(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 14-7 và 15-7 âm lịch, tại Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), hàng trăm tăng ni, phật tử đã đến đây từ rất sớm để cầu nguyện, thắp nén hương bày tỏ lòng thành kính cũng như tham dự lễ Vu Lan.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Hhu4Phu47hu7nhu5vDgUnhurzhuqbhu5vhurzhuqbhu6VQ4bub4bq4w4Lhu5vhu4Hhu4zhu5sxw7rhurzhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6qeG6rOG6qOG6tuG6vOG7m+G7ouG6qOG6suG6vOG7m+G6qU/hu47hu7nhu5sxd+G6uuG7mzzhu6Xhurrhu5vhuqdI4bq84bqmw7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5Ez4bqm4bulUOG7m+G7o3Atc+G7m+G7ouG7peG7m+G7o3Etc+G7m3fhurrhu5vhurhD4bu54bqsw7Phu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6qeG6rOG6qOG6tuG6vOG7m+G7geG6qOG6suG6vOG7m+G6qU/hu47hu7nhu5sxd+G6uuG7mzzhu6Xhurrhu5vhuqdI4bq84bqm4bub4buP4bqpw6Lhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DusO1w7Phu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5vDkk/hu6nhurrhu5vDkuG7qeG6vOG6puG7m+G6vOG6qMOz4bubTeG6rMO9w5Lhu5vDkuG7muG7m8OBxrDhu5vDgeG6sOG6vOG7m8OBd1Dhu5vDkuG7luG7m094w5Lhu5vDk+G7iOG6uuG7m8OB4bq04bub4bu5eeG7jOG7m+G6vOG6puG7jFDhurLhurzDs+G7m8OS4bqs4burTeG7m+G6vOG6oOG6vOG7m+G6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m+G7t+G7pVDhu5vDkuG7guG7m+G6uOG7gOG6vOG6puG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bubw4nhuqrhurzhuqzhu5vhu7nhu5Lhurzhuqbhu5vhurzhuqzhu5jhu5vDkuG6rMO64bq64bubQcag4bub4bq4w4Lhu5vhu4Hhu4zhu5sxw7rhurzDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahQcOS4bqs4buM4bq64bu34bubQeG6rOG6qEHDgOG7m+G6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Hhu6Hhu6FN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7n+G7oeG7ny/hu6Phu51xQXLhu5114bud4budcXDDkuG7n3Bw4buj4bq44budLeG7n3Hhu59BceG7o3Bw4buh4bud4budw5Jxc3Thu5/hu6Phurjhu53DskVN4bqmxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqHhu4Phu47hu7nhu5vDgUnhurzhuqbhu5vhurzhuqbhu6VQ4bub4bq4w4Lhu5vhu4Hhu4zhu5sxw7rhurzhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6qeG6rOG6qOG6tuG6vOG7m+G7ouG6qOG6suG6vOG7m+G6qU/hu47hu7nhu5sxd+G6uuG7mzzhu6Xhurrhu5vhuqdI4bq84bqmxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXHhu6Hhu6HGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4bubw5PDklDhurjDgOG7icahw5LDgOG7oMOSLcO64bq44bqo4bqm4bq8buG7m+G7ucOA4bq8w5LDgE9vxqHhu5HDtOG6qOG6pE/DuuG6usOA4bubw5LhuqjDkuG6uMOA4buJxqHhu4XDiuG7jOG6qeG7jOG7t8OA4bub4bui4bqoQcOAw4rhu5tN4bq4w7pQw4BPxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoeG6rMOSw5JNw5NuLy/hu57hu57hu57DslDDiuG7jMOS4buM4bu3w4DDsuG7ucOK4bq6L8OA4bq64bu3w4BBL+G6qFAg4bq44bql4bu2TzThu5/DmsOKxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXBwccah4bub4bqkT8O64bq6w4Dhu7fDik9Bw4BP4buJxqHhu53GoeG7m8O64bq44bq4w4rhu57huqThu4zhurjhurjDk+G7uU/DgMOA4bq84buJxqHGoeG7kcO0L+G6qOG6pE/DuuG6usOA4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTcOa4buMw5LhuqzDik/GoeG7kTzDiuG7peG6vOG6puG7mzPDuuG6uuG7my3hu5vhuqXhu4xS4bq84bqs4bub4bqpT8O64bq84bqmw7QvTeG7kQ==

Hoàng Nam - Quỳnh Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]