(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều người dân ở xã bán sơn địa Hà Long, huyện Hà Trung mất ăn, mất ngủ vì nguy cơ mất trắng những khoản tiền tỷ huy động và tích cóp cả đời khi cho một phụ nữ trong xã vay lãi ngày. Thấy lợi nhuận cao và được trả lãi đầy đủ trong thời gian dài, nhiều người đã đi vay của bạn bè, họ hàng để cho vay lại lấy chênh lệch, dẫn đến nguy cơ mất trắng gia sản, thậm chí vướng vòng lao lý. Câu chuyện đang gây xôn xao dư luận địa phương bởi “con nợ” thông báo bị lừa nên không còn khả năng trả nợ. Nhiều người dân cho vay đã trình giấy vay nợ với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MCDFqcaw4bun4buRw7TEqTDhu7bDujbDtHQ2auG6t8O0xKk24bq9auG7reG6vTbGsMODNuG6v+G7o8O0xKl7NuG7p+G7q8O0xKk24bq/4bufw7TEqTbhur1q4budw7Q2xrBq4bubw7Q24bul4bupZzZq4bupw4HDrcO0Nkrhurc2xq/hu6fhu6nDtMSpIC/Fqcaw4bun4buRw7TEqTAgL2o4MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDuUrhu4Hhuq/DqjUwIOG7gcO1MMOUamtp4bupNsO0xKl3c2s2w6pjw7Q2dTZBw6I24bq74bqxw7Q2xalxw7Q24bq/buG6rzZK4bq3NuG7juG7kcO0xKl7Nmrhu6nDgcOtw7Q2SuG6tzbGr+G7p+G7qcO0xKk2w7VkxrA24bqlw7R7NsO1ZMawNsO0xKnhu6824bu3bTbDtMSp4bupw4E24bq9cTbDtWTGsDbGsOG7p+G6p8O0xKk2w7Rq4bu1w7TEqTbhu41q4buR4bq1w7Q2xrBracO0Nsaww4M2auG7qcOBNuG6v+G7n8O0xKk24bu34bq3NsawbOG6vWo24bq94buTw7k24bq94bq1NuG6v3NrNuG7jWprNuG6vWrhu5E2w7Xhu5/GsDbDuWrhu602w7Thu7U2xrDhu6fhu5HDtMSpNkHDojbhu7fhuq/DgTbhu4/Doms2w7TEqeG6t8OBfTbGr2pkw4E24buPdGs2w7Rq4bupZcO0NuG6veG6r+G7kTbhu7fhurc24bq/d3Thur02xrDhu6fhurU24buPw6JrNuG6v8SRw4E24bq/4buvNsaw4bun4buRw7TEqTbGsGpzazbEqWvhuq/DtDbDquG6t2t7NsO0amtp4bupNsO0xKl3c2s24bq/w6I24bq/azbhu7fhuq/DgTbhur3hu6/huq824bq74bqzw7Q24bq7w6h7Nmrhu5U2auG6t8O0xKk24bq/w6w24bq9auG7kTbhu7fhuq/DgTbhu4/hurNrNuG7j2TDgTbhur1qZ8O0ajbhu4/DreG6vWp7NsOq4bq5w7Q24bq/aMO0NsO0xKnhu6nDgTbhur1xNsO1ZMawNsaw4bun4bqnw7TEqTbEqWvhuq82xanhurXDtHs2xrBqZcO1NuG6vWpsNuG7t3dyw7TEqTbhu7fhu5nDtMSpNuG7j+G6r+G7kTbhu4/DgH024bq8Y+G7qTbhur1q4bupw4HDrcO0NuG6v+G6r8O0xKk2xKljw4E2QeG7m8O0NkHhuq/hu5E2w6p3NuG7j+G7qWXDtDbhur9u4bqvNsO5andxw7TEqTbhurt1azbigJzhur3hu5HDtDbDtHTigJ02xrBq4bubw7TEqTbhurvhurHhu5E24bq7bjbhu4954bqvNsO0Z8O0NuG7jWrhu5vDtMSpNuG6veG7mcO0NuG7jWrhurU2w7ThuqXDtMSpNsaw4bun4bq1NsO0dH02w5Rqa2nhu6k2w7TEqXdzazbDqmPDtDbhur1q4buRNuG7t+G6r8OBNuG6v8OiNsaw4bunbcO0ajbEqWtkw4E24bu34bqvw4E2w7R0NuG7t3JrNsaw4buhw7TEqTbFqeG7nTbGsGtpw7Q24buPZ8O0Nsawcms2auG6t8O0xKk24bq9auG7reG6vTbGsMODNuG6v+G7o8O0xKl9IC/hu4HDtTAgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCDhu4HDtTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1w6rGsGrhu6nDteG6uzbDqmprw6rhu4E2a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDocOgN8O5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL+G6vcOqw7R94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DquG7gcWp4buNxrDhu5HDuS/DtOG7geG7ucWpLzk5w6HhuqMvOMOh4bqhw6o4OTg34bqjw6DEg8aw4bqjw6M34buPODctxrBq4bupw7XhurvDtOG6r2vhu48t4bq74bqv4buRLcawauG6r8O0an3DucO0xKk1NuG6r+G7j8awOzXhu7bDujbDtHQ2auG6t8O0xKk24bq9auG7reG6vTbGsMODNuG6v+G7o8O0xKl7NuG7p+G7q8O0xKk24bq/4bufw7TEqTbhur1q4budw7Q2xrBq4bubw7Q24bul4bupZzZq4bupw4HDrcO0Nkrhurc2xq/hu6fhu6nDtMSpNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOhw6A3NTYvMCAv4buBw7UwIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAg4buBw7UwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO14bq94buBLeG7keG6u8Oy4buB4bq9xrA2w6rEqcO14buBw6pr4bqvNuG7t2vDquG7geG7kTbDtcO5w6E2a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDY4NzcuPjZq4buBa8SpasawPDZhOTfDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1L+G6r8O5w7nFqS/hu5HDueG7gcO0L8O14buBw6pr4bqvL8awauG7qcO14bq7KcO5O8O04buB4bu5xakvOTnDoeG6oy84w6HhuqHDqmE4Nzc4w6HhuqHGsOG6o8SDw6Phu4/Egy3GsGrhu6nDteG6u8O04bqva+G7jy3hurvhuq/hu5EtxrBq4bqvw7RqfcO5w7TEqTU2w6rhuq/GsOG6ry3GsMOBw7nhu4E7NeG7t2vDquG7geG7kS/DtcO5w6E1NsOq4bqvxrDhuq8t4buBw7Thur3hu5HDquG7gTs1I8Oqw5nDocOSesOZ4bumI+G7ueG6oeG6vMWpw7lA4bqvQcWp4buo4buOL+G7tmvhurovxrAj4buQw7Lhurvhu7jhuq7hu6jDquG6o+G7t0FA4bu2xajhu4nDiuG7pMOVxINKw6HDtOG6oWrhu4nDtMOy4buJxKnEqeG6r+G6o8OBw7XDksOg4buO4bqh4buAL+G7keG6veG7uVrhu6U3xq/DmcSpxq/hu6bDmeG7qeG6u+G7gC/hu6jhuqPhu6fDueG7qeG7kcO04buo4buQ4bulLjnhurrEqOG7pMSp4bq7SuG6veG7p0DDtMSo4bu2L8Oq4bulYcSo4buP4bunLjnhurrhu7nhu4zDkuG6uuG7j8WpxIPhu4Dhu4DDknrhu4nhu4nhu7jhu6fhu4DEqOG7gOG6rsOU4bu2ekrEqUpr4buIOOG7jUDFqeG7keG6vUDDskDhurrhu7kuYcOKLmHDijU2w6rhuq/GsOG6ry3GsGvGsOG7j+G7gTs1NTbDquG6r8aw4bqvLeG6r+G7p8Spxak7NeG6oTc8Nzw44bqhxIM8Nzw4PDg8ODc3Ljw3PGE5NzxhOTc1Ni8wIC/hu4HDtTAgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6ruG7qcawauG7keG7pzUww5Rq4buTw7U2w5nhu7YgL8O5MA==

Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]