(vhds.baothanhhoa.vn) - Để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, mới đây nhà máy thuộc Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng vừa cung cấp ra thị trường một số loại pháo hoa, mới sản xuất. Các loại pháo hoa không tiếng nổ của nhà máy sản xuất bán ra thị trường đều đã được các cơ quan chức năng kiểm định, cấp phép. Sau đây là địa điểm mua pháo hoa tại tỉnh Thanh Hóa.
O+G7gX0+4buH4bqn4buyPOG7n+G7h+G7n8Os4bqpPD7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhu57hu4fhu5/DrOG6qTwsID7huq1mND7huq3hu4fhurvhu4s+4buJ4bq/deG7k+G7hz7huqfEg+G7iT7huq114buZ4bqlPuG7i+G7oTQ+xqHhu4E1xKk+4buBxKk0PuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG6p2bGoT7hu55l4bufPuG7iOG6v+G7oeG7scSR4buJPuG6rTXhu4k+W3tbWz7hu5834buHPuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ7L+G7gX0sO+G6p+G7h8awPuG7h+G6p+G7sjzhuqXEqeG7ieG7n+G6qeG7ieG7nzw+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG6pcSp4buJ4buf4bqp4buJ4bufPCw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4buA4bqpNOG6pzws4bqs4bq7Psah4buBcuG6pT7GsHI+4buJ4buB4buhPuG6peG6seG7oT7huqVzND7hu4nhur914buT4buHPuG6p8SD4buJPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG6p2bGoT7hu55l4bufPuG7iOG6v+G7oeG7scSR4buJPuG6rTXhu4klPuG7i+G7keG7hz7huq3Eg+G7sT7hu4nhu4E2PuG7izXhu7E+4buf4buB4buh4buN4bqlPuG7nuG7j+G7ieG6vz7huqRy4bqlPuG6pG/hu4nhur8+4buJ4bq/4buB4buH4bq5xqE+4bub4buhw7PhuqU+xqHhu4Fr4buJ4bq/Psaww7k0PuG6peG7oeG7ieG6vz7huqXhuq/GoT7hu500PuG7n+G7gWY+4buf4buddeG7k+G7ieG6vz7hu4vhu43hu58+4bujw7M+w6zEqTfhu4c+xqHhu4E1xKk+4buBxKk0JT7hu4vhu5Hhu4c+4bujOOG7iT7hu6vhu6Hhuq/hu58qPuG6pDXhuqU+w6zEqTfhu4c+xqHhu4E1xKk+4buBxKk0PsOt4buBb+G7ieG6vz7hu5/hu4dl4buJ4bq/PuG7ieG7jz7huqVzND7hu4nhu4E2PuG7izXhu7E+4bujOOG7iT7hu6vhu6Hhuq/hu58+w6I14buJPuG7nTQ+4buf4buBZj7hu5/hu5114buT4buJ4bq/PuG6rcOp4buhPuG6rTk+4bqtdeG7meG6pT7huqU14bqlPuG6pcO0PuG7m+G7oTThu4k+4bql4buBw7rhuqU+4buJYeG7ieG6vz7DreG7h+G6u+G7iz7huq1m4buJ4buBJT7huqXhuq/GoT7GoeG7geG6q8ahKj7hu6I04buhPuG6rcSD4buxPsOsNj7huq1mND7huq3hu4fhurvhu4s+4buL4buhND7GoeG7gTXEqT7hu4HEqTQ+4bufN+G7hz7hu59n4buJ4buBPuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPuG6p+G7n+G7geG7oeG7i8OiPuG6p+G7geG7h+G6p+G6qTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ye3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4iIHvGoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bW3tdL30iMOG6p1t9MXsgICDhu59bMDFdw6xbLX0qxqHhu4nhur88PjTDrOG7n+G7sjwgPuG6rWY0PuG6reG7h+G6u+G7iz7hu4nhur914buT4buHPuG6p8SD4buJPuG6rXXhu5nhuqU+4buL4buhND7GoeG7gTXEqT7hu4HEqTQ+4buf4budxKnhu4nhur8+4bqnZsahPuG7nmXhu58+4buI4bq/4buh4buxxJHhu4k+4bqtNeG7iT5be1tbPuG7nzfhu4c+4bue4buBNOG7ieG7gT7hu4BqNDw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCIgezw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+W3tdMcah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tbe10vfSIw4bqnW30xeyBbM+G7nzNdXTLDrH0tfVtdIiAqxqHhu4nhur88PjTDrOG7n+G7sjwgPuG6rWY0PuG6reG7h+G6u+G7iz7hu4nhur914buT4buHPuG6p8SD4buJPuG6rXXhu5nhuqU+4buL4buhND7GoeG7gTXEqT7hu4HEqTQ+4buf4budxKnhu4nhur8+4bqnZsahPuG7nmXhu58+4buI4bq/4buh4buxxJHhu4k+4bqtNeG7iT5be1tbPuG7nzfhu4c+4bue4buBNOG7ieG7gT7hu4BqNDw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPFt7XTE8Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMaheeG7oeG7n+G7gcSp4budPCzhu5rhu6E04buJ4bq/PuG7nuG7neG7oeG7ieG6vzsvxqEsOy/huqfhu4fGsCw=

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]