(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 16/7, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Châu (SN 1959, nguyên là Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc) và Trương Thanh Thụ (SN 1982, cán bộ địa chính xã Hoằng Hải), nguyên là cán bộ địa chính xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG6usOqw5Jd4buCXU3hu7Lhu4LGr+G7qkrhu7Lhu4JH4buC4bucS+G7tOG7guG7mj/hu4LDoE/hu4JdTeG7quG7gmzhu7bhu4zhu7TGr+G7gmzhu7hK4bq4L+G7qEbhurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+bOG7oErhu6Lhu4bhurrhu5PGr0zhuqHhu4JGw4wv4buKQ+G7gj7hu6hA4bu0xq/hu4Lhur9O4bu04buo4buCW0td4buCWeG7quG7tOG7qOG7gl1V4buC4bq/JeG7tMav4buCSuG7tOG7gl1W4bu04buo4buC4bur4buoSuG7tOG7qOG7gmzhu7hK4buC4bueT+G7glnhu6gp4buq4buCXSrhu4JhMeG7gkvhu7RD4buCWeG7qCnhu6rhu4JdKuG7guG7muG7ruG7guG7nErhu7Thu4JhTOG7guG7msOSXeG7gl1N4buy4buCxq/hu6pK4buy4buC4bueKuG7quG7gmEu4buq4buCw6ow4buq4buC4buTxq8j4buc4buC4bq/4buo4buQIuG7gkXhu6nhu5Phu4JGxKjDjcSoQ+G7guG7tMavIuG6oVThu7Thu4LDnUzhu4Lhur/hu6gy4buCXeG7ruG7nOG7qOG7guG7scOq4buT4buB4buCw6BP4buCbOG7tuG7jOG7tMav4buC4buTxq8j4bucw4nhu4JhTOG7guG7q300LOG7tMav4buC4bur4buoSuG7tOG7qOG7guG7q+G7qDHhu4JF4bup4buT4buCRsSo4buIR0Phu4Lhu5xL4bu04buC4buaP+G7guG7nuG7rkrhu4Lhu5zhu6jhu7Dhu7Thu6jhu4LDoE/hu4Js4bu24buM4bu0xq/hu4JsTuG7qsOJQ+G7guG7tMavIuG6oVThu7Thu4LDnUzhu4Lhu5xL4bu04buC4buaP+G7guG7nuG7rkrhu4Lhu5zhu6jhu7Dhu7Thu6jhu4LDoE/hu4Js4bu24buM4bu0xq/hu4Lhu5PGryPhu5xD4buC4buoIuG6ocOZ4bu04buCbOG7tuG7jOG7tMav4buCbOG7uErhu4Jhw5rhu4Lhu6hM4bu04buo4buCYeG7quG7gsOdKOG7quG7guG7ojHhu7TGr+G7guG7nOG7qDXhu5zhu4JhMUPhu4J7IuG6ocOa4bu04buC4buoTeG7tOG7gl194bu24bu0xq/hu4JZ4buo4buq4buCXeG7qOG7quG7guG7qEzhu7Thu6jhu4Lhu5wl4bu0xq/hu4JhMUThurgvPuG6uuG6uOG7ouG7qmHhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGXeG7oMOgXS1Kw53hu6rGr+G7tOG6quG7guG7nOG7oOG7tF3hu6B9QuG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buCW33hu5zhurThu4YvL+G7nOG7ouG7tEThu5pK4bu2XeG7qErhu7Thu6jhu6jhu7ZKRGHhu7Qv4bui4bugW1ld4bu2Pi/hu7Thu6DDoVsvRsSoR+G7iC9J4buI4buiSEbDjUfhu4rhu4Thu4Rdw43DjcON4buER0nhu4jDnUZEWD7Gr+G7huG7gi/hurrhurjhu6rhurpsSuG7quG7guG7nirhu6rhu4JdNCjhu7TGr+G7guG7tMavIuG6oVThu7Thu4LDnUzhu4Lhu5xL4bu04buC4buaP+G7gsOgT+G7gmzhu7bhu4zhu7TGr+G7guG7k8avI+G7nEPhu4Lhu6gi4bqhw5nhu7Thu4Js4bu24buM4bu0xq/hu4Js4bu4SuG7guG7muG7ruG7guG7msOSXeG7gsav4buqSuG7skThurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu6vhu6jhu6Dhu7bhu4JZVV3hu4J7Ik7hu4Lhu57hu6rDmiLhu4JdfUrhu4Lhu5pK4bu04buC4bue4buYIuG7guG7nDJK4buC4bucLOG7gnsiSuG7tOG7guG6v+G7qeG7h+G7q0Phu4JdNuG7gl3hu6hL4bu0xq/hu4JG4buEL0fhu4RGw41D4buCw50o4buq4buC4buiMeG7tMav4buC4buc4buoMuG7gl19NCzhu7TGr+G7guG7nDJK4buC4buxw6rhu5Phu4Hhu4JdVuG7tOG7qOG7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4Js4bu4SuG7gmHDmuG7guG7nOG7qOG7kj7hu4Jd4buoIuG7lOG7tOG7guG7nOG7qOG7tuG7guG6vyXhu7TGr+G7gl3huqHhu4Lhu5w64buCPuG7qOG7mOG7tOG7guG7skrhuqHhu4Lhu6vhu6jhu67hu7Thu6jhu4JBNCjhu7TGr+G7guG7njQo4buc4buCw6Dhu5DhuqHhu4Lhu6I34bu0xq/hu4Lhu7Thu6hM4buC4buyS+G6oeG7gl19VOG7tOG7gj7hu6jhu5jhu7Thu4Lhu6Lhu6rDmeG7tOG7gl3hu7Dhu5zhu6jhu4Lhu57hu5Jd4buCw6Dhu6Dhu7Thu4Lhu5xK4bu04buo4buC4bucMkrhu4JH4buCw6BP4buCbOG7tuG7jOG7tMav4buC4buHTeG7tuG7gmFM4buCbOG7tuG7jOG7tMav4buC4buTxq8j4bucQ+G7guG7qCLhuqHDmeG7tOG7gmzhu7bhu4zhu7TGr+G7gmzhu7hKQ+G7gsOqMOG7quG7guG7k8avI+G7nOG7guG6v+G7qOG7kCLhu4JhLuG7quG7gl004buC4bucS+G7nOG7qOG7gsOdTOG7guG6v+G7qDLhu4Jd4buu4buc4buo4buC4buxw6rhu5Phu4Hhu4LDoE/hu4Js4bu24buM4bu0xq/hu4Lhu5PGryPhu5zhu4Lhu55P4buC4buc4buoVuG7guG7nk3hu7bhu4Lhu6t9NCzhu7TGr+G7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4Lhu6vhu6gx4buCw51M4buC4bucS+G7tOG7guG7mj/hu4Lhu57hu65K4buC4buc4buo4buw4bu04buo4buCw6BP4buCYUzhu4Lhu7I/XeG7glsq4buC4bueKuG7quG7gl00KOG7tMav4buCWeG7qEvhu5zhu4Lhu55P4buCw53hu5Q+4buCWeG7qCrhu7TGr+G7guG7qCbhu4JbLOG7guG7nDJK4buCw43hu4Lhu6g/4buC4bui4buQ4bu04buCXeG7qCI/4buc4buC4bui4buqw5nhu7Thu4Lhu5rhu67hu4Jd4buoIuG7guG7qCbhu6rhu4Lhu57hu5Jd4buCXX1U4bu04buC4bue4buuSuG7guG7mkzhu7Thu4LDoE/hu4Js4bu24buM4bu0xq/hu4Lhu5PGryPhu5zhu4Lhu57hu6Thu4Lhu7Thu6jhu5Thu7Thu4Jd4buqw5rhu7Thu4Lhu57DmuG7tOG7guG7mjBD4buCxq/hu6pO4buq4buCPuG7qOG7uOG7tMav4buC4buy4buOXeG7guG7muG7jOG7tMav4buCXTbhu4Lhur8l4bu0xq/hu4Jd4bqh4buC4bucOuG7gj7hu6jhu5jhu7Thu4Lhu7JK4bqh4buC4bur4buo4buu4bu04buo4buCQTQo4bu0xq/hu4JhLuG7quG7gl064bu0xq/hu4JbKuG7gl3hu6rDmuG7tOG7gsOdTOG7gklJR+G7gl194buqw5ki4buC4bueJuG7tMavROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bupSiLhu4JZ4buo4buq4buC4bu04buo4buU4bu04buCWyrhu4Jd4buqw5rhu7Thu4Lhu57DmuG7tOG7guG7mjDhu4Lhu7Thu7jhu6rhu4JdfVThu7RdNuG7guG6vyXhu7TGr+G7gl3huqHhu4Lhu5w64buCPuG7qOG7mOG7tOG7guG7skrhuqHhu4Lhu6vhu6jhu67hu7Thu6jhu4JBNCjhu7TGr0Phu4LDqjDhu6rhu4Lhu5PGryPhu5zhu4Lhur/hu6jhu5Ai4buCYUzhu4Lhu6t9NCzhu7TGr+G7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4Lhu6vhu6gx4buC4bueT+G7guG7nOG7qOG7qkrhu4Lhu7Thu6hKIuG7gkjhu4Thu4Thu4JdfeG7qsOZIuG7guG7nibhu7TGr+G7gmFM4buC4buc4buo4bu24buCYUzhu7bhu4Jh4buqw5nhu5zhu4LDoOG7kOG6oeG7guG7ojfhu7TGr+G7guG7njQh4bu0xq/hu4LGr+G7qkrhu7bhu4Jd4buoJeG7tMav4buC4bucMkrhu4LDoE/hu4JbKuG7gl3hu6rDmuG7tOG7gkZJR+G7gl194buqw5ki4buC4bueJuG7tMavROG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7huG7k+G7tuG7qT5K4buc4buq4bu0xq/hu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buG4buySn3Gr+G7quG7tC3hu5rhu7ZdXeG7tuG7suG6qsOMROG7hD5d4buG4bq64bq/LOG7gnsiSuG7tOG7guG7nuG7qsOaIuG7gl19SuG7glnhu6hL4buy4buCw6BQXeG7guG7tCzhu6rhu4LDnUzhu7Lhu4Jh4buqw5nhu5zhu4JhTOG7guG7tCzhu6rhu4Ip4buC4bucMkrhu4JH4buC4bueKuG7quG7gl00KOG7tMav4buC4bueT+G7gl3hu6gi4buC4bueNCjhu5zhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4JdTOG7quG7gsOd4buqw5ki4buC4buc4bu44buCw53hu6pU4bu04buCeyJK4bu04buC4bueVeG7tOG7gmEx4buCS+G7tEThurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu5Phu7bhu6k+SuG7nOG7quG7tMav4buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7huG7skp9xq/hu6rhu7Qt4bua4bu2XV3hu7bhu7LhuqrDjEThu4Q+XeG7huG6umzhu6rDmeG7tOG7guG6vyzhu4J7Ikrhu7Thu4Lhur/hu6nhu4fhu6vhu4Lhu55K4bu0xq/hu4Jd4buqVT7hu4JdMeG7nOG7guG7nuG7qsOaIuG7gl19SkPhu4Lhu7Ip4buCfT/hu7TGr+G7gmEx4buCS+G7tEThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7hurciXeG7qOG7tn3hu4bhurpsRMO04bq4Lz7huro=

H.L

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]