(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (17/7), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt tạm giam ông Tống Quang Thái - Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa, để điều tra về hành vi lập khống hồ sơ gây thất thoát 1 tỉ đồng ngân sách.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq84buwSEbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94but4busIOG7tFHhu4TDisaw4buwI0Zt4busTeG7tkZQP+G7nkbhu4FM4bu4Rm3hu6zDk+G7rEZ94buwI+G7uOG7qkbhu7bDlCBG4buiw5Xhu7jhu6pGw6BORiBN4busRlBX4bu44buwRuG7njZG4butxrBG4but4buwTOG7uOG7sEZuI0xG4buiV0bhu6Lhu44gRuG7quG7rMOh4bq8L+G7sEjDiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfW5RTOG7oOG7hMOK4buxTeG7uOG7qkbhu7hMw6NG4bq4SMSoL8So4bq6xJBG4buHJuG7uOG7qkZM4bu4RiBY4bu44buwRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRlDDkkYg4busw5nhu7hG4buwTuG7uOG7sEbhu6Lhu44gRiBP4bu2RuG7quG7rEzhu7ZGJuG7uOG7qkbhu60/4bu44buqRuG7qTBM4bu44buqRuG7reG7sE3hu6xGLUbGsOG7sCNGbeG7rE3hu7ZGUD/hu55G4buBTOG7uEZt4busw5Phu6xGfeG7sCPhu7jhu6pG4bu2w5QgRuG7osOV4bu44buqRsOgTkYgTeG7rEZQV+G7uOG7sEbhu542RuG7rcawRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMxJBGUMWoRlDhu6zhu6QwRiBdTEbDoOG7pEbhu7BO4bu44buwRsOg4busRuG7tMagfUbhu7Lhu7A/4bu44buqRuG7sDpGIiFG4buq4buYw6NGIOG7sOG7lCBGIOG7sEBNIEZIRiBYRlA64bu44buqRuG7uOG7quG7mOG7uEYiTeG7nuG7sEXhurwvfcOK4bq84bug4busw6BGIiDDo+G7tFHhuqThu4QgUeG6oyAtTOG7tOG7rOG7quG7uENG4bueUeG7uCBRXUThu4TDiuG6vOG7rOG7tuG7qkYiXeG7nuG6pOG7hC8v4bue4bug4bu4ReG7okxAIOG7sEzhu7jhu7Dhu7BATEXDoOG7uC/hu6BRIuG7siBAfS/hu7hR4bqhIi9IS0lKL8OMSuG7oMONSOG7ikjhu4pHRyBK4buIS0rDjeG7iErhu7RIRcOdfeG7quG7hEYvw4rhurzhu6zDiuG7gUzhu7hGbeG7rMOT4busRn3hu7Aj4bu44buqRuG7tsOUIEbhu6LDleG7uOG7qkbDoE5GIE3hu6xGUFfhu7jhu7BG4bueNkbhu63GsEbhu63hu7BM4bu44buwRm4jTOG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buE4buZIkDhu5VAXeG7tkzhu7Thu4RGIiDDo+G7tFHhuqThu4Thu7ZMXeG7quG7rOG7uC3hu6JAICBA4bu2Q+G7iEVHfSDhu4TDiuG7reG7sFFARlAjxJBGw6BOQEbhu7Lhu7BAw5Phu7jhu6pGS0bhu6rhu6wpRiJN4bu44buqRkjEqC/EqMSQRuG7hyFGWzBM4bu4RuG7h+G7seG7heG7rUbhu4cm4bu44buqRkzhu7hGIFjhu7jhu7BG4but4buwTOG7uOG7sEZuI0xGUMOSRiAo4busRiBdM0YiPkbhu4FM4bu4Rm3GsOG7meG7gS3hu63hu4Xhu4dG4butxrBG4but4buwTOG7uOG7sEZuI0xG4bq4Ij9GScONxJBGUDYp4bu44buqRsaw4buwTOG7uEbhu4fhu7AwRuG7rV3hu6zhu7jhu7DEkEZ94buwNinhu7jhu6pG4buF4bus4bum4bu4RuG7geG7rMOa4bu44bq6xJBGUCThu55G4bu04bum4bu44buwRuG7ouG7jiBGIE/hu7ZG4buq4busTOG7tkZQP+G7rEbDoCjhu6xGJuG7uOG7qkbhu60/4bu44buqRuG7qTBM4bu44buqRuG7reG7sE3hu6xGLUbGsOG7sCNGbeG7rE3hu7ZGUD/hu57EkEZQxahGUOG7rOG7pDBGIF1MRsOg4bukRuG7sE7hu7jhu7BGw6Dhu6xG4bu0xqB9RuG7suG7sD/hu7jhu6pG4buwOkYiIUbhu7Lhu6zFqOG7tkbhu7LDmkZQ4buk4bu4RuG7ojLEkEbhu6rhu5jDo0Yg4buw4buUIEYg4buwQE0gRuG7uOG7quG7mOG7uEYiTeG7nuG7sEbhu7jhu7BORuG7uDYo4bueReG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buE4buZIkDhu5VAXeG7tkzhu7Thu4RGIiDDo+G7tFHhuqThu4Thu7ZMXeG7quG7rOG7uC3hu6JAICBA4bu2Q+G7iEVHfSDhu4TDiuG7oeG7uOG7qkbhu60/4bu44buqRuG7qTBM4bu44buqRuG7reG7sE3hu6xG4bu0Tkbhu7jhu6o2KeG7rEbhu7Thu6zDmuG7uEZbMEzhu7hGIF054bueRiDhu6zDmX1GICjhu6xGw6AzRk3hu7hG4bu2Tkbhu4chRlswTOG7uEbhu4fhu7Hhu4Xhu61G4buHJuG7uOG7qkZM4bu4RiBY4bu44buwRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRlDDkkZdTEZbMMOjw5kgRlBX4bu44buwRuG7suG7sD7hu6xGID9Gw6AzRk3hu7jEkEbhu7Lhu7A+4busRiA/RuG7oldG4bueTOG7uMSQRuG7ouG7jiBGIE/hu7ZG4buq4busTOG7tkbhu5Xhu6oww6PGr+G7uEbDgOG7jOG7uEbhu4U34bueRuG6uOG7seG7lUZIS0rEqMSQRj5GIj9G4buIw41G4buV4buqJkbhu6kww6Phu6Thu7jEkEZ94buwNinhu7jhu6pG4buF4bus4bum4bu4RuG7geG7rMOa4bu4xJBG4butxrBG4but4buwTOG7uOG7sEZuI0zhurpERlA64bu44buqRiDhu7Ap4busRk19RuG7oDPhu7jhu6pG4bui4bus4bum4bu4Rn3hu7BNfUbhu7jhu6rhu4zhu7hG4bue4buww5Thu7hG4bue4buU4bu2RlDhu6xG4buy4buwJeG7rEbhu7gh4busRuG7njZGIF0xRsOgKOG7rEbhu6JXRuG7nkzhu7hG4buDNiHhu7jhu6pGw4Dhu4zhu7hG4butXTDhu7jhu6pG4bq44bux4buVRkhLS0fEkEY+RuG6o8OSRuG7qTDDk+G7uOG7qkbhu61dMOG7uOG7qsSQRuG7sDDDo+G7puG7uEbhu6kww5Phu7jhu6pG4bqiNiHhu7jhu6rhurrEkEbhu7RORuG7nk3hu7hG4buiO0bhu4FM4bu4Rm3GsOG7meG7gS3hu63hu4Xhu4dG4butxrBG4but4buwTOG7uOG7sEZuI0xG4bu44buqTsOjRkjDjC/DjUXhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hOG7mSJA4buVQF3hu7ZM4bu04buERiIgw6Phu7RR4bqk4buE4bu2TF3hu6rhu6zhu7gt4buiQCAgQOG7tkPhu4hFR30g4buEw4rhu63hu7BRQEZQ4bus4bukMEYgXUxG4bueNExG4bueJuG7uOG7qkZM4bu4xJBGIDhGIOG7sE3hu7jhu6pGSC9JR0jhu4jEkEbhu4U34bueRsOgTkbhu61dMOG7uOG7qkZQNjzhu55G4buq4busTEBG4bu44buw4bus4bum4bu2RsOgM0bhu57hu7A0RiBdVkbDoE5GIF054bueRiDhu6zDmX1GIOG7sDnhu55G4buw4bus4bum4bu4RuG7nibhu7jhu6pGIE3hu55G4buy4busxajhu7ZG4buyw5rEkEbhu6rhu6zDk+G7rEZ94buwI+G7uOG7qkbhu7bDlCBG4buiw5Xhu7jhu6pGUD/hu6xGw6Ao4busRuG7oOG7rOG7puG7uEYg4buu4bue4buwRlDhu5QgRuG7oldGIOG7sDBG4buwOuG7rEYgT+G7rEZ94buwP0bhu5PGr0bhu5km4bu4RsOgTkZ94buwP0bDgE/hu7hG4buxIeG7uEbhurh94buwNinhu7jhu6pG4buFJuG7uOG7qkZuw5Phu6zEkEbhu63GsEbhu63hu7BM4bu44buwRm4jTOG6ukXhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hOG7mSJA4buVQF3hu7ZM4bu04buERiIgw6Phu7RR4bqk4buE4bu2TF3hu6rhu6zhu7gt4buiQCAgQOG7tkPhu4hFR30g4buEw4rhu5Xhu6oww6PGr+G7uEbDgOG7jOG7uEbhu4U34bueRlDDkkbhu57hu7BYRlBPQEbhu4M2IeG7uOG7qkbDgOG7jOG7uEbhu61dMOG7uOG7qkYgXUxARlAs4busxJBG4buwNijhu7jhu6pG4bug4buc4bu4RsOgTkYg4buwJUxGIOG7sDDGoOG7uEbDoCjhu6xG4bueTeG7nkbhu7A7RuG7oOG7mOG7uEYg4buwMDvhu55G4bug4bus4bum4bu4RuG7oldGIOG7sDBG4buwOuG7rEZQ4buUIEZQw5JGUDY84bueRuG7tMagfUbhu6Lhu6zDmuG7uEbhu6LDk+G7uEbhu7Lhu6zFqOG7tkbhu7LDmkZQxahGImFMRuG7nuG7sMOhTMSQRuG7quG7sOG7rEbhu7jhu7DGoOG7uEbhu7BATEbhu7ZOMEbhu7RORuG7tDFMRsOgTkZdTDBG4bu44buqLEVG4buxTDBGUCPEkEZJRuG7uOG7qjYp4busRuG7uE7Do0ZQw5JGIOG7msOjRuG6oyNMRsONSkbhu6Lhu6zDmuG7uEbhu6LDk+G7uEbhu7Lhu6zFqOG7tkbhu7LDmkYg4buwOeG7nkYgw5lG4buwQExG4bu2TjBGIDhG4bu0MUxG4buE4buwJkbhu6Lhu6zDmeG7uOG7hEYg4buwTuG7uOG7sEbhu7BATEbhu7TDo0bhu540RlDFqEYg4buM4bu44buqRiDhu6zhu6Thu7hG4bue4buww5rhu7jhu7BG4bu04bum4bue4buwRlDhu6Thu7hG4buiMkZQ4buUIMSQRuG7quG7mMOjRiDhu7Dhu6zhu6YgRuG7sE/hu6xG4bue4buwQEbhu7jhu7BORuG7uDYo4bueRiBdw5rhu7hGSEYgWEZQOuG7uOG7qkXhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hOG7mSJA4buVQF3hu7ZM4bu04buERiIgw6Phu7RR4bqk4buE4bu2TF3hu6rhu6zhu7gt4buiQCAgQOG7tkPhu4hFR30g4buEw4pu4bus4bum4bu4RsOgM0bDoOG7rOG7puG7nkZQTOG7uOG7qkZQNjzhu55G4buHJuG7uOG7qkZM4bu4RiBY4bu44buwRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRiDhu6zDmX1GIDPhu55GUOG7rOG7pDBGIF1MxJBG4bu2PkZdO+G7uOG7qkXhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hurUwIOG7sEBd4buEw4rGsEXDgOG6vC99w4o=

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]