(vhds.baothanhhoa.vn) - “Chuyện tình hoa Bông Trăng” của huyện Cẩm Thủy là một trong những tiết mục đặc sắc tại phần thi trình diễn Chương trình văn nghệ dân gian Khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao của đồng bào dân tộc thiểu số 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Tiết mục tái hiện câu chuyện tình yêu vừa chân thành, ngọt ngào, mà cũng không kém phần bi ai giữa nàng Ờm - chàng Bông Hương ở vùng Ký - Ống, Mường Ai, xứ Thanh.
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29q4oCc4buq4bqgw4zDlOG7t+G6psOzw43EguG6puG6oMOz4bqg4bqsxqHDs+G7qMSQ4bqmw4DDs+G6o0hw4bqmw4DigJ3EqS/huqDhu41qxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRiThu6/GoeG7sW9q4oCc4buq4bqgw4zDlOG7t+G6psOzw43EguG6puG6oMOz4bqg4bqsxqHDs+G7qMSQ4bqmw4DDs+G6o0hw4bqmw4DigJ3Ds+G7q0rGocOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOz4buqxanhuqTDs+G6o+G6oErDlMOzw4Lhu53Ds+G6pOG6uMONw7PDjUjhuqzhuqbDgMOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOzw43huqLhu7PDjcOz4bqkxKjhu6vDs+G7rXPhu6vDs0lx4burw7PDjeG7o+G6osOzRuG6oOG7peG6psOzw43huqDhuqLDs8ONSMSC4bqm4bqgw7Phu7HhuqJB4bqmw7Phu6rhuqBMw4rhuqbDgMOzw41IxILhuqbhuqDDs+G7jHDhuqbDs+G6psOA4bqg4bu3w7Phu7HDuuG6psOzw4DhuqLGoeG6psOzLuG6oMah4bqiw7PhuqThu6Phu6vDsyHhuqLDveG6psOz4bqg4bqsxqHhuqbDs+G7jHDhuqbDs+G6psOA4bqg4bu3w7Phu7HDuuG6psOzw4DhuqLGoeG6psOz4oCc4buq4bqgw4zDlOG7t+G6psOzw43EguG6puG6oMOzYeG6oMahw7Phu7DDjMah4oCdw7Mtw7Nh4bqg4bqiw73huqbDs+G7q+G6oOG7hsOz4buM4buI4bqmw4DDs+G7q8ah4bqsw7Phu6tKxqHDs+G7rcOJ4bqmw4DDs+G7qeG7neG6rMOz4buxw7rhuqbDs8ON4bq44burw7PDjeG6oOG6ouG7ucOMw7NJRcOz4buN4buNw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7PhuqThuqLhu7XhuqbDs+G6puG7iuG6osOzw43hurDhuqbhuqDDs+G6o+G6oMah4bqm4bqgw7Mk4bqoxqHDs+G6pnDhuqTDs+G7j8Oy4buP4buPw63Ds+G6o+G6ouG7s8ONw7PhuqTEqOG7q8Ozw43hu5vhuqLDs+G6oOG6ouG7t+G6psOz4burw7rDjMOz4bur4bqgw4zDlOG7t+G6psOzw43EguG6puG6oMOzw5TDvcOMw7Phu4xOxqHDs+G7q+G6oMO64bqmw7PDjeG6oOG7neG6puG6oGnDs+G6psOAQsONw7PhuqbDgOG7neG6rGnDs+G6pOG7ncOz4burS+G6psOAw7PhurThuqDEkOG6psOAw7PhurR24bqkw7NG4bqg4bul4bqmw7Phu6nhuqLDs8ah4bqiw7PDgOG6osOSxqHDs+G6puG7neG6psOAw7M24bqkw7Mtw7Phu6vhuqDhu53huqbDgMOz4buoxJDhuqbDgMOzJEzDiuG6psOAw7Phu4LDs+G7jOG7iOG6psOAw7Mu4buQw7Mtw7Mg4bqmw4Bpw7MoTOG7gOG6psOAw7PGoOG6omnDs8OVTcOz4bqj4bqgxqHhuqbhuqDDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4buxw43huqDDjOG6pOG7qcOz4bux4bqg4bqi4bux4buvw7PhuqLhu6rhu6/huqbDjeG7r0hvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G7juG6ouG7scON4bqgZ8Oz4buVw7LDskbDlWjDs+G6oOG7r+G6osOA4bqgw41nw7PDtOG7k+G7lUbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buPw7Thu5kv4buN4buX4buV4bux4buTw7Lhu5Xhu43hu5XDtMO1w43hu5PDteG7l+G7lcO1w4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5XDssO1b8OzxqHDgsON4bq/b+KAnOG7quG6oMOMw5Thu7fhuqbDs8ONxILhuqbhuqDDs+G6oOG6rMahw7Phu6jEkOG6psOAw7PhuqNIcOG6psOA4oCdb8Oz4buO4bqi4buxw43huqDhur9v4buVw7LDsm/Ds+G6oOG7r+G6osOA4bqgw43hur9vw7Thu5Phu5Vvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqk4bur4buvLeG6rOG7qeG6suG7r+G7q8ONw7Phu7HDgOG6pOG7r+G7seG6osahw7Phu4zhuqLhu7Hhu6/huqzDs+G6pEbDtMOz4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7jcOyw7Lhu4dow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Ozw7Xhu4/DskbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vxqFGRkkv4bqsRuG7r+G6pi/huqThu6/hu7HhuqLGoS/DjeG6oMOM4bqk4bupZkbhur/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7j8O04buZL+G7jeG7l+G7leG7seG7k8Oy4buV4buN4buV4buP4buRw43hu5Phu5fhu5PDtcOCw7Qt4bqi4bqkw4Atw7XDsuG7j+G7j8Ot4bqyRsOAb8Oz4buxxqHDjcahLcONw5RG4buv4bq/b+G7jOG6ouG7seG7r+G6rC/huqRGw7Rvw7Phu7HGocONxqEt4buv4bqm4bur4bqs4bux4buv4bq/b+G7sOG7qEfhu6ojJcOA4buO4buH4buP4buo4bqr4buM4bqgI+G6q8OVYsOMw5XhuqZhw6DDjOG6osOMWsON4bqkw7Thu5Ejw7Uj4buV4bqi4bqhw7Xhu6nhuqPDgMOVPFp6xqDGoGHhu6jhuqIk4buO4buMYuG7qinDoUYuR2LhurLhurTDo+G6osOAJeG7jsOgw43hurThu65aw4DDo8OhYkZkw6PhurRaR8O0JGPhu43hurJhw4Hhu4fhu4/hu6jhu5nhu5XDjXrhu4/DssO1w4Ahw5Vj4buP4buxw7IuKCnhu7FGeuG6tMahw4w84bqm4bupZOG7sOG7qMOj4buN4bqk4buu4bqk4buvw4Dhu4xjJcOh4buN4buTY+G6oWThu5Phuqsjw4LDsuG7quG6oeG7meG6o8ONw7TDjeG7qWLhuqvDgOG7h8O14buw4buHw7Xhu7Bvw7Phu7HGocONxqEtw43huqLDjcOC4buv4bq/b2/Ds+G7scahw43GoS3GoUjDgEnhur9v4buTw7Jnw7Jn4buN4buT4buXZ+G7jWfhu41n4buNZ+G7jcOyw7Lhu4dnw7Jnw7Xhu4/DsmfDteG7j8Oyb8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bGoMOMw43huqDhuqxIb2opw4BC4burw7Mkw4zDueG6psSpL0Zq

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]