(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa, cùng với học sinh cả nước, học sinh Thanh Hóa sẽ chính thức khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Ngày tựu trường đã diễn ra, những bàn chân ngập ngừng đầu tiên đã bước qua cảnh cổng trường để làm quen với lớp học, gặp bạn bè, gặp thầy cô...
4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6HEqeG6vEl14bq24bq6d8ONdUnhu7NIdeG6uuG7iOG6tnVI4buM4bq84bub4bufL+G6usO54buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSMsOC4buv4bqydOG7oTvhurrhu4Z14bq24buKSXXDisagdUnhurh3xah1ScOa4buv4buXdeG6tuG7oknhurh1w5nhu4zhurx14bq64buI4bq2deG7luG6vEnhurp14bq2eXVJUeG7jOG6tuG7l3Xhurrhu4jhurZ14buW4bq8SeG6unXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3Xhu5bhuqh14bq24bq6w4pJ4bq6dcag4bq6UuG6tnVG4bq64buv4bq8deG6uOG6vHlJ4bq4dUnhu7NIdeG6uuG7iOG6tnVI4buM4bq8deG7pcO64bul4buldS114bulw7rhu6Xhu6fGoXXhuqHhurh3xah1xqBU4buadcag4buUUeG7jknhurh14bq0w7114bqy4bq8RUl14buU4buv4buXdUnhurrDmknhurh14bqwd0l14bq24bq6w4BJdUnhurjDg+G7knVJ4bq4U0nhurh14bq04bqi4buadcag4bq84bqqSXXhurTDvXXhurBR4buM4bq2deG7mOG7muG7r3XhurZ5SeG6unXhurZPSeG6uHXGoOG7lFHhu45J4bq4deG6tMSQdUd3SHXhu5jhu5rDgkl1w5nhu4zhurx1R+G7jOG7knXhurrhu4jhurbhu5d14bq44bu54buSdeG6sHhJdeG6sMOo4buXdeG6uOG7ueG7knXGoOG6uuG6osWodeG6tkvGocahxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSO+G7r+G7ksag4bq8w41JdOG7oeG7n+G6vEjhurh14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThurLGoOG6uuG7mkjhurB14bq8O8OCScagw4Lhu5R0deG7lsagxahHw4Lhu4104buk4bq84bqyxqDhurrhu5l14burw7rDuuG7kuG7puG7lXXhurrDguG6vOG6uOG6usag4buZdeG7p+G7seG7reG7kuG7puG7lXR14buW4buU4bq24buNdC8v4bq24bqyScah4bqw4buvw43GoOG6uuG7r0nhurrhurrDjeG7r8ahw5lJL+G6ssOC4buWRsagw43hu5IvScOC4buk4buWL+G7peG7peG7p+G7qS/DueG7q+G7q+G6ssO5w7rhu7HGsMaw4bunw7rGoOG7p8O54bun4bupxalHw7rGoeG7hOG7kuG6uOG7k+G7lOG7jcaw4bupw7p0deG7r0fGoOG7jXTEqeG6vEl14bq24bq6d8ONdUnhu7NIdeG6uuG7iOG6tnVI4buM4bq84bubdHXhu6ThurzhurLGoOG6uuG7jXThu6vDusO6dHXhurrDguG6vOG6uOG6usag4buNdOG7p+G7seG7rXR1L+G7oTt24bq2dcOCSHXhurrhu4jhurZ14buW4bq8SeG6unXhur3hu5RR4buOSeG6uHXhur3hurzEkOG7mnXhurrhu4jhurZ14bq94bq6d0nhurp14bq7w5JJdeG7ncOp4bua4buvSXUyw4zhu6/hu6N1xqDDg+G7knXGoOG7lOG7mknhurh1xqDhu5RR4buM4bq2dUnhurh3xah1RuG6uuG7r+G6vHXhurjhurx5SeG6uHVJ4buzSHXhurrhu4jhurZ1SOG7jOG6vMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G7lsag4buUw41J4bq44buhMsOASXXhurrDjeG7r0l1xqBU4buadcag4buUUeG7jknhurjhu58v4buWxqDhu5TDjUnhurjhu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bq7dknhurh14bul4butLeG7seG7l3XhurjhuqJJdeG7rcO6w7rGocO6w7rDunXhurrhu4jhurZ14buW4bq8SeG6unXhurZ24bq2deG6tuG6oOG7knXDmeG7jOG6vHXhurjhuqJJdeG7peG7rcahxrDDusO6dUfhu4zhu5J1w5R14bulxqHDuuG7peG7qXXhurbDknXhu5bDlHXhurjhurx2w4114bqy4bue4bq2dcag4buUw41J4bq4dcagw413SXXGoOG7hknhurp14bq0w711xqBU4buadcag4buUUeG7jknhurjhu5d14buWw4FJdeG7lndJ4bq4deG6sFHhu4zhurZ1w5l3w411SeG7s0h14bq64buI4bq2dUjhu4zhurzGoXUu4bucSeG6uHXhu6vhurrhu6fDuuKAmXVJ4bq4d8WodeG7peG7rS3hu7Hhu5d1xqB44bq8deG6tOG6vMSQSHXhurbhurrDiknhurp14bq24bug4buvdeG6veG7lFHhu45J4bq4deG6veG6vMSQ4buadeG6uuG7iOG6tnXhu53hur0y4bujdeG6veG7lOG7mknhurh1w6HGr3Xhu6V1w5R14bqweUl1O+G7inU7d+G6vOG7l3Xhu6bDvXXhur3hu5Thu5pJ4bq4dcOhxq914budw6BR4buOSeG6uHXDoXbGoOG7o+G7l3Xhu6fhu6d1w4JIdeG6uuG7iOG6tnXhu5bhurxJ4bq6dcagU3VH4buM4buSdeG7pXXhurRCSXVH4buM4buSdcWpdeG6tMO9dcagVOG7mnXGoOG7lFHhu45J4bq4deG7neG7lOG6vOG6qknhurh14bq64buI4bq2deG7luG6vEnhurp1R+G7jOG7knXGsHXhu5Lhurp54bq8deG6sk1JdcOZd8ONdeG6tOG6vMSQSHXGoOG7lFHhu45J4bq4dcOUdeG6sHlJdTt2dTHhurx2SeG6uOG7o8ahdeG6veG7lFHhu4zhurZ14bq0w4zhu5d1SeG6uHfFqHXhu6Xhu6Ut4bux4buXdcO5w7l1w4JIdeG6uuG7iOG6tnXhu5bhurxJ4bq6deG6usOASXXhurrDjeG7r0l1w5l3w411R+G7jOG7knXDucahdTvhurrhurzhu6914buW4bqsdcOZ4buM4bq8deG6tuG6uuG7nEnhurh1xqBL4bq84buXdcag4bq64bqixah14bq64bq8ROG7mnXGoOG7lFHDlEnhurh14bqh4bq44buaxahFSXXhur3hurxCSXUy4bq8ROG7knXhurbhurrDjXXhurDhurxCxqDhu5l14bqh4buzSHXhurrhu4jhurZ14bulw7rhu6Xhu6V1LXXhu6XDuuG7peG7p+G7l3VJ4bq6d3XGoOG7lFHhu45J4bq4deG6tsOMdeG7p+G7reG7p3Xhurrhu4jhurZ14buW4bq8SeG6unXDlHXhu6l14bq04bq8xJBIdcag4buUUeG7jknhurjGoXXhur3hurpU4bq2deG6uuG6vERJdWFCdeG6usONeOG6tuG6unXGoOG6uuG7juG6vHXhurjhurzhu69JdUnhu7NIdeG6uuG7iOG6tnXhu6XDuuG7peG7pXUtdeG7pcO64bul4bundeG6tEzhurx1w5nhu4zhurx14bq44bq8dsONdeG6suG7nuG6tnVI4bqiSHVJw41J4buXdeG6uOG6vHbDjXXhurLhu57hurZ14buS4bq6T3XGoOG6uktJ4bq4dcOZd3Xhurjhurx2w4114bqy4bue4bq2dcag4bq6UeG7jknhurh14bum4buaxajhuqpJdcag4buGSeG6unXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r+G7l3VJ4bq4d8WodeG7peG7pS3hu7F14bq2duG6tnXhurrhu4jhurZ14buW4bq8SeG6unVH4buM4buSdcO5deG6tMO9deG6tEJJdUd3SHXhu5jhu5rDgkl1w5nhu4zhurx14bqweEnhu5d1w5nhu4zhurx1xqDhu5RR4buOSeG6uHVH4buM4buS4buXdcag4bq64bqixah14bq2S+G7l3VJ4bq44bq6w4J1xqDhurrhuqLFqHXhurZLdeG7kuG6uk914bqw4bq8Qkl1SU7hurx14buY4buaxajhu5d14buY4buaxah14bq24bq6QnXhurrhu4jhurZ1xqDDg+G7knXDmXd14bq0UcOV4bq2dUtJdUd44bq8deG6tuG6usOadeG6tnbhurx1xqDhu7NJ4bq4deG6tlHhu45J4bq4dcag4bq8Qknhurh14buL4bq8RMagxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bqh4bq64bq+SXXhurZ24bq2dcOCSHVJ4bq6xKjhu5d1xqBL4bq8dUd44bq8dUnhurrhu4x1w5lDdUbhurrDjXlJ4bq4dcag4buU4buO4bq8dcag4bq6w5J14bqyeOG6vHXhurThuqLFqHVG4buwdUnhurxESHVI4bui4buvdcagVOG7mnXGoOG7lFHhu45J4bq4deG6tuG7oOG7r3XhurbhurrDiknhurp1SOG6vknhurp14bq0w7114buY4bua4buvdcagU3Xhu5ThuqDGoHVHw4Dhu5rGoXXhur3hurpCdeG6ukR14bq24bq64bucSeG6uHXGoEvhurx1R+G7jEl1R+G6qkl1SeG6uOG7r8WodeG7luG7r+G7mnVG4bq64bq8deG6tOG6oMagdUlR4buM4bq2dcOZU+G7r3Xhu6bDjOG7r3XhurDEqHXhurDhu6/DjXXhurbhuqDhu5Lhu5d1SeG6usOaSeG6uHVJ4buzSHXhurThuqLhu5p1SMOUdeG6tlXhu6/hu5d14bq24buaTuG6tnXhu5ZMSeG6uHXhurbhu6Dhu6914bq44bq84buvdeG6tOG6vknhurp1SXfDjXXhurZQSeG6uHVG4bq6w4x1RuG6uuG7s0nGoXXhur1L4bq8dUnhurrhu4x1SeG6uuG6oMagdUnhurrDmknhurh1SeG6uHfFqHXGoFThu5p1xqDhu5RR4buOSeG6uOG7l3XhurZ24bq8deG6unbDjXXhurpS4bq2deG6tMSQdUbhurpLSeG6uHXhu5Lhurp54bq8deG6sMOM4bq2dUd44bq2dUjDk+G6vHVJ4bq4d8Wo4buXdUbhurpLSeG6uHXhu5Lhurp54bq8dUd3SHXhurThu6B1SOG7iOG6vHXDmeG6vEThurZ1SOG6pnXhurjhurzhu6/DjXXDmXd14bq6w5JJdeG6ukLGoHVHd3XhurRRw5XhurZ1RuG6usONduG6tnVH4bqqSXVI4bq+SeG6unXhurBOdeG7mOG7muG6okl1dsONdcag4bq6w5JIdUjhu6Lhurx1w5l54bq8dUjhu4zhurzhu5d14bq0S+G6vHXhurLhuqThu5J1SeG6ulThu691SOG7jOG6vMahdeG6veG6vEJJ4bq4dcag4buUTEnhurh1xqDhu5RR4buOSeG6uHXDmeG7r0nhurh1R+G6qkl1R3d1xqDhurxCSeG6uHVHUHXGoOG7lOG6rHXhurrhu4p14buUw4LDjXVJ4bq6UXXhurbhurrhurxIdcOZ4buQdcagT8ahdeG6u8OASXXGoOG7lFHhu45J4bq4deG7lE5Jdcag4bq8Qknhurh14bqwUeG7jOG6tnXhurbhurrDgEl1xqDhurxCSeG6uHXhurZR4buO4bq8dUnDjOG6vOG7l3Xhurbhurrhu5xJ4bq4dcagS+G6vHXhu5ZL4bq8dUlP4bq8dcag4bq6w4LDjXVJ4bu1SeG6uHVI4bui4buvdcag4bq64buadcOZd8ONdUfhu4zhu5J14bq64buI4bq2xqF14bq7VHXhurp2w4114bq6UuG6tnXhuqDFqHXhurbhurpBSeG6uHVG4bq64bq8dUl3w411xqBL4bq8deG6tsOMdcag4bq6xJB14buY4bua4bqqScah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6vUvhurx1SeG6uuG7jHVJ4bq64bqgxqB1RuG6uuG6vHXGoEvhurx1w5l3w411R+G7jOG7knXhu6l14bq94buUUeG7jknhurh14bq9MnU64buvdS7hur5J4bq64buXdcag4buUUeG7jknhurh14bum4buvdeG6tnbhurbhurp1SeG6und14bunLcWpdeG6tsOAxah14buWTMahdeG6vUvhurx14bq0UcOV4bq2deG6sEx1SOG7muG7r3XhurbhurrDjXXhurbhurrhurxC4bq2deG7psOCdeG6tHjhu5J1SOG6vEnhurx1O091w6HDjeG7r+G7l3XGoOG6uuG7juG6vHXhuqDFqHVHd3XDjXbhurbhurp1R+G7tUjGoXUu4bq8deG7lOG7r3XhurThurx1w5l3w411xqBL4bq8dUnhurjhu7VIdeG6tuG6uuG6vELhurZ14bumw4Lhu5d1xqDDinXGoOG7oEh14bq2UeG7juG6vOG7l3VHw4BJ4bq4dUfDgEnhurh1w5nhu5rhurzGoXXhur3hurpCdUh3dcagTOG6vHXGoOG7lFHhu4zhurZ1SeG6uHfFqHXhurRCSXXGoOG7lFHhu45J4bq4dUjhu4zhurzhu5d1xqBL4bq8dUbhurpLSeG6uHXGoOG6usSQdUnhurjhu6B14bq0UcOV4bq2xqHGocah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oTJLSHVJ4buvxajhu5d1SeG6uuG6vkl1xqDhuqBIdXlJ4bq6dcag4bq64bqixah14bq44bq8dsONdeG6oeG6uOG7msWoRUl14bq94bq8Qkl1MuG6vEThu5J14bq4VeG6vHXhurbhurrhu57hu5J14bul4bundeG6tFLhu691xqDhu5Thuqx1w5R14bq04bq8xJBIdcag4buUUeG7jknhurh1R+G6rHXhurB5SXU7dknhurp1O05J4bq44buXdeG7psO9deG6veG7lOG7mknhurh1w6HGr3Xhu53DoFHhu45J4bq4dcOhdsag4bujdcOZd3Xhu6V14bq44bq8dsONdcOZ4bq84bqqSeG7l3XGoOG7lMONSeG6uHXhurTDjHXhurbDjHXhu6l1w4JIdeG6uuG7iOG6tnXhu5bhurxJ4bq6dUfhu4zhu5J1w7nhu5d1xqBL4bq8dcag4bq6w4PGoHXhu5ZUdcOZ4bua4bq8dcOZd3VI4buaTEl14bq2UeG7juG6vMahdeG6oeG6usOaSeG6uHXhurRS4buvdcag4buU4bqsdUnhurrEqHVJ4bq64bu1SeG7l3VIw5Phurx14bq0UuG7r3VJ4bq64bq+SXVIw5Phurx14bq6UeG7jEnhurjhu5d1xqDhu5TDjUnhurh1SeG6usOaSeG6uHXhurBOdeG7mOG7muG6okl1dsONdeG6tOG7oHXhu5bhu7XhurZ1SHfhu5rGoXVkdeG6sHlJdUnhurjhurrDqMONdUnhurpRSeG6uHXhurbhurrhu5xJ4bq4dcOZ4bquSXVHd3XGoOG7lOG6rHXhurbDjUnhu5d14bq2UnXhurpNSXVJ4bq64bq84bqqSXVJ4bq6UXVJ4bu1SeG6uOG7l3VJ4bq6UXXhurjhurzDjOG7l3VJ4bq6UXVJ4bq6w5pJ4bq4deG6tsOAxah14buUU0nhurh14bqwdkh14bq24bq64bu5xqB1xqDhu5ThuqpJdcOZduG6tuG6unXhurR2xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bqh4bq4d8WodcagVOG7mnXGoOG7lFHhu45J4bq4dcOZ4bua4bq8dcOS4bq8dUd3dcOZ4bua4bq8dcOZ4buM4bq8dcag4buU4bqsdUnhurrEqOG7l3Xhurbhu4pJdUnhurrDmknhurh1R8ONdUfhu7VJ4bq4deG7kuG6usOK4buvdeG7luG7r+G7mnVHd3XGoOG6uuG7mk7hurZ1w5lDdeG6uOG6vOG7r3XhurThur5J4bq64buXdUnhurp3dcag4buUUeG7jknhurh1w5l3deG7psO9deG6uk7hurzGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hu5bGoOG7lMONSeG6uOG7oeG7i3d1SeG6usOaSeG6uHVG4bq6w4x1RuG6uuG7s0l14bq24bug4buvdUnhu7NIdeG6uuG7iOG6tnVI4buM4bq84bufL+G7lsag4buUw41J4bq44buh4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6oeG7s0h14bq64buI4bq2deG7pcO64bul4buldS114bulw7rhu6Xhu6d14bqy4buideG6tuG6ulHhu691RuG6uuG7r+G6vHXhurjhurx5SeG6uHVJ4bq6UUnhurh1SeG6uHdJ4bq6deG6uOG6vHbDjXXhurLhu57hurZ14bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu6914bq0w711SeG6uuG6vkl1xqDhurrhuqDFqHXGoOG7lFHhu4zhurZ1SeG6usOaSeG6uHVG4bq6w4x1RuG6uuG7s0nGoXXhuqFC4buadeG6tuG6uuG6vELhu5p1xqDhurrDgsONdUnhurrDmknhurh14buY4buaxah14bq04buASeG6unXhurbhu6Dhu691Ok51MeG6vHbDjXXhurLhu57hurZ1w5l3dS53w411xqB4w4114budMSzhu5Es4bq94buj4buXdcag4buUw41J4bq4dUnhu7NIdeG6uuG7iOG6tnVJd8Wodcag4buGSeG6unXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3XGoOG6uuG6vELhu5p1w7nDusah4bul4bur4bupdeG6uOG6vHbDjXXDmeG6vOG6qknhu5d1xqDhu5TDjUnhurh14bq0w4x1SOG6okh1ScONSXXGoOG6uuG6vELhu5p1xanGocaww7nDuuG7l3Xhur0ydcag4bq64bq8QuG7mnXFqcahw7rDucO54buXdeG6vTI74bq7dcag4bq64bq8QuG7mnXDucah4bun4bur4burdcOZd3Xhur0yZeG6vXXGoOG6uuG6vELhu5p14bun4bur4buxdeG6uOG6vHbDjXXDmeG6vOG6qknGoXU74buKSXXGoOG6usOCw4114buY4buaxah14bq04buASeG6unXhurbhu6Dhu691xqDhu4ZJ4bq64buXdcagw413SXXGoOG7hknhurp1xqDhurrhurxC4buadeG7qcahxanhu7HFqXXhurjhurx2w411w5nhurzhuqpJdeG7nUjhuqJIdUnDjUl1xqDhurrhurxC4buadeG7pcahw7rhu6fhu6nhu5d14bq9MnXGoOG6uuG6vELhu5p14bunxqHhu6XFqcO54buXdeG6vTI74bq7dcag4bq64bq8QuG7mnXhu63hu6vFqeG7l3Xhur0yZeG6vXXGoOG6uuG6vELhu5p14bul4bun4bundeG6uOG6vHbDjXXDmeG6vOG6qknhu6PGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhur3hu5RR4buOSeG6uHXhur0ydeG6veG7lOG7mknhurh1w6HGr3Xhu6V14bq2w4x1xqBPSeG6uHXhu5ZMdeG7pcawdeG6tnZJdeG6sE7hu5d14bq44bq8dsONdcOZ4bq84bqqSXXDlHXGoHjhurx14bupdeG6tOG6vMSQSHXGoOG7lFHhu45J4bq4xqF1MuG6vERJdcageOG6vHVJ4bq6d3XGoOG7lFHhu45J4bq4deG6tuG7ikl1xqDhurrhurxC4buadcWpdeG6uOG6vHbDjXXDmeG6vOG6qkl1SEtJdcOZ4buzSXXhurrDjOG7r8ahdeG6veG7lFHhu4zhurZ14bq0w4zhu5d1SeG6und1xqDhu5RR4buOSeG6uHXhurTDvXXhu5Lhurp54bq8dUbGr3XhurrDleG7knXhurRNSeG6uHXGoFR14bq24bq64bq8dcag4buUeXVHUcOSSeG6uHXhurbhurrDjXXhu6V14bq44bq8dsONdcOZ4bq84bqqSXXhurrDleG7knXhurRNSeG6uOG7l3XGoOG7lMONSeG6uHVG4bq64bq8dUnhurjhu5pNSXVJ4bq4w4BJdeG7lnbhurbhurp14bq24bug4buvdcag4buUUeG7jknhurh14buU4bqgxqB1RuG6usOMdUbhurrhu7NJxqF1LsOAxah14bq2UEnhurh1R3d1xqDhur5J4bq6dcag4buUeEnhurh14bq24bq64buaSeG6uHXhurbhu6Dhu6914bq64bqi4buadeG6ukLGoHXhurZ24bq2dcag4buUUeG7jknhurh1xqDhu5ThuqpJdeG6tOG7gOG7r3XhurB3SXXhurrhu5rFqERJdcOgUeG7jknhurh1w6F2xqDGoXXhurNJ4bq4dcOh4buKdeG7i+G7s0l14bq94bua4bqgSeG7l3Xhur3hu5RRw5RJ4bq4deG7kuG6uuG7iknhurh1MSzhu5Eu4bq9deG6uuG7msWoREl14bq24bq6w4114bqw4bq8Qsag4buZdeKAnOG6oeG7s0h14bq64buI4bq2deG7pcO64bul4buldS114bulw7rhu6Xhu6fhu5d14bq64buaxahESXXhurbDjHXhu6vhu6fhu6kv4bux4bulxrB14bqw4bq84bqqSXXhurbhurpCdeG6tFHDleG6tnXhurjhurzhu6/DjeG7l3VJ4bq6UXXDmcODxah14bq24buKSXXGoOG6uuG6vELhu5p14bux4butdUnhurhR4buO4bq8xqF14bq94bq6w4LDjXXDqeG7msWoQsagdeG6tOG7gEnhurp14buWTHXhu6fDueG7scawL8OpLi3DqjrhuqEsdeG6tuG7oOG7r3U74bq64bugdcag4buA4bq24bq6dcOqOuG6oSx1xqDhu4ZJ4bq6dcOZQ3XDmeG6vEThurZ14buY4buaxah14bq04buASeG6unVIUuG6tnXhurDhur5J4bq6deG7mOG7msOASXXhurrhu4jhurZ14buW4bq8SeG6ui9H4buM4buSdeG6uuG7iOG6tnXDmXd14bq04buASeG6unVIUuG6tnXhurDhurzhuqpJdeG6tuG6ukJ14bq2dkl14bqwTnXhu5jhu5p5SXVHxq/hu5d14bq44bq8dsONdcOZ4bq84bqqSXXDmXd1SeG6usOASXXDmeG6vOG6qkl14bq6d0nhurp14bq24bq6w4pJ4bq6deG6tuG7oOG7r3XhurZ24bq2dcag4buUUeG7jknhurh1SOG6okh1ScONSeG7l3Xhur0ydcOZd3Xhur0yO+G6u3XhurZLSeG6uHVHw4Phu5J1xqDhu5ThuqpJdeG6tOG7gOG7r3XhurB3SXXGoOG7hknhurrhu5d14bq64buaxahESXXhurbhu4pJdcag4bq64bq8QuG7mnXDueG7p8WpdUnhurhR4buO4bq8xqF14buL4bq8ROG6tnXGoOG6uuG6vELhu5p14bq44bq8dsONdcOZ4bq84bqqSXXhurbhurrhu7XhurZ14bq24bq64bu1SXXhu5bhuqh1eUnhurp14bq6UcOUSeG6uHXhurRCSXXhurbhurrhuqDGoHVHUcOVSeG6uHXhurjhurx2w4114bqy4bue4bq24buXdeG6uMOAxah1SeG6uuG6vEPhu5p1RuG6usOMdUbhurrhu7NJdeG6tuG6usONdeG6tnbhurZ14bq2w5J14buWw5R14bq44bq8dsONdeG6suG7nuG6tnXGoOG7lMONSeG6uHXhurBMdcag4buUw4rhu5d14buW4bu14buSdeG7pkLhu5J14bq0TuG6vHVJ4bq4UHXhurRSSeG6uHVH4buM4buS4oCdxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhOuG6qkl14bq2eEnhurp14bq0w4x1S0nhurh1w6Hhu4p14buL4buzSXXhur3hu5rhuqBJdeG6tlBJ4bq4dcag4bq6S0nhurh1xqDhurxJdcag4bq64bqqSOG7mXXDoXd14bq64buaxahESXVI4bq8Q0l1SeG7nOG6vHVG4bq6w4x1RuG6uuG7s0l1SeG6qkl1w6BR4buOSeG6uHXDoXbGoHVH4buaS0l1xqDhu5TDjUnhurh1xqDhur5J4bq6dcag4buUeEnhurh1SeG6uuG6vEPhu5p14buS4bq64buKSeG6uHXhurrhu4jhurZ14bum4buaTEnhurh14bq24bqg4buS4buXdcag4buUw41J4bq4deG6tMOMdeG6tsOMdcO5w7rDunXhu5Lhurrhu4pJ4bq4deG6uuG7iOG6tnXGoHjhurx14bq2duG6tnXhurThurzEkEh1xqDhu5RR4buOSeG6uHVH4bqsdcag4bq64bq8QuG7mnXhu5Lhurrhu4pJ4bq4deG6tuG6ulLhurZ1SeG7s0nhurjhu5d1SeG6und14bq64bq8ROG7mnXhurBO4buXdUnhurp3deG7kuG6uuG7nuG6tnXDmeG7nnXhurbhurrDjXXhurrhu4jhurZ14buW4bq8SeG6unXhurB2SXXGoOG7lOG7nOG7l3XGoOG6uuG6vELhu5p1xqDhu5Thu69J4bq4dcag4bq64bq8QsagdeG6sOG7gHXhurJ4xah14bq64buI4bq2xqF1LsSQdeG6tuG6uuG7msSCSXXhurDhu4B14bq24bq6w411SeG7s0h14bq64buI4bq2deG7pcO64bul4buldS114bulw7rhu6Xhu6fhu5d14bq64buaxahESXXhurThu69J4bq4deG7lHd14buWw412xqDhu5d14bq0dknhurp14bq44bq8dnXhurZ24bq2dcag4buUUeG7jknhurh14bq24bqiSXXhurThuqLhu5p1xqBRdeG7psOAxah1SOG7jOG6vHXhu5Lhurrhu4pJ4bq4deG6uuG7iOG6tuG7l3XhurRNSeG6uHXGoOG6uuG7juG6vHXhurbhurrhu4Z14bq0eMONdeG6tnbhurZ1xqDhu5RR4buOSeG6uHXDmUR14buW4bq8SeG6unXhu5Lhurrhu4pJ4bq4deG6uuG7iOG6tuG7l3Xhurbhurrhu4ZJ4bq6dcag4buU4buvSeG6uHXhurB3SXXhurjhurpCdcageOG6vHXhurThurzEkEh1xqDhu5RR4buOSeG6uHXhurbhurrDiknhurp1w5l3deG6tnbhurZ14bq04bq8xJBIdUfhuqzGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Eu4bu54bq2deG6sOG6vETGoOG7l3VJ4buzSHXhurrhu4jhurZ14bulw7rhu6Xhu6V1LXXhu6XDuuG7peG7p3Xhu5bhuqh14bqw4bu1xqB14bqw4buaTuG6tnXhurrhu4jhurZ14bq94bq8SXXhurrhu4jhurZ14bq0TOG6vHXDmeG7jOG6vHXhurrhu4jhurZ14buW4bq8SeG6unXGoFN1R+G7jOG7knXhu6fGoXXhur3hurrDgsONdcag4bq6TEnhurh1RuG6quG7l3XGoOG7hknhurp14bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu6914bq2w4x14bupw7rDunXGoOG7lFHhu45J4bq4deG6vTJ1SeG6ulFJ4bq4deG6tuG6uuG7hnXhurbDjHXDueG7q8awdeG6uOG6vHbDjXXDmeG6vOG6qkl14bqwTnVIS0l1SXfFqOG7l3VJQuG7mnXhurBMdcag4buUw4p1SMOT4bq8dcag4buUUeG7jknhurh14bq9MnVITsagdeG6uOG6vHbDjXXDmeG6vOG6qkl14bq94bq8SXXhurrhu4jhurZ1xqDhurrhur51xqDDjXdJdcag4buGSeG6unXhurThu69J4bq4dcag4bq64bq8QuG7mnXFqeG7pcO6deG6uOG6vHbDjXXDmeG6vOG6qknGoXUy4buaxahESXXDqeG7mnlJ4bq4dcSpUcOSSeG6uOG7l3Xhu5ThurzhuqpJ4bq4deG6sMOD4bq2deG6vTJ14bq2w4x14bul4buxdcag4buUUeG7jknhurh1xqDhurrhur514bq64bq8REl14bq24bq64buGdeG6tsOMdeG6suG7msWodUnhurrhuqDGoHVITsagdeG6uOG6vHbDjXXDmeG6vOG6qkl1SEtJdeG6veG6vEl14bq64buI4bq2xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhZHXDqeG7muG7r0l1MsOM4buv4buXdeG6uuG6vERJdeG6tlBJ4bq4deG6tuG6uuG7hnXhurbDjHXhu6d14bq44bq8dsONdcOZ4bq84bqqSXXhurJ4xah1SEtJdeG6veG6vEl14bq64buI4bq2dcag4buU4bqqSXXGoE9J4bq4deG7lkx1w7nhu6t1xqDhu5RR4buOSeG6uHXhur0y4buVdeG7pS/hu6d1xqDhu5TDjUnhurh14buWTHXhurZ24bq2dcag4buUUeG7jknhurh1xqDhu5ThuqpJdeG6tOG7gOG7r3XhurB3SXXhurrhu5rFqERJdUbhurpLSeG6uHXhurbDjHXhu5Lhurrhu4pJ4bq4dUh2xajGoXXhuqHDjOG6vHXDmUN14bq04bq8Q+G7mnVJd8Wo4buXdcag4bq64bqixah14bq44bq8dsONdWXhurp4SHXhu4vhu7NJdcOhw43hu69J4buXdWXhurrDjHUy4bq8ROG7mnXGoOG7lFHDlEnhurh14bq94buUUeG7jknhurh14bq9MnXhur3hurp3SeG6unXhurvDkkl14bq24bq6w4114bqw4bq8Qsag4buZdeKAnOG6oULhu5p14bum4bqkxqB1xqDhurrDgsONdcag4buwdUdEdeG6uuG7iOG6tnXhu5bhurxJ4bq64buXdUnhurp3dcag4buUUeG7jknhurh14bq64bq8REl1xqDhurrhurxC4buadeG7p3Xhurjhurx2w411w5nhurzhuqpJdcOZ4buzSXXhurrDjOG7r3XDmXd14bq2duG6tnXhurjhurx2w411w5nhurzhuqpJdeG6tOG7ueG6tnXGoOG6uuG7onXhu53GoOG7lFN14bq44bq8dsONdcOZ4bq84bqqSXXGoOG6usSQdeG6suG7nuG6tuG7o+KAncah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oWHhurpLSeG6uHXhurbhurrhu4Z1xqDhurrhurxC4buadeG6uOG6vHbDjXXDmeG6vOG6qkl1SEtJdeG6veG6vEl14bq64buI4bq24buXdcag4buU4buvSeG6uHXGoOG6uuG6vELGoHXhurDhu4B14bq2UEnhurh1R3d1w5nhuqBJdeG6tEN1R+G7jEnGoXUy4buaxahESXVI4bq8Q0l1SeG7nOG6vHXDoeG7r0nhurh1O+G6unZJ4bq6deG6tsOMdeG7p8O6dcag4buUUeG7jknhurjhu5d1xqDhurrDgsONdeG6tuG6uuG6vOG7r3Xhu5bhuqx14bq24bug4buvdUtJ4bq4dTvhu6/DjXU6dnU74bq6w4Dhu5rhu5d1ZeG6usOMdeG6veG7lFHDlEnhurh14buS4bq64buKSeG6uHUxLOG7kS7hur114bq64buaxahESXXDoeG7r0nhurh1O+G6unZJ4bq64buZdTtMdeG6uOG7tUnhurh1R+G7tUh14bq2UEnhurh14bq24bq64buGdUfhuqpJdUZCdeG6usONeOG6tuG6unVI4bua4buvdeG7luG7tUh14bq0UcOV4bq2dcO5w7rDunVIdsWodcagw4pJ4bq64buXdeG6tuG6ulHhu6914bq04bugdeG7kuG6usOASXXhurBPdeG6tuG6usONdUbhurpM4bq8deG6vTI74bq74buXdeG6vTJ14bq0d0nhurp14buS4bq6eeG6vHXhurrhu4jhurZ1RuG6pHXDmXfDjXXGoOG6uuG7juG6vHXhurjhurzhu69Jdcag4buUTEnhurjGoXUx4bq8eeG6vHXhu5Lhurp24buSdeG6tFHhu6914buU4buvdUd3deG6sOG7tcagdeG6sOG7mk7hurZ14buS4bq6eeG6vHXhurJNSXVH4buM4buS4buXdeG6tMSQdeG6uOG6vHlIdeG6tOG6ouG7mnXhurjhurx2w411w5nhurzhuqpJdeG6tOG6vOG7l3VJ4bq6UXXGoOG6ukJ1xqDhurrhur51RuG6usOMdUbhurrhu7NJdeG6tuG6usONdeG6uOG6vHbDjXXDmeG6vOG6qknhu5d14bq64buI4bq2deG7luG6vEnhurp1w5nhur51R+G7jOG7knXhurbhurrDg8agxqF1ZeG6uuG7iknhurh14bq0w711xqDhurrhu69IdUhR4buadeG6tuG6usONdeG6uuG7msWoREl14bq04buvSeG6uHXhurBMdcag4buUw4p14bq44bq8dsONdcOZ4bq84bqqSXXhur3DjXZJdS114bq94bq8SXXhurThurx14bqyeMWodUfhurzhuqpJdcag4buUUeG7jknhurjhu5d14bqw4bu1xqB14bqw4buaTuG6tnXhu5Lhurp54bq8deG6tOG6vHXGoOG7lFHhu45J4bq4dUbhurp24bq2dMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oSzhu6J14bqw4bq8QsagdUnhurrDmknhurh1RuG6usOMdUbhurrhu7NJdcag4buUUeG7jOG6tnVI4bu1xqDhu5d1SeG6ulFJ4bq4dUnhu7NIdeG6uuG7iOG6tnXhu6XDuuG7peG7pXUtdeG7pcO64bul4bun4buXdUnhurh3SeG6unUxLOG7kS7hur114bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu691xqDhurxC4buSdcag4bue4bq2dUbhurrhu7XhurZ14buS4bq64bue4bq2dUbhurrDjHVG4bq64buzSeG7l3VJw4BJ4bq4deG6tuG7r8ONdeG6tuG6uuG6oMagdUdRw5VJ4bq4deG6uOG6vHbDjXXhurLhu57hurZ14bq0eOG6vHXGoOG7lHfhu5d14bq44bq8w5p1w5nDmknhurh1xqBM4buSdeG6tOG6ouG7mnXhurZ5dUlR4buM4bq2dcOZQ3XhurbhurrhuqDGoHVHUcOVSeG6uHXhurjhurx2w4114bqy4bue4bq2dUhQ4bq8dUnhurrhu4hJxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bqh4buzSHXhurrhu4jhurZ1SOG7jOG6vHXhurTDvXXhurDhu7XGoHXhurThuqLhu5rGoXU64bqqSXXhurZ4SeG6unVJ4bq6w5pJ4bq4dUnDk+G6vHXhurp2w4114bq6UuG6tnXhurRRw5XhurZ14bq44bu54buSdcag4bq64bqixah14bq2S+G7l3XhurB4SXXhurDDqOG7l3XhurbDjHVI4bui4bq8dcag4bq6w5JIdeG6tuG6uuG6vELhurZ1dsONdUjhu4zhurzhu5d14bq2w4x1SeG6vENIdUbhurp2xqB1RuG6uuG7r8ONdeG6tFHDleG6tnXhurbhuqDGoHXGoOG6vEJJ4bq4deG6qnXhu6914bq04buI4bq2deG6sHfhurx1R3d14bq2eXXhu5ZUdeG6tuG6uuG7mknhurh1xqDhu6/FqHXDmXfDjXXhurbhu5pO4bq2deG6tuG7oOG7r3XhurZ5deG6ukR1xqDhurpMSeG6uHXhurbhurrDiknhurp1xqDhu5Thu4B1w5nhu4zhurx1SMONSeG6uHVI4buaTEl14oCc4buL4bq+dUfDleG6vHXDiuG6tuG6unVIUeG7juG6vHVJ4buzSHXGoOG7lE1J4bq4deG6tsOAxajhu5d1w5nhur51R8OV4bq8dcOK4bq24bq6dcag4buU4buzSHVJ4buzSHXGoOG7lE1J4bq4dUnhurhR4buO4bq84oCddUnhurpRdeG7luG6vEnhurp1xqDhurrhu47hurx1OnbhurZ1Mk114bq0w7114bq24buzSXXhurLhu7lJxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah0deG7lsagxahHw4Lhu410xqDDguG7psagLeG7r0fhurzhurhJ4buZdeG7lOG6vOG6uOG6usag4buVdOG7oeG7n+G7lsag4buUw41J4bq44buhOnfhurx1w5l3dXlJ4bq64buZdTsyM3Xhu67huqEy4bufL+G7lsag4buUw41J4bq44buh4bufL+G7kuG7oQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]