(vhds.baothanhhoa.vn) - “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, câu nói của người xưa luôn nhắc nhở con cháu về một tập tục đẹp dịp Tết cổ truyền, với nhiều ước mong, hy vọng về năm mới tốt đẹp, bình an
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqhw6Dhu7Xhu7fhu7NyceG7keG6ocSoZ+G7ueG6t3Hhur1w4bq3cOG7uWThurdw4bu54bun4buZ4oCmw6Av4bu14bu34buzcnHhu5HhuqHDoC/hu5PhurXhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu5JqZOG7ieG6seG6ocOg4bu14bu34buzcnHhu5HhuqHigJzEqGfhu7nhurdx4bq9cOG6t3Dhu7lk4bq3cOG7ueG7p+G7mTfhurfhu4vhu7nhu6fhu5nhurdx4bq9cOG6t3Dhu7lk4bq34bq04bul4buZ4oCdN+G6t+G7i+G7heG7ueG6t3Fz4buZ4bq34buL4bqgZOG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G6pMODZOG6t+G7oeG7ueG7pXHhurdx4buTw6rhu4vhurdx4buTd+G6t+G7i3Jx4bq34buL4buTxJHhu7nhurfhurTDsuG6t3DGsOG7t+G6t+G7t2h54bq34bu3w4Dhu4vhurfEqWx54bq34buJxqF54bq34bu2w7Phu7fhurfhu4vhu6nhurfhu7fhu7Phu7nhuqbDsnE34bq34bq04but4buZ4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq3w4Phu63hu4vhurdwcnHhu5E34bq34buT4bqm4bq34bq0dXHhu5HhurfhurTDsuG6t3Hhur1w4bq3cOG7reG7meG6t+G7t+G7p+G7t+G6t8SpbHk34bq3w6zhu5dx4buT4bq3ZHHDoC/hu7Xhu7fhu7NyceG7keG6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu57hu5Ny4bq5ceG7k+G6t+G7n+G7k8Oq4buL4bq34buR4buZZHLhurfhu7fhu5Phuq5k4bq34bu34buT4buZb3Hhu5Hhurfhu6Hhu5lvceG7kTfhurfhuqRB4buL4bq3xKnGsHHhu5Hhurfhu4vhu5NlcuG6t+G6pOG7ueG7hXHhurdw4but4buZ4bq3w53hu7nhuqzhurdQ4bq7cuG6t8Oi4bqzw6LhuqXhurfhu4vDgXHhu5HhurfDrGXhu5nhurfhu5PEkeG7t+G6t+G7i+G7k0Hhu4vhurdw4bquceG7keG6t3Hhur1w4bq3cOG7reG7meG6t8Spw4N24buL4bq34buLZuG7t+G6t+G7oW9x4bq34buLw4Fx4buR4bq34bu34buZw7Nx4buR4bq3eeG7k8SRcuG6t+G7k3Jk4bq34buzxrBx4bq34bq0ZHHhu5Hhurdx4bux4buZ4bq3w53hu7nhurlx4buR4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq34bugZHDhurfhu7Thu7Fx4bq3YeG7tlnhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7knNkw6E44bq34buSdGThurfhu4vDgXHhu5Hhurfhu4l0ceG7keG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7t+G7s29x4bq3xKnDg+G7r3Hhu5Hhurd54buT4bunN+G6t+G7oXRx4buR4bq3ZHHhurdx4buT4buZb3E34bq34bu34bul4buZ4bq34bu34buzd+G6t+G6tMOy4bq3ceG7keG7peG7meG6t3Hhu5Nl4bq3ceG7k8O64bq3w6xrN+G6t2Zw4bq3xJF54bq34bu34buT4buFceG6t+G7t+G7k8OD4buxceG7kTfhurfhu7fhu5PDqnnhurdxa3Hhurfhu5PDg+G7sXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu7Fw4bq34buhb3HhurfDrGVx4bq34bu34buT4buv4bq34buR4buZZOG6t+G7t+G7mW9x4bq34buLZ+G7ueG6t+G7i+G7k0Hhu4vhurfhu4vhu5Ny4bq3cHXhu5nhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G6tOG7mW9x4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq3w6zDg+G7reG7i+G6t+G7tWRx4buR4bq3ceG6vXDhurdw4but4buZ4bq3xKnDsuG7ueG6t+G7n+G7k8O6auG6t3DDqXHhu5M34bq3w6zhu5dx4buT4bq3ZHE44bq34bu24buzcnHhu5HhurdwZXHhurfEqW9wN+G6t+G7t+G7mcOzceG7keG6t+G7i+G7k+G7mcOz4buL4bq34bqkauG6t3DEkeG6puG6t+G6tGXhurfhu7fhu5nDs3Hhu5Hhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfEqWVx4bq34bulceG7keG6t+G6tGRx4buR4bq34buhb3HhurfigJxE4buZ4bq3cOG7ueG7p+G7meG6t8Sp4buZN+G6t2Thu5nhurdw4bu54bun4buZ4bq3cWVy4oCm4oCd4bq34buLZXHhu5Hhurfhu7fhu7N34bq3cW9x4bq3ZnDhurfEkXk34bq34bqs4bq3ceG7keG7k+G7nWThurfhu7fhu7NyceG7keG6t3Hhu5Fl4bqm4bq3xKln4bu54bq3ceG6vXDhurdw4but4buZOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuqnhurPhurN54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DouG6peG6s+G6pS/hurVjYuG7ieG6s+G6s+G6peG6s8Oi4bqz4bqp4bu34bq1Y+G6q2Lhu6HhurMtcWpxLXDhu7lkLeG7keG7mS3hu7fhu7NyceG7kS3hu7fhu5NkOOG7o3nhu5HhurHhurdk4buh4bu3IOG6scSoZ+G7ueG6t3Hhur1w4bq3cOG7uWThurdw4bu54bun4buZ4oCm4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqp4bqz4bqz4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqh4bq4ceG7k+G6t3Dhu5lx4buT4bq34buTdWTDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24bul4buZ4bq3cHfhurfhu4vhurZkN+G6t8SpduG7meG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t8OsxJFx4bq3cOG7ueG7p+G7meG6t+G7i+G7k3LhurdwxrDhu7fhurfDrMSR4buL4bq3d+G6t+G7i+G7ueG7p+G7meG6t3nhu5Phu6fhurfhuqRyceG7keG6t+G7s8Wp4buZ4bq3cOG7reG7meG6t+G7i2bhu7fhurfhu6Hhu6/hu5nhurfhu5F14buZ4bq3cOG7uWQ44bq3UeG7kcOD4buv4buZ4bq3xKllceG6t+G7pXHhu5HhurfEqeG7q+G6t+G7i+G7k+G7mcOz4buL4bq34bqkauG6t+G7t+G7s8OD4but4buL4bq34buL4bq2ZOG6t3Hhu5NlN+G6t+G7i+G7k+G7h3Hhu5HhurfDveG7uWpx4bq3w6zhu5nDs+G7t+G6t3Hhu5PDg3Hhu5Hhurfhu6Hhu6/hu5nhurfEqWfhu7nhurfhu7fhu5lvceG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t8OsxJFx4bq34bq0ZeG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t3Dhu7lk4bq3xKnDsuG7ueG6t+G6tOG7ueG7meG6t+G6tG3hurfhu4llceG7k+G6t+G7oeG7r+G7meG6t+G7i+G7k0Hhu4vhurdw4bquceG7keG6t3Hhur1w4bq3cOG7reG7mTjhurdEceG7k+G6t+G7t+G7s8Op4buL4bq34bqn4bqz4bq34bu34bu54bup4buZN+G6t+G7i+G7k+G7mcOz4buL4bq34bqkauG6t3DEkeG6puG6t8Sp4bq74bq34buL4bqiN+G6t3nhu5Phu5Vk4bq34bu34buzw4Phu63hu4vhurfhurRl4bq34bu1ZOG7ueG6t+G7i+G7k+G7mcOz4buL4bq34bqkauG6t8Spw7Lhu7nhurfhu4vhu5N34bq3cOG7ueG7p+G7mTjhurdEceG7k+G6t+G7i2lx4bq34bu34buTaHHhurfhu6Fm4bqm4bq34bu3QeG7meG6t3Dhu7nhu6fhu5nhurfhu7fhu7NyceG7keG6t8Os4buX4bq34buR4bq24buZ4bq3xKnDs3Hhurfhu7fhu6Xhu5k44bq3UeG7kcOD4buv4buZ4bq3w6zEkXHhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34buzZOG6t+G7keG7mcSR4bq34bq0ZeG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t3Dhu7lk4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu5PDuuG7meG6t+G7keG7mcSROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFQ4bu5ZOG6t3Dhu7nhu6fhu5nhurfEqeG6u+G6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34bu34buT4bulceG7keG6t+G7oeG7jTfhurfhurThu5fhurfhurRo4bqm4bq34bu34buZw7Nx4buR4bq34buzZHLhurdw4bu54bun4buZ4bq34buhZeG6t+G7hXDhurfhu7fhu5NkceG7k+G6t3Bl4bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7k+G6t+G7t+G7peG7meG6t3ByceG7keG6t3Hhu5FzceG7keG6t+G6tGVy4bq3cOG7q+G7meG6t+G7icaheeG6t8SpZ+G7ueG6t3Hhur1wOOG6t+G7ksWp4buZ4bq3cOG7reG7meG6t+G6tMOy4bq34buhZXDhurfhu4nhu4Xhu7k34bq3cGzhurfhu4vhu5PFqXHhu5Hhurfhu7fhu6Xhu5nhurfhu7Vk4bu54bq34buf4buT4buZ4bq3cOG7uWThurdw4bu54bun4buZ4bq3xKnhurvhurfhu5Hhu5nhurnhu5nhurfhu7fhu5Phu5Xhu4vhu5PhurfhurThu63hu5nhurfhu7fhu6Xhu5nhurfhu7Phur9x4buRN+G6t3Dhu7lk4bq3cOG7ueG7p+G7meG6t8SpZ+G7ueG6t3Hhur1w4bq34buhZeG6t3ByceG7keG6t3Dhu7nhu6dx4bq34buLZ+G7ueG6t8Os4buXceG7k+G6t2RxN+G6t3Bk4bqm4bq3cMOqceG6t8Spw7Nx4bq34buL4buTcuG6t+G7keG7mWThurfEqeG7l3Hhu5M44bq34bu24bqu4bq34buTxanhu5nhurdwbOG6t+G7p3A34bq34bq0ZXLhurfhu4nGoXnhurfEqWfhu7nhurdx4bq9cOG6t3Dhu63hu5k34bq34bu34bul4buZ4bq34bu34buTZOG6puG6t3Bs4bq34buJ4bu54bqm4bq34bu34buz4buX4bq34bu34buTc+G7meG6t8O94bu5anHhurdw4bu5ZOG6t3Dhu7nhu6fhu5nhurfEqeG7j+G6t+G7i2fhu7nhurdwcnHhu5Hhurdx4buT4bqyceG7keG6t8Sp4buZw7Lhu7nhurfhu7fhu6fhu7fhurfhu6FlceG7kzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buTanLhurfDveG7uWRx4bq3ceG7meG7jXDhurfhu4vhuqBk4bq34buLxJHhu4vhurfhu4vDgOG6t+G7t+G6ruG6t+G6pGThurfhuqTDg2Thurfhu7fhu5Phu5fhurdw4bu54bun4buZ4bq3w6zEkXHhurfhu7fhu7NyceG7keG6t3Hhu5Fl4bqm4bq3xKln4bu54bq3ceG6vXDhurdw4but4buZ4bq34buhZeG6t+KAnHDhu7nhu6fhu5nhurfhu6HGsOG7i+KAnTfhurfDrHfhu5nhurfEqeG7j+G6t+G7oWVw4bq34buzZOG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq34buTxJHhu7fhurdw4bu54bun4buZ4bq34buhZeG6t+G7teG6sOG6t3Hhu5N14buL4bq3ceG7k+G6v3E34bq34bq0ZuG7t+G6t+G6tOG6ueG6t+G7i+G6oGThurdx4buT4bqyceG7keG6t+G7ieG7mW9w4bq34buJ4buFcTfhurfhu4vhu5PDquG7t+G6t+G7oXXhu4vhurfhu7fhu5lx4buT4bq34bu3QeG6puG6t+G7i+G6oGThurfDrOG7meG7j3Hhurfhu4vhurk34bq3xKnhu6nhurdwxanhurfhu5Phu6Xhu5nhurfhu7fhu7NvceG6t+G7i8SRceG7k+G6t8Spxalx4buR4bq3cOG7reG7meG6t+G7i+G7k3Lhurfhu7Nk4bq3ceG7k+G6snHhu5Hhurfhu5PDqeG7t+G6t3Dhu7nhu6fhu5nhurfhu7fhu7PDqnHhu5Hhurfhu7fhu5lx4buT4bq34buf4buT4buZw7Phu7c44bq3UOG7ueG7p+G7meG6t+G7oWXhurfhu7fhu5PEguG6t3Dhu4FxN+G6t+G6pOG7uWThurfEqeG7ueG7qeG7meG6t+G7t2XhurdwZDfhurfhu6Fyw6nhu5nhurfDrMO64bq3ceG7k+G6snHhu5Hhurfhu7nDs+G6t+G7t8OpeTjhurcuZeG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3xKnhu6/hu5nhurfhu7Xhu6dx4buR4bq34buTZXHhu5Hhurdx4buRZeG6pjfhurdw4bu54bun4buZ4bq34buLdHHhurfhu4tz4bq34bq0xqHhurfhu7fhu7Phu5XhurfDveG7uWRx4bq34bu34buzdXHhu5E34bq34buL4buT4bub4bq3xKnEgnHhu5Hhurfhu7Vk4bu54bq34buRw6lyOOG6ty7GoeG6t3Dhu4Fx4bq34buL4bqgZOG6t3Dhu7nhu6fhu5nhurfhu6Fl4bq34bu34buTxILhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34bu34buT4buP4bq34bu34buT4buZw7Phu7nhurfhu7fhu7NyceG7keG6t8Os4bqyZOG6t+G6vXE34bq34buR4buZQXnhurfhu7fhu5PEguG7i+G6t+G6vXHhurfhu7fhu7N0ceG6t+G6tMah4bq34buT4buxceG6t+G6tGXhurfhu5Hhu5lBeeG6t8Os4bq5cuG6t8O94bu54bq5ceG6t+G7oeG7heG7ueG6t8Osw7Jx4bq34buLxJHhu4vhurfhu6Fyw6nhu5nhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurd54buTaXA44bq3UOG7ueG7p+G7meG6t+G7i3Rx4bq3xKnDg3bhu4vhurfhurThu5Xhurdx4buTw4Phurfhu7XhurDhurfEqWhw4bq3xKll4bq34bu34buTw6pw4bq34bu34buT4buZw7Phu7fhurfhu4vhuqBk4bq34bu34buXceG7k+G6t+G7i+G6uXA34bq34bu14bqw4bq34buRw6px4bq3w6xz4bq34bu34buT4bqg4bqm4bq34buL4buT4bu5ceG7keG6t+G7i+G6oGThurfhu4vEkeG7i+G6t3Dhu6fhu5nhurfDveG7uWRx4bq34buT4buNN+G6t+G7teG6sOG6t+G7k3Rk4bq34bu34buT4bu5aHHhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7keG7mWThurfEqeG7l3Hhu5M34bq34buJdHHhu5Hhurfhu5N1OOG6t8OMd+G7meG6t+G6tGjhuqY34bq3cOG7ueG7p+G7meG6t+G7oWXhurfEqcOp4buZ4bq34buJ4buZ4buNceG6t+G7i+G7k3Lhurdx4buT4bqyceG7keG6t+G7keG7l+G6t+G7t+G7p+G7t+G6t8SpbHk34bq34bu34buT4buZw7Phu7fhurfhuqbDs+G7ueG6t3Bl4bq34buLcnHhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu5Phur9x4buR4bq3cHJx4buR4bq3cOG7ueG7p3Hhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7i+G7ucaw4buL4bq34bu14bunceG7kTfhurdwZHHhu5Hhurfhu6HDqeG7meG6t3Bk4bqm4bq3cMOqcTfhurfDrGXhu5nhurfhu7fhu7Phuq7hurfhu7PhuqDhu5nhurfhu7Ny4bq34bq0ZeG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq34bu34buTxILhurfhuqRm4bu54bq34bqkZDfhurfhu7fhu5PDquG7t+G6t+G7i+G7k+G7geG7t+G6t+G7t+G7l3Hhu5Phurfhu4vhurlw4bq34buR4buZ4bqyZOG6t+G6tHbhurfhu4vhu5PFqXHhu5E34bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7kzfhurdkceG7k+G6t2pwOOG6t8So4buF4bqm4bq34buhZeG6t8Sp4buZw7Lhu7nhurdk4buZ4bq3cWbhuqbhurfEqcOy4bu54bq34buLZ+G7ueG6t8OD4but4buL4bq34bq0ZXLhurfhu4nGoXnhurfEqWfhu7nhurfhuqThu7nhu4Vx4bq3ceG6vXDhurdw4but4buZN+G6t+G7iXLhurfEqXPhurfEqWfhu7nhurdx4bq9cOG6t3Dhu7lk4bq3cOG7ueG7p+G7meG6t+G7oWXhurfhurThu5fhurfhu7fhu5PDszjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhUOG7ueG7p+G7meG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu4vhu5Phu5vhurfEqcODduG7i+G6t+G7s2Ry4bq3w6zEkXHhurfhu7fhu7NvceG6t3nhu5Phu6c34bq34buLxJHhu4vhurdx4buRw7nhurdx4buTw7rhurfEqcOzceG6t+G7i8SR4buL4bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7k+G6t3Bl4bq3d+G6t+G7t8Op4buZ4bq34buLxJHhu4vhurfEqcOycTfhurfhu4vhu5PDgWThurfhurRlcuG6t+G7icaheeG6t8SpZ+G7ueG6t3Hhur1wN+G6t3Dhu7nhu6fhu5nhurfhu4vhuqJx4buR4bq3xKnDg3bhu4vhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu4nhu4Vx4bq3w6zDuuG6t+G6tGVy4bq3ceG7k+G6snHhu5Hhurfhu4vhu5Phu5nDs+G7i+G6t+G7t0Hhu5nhurdx4buTw7rhurdwZeG7ueG6t8Spw7o34bq3cGXhu7nhurfhuqRkceG7k+G6t+G7n8OocOG6t+G7t+G7k2py4bq3w6xo4bu34bq34buh4bq2ZOG6t+G7k3Lhu4Hhu4vhurfDrGRy4bq34buJ4buZb3Dhurfhu7PFqeG7meG6t8OsxJFx4bq34buL4buTcuG6t+G7n+G7k8SR4buL4buT4bq3xKnDs3HhurfhurThurtx4bq34buL4bq5ceG7kzfhurfhu7fhu5PDqnnhurfhu5PDg+G7sXHhu5E44bq34oCcxKhn4bu54bq3ceG6vXDhurdw4bu5ZOG6t3Dhu7nhu6fhu5k34bq34buL4bu54bun4buZ4bq3ceG6vXDhurdw4bu5ZOG6t+G6tOG7peG7meKAnTfhurfhu4vhu4Xhu7nhurdxc+G7meG6t+G7i+G6oGThurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhuqTDg2Thurfhu6Hhu7nhu6Vx4bq3ceG7k8Oq4buL4bq3ceG7k3fhurfhu4tyceG6t+G7i+G7k8SR4bu54bq34bq0w7LhurdwxrDhu7fhurfhu7doeeG6t+G7t8OA4buL4bq3xKlseeG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34bq04bq9ceG6t+G7k3Nk4bq3xKlzceG6t+G7tsOz4bu34bq34buL4bup4bq34bu34buz4bu54bqmw7JxN+G6t+G6tOG7reG7meG6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t8OD4but4buL4bq3cHJx4buRN+G6t+G7k+G7meG6t+G6tHVx4buR4bq34bq0w7Lhurdx4bq9cOG6t3Dhu63hu5nhurfhu7fhu6fhu7fhurfEqWx5N+G6t8Os4buXceG7k+G6t2RxOOG6t8Soc+G6t+G7oWXhurfhu4vEkeG7i+G7k+G6t3Hhu7nhu6Xhu5nhurfhu4nDg3hx4buRN+G6t8Osxanhu5nhurfEqcOqeeG6t+G7t+G7hXDhurfhu5PFqXHhurfhu7fhu5NvcOG6t8SpbHnhurfhu7fhu7NyceG7keG6t3Dhu6vhu5nhurfhu4tyceG6t3Hhu5HDg+G7r+G7mTfhurfhu6Hhu7nhu6Vx4bq3ceG7k+G7reG6t+G6tMOy4bq34buLxrDhu5nhurdx4buR4bu5xalxN+G6t+G7t+G7s+G7ueG6psOyceG6t+G7t+G7k+G7p3Hhu5Hhurfhu4nhu4Vx4bq34bu3xrDhu4s4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oVHDs+G7ueG6t3Dhu7nhu6fhu5nhurfEqcODduG7i+G6t3Dhu7lk4bq34buJxqF54bq3xKln4bu54bq3ceG6vXDhurfhu7fhu5Phu5fhurfhurThu6Xhu5nhurfEqcODduG7i+G6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7ieG7hXHhurfDveG7uWRx4bq3ceG7meG7jXDhurdw4bu5ZOG6t+G6tGVy4bq3ceG7k+G6snHhu5Hhurdx4buRZeG6puG6t+G7i+G7ueG7p+G7meG6t3Hhur1w4bq3xKnhu4/hurfDveG7uWvhu7fhurfhu6HDqeG7meG6t3Hhu5NlN+G6t+G7t8OD4buvceG7kTfhurfhu4vhu6lx4buR4bq3xKnhu4/hurdx4buTZeG6t+G7i+G6tmThurfhu7XDqeG7i+G7k+G6t+G7tW434bq34bu1xJFx4buR4bq34bu14bqgZOG6t8Spc3Hhurdx4bq9cOG6t3Dhu63hu5k34bq34bq04but4buZ4bq34buT4bqm4bq34bq0dXHhu5Hhurfhu7fhu7PEkXHhu5PhurfEqcODduG7i+G6t3Hhu5PhurJx4buR4bq3xKnhu5nDsuG7ueG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5HhurdwZOG6pjjhurfEqMWpceG7keG6t+G7t+G7k+G7r+G7mTfhurfhu4vhu4Xhu7nhurfhu4tk4bq34buLdHHhurfhu4tz4bq34bqs4bq3ceG7keG7k+G7nWThurfhu6Fl4bq3xKnhu4/hurfhu4vhu5Nk4bq3cGzhurdx4buTw6rhu4vhurdx4buTd+G6t+G7i3Jx4bq34buLxJHhu5nhurfigJzhur1x4bq34buJw6jigJ034bq34bu34buZw7Phu7fhurfhu5/hu5nhu41w4bq3xKnhu4/hurfhu4llceG7k+G6t+G7t+G7mcOyceG6t+KAnOG7i+G7ueG7p+G7meG6t3Hhur1w4bq3cOG7uWThurfhurThu6Xhu5nigJ3hurfhuqThu4Xhuqbhurdx4buTZTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4oCm4bu0ZOG7ueG6t+G7n+G7k3Lhurlx4buT4bq34buf4buTw6rhu4vhurfEqW9w4bq34buR4buZZHLhurfhu7fhu5Phuq5kN+G6t+G7i2dw4bq34bu3QeG7meG6t3Dhu7nhu6fhu5nhurfhu7fhu7NvceG6t+G7t2ThuqY34bq34bu34bul4buZ4bq34buLaXHhurfhu7fhu5NoceG6t+G7oWbhuqbhurdwxrDhu7fhurdxw6pw4bq3cOG7ueG7p+G7meG6t+G7s+G6ueG7meG6t+G7t+G7s8OD4but4buL4bq34buL4bq2ZOG6t3Hhu5Nl4bq34bq04but4buZ4bq3cHJx4buR4bq3cOG7ueG7p3Hhurfhu4vhurnhurdx4buTZeG6t3Hhur1w4bq3cOG7reG7meG6t+G7n+G7k8O6auG6t3DDqXHhu5M34bq3w6zhu5dx4buT4bq34bqmb3E44bq34bu24buZw7Nx4buR4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq3xKllceG6t+G7pXHhu5Hhurfhu7NkcuG6t3Dhu7nhu6fhu5nhurfhuqRk4bq34buJZ3Hhurdx4bux4buZ4bq34buL4bu54bun4buZ4bq3eeG7k+G7pzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5ROG7ueG7t+G7k3Lhu7PhurHhuqFR4buRdeG7i+G6t+G7kuG7uWZxw6AveeG6oQ==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]