Dhu5PhurJzReG7k8O94burxJDhu5NM4buCeeG7k3nhurJF4buTeXJ54buTTOG6suG6oOG7k+G6ssODauG7k8SQ4burxJDhurbhu5N5cUXhu5Phu5zhu5NM4bqyw5V54buTTEpyeeG6suG7k8SQ4bqy4bq0w4NE4buTecOSceG7k3lyeeG7k0zhu4Thu5N54bqyw5V54buTeeG6ssOCxJDhurLhu5NMSuG6puG7ky3hu5PGoMO64buT4bqy4buC4bq0a+G7k3lyeeG7k+G7s0VzxJDhu5NM4bqyxILhu5Phu5Rz4buTIuG6suG7q8SQ4buTw73hu6vEkOG7k0xKRcSQ4bq24buTTOG7hOG7k3nhurLDlXnhu5NM4bqy4buQeeG7k+G6suG6tMODxJDhu5N5cnnhu5N54bqy4bqg4buT4buz4buCa3nhurLDgsSQ4bqy4buTS3J54bqya+G7k3nhurLDuUThu5NDReG7k+G7s0nhurThu5NL4buAxJDhurbhu5NM4bq0xJDhurLhu5NM4bqy4butxJBr4buT4buU4buvTOG7k3nhurLhu7FM4buT4buz4buA4bq04buT4buUSOG6tOG7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k3nDieG7k3nhur7EkOG6tuG7k+G7lEjhurThu5N5cnnhurLhu5NEdMSQ4bq2a+G7k0zhurLhu6vEkOG7k8SQ4bqy4burxJDhu5N5cnnhu5PhurbhurRx4buT4buz4bqkxJDhurLhu5NM4bqy4buOR8SQ4bq24buTeOG6tMSQ4bqya+G7k0PhurTDg0zhu5NL4bqoa+G7k3lyeeG7k3hz4buTROG7ueG7k+G6ueG6tMODTOG7kyJxROG7k1HEkOG6suG7k+G6sk/EkOG6tmrhu5NMw5Thu5Phu7PDiWvhu5NM4bqyTnnhu5Phu7N24buaa+G7k0NxxJDhu5NM4bq8ceG7k+G7iOG6skXEkOG6tuG7k0xKc0Xhu5Phu5Hhu7PhuqLEkOG7k0fEkOG7k+G7s3Lhu4jhu5PEkOG6tuG6suG6qHHigJ3hu5NMSsOAxJDhu5Phu7PhuqZx4buTeHPEkOG7k0xFc8SQ4buTTOG6rMSQ4bqybMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Jd4buCTOG7k0vhu4Dhu5PhurLhuqTEkOG6suG7k3XEkOG6suG7k0xK4buOxJDhurbhu5N4c+G7muG7k0x04bq04buTTErhurTEgsSQ4buTQ8O6RMSpw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4bud4bub4buZ4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buXcC/hu5Xhu5/hu53DveG7neG7leG7leG7l+G7leG7l+G7m0xw4bud4bud4budxqFD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4buf4buX4buR4buTcUNMaOG7keG6tUrhurTEgsSQ4buTQ8O6ROG7k3XEkOG6suG7k3nhurJN4buaw4DEkOG7k+G7s+G6ouG7k+KAnOG7n+G7neG7k8SQw7lE4buT4buz4bqixJDhu5NHxJBr4buT4buzcuG7iOG7k8SQ4bq24bqy4bqoceKAneG7keG7k+G7luG6tMO9TOG6smjhu5Hhu6Hhu5nhu5nhu5Hhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMaOG7keG7neG7m+G7meG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsllyeeG7k3hza+G7k3lyeeG7k0Thu7nhu5NMxanEkOG6tuG7k8SoTXPhu5Phu5Rz4buTw73FqcSQ4buTw73hurjhu5N5RcSQ4buT4bu1ROG7k0PDgMSQ4buT4buz4buOScSQ4bq24buTeHVF4buT4buUw4Phu5PhurXhu4Thu5PEqE3hu4B54buTxJDDuUThu5Phu5Vw4buj4budbOG7k25VxJDhurLhu5NM4buO4buTQ+G6tMODTW/Dsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu5tw4buh4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buXcC/hu5Xhu5/hu53DveG7neG7leG7leG7l+G7leG7neG7l0zhu6Phu53hu5/hu5/hu6ND4buZbOG7iMSQ4bq24buJSmhw4bujxqHhu5Hhu5NxQ0xo4buR4bq1SuG6tMSCxJDhu5NDw7pE4buTdcSQ4bqy4buTeeG6sk3hu5rDgMSQ4buT4buz4bqi4buT4oCc4buf4bud4buTxJDDuUThu5Phu7PhuqLEkOG7k0fEkGvhu5Phu7Ny4buI4buTxJDhurbhurLhuqhx4oCd4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4bubcOG7oeG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsiLhurLhu6vEkOG7k8O94burxJDhu5NDc8SQ4bq24buT4bq9ceG7k1vhu5xr4buTxqDDuuG7k+G6teG6ssO5xJDhurbhu5NY4bqkxJDhurJr4buT4bqyTeG7msODxJDhu5Mi4bq+xJDhurbhu5NZ4buAxJDhurbhu5NM4bq04bquxJDhu5Phu7Phu45x4buTeUXEkOG7k+G7tUThu5NDw4DEkOG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k8SQ4bqy4buv4buI4buTxJDhurbhu4zhu5PEkMO5ROG7k+G7lXDhu5/hu5Vs4buTblXEkOG6suG7k0zhu47hu5ND4bq0w4NNb8OzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LDs+G6tEThurbhu5N5Q3FLS2jhu5HhurRZ4bu1xJBM4bu1SuG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5Hhu5bhurTDvUzhurLEqeG7k+G7oeG7meG7meG7iMagauG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skzEqeG7k+G7o+G7meG7neG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7l3Av4buV4buf4budw73hu53hu5Xhu5Xhu5fhu5fhu5Xhu5dM4buh4buZ4buX4bubxqFD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4buj4buZxqHhu5Hhu5NxQ0xo4buR4bq1SuG6tMSCxJDhu5NDw7pE4buTdcSQ4bqy4buTeeG6sk3hu5rDgMSQ4buT4buz4bqi4buT4oCc4buf4bud4buTxJDDuUThu5Phu7PhuqLEkOG7k0fEkGvhu5Phu7Ny4buI4buTxJDhurbhurLhuqhx4oCd4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4buj4buZ4bud4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOy4bq14buE4buTxJDhu5jhu5PDveG7q8SQ4buTxKhN4burxJDhu5PGoMO64buTLHXhurThu5Nb4bqoxJDhurJr4buT4bqyTeG7msODxJDhu5PhurXhuqjEkOG6suG7kzvhurRx4buTbsSQceG7muG7k0Nz4buT4buI4bqy4buOScSQ4bq24buTLHXhurThu5Nb4bqoxJDhurJr4buTTOG6suG6puG7k8agw7rhu5Mi4bq24bqy4bq04buT4bqzR8SQb+G7k+G7lOG7r8SQ4buTeeG6sk3hu5rEgsSQ4buT4buzdMSQ4buT4buI4bqyw5N54buT4buUw5Phu5NC4bqycsSQ4bq24buTeeG6suG6tOG6oMSQbOG7k25VxJDhurLhu5NM4buO4buTQ+G6tMODTW/Dsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu53GoeG7l+G7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7l3Av4buV4buf4budw73hu53hu5Xhu5Xhu5fhu5fhu5fhu6NM4bub4buhcOG7oeG7lUPhu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjhu5fhu5Xhu5Hhu5NxQ0xo4buR4bq1SuG6tMSCxJDhu5NDw7pE4buTdcSQ4bqy4buTeeG6sk3hu5rDgMSQ4buT4buz4bqi4buT4oCc4buf4bud4buTxJDDuUThu5Phu7PhuqLEkOG7k0fEkGvhu5Phu7Ny4buI4buTxJDhurbhurLhuqhx4oCd4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4budxqHhu5fhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7Lhu7J04bq04buT4buz4buC4bq04buTLuG7k+G7iOG6snJF4buTeXFF4buTxqB04buTeeG6suG6tOG6oMSQ4buT4buz4buxTeG7k3h1ReG7k+G7lMOD4buTeeG7rU3hu5Msc0Thu5Phurfhu4bEkOG6tmzhu5NuVcSQ4bqy4buTTOG7juG7k0PhurTDg01vw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4budxqHhu5fhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5dwL+G7leG7n+G7ncO94bud4buV4buV4buX4buX4bub4buZTOG7oeG7l+G7m+G7o+G7o0Phu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjhu5Xhu6Phu6Hhu5Hhu5NxQ0xo4buR4bq1SuG6tMSCxJDhu5NDw7pE4buTdcSQ4bqy4buTeeG6sk3hu5rDgMSQ4buT4buz4bqi4buT4oCc4buf4bud4buTxJDDuUThu5Phu7PhuqLEkOG7k0fEkGvhu5Phu7Ny4buI4buTxJDhurbhurLhuqhx4oCd4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4budxqHhu5fhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7Lhu7JFc8SQ4buTxqDhu7Xhu5Phu7N04buI4buTTOG6suG7huG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5Phu7PDuuG7k+G7s+G6tOG7k+G7lHNF4buTQ+G6pnnhurLhu5NL4buS4buTw73hu6vEkOG7k0zhu4J5bOG7k25VxJDhurLhu5NM4buO4buTQ+G6tMODTW/Dsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu6Phu5fhu5Xhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5dwL+G7leG7n+G7ncO94bud4buV4buV4buX4buX4budcEzGoeG7o+G7meG7leG7lUPhu5ls4buIxJDhurbhu4lKaMahcHDhu5Hhu5NxQ0xo4buR4bq1SuG6tMSCxJDhu5NDw7pE4buTdcSQ4bqy4buTeeG6sk3hu5rDgMSQ4buT4buz4bqi4buT4oCc4buf4bud4buTxJDDuUThu5Phu7PhuqLEkOG7k0fEkGvhu5Phu7Ny4buI4buTxJDhurbhurLhuqhx4oCd4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4buj4buX4buV4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOy4buy4buG4buTw71PxJDhurbhu5N5w5Jx4buTeXJ54buTeeG6suG6tOG6oMSQ4buTS+G6qOG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5NM4bqycUThu5PhurbhurRx4buTeeG6suG6tOG6oMSQ4buTw73huqZ54bqy4buT4buy4bq0w4PEkOG7k1jhurTDgMSQ4buT4bqv4bqyw5Js4buTblXEkOG6suG7k0zhu47hu5ND4bq0w4NNb8OzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LDs+G6tEThurbhu5N5Q3FLS2jhu5HhurRZ4bu1xJBM4bu1SuG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5Hhu5bhurTDvUzhurLEqeG7k+G7oeG7meG7meG7iMagauG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skzEqeG7k+G7ncah4buV4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buXcC/hu5Xhu5/hu53DveG7neG7leG7leG7l8ah4buVxqFMxqHhu5/hu6Phu5nhu5lD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4budcOG7m+G7keG7k3FDTGjhu5HhurVK4bq0xILEkOG7k0PDukThu5N1xJDhurLhu5N54bqyTeG7msOAxJDhu5Phu7PhuqLhu5PigJzhu5/hu53hu5PEkMO5ROG7k+G7s+G6osSQ4buTR8SQa+G7k+G7s3Lhu4jhu5PEkOG6tuG6suG6qHHigJ3hu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu53GoeG7leG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsuG6ueG6ouG7k+G7lEjhurThu5Phu7Phu7FM4buTROG7uWzhu5NuVcSQ4bqy4buTTOG7juG7k0PhurTDg01vw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4bud4buX4bub4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buXcC/hu5Xhu5/hu53DveG7neG7leG7leG7l8ahxqHhu5VM4bubxqHhu5vhu5fhu5VD4buZbOG7iMSQ4bq24buJSmjhu53hu5Xhu53hu5Hhu5NxQ0xo4buR4bq1SuG6tMSCxJDhu5NDw7pE4buTdcSQ4bqy4buTeeG6sk3hu5rDgMSQ4buT4buz4bqi4buT4oCc4buf4bud4buTxJDDuUThu5Phu7PhuqLEkOG7k0fEkGvhu5Phu7Ny4buI4buTxJDhurbhurLhuqhx4oCd4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4bud4buX4bub4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOyWeG6suG7jnHhu5Phu5RH4bq04buTxJBG4bq04buTxJDhurJI4buTeUXEkGzhu5NuVcSQ4bqy4buTTOG7juG7k0PhurTDg01vw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4budxqHGoeG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7l3Av4buV4buf4budw73hu53hu5Xhu5Xhu5fhu5vGocahTOG7leG7leG7l+G7ncahQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaOG7m+G7m+G7neG7keG7k3FDTGjhu5HhurVK4bq0xILEkOG7k0PDukThu5N1xJDhurLhu5N54bqyTeG7msOAxJDhu5Phu7PhuqLhu5PigJzhu5/hu53hu5PEkMO5ROG7k+G7s+G6osSQ4buTR8SQa+G7k+G7s3Lhu4jhu5PEkOG6tuG6suG6qHHigJ3hu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu53Gocah4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOy4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k8SoTXHEkOG7k0zhu6tE4buTQ3NE4buTTOG7gEzhu5N54bq+xJDhurbhu5NMcnnhu5N54bqyw7lE4buTS8OJeeG7k3lyeeG7k0zhurLhu45HxJDhurZr4buTeMODxJDhurLhu5N44bq0xJDhurJs4buTblXEkOG6suG7k0zhu47hu5ND4bq0w4NNb8OzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hRTUzhurJFSuG7kcOyLEVzxJDhurbhu5Nb4bq0xJDhurLDsy/hu4jDsg==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]