(vhds.baothanhhoa.vn) - Với 54.781,16 ha rừng (trong đó rừng tự nhiên 39.391,57 ha), Bá Thước là một trong số những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh và được đánh giá còn giàu về trữ lượng, đa dạng về thành phần loài với nhiều loài động, thực vật quý hiếm - tập trung chủ yếu trên diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Bá Thước bảo vệ và phát triển rừng tận gốc

Với 54.781,16 ha rừng (trong đó rừng tự nhiên 39.391,57 ha), Bá Thước là một trong số những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh và được đánh giá còn giàu về trữ lượng, đa dạng về thành phần loài với nhiều loài động, thực vật quý hiếm - tập trung chủ yếu trên diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Bá Thước bảo vệ và phát triển rừng tận gốcKiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Bá Thước phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra rừng tại xã Kỳ Tân (Bá Thước).

Xác định đây là nguồn tài nguyên quý phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội nên Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bá Thước và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cùng với chính quyền các xã, thị trấn và chủ rừng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chung sức, đồng lòng bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR). Kinh tế lâm nghiệp ngày càng phát triển, an ninh rừng ổn định theo hướng bền vững, các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp sớm được kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhận thức của Nhân dân về công tác lâm nghiệp cũng như thu nhập từ sản xuất nghề rừng được nâng lên. Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện lĩnh vực lâm nghiệp và phối hợp với các cơ quan có liên quan giữ rừng tận gốc.

Nổi bật là triển khai, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR và các văn bản liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp; Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện; chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW đối với các xã trên địa bàn. Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo kiểm lâm làm công tác tại địa bàn xã tham mưu cho đảng ủy các xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, các quy định của Nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp. Việc kiểm tra, giám sát tại đảng ủy các xã, thị trấn, chi bộ thôn (bản) đã góp phần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác BV&PTR.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật được hạt kiểm lâm phối hợp với các ban đảng của Huyện ủy, MTTQ huyện và các tổ chức chính trị từ huyện đến xã tổ chức triển khai hiệu quả. 11 tháng năm 2023, đã tổ chức tuyên truyền được 144 cuộc với 4.268 lượt người tham gia. Tổ chức cho hơn 10.000 hộ gia đình ký cam kết BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả phương án BVR, PCCCR trên địa bàn, UBND huyện đã thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo về chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Bá Thước; xây dựng quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ địa bàn cho từng thành viên phụ trách chỉ đạo các lực lượng xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp lực lượng BVR, PCCCR, chống buôn lậu lâm sản giữa kiểm lâm, công an, ban chỉ huy quân sự từ huyện đến các xã, tổ chức luân phiên hội nghị giao ban với các lực lượng, các huyện vùng giáp ranh, xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR vùng trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”. Điều tra, rà soát bổ sung vùng trọng điểm dễ gây cháy rừng với diện tích 378,76 ha tại các xã trọng điểm; thành lập 205 tổ đội BV&PTR, PCCCR ở thôn, bản với 810 người tham gia; chỉnh sửa 21 bảng tuyên truyền BVR; thường xuyên rà soát, bổ sung các loại phương tiện, dụng cụ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác BV&PTR, PCCCR tại 3 chủ rừng Nhà nước các xã, thị trấn.

Năm 2023, công tác chống các hành vi khai thác, phá rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái pháp luật đã được các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường thực hiện. Ngoài việc phân công kiểm lâm viên về công tác tại địa bàn xã để tham mưu cho chính quyền trong BVR tận gốc, Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra an ninh rừng tại các xã trọng điểm còn giàu tài nguyên rừng và các tuyến đường trọng điểm; thực hiện nhiều giải pháp, từ công tác tuyên truyền đến tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đổi mới công tác nắm bắt địa bàn, hình thức thu thập thông tin, phương thức hoạt động tuần tra, kiểm tra các vùng rừng còn giàu tài nguyên và biết dựa vào chính quyền, Nhân dân để sớm phát hiện và ngăn chặn các đối tượng xấu lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép. Quản lý lâm sản, tang vật sau xử lý tịch thu được quan tâm bảo vệ tốt, chế độ nhập, xuất kho đúng nguyên tắc, đúng quy chế, không để xảy ra mất mát, thất thoát hoặc thiếu hụt. Chủ động kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản theo đúng quy định của tổ chức, người dân trên địa bàn. 11 tháng năm 2023, Hạt Kiểm lâm Bá Thước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 32 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; nộp ngân sách Nhà nước gần 240 triệu đồng.

Về công tác phát triển rừng, 11 tháng năm 2023, toàn huyện trồng mới được hơn 520 ha rừng. Hoàn thành kế hoạch thâm canh, phục tráng 390 ha rừng luồng thâm canh năm thứ nhất; chăm sóc, bón phân năm thứ 2 cho 1.200 ha rừng luồng. Đến nay, diện tích rừng trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt. Độ che phủ rừng của huyện Bá Thước hiện nay đạt 70,45%.

Theo tìm hiểu thực tế của chúng tôi, công tác lâm nghiệp tại huyện Bá Thước vẫn còn những tồn tại, đó là rừng tự nhiên cũng như rừng trồng năng suất và chất lượng thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển kinh tế, xã hội. Khai thác luồng và cây phụ trợ chưa đúng kỹ thuật, Nhân dân chưa có ý thức thâm canh rừng trồng đặc biệt là trồng rừng gỗ lớn và phát triển trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Nhận thức về pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn thấp; tại nhiều bản, việc tổ chức thực hiện hương ước BVR chưa có hiệu quả, chưa phát huy được vai trò của cộng đồng dân cư trong bảo vệ, phát triển rừng tận gốc.

Để BV&PTR bền vững, huyện Bá Thước đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020–2025); phát triển lâm nghiệp toàn diện và bền vững, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, giảm nghèo nhanh và bền vững. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bá Thước Nguyễn Văn Cử, cho biết: Hạt kiểm lâm đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Chính phủ và UBND tỉnh về BV&PTR, những định hướng của tỉnh, huyện về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, các văn bản liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp; xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp từ huyện đến xã trong thực hiện nhiệm vụ BV&PTR, PCCCR với các ban, ngành trên địa bàn huyện và khu vực giáp ranh. Triển khai thực hiện hiệu quả phương án BV&PTR, PCCCR; công tác cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp để đánh giá biến động về chất lượng, trữ lượng rừng phục vụ cho công tác quản lý rừng, BV&PTR. Chỉ đạo kiểm lâm viên tham mưu cho các xã xây dựng và thực hiện phương án giao đất lâm nghiệp bổ sung và chia tách nhóm hộ. Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, có giải pháp xử lý tình trạng chủ rừng sau khi được giao đất, giao rừng sử dụng không đúng mục đích hoặc để rừng bị khai thác trái phép nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Chủ động trồng rừng đảm bảo khối lượng, chất lượng rừng trồng, đặc biệt là rừng gỗ lớn. Thực hiện tốt các chính sách hưởng lợi của chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, góp phần BVR tận gốc.

Bài và ảnh: Thùy Dương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]