(vhds.baothanhhoa.vn) - Bên cạnh việc tăng cường tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị chuẩn bị năm học mới, các trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa đang nỗ lực hoàn thiện công tác tuyển sinh đầu cấp.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDdXeOG6sG3hu5vhuqF24buN4bubw7LhuqFo4bq/eOG6oWbDquG7seG6oXfhu6/hu7nhu6dm4bqhd8Oya8ah4bqh4bubZMah4bqhw7Lhu6Fm4bqhxqHhu6fhu40g4bqh4bua4bul4buN4bqhd8Oyw4HhuqfhuqHigJPhuqFmw7LDueG6oXfDsuG7jWp4Ni/DssOjNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HDkmnhuqdnw6A34buExKnhu5vhuqFm4bqr4bubw7LhuqHDg+G7jWxm4bqhd2Thu5vDs+G6oWbhu7nFqeG7m8Oz4bqhd3jhuqF24bqg4bqnMeG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhZuG7peG6oXbhu6nhuqHDg+G7gXfhuqFmw7LDqncx4bqhxqF44bqn4bqhdsSRxqHhuqF34buv4bqn4bubw7PhuqF3w7Lhu41qd+G6oeG7hcO04bqhZsOyeOG7h+G7m+G6oeG7hcO04bqh4bubZMah4bqhw7Lhu6Fm4bqhxqHhu6fhu40x4bqhZuG6rWbhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOy4buhZuG6oXfhu6/EqeG7m+G6oWjDtOG6p+G6oeG7heG6qeG7m+G6oVfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhaOG6p+G7m8Oz4bqh4bubw7nhuqHhu5fDgGbhuqHDsuG7neG6qeG7m+G6oXfDsuG7jWzhu5vhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqF3eOG6sG3hu5vhuqF24buN4bubw7LhuqFo4bq/eOG6oWbDquG7sTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOgZ3fDsnjGoeG7heG6oeG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o8Oj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6t8Oj4bq14bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPhuq/Doy/Eg+G6o+G6o2fhuqPEg8SD4bqj4bqx4bqj4bqxd+G6r8Oi4bq34bqjw6Phu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPuG6r+G6peG6s8Og4bqh4bqn4buXdz7DoFd44bqwbeG7m+G6oXbhu43hu5vDsuG6oWjhur944bqhZsOq4bux4bqhd+G7r+G7ueG7p2bhuqF3w7JrxqHhuqHhu5tkxqHhuqHDsuG7oWbhuqHGoeG7p+G7jSDhuqHhu5rhu6Xhu43huqF3w7LDgeG6p+G6oeKAk+G6oWbDssO54bqhd8Oy4buNanjDoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoMOi4bqjw6PDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bq3w6PhurXDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3RuG6rWbhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOy4buhZuG6oXfhu6/EqeG7m+G6oWjDtOG6p+G6oeG7heG6qeG7m+G6oVfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhaGt44bqhd3jhurBt4bub4bqhaOG7teG6oXZz4bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oWjhur944bqhZsOq4bux4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubZMah4bqhw7Lhu6Fm4bqhxIPhuqPEg8SD4bqhLeG6ocSD4bqjxIPhuq8yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7Jp4bud4bqhaOG6reG7m8Oy4bqhw7Phu43huq3huqFm4bu14bqn4bqh4buww7Lhu5/hu5vDs+G6ocOTR11IV+G6oVfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqnMeG6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oXd44bqwbeG7m+G6oXbhu43hu5vDsuG6oWbhu6XhuqHhu4Vi4bub4bqhw7Lhu53huqnhu5vhuqF3w6p3MeG6oeG7hWLhu53huqFoYsah4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqHhuq7huq1m4bqhZnLhu5vDs+G6oeG7hWXhu5vDszHhuqFoeeG7m8Oz4bqh4buteOG6sOG6oWbDsmox4bqhZuG6rWbhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOy4buhZuG6ocOy4bq/eOG6ocOyanfhuqFoYsah4bqh4buFYuG7neG6oWbDsuG7keG6oXfhu43EqXjhuqHDg+G6qeG6oeG7lWrhuqHDsuG7neG6q2bDsuG6oWjhu7nGsGbhuqHDs+G7jeG6p+G7nTLhuqFI4bqt4bubw7PhuqFmw7J54bqh4bq2MeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOD4bu5xrB34bqhdnPhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhd3jhurBt4bub4bqhduG7jeG7m8OyMeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7lcOy4buN4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhZuG7o+G6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhd3jhurBt4bub4bqhduG7jeG7m8Oy4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFo4bqrd+G6oeG6sMSpeOG6oWbhur94MeG6oWfhu4Phu5vhuqFoauG7m+G6oXfDteG7m8Oy4bqhd+G7r+G6q+G7m8Oz4bqhd3jhurBt4bub4bqhduG7jeG7m8Oy4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFodOG7m8Oz4bqhaGt44bqhw7Phu43huqLhuqfhuqFm4bqtZuG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8OzMeG6oeG7m+G7peG7jeG6oXfDssOB4bqnMeG6oWbDssO54bqhd8Oy4buNangx4bqh4bubw7LDqnfhuqHhu5fhuqnhuqFoc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqhZuG6rWbhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oWbDssOqd+G6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqF3w7LDquG7sTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0fDgOG6oeG7leG7jWrhu5vhuqFX4buv4bu5xanhu5vDs+G6oVfDkkZW4bqhSHLhu5vDs+G6oVfDsuG7oeG6oTThu7HDsuG7ucWp4bubw7PhuqFIcuG7m8Oz4bqhV8Oy4buhNeG6oXdk4bubw7PhuqF3w7LEqcah4bqhw6PhuqHhu5fhu6fhu7HhuqF24bud4bqhw4Phu6fhu43huqFmw7Lhu5HhuqF34buNxKl44bqhw7Phu43huqfhu53huqHhu5fhuqnhuqHhurPhuqHhu5fhu6fhu7Ev4bqvw6PhurfhuqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7Ix4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4bubw7LhuqnhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oWjhuqfhu5vDs+G6oXfhu41q4bux4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqHhurXhuq/huqHDsnThuqF24bul4bqhZ8OA4bqhd3jhurBt4bub4bqhd+G7r+G6reG7jeG6oXd44bqwauG7mzHhuqF3ZOG7m8Oz4bqh4bq34bqj4bqhw7J04bqhduG7peG6oXbhu53huqHDg+G7p+G7jeG6oeG7m2TGoeG6ocOy4buhZuG6oXfhu6/hu7nhu6dmMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buW4bq24bqhw7Phu41i4buN4bqhw4Nr4bqhw4Phu41sZuG6ocOydOG6oXbhu6XhuqF3eOG6sG3hu5vhuqF24buN4bubw7LhuqF34buv4bqt4buN4bqhd3jhurBq4bub4bqhZuG6p+G7neG6ocOy4bul4bub4bqh4bubZMah4bqhd+G7r+G7ueG7p2Yx4bqhd8Oy4bq/4bqw4bqhRsOyeOG6oUhk4bubw7PhuqHhu7DDsuG6p+G7mzHhuqHDkuG7jWx44bqhd+G7r+G7ueG7qeG7m8Oz4bqh4bubw7LhuqnhuqF34buv4bu5xanhu5vDszHhuqFmw7Lhu53huqHhu4Xhu41qdyDhuqHhu7DDsuG6v+G7m+G6oeG7l+G7p+G7m+G6oWhz4buN4bqhd+G7ucaw4bubw7PhuqF34buv4bqt4buN4bqhd3jhurBq4bub4bqhZ+G7neG6oeG7lcOy4budYuG7m8Oz4bqhZuG6rWbDsuG6oXfDgeG6oeG7m8Oy4bqp4bqhaGrhu5vhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOz4bq/4bub4bqhw7Lhu6Xhu5vhuqFo4buNbcah4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHhu5vhu6Xhu43huqFm4bqtZuG6oWnGoeG6oXbhu43hu5vDsuG6oXZz4bubw7Mx4bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6ocaheHPhu5vhuqF3w7J44buB4bub4bqhd+G7jWzhu5vhuqFo4bu54bqn4bqhaOG7o+G7m+G6oeG7m8Sp4bub4bqhZsOy4bud4bqhZuG7neG7m+G6oWnGoeG6ocOy4buhZuG6oXfhuqvhu43huqFo4bq94bqwMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buW4bqp4bqhxqF1d+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHigJxo4buNbcah4bqh4bub4buj4bubw7PigJ3huqF34buv4bud4bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqF3eOG6sG3hu5vhuqF24buN4bubw7LhuqF34buv4bqt4buN4bqhd3jhurBq4bubMeG6oeG7m2TGoeG6ocOy4buhZuG6ocSD4bqjxIPEg+G6oS3huqHEg+G6o8SD4bqvMeG6oVfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhV8OSRlbhuqFI4buNbOG7m+G6oeG7hOG7jcSp4bub4bqhNOG7scOy4bu5xanhu5vDs+G6oUjhu41s4bub4bqh4buE4buNxKnhu5s14bqhZuG7t+G7m8Oz4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu5vDs+G7neG6q+G7jeG6oeG7l2wy4bqhw5Lhuqnhu5vDs+G6oeG7m2TGoTHhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhw7J04bqhduG7peG6oXfhu6/huq3hu43huqF3eOG6sGrhu5vhuqFnw4DhuqF3eOG6sG3hu5vhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7LhuqnhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oeG7r8Oqd+G6oeG7l+G7p+G7mzLhuqHhu5rDsuG7jWt44bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6ocah4bud4bubw7PhuqHGoXhz4bub4bqhZuG7neG7m+G6oWnGoeG6oXfDsmnhu53huqHDsuG7oWbhuqHhu5vDs3Lhu43huqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oeG7m+G6qeG6sOG6oeG7heG7qeG7jeG6oWbDssOqd+G6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqh4bup4bqhaOG6veG6sOG6oeG7l3hy4bub4bqhd8OyeHVm4bqhd+G7neG7seG6oWjhur944bqhZuG7teG6p+G6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4buxw7JzMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3RnLhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqFXw7LDtOG6oeG7msOzw7Lhu43EqcahMeG6ocOS4buNbHjhuqF34buv4bu54bup4bubw7PhuqHhu5vDsuG6qeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8OzMeG6oWbDsuG7neG6oeG7heG7jWp3IOG6oeG7mmTGoeG6ocOy4buhZuG6ocSD4bqjxIPEg+G6oeKAk+G6ocSD4bqjxIPhuq8x4bqhWOG7hOG7mkfhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6ocOz4buN4bqn4bud4bqhZsOy4buR4bqhd+G7jcSpeOG6oXd44bqwbeG7m+G6oXbhu43hu5vDsuG6oWbDsuG7neG6oeG7m8Oy4bqp4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHhurXhuqHhu5fhu6fhu7Ev4bqvw6PhurfhuqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7Iy4bqhSHPhu43huqHDg+G7p+G7jeG6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7scOy4bu5xanhu5vDszHhuqHhu5vDsuG6qeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhd3jhurBt4bub4bqhaOG7ucawZuG6ocOj4bqz4bq34bqhacahMeG6oXZz4bqhZuG7n+G7m+G6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7l+G6qeG6oWfDgOG6oXd44bqwbeG7m+G6oXfhu6/huq3hu43huqF3eOG6sGrhu5sy4bqhSOG7jWt44bqh4bub4bqp4bqw4bqhaHThu5vDs+G6oeG7m8Ozw7Lhu5Phuqcx4bqh4bubw7LhuqnhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oXfhu41q4bux4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqHEg8SD4bqj4bqhw7J04bqhduG7peG6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6oWhz4buN4bqhd+G7ucaw4bubw7PhuqFoauG7m+G6oXfDgeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHhu7HDsuG7ucWp4bubw7Mx4bqh4bquY+G6oeG7lcOy4bqtZuG6oXfhu6/EqeG7m+G6oWjDtOG6p+G6oeG7heG6qeG7mzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6ocOi4bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6t8Oj4bq14bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPhuq/Doy/Eg+G6o+G6o2fhuqPEg8SD4bqj4bq3xIPhurd34bqv4bql4bqj4bqz4bqj4buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7huq/hurXhuqXDoOG6oeG6p+G7l3c+w6BXeOG6sG3hu5vhuqF24buN4bubw7LhuqFo4bq/eOG6oWbDquG7seG6oXfhu6/hu7nhu6dm4bqhd8Oya8ah4bqh4bubZMah4bqhw7Lhu6Fm4bqhxqHhu6fhu40g4bqh4bua4bul4buN4bqhd8Oyw4HhuqfhuqHigJPhuqFmw7LDueG6oXfDsuG7jWp4w6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurfDo+G6tcOg4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDdIc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhw7PDqeG7seG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHhu5XDsuG7o+G6oeG7lcOyZOG7m+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oXd44bqwbeG7m+G6oXbhu43hu5vDsjHhuqF34buv4bu54bunZuG6ocOyanfhuqFm4bq/4bub4bqh4bub4bq94bubw7PhuqFm4bqn4bud4bqhZsOyw6p34bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6ocOz4buNYuG7m8Oz4bqhZ+G6q+G6sDHhuqF3w4HhuqFo4buj4bqhd+G6q+G7neG6oXZBZuG6ocOyeXfhuqFoc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6ocOD4bqp4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8OyMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3RnLhuqHhu5rDs3jhurBu4bub4bqhV8Oyw7ThuqFXw7J44bqhw5Lhuqkx4bqhw5Lhu41seOG6oXfhu6/hu7nhu6nhu5vDs+G6oVfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhV8OSRlbhuqHGoOG7jeG7m8Oy4bqh4buUw7Lhuqfhu43huqE04buxw7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqhV+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFXw7Lhu4014bqhZsOy4buN4bqn4bqhduG7iyDhuqFIauG7m+G6oeG7m+G6p+G6sDHhuqFm4bul4bqh4buFYuG7m+G6oeG7m8Oy4bqp4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFoY+G6oXd44bqwbeG7m+G6oXbhu43hu5vDsuG6oWjhu7XhuqFmw7Lhu5HhuqF34buNxKl44bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqHhu7HDsnPhuqHDs+G7jeG6p+G7nTHhuqHDsnThuqF24bul4bqhd+G7r+G6reG7jeG6oXd44bqwauG7m+G6oeG7m8Oy4bqp4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHhu5vDsuG7geG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqFmw7Lhu7XhuqHhurBqeOG6oeG7qeG6oWbhuq1m4bqh4buxw7Lhu7nFqeG7m8OzIOG6oeG7muG6p8ah4bqh4buaw7Phuqvhu5sx4bqh4buaw7Phu6Fm4bqhV+G7r+G6q+G7nTHhuqFIcuG7m8Oz4bqhVuG7peG7mzHhuqFXw7Lhu41seOG6oeG7lMOy4bqt4bubw7Ix4bqhV8Oy4buNbHjhuqFH4bu54bul4bubw7My4bqhR+G7neG6oeG7scOyw7rhuqFm4buB4bux4bqhd+G7jW144bqhw7Lhu6Fm4bqhZuG7teG6p+G6oeG7scOy4bu5xanhu5vDs+G6oWbDsuG7keG6oWjhuqt34bqhxIPDo+G6s+G6oWnGoTHhuqHhu5vEqeG7m+G6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqh4buxw7Ji4buN4bqhd+G7jWrhu7HhuqHhu5vDsuG7geG7m+G6ocOydOG6oXbhu6XhuqHhu6nhuqFm4bqtZuG6oeG7m+G7peG7jeG6oeG7lcOy4bqtZjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDssOAZuG6oXdqMeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7lcOy4buN4bqh4bubw7Lhu41reOG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhdnPhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhd3jhurBt4bub4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhZuG7peG6oeG7hWLhu5vhuqFo4bu1MeG6oXfDsuG7gcah4bqhZsOy4buP4bqhZ+G7uTHhuqF3w7LDteG6ocahdXfhuqF2c+G6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqh4buVw7Lhuq1m4bqhw4Phu4Phu5vhuqFo4bqn4bubw7PhuqHhu5fhu53huqfhurDhuqHDsuG7neG6p+G6sDHhuqHDs8Op4bux4bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bubMeG6oWbDsuG7keG6oXfhu43EqXjhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWjhuqt3MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V8Oy4bq/4bqw4bqh4buWxKnhuqFG4bqn4bud4bqh4buE4bqn4bubMeG6ocOS4buNbHjhuqF34buv4bu54bup4bubw7PhuqFX4buv4bu5xanhu5vDs+G6oVfDkkZW4bqh4bua4bqnxqHhuqHhu5rDs+G6q+G7m+G6oTThu7HDsuG7ucWp4bubw7PhuqHhu5rhuqfGoeG6oeG7msOz4bqr4bubNeG6oWbDsuG7neG6oeG7heG7jWp3IOG6ocOS4buNbOG7m+G6oeG7m8Oy4bqp4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHGoeG7p+G7jeG6oXd44bqwbeG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqHDsuG7peG7m+G6oeG6teG6o+G6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oXbhu53huqHDg+G7p+G7jeG6oWbDsuG7keG6oXfhu43EqXgx4bqh4buVauG6ocOy4bud4bqrZsOy4bqhw7Phu43huqfhu53huqHhu5fhuqnhuqHDo8SD4bqj4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8OyMuG6oT94w6p34bqh4buxw7Lhuq134bqhd8OB4bqhd+G6vcah4bqh4buX4bq24bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6oWbhu6PhuqHhuq544bqhw7Lhu7nhu6fhu5vDs+G6oWbDsuG7neG6oWbhu53hu5vhuqHDg+G6qeG7neG6oWbhuq1m4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFm4buj4bqh4oCcd8Oy4bu54bul4bubw7PhuqHDsuG7jWx44oCdMeG6oeG7m8Sp4bub4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhd3jhurBt4bub4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhZuG7teG6p+G6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhw7PDqeG7seG6oeG7r8Oqd+G6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHhu5XDsuG7o+G6oeG7lcOyZOG7mzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDteG7m8Oy4bqhd+G7r+G6q+G7m8Oz4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHhu6144bqt4bqhd2Lhu43huqHhu5XDsuG7jeG6oWhy4bubw7PhuqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7LhuqF34buv4bqt4buN4bqhd3jhurBq4bubMeG6oWbhu6PhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhd3jhurBt4bub4bqhaOG7teG6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6ocOz4bq94bqw4bqh4buv4bqn4bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7hcOqd+G6oWbhu4Hhu7Ex4bqhaOG7jWt44bqh4bub4bqp4bqw4bqhaOG7n+G7jeG6ocOycOG7jeG6oWbhuq1m4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFm4bq/4bub4bqh4buVw7Lhurnhu5vDs+G6oWjDtOG7m8Oy4bqhZsOyw6p34bqh4buX4bu5xrDhu5vDszHhuqF3w7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6ocOy4buNbHjhuqFobeG6oXfDsnjhuqHDsnl34bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8OyMeG6oXfhuqvhu53huqFnw4Dhu5vDs+G6oeG7m+G7jWvGoeG6oXfhu43hu5vhuqFmw7Lhu53huqHhu7HDsuG7s+G6ocOyeOG6sOG7m8Oy4bqh4buVw7Lhu43huqHDs+G6oOG7jeG6ocOzxJHGoeG6oWbhu53hu5vhuqFpxqEyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu6x44bqwa+G7m+G6oVfhu6/hu7nhu6nhu5vDs+G6oeG7sMOy4buf4bubw7PhuqHDk0ddSFfhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oeG7lsSp4bqhV8Oy4bqp4bubw7LhuqFIdOG7m8OzMeG6oWbDsuG7neG6oeG7heG7jWp3IOG6oeKAnOG7mmTGoeG6ocOy4buhZuG6ocSD4bqjxIPEg+G6oeKAk+G6ocSD4bqjxIPhuq8x4bqhV+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqfhuqFnw4DhuqHhu5Xhu41q4bub4bqhd3jhurBt4bub4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhw6PhurEy4bqj4bqj4bqj4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhNOG7heG7gWbhuqF34buNbXjhuqHDsuG7oWbhuqFm4buj4bqhw7Phur/hu5vhuqHhurUy4bqx4bqj4bqj4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8OyMeG6oXfhu6/EqeG7m+G6oeG6szLhurXhuqPhuqPhuqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7LhuqHhu4Xhu4Fm4bqhV8OSRlYx4bqh4buF4buBZuG6ocah4bq/xqHhuqHhu5vhu53hu5vhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocOz4buN4bqn4bud4bqhd3jhurBt4bub4bqhduG7jeG7m8OyNTLhuqHGoHV34bqhdnPhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhd3jhurBt4bub4bqhaOG7teG6oWbDsuG7keG6oXfhu43EqXgx4bqhw4Nr4bqh4buVw7Lhuq1mw7LhuqHhu6144bqn4bub4bqhxqHhuqnhuqHhu5vhu6Phu40x4bqhZuG6rWbhuqHhu5vDsuG6qeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhZuG6v+G7m+G6oWZz4bqhw7PEkeG7m8OzMeG6oeG7m8O54bqh4buXw4Bm4bqh4bub4bq94bubw7PhuqFm4bqn4bud4bqhZsOyw6p34bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6oWfhuqvhurDhuqHDg+G6qeG6ocOy4buhZuG6oWht4bqhd+G6q+G7neG6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vhu41rxqHhuqF34buN4bub4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buaw7Lhur3hu5vhuqFn4bq94bubMeG6oWht4bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6oXfDssOAZuG6oXbDgOG6oXfhu43hu5vhuqF34bu54bup4bubw7PigJ0yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG6pnh3w7Lhu53hu6/DoDdX4buuWOG7msOT4bqh4buWxKg2L+G7sTc=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]