(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thống kê của Huyện ủy Như Xuân, đến hết ngày 19/2, đã có 150/232 chi bộ trực thuộc đảng ủy đã tiến hành đại hội (nhiệm kỳ 2020 - 2023), chiếm 64,65%.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG6v2JFZ8SDYuG6ruG7oXNi4bquw4Nqxaliw4Fixajhu6HhuqZiIOG6sMSpxali4buhxrDhu4PFqWLhuq7hu6Hhu4PFqeG7oWLhu43hu4VwYuG7oXlwYsOz4buhcGJveWLhuq7Dg+G6qsOzYuG6ruG7oeG6sHnDs+G6tS/hu6Fkw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oOG7oOG7j+G7gcOy4bqrw6I/4buh4buPxrBi4bqu4buhd8Wp4bufYsO54buZYsOzw4Lhu4Fi4bug4bqww4nGocWpYsOCw4lixajhu6HhuqZiIOG6sMSpxanEg2Lhu43hu5XFqWLhu6Hhu5Xhuq5ixanhu5/hu4PDiWJk4bq/L8SRxINi4buNZ2LDs+G7qWJk4bq5Yy/EkWXEkWLDs+G7oXBib3li4bquw4PhuqrDs2Lhuq7hu6HhurB5w7Ni4buNZsWp4bufYsOCw4li4buNZ2Lhuq5w4buVxali4buh4buDxanhu6Fi4buN4buFcGLhu6F5cGLhurfFqeG7oXDGoeG7p2LDueG6umLEkWPEkWNiLWLEkWPEkWXhurPEg2LDs+G7oXDhu5Xhu6di4bq7w6nEg+G6u+G6uWHhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG7jOG7h8Wp4bufYsOz4buh4bq2YuG6uMSDYuG7jWdiw7Phu6li4bq/L8SRZGLhu41mxanhu59ib3liRWfEg2Lhuq7hu6FzYuG6rsODasWpxINiw7Phu7Vi4bqi4bqw4buBxali4buN4bu1xaliRHNi4buNZ2LDs+G7oXRi4buN4buFxrBi4buhxrDhu4PFqWLhuq7hu6Hhu4PFqeG7oWLhu43hu4VwYuG7oXlwYsOz4buhcGJveWLhu5944bun4bqjYuG7jGbFqeG7n2JveWJFZ2Ig4bqwxKnFqWLhu6Dhu6vhu4HEg2JPcsWp4buhYuG7pOG6puG7tcWp4bufxINi4bug4bup4buBYiXhurDhurrEg2Ig4bqwxKnFqWJPcsWp4buhxINiP+G7oeG7gcWp4buhYiDhurDEqcWpxINiP+G7oeG7gcWp4buhYuG7pMSp4bunxINiP+G7oeG7gcWp4buhYiXhurDEqcWpxINiT2dwYj/Dg+G7g8Wp4buhYkThu4Niw5Phu4fhuq5iXcSpxanhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj/hu6Hhu4/GsGLDueG7lWLhu6HGsOG7hcOz4buhxINiw7Phu4fDs2Lhu41mxanhu59ib3liRWfEg2Lhuq7hu6FzYuG6rsODasWpxINiw7Phu7Vi4bqi4bqw4buBxali4buN4bu1xaliRHNi4bquw4Phu5nFqWLhu41z4buBYm/hu4PFqWLhu6HhurDDicahxalixajhu6HhuqZiIOG6sMSpxalixILhu5Ni4bquw71iw7Phu6HhuqzDs2JFxrDFqeG7n2Lhu43hu4VwYuG7oXlwYuG6rsOD4bqm4bu3w7Nixanhu5/hu4PDiWLEkcOqL8SR4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Lhu6DhurDDicahxalixajhu6HhuqZiIOG6sMSpxaliw7Phu6lixJFlxJFiw7Phu6FwYm95YuG6rsOD4bqqw7Ni4bqu4buh4bqwecOzYuG7jWbFqeG7n2LDgsOJYsOz4bu1YsSCw4HEg2Lhuq7Dg8awxanhu59i4buN4bupYsOz4bupYmTEkeG6vWLDs+G7oXBib3li4bqu4buhdsWpxINi4bqg4buhd8OjYuG6v2Viw7Phu6FwYm95YuG7oeG7g8Wp4buhYsOz4buhccWp4buhYsSC4bqqYsWp4buf4buhcMah4bqgxINiZMSRYsOz4buhcGJveWLhu6XhuqrDs2Lhu6XhuqZBxanhu59iROG6pGLhuq7Dg+G7gcWp4buf4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDhu4DhurDhuq7hu6HGsMOD4bqrw6Ik4bqvXeG6tS/huqDDog==

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]