(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây khách hàng trong và ngoài nước có xu hướng nghiêng về ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống, nhất là các sản phẩm làm từ mây tre đan, chiếu cói, dệt thổ cẩm...
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXhurbhuqPhu6UsZjFnw6ksw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2cs4buFMGdlLGdlw6nhuqss4buVw6nhu6Ms4bqvxKlnZSxm4burLGdlw6liJC/DqSElJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TDieG6syLhurE7JUfDqXRnZSxnNGYsZcOgZyzhurdh4bulLOG7g8OpIOG6r8OpLMOpMGdlLOG7leG7k2hnZSx1MCxnZWgw4bq5LGfhu6HDs+G6ryzhuq9pLMO54buXLMOp4buhw7NnZSxnZcOp4bq54bqtZ2UsdeG6qyxnZTBnw6ks4buVw6nhu6Ms4bqvxKlnZSxm4burLGdlw6liLOG7leG7k+G7l+G7peG6q2cs4buVw6lqZ2Xhu7YsZ8Opw6Hhu5Us4buFMCzhuq8g4bqvLOG7mTJnLMO0w6nhuqNmLOG7hTBmLOG7lXEsZmHhu6Us4buV4buT4bqzLOG6tyJn4bu2LOG6r8Op4bq54bqp4buXLOG6r2nhurnhu7Ys4bqxYuG7lSzhu5XDqW0s4bqv4bqjZuG7uOG7uOG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bqx4buVw6nhu5dmxIMs4bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsfS4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw+KD7DtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoPi4vIX194bqxPCE+IT48W+G7lSgpIS4p4buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuPltbOywi4buF4buV4buuO+G6tuG6o+G7pSxmMWfDqSzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzhu4UwZ2UsZ2XDqeG6qyzhu5XDqeG7oyzhuq/EqWdlLGbhu6ssZ2XDqWI7LMO64bq54bqx4buVw6nhu647fS4uOyzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7rjs+KD47LC8lReG6uSJnLMOpMGdlLOG7lcOp4bujLOG6r8SpZ2UsZuG7qyxnZcOpYixV4bq5YuG7lSxHImYs4buVMeG6uSzhu5nhurnhuq3hu5cs4buVw6nDqixnbOG6uSzhu5XDqcOh4buVLOG7jyzhu5XDqTBnw6ksw7TDqWos4buUaOG7l+G7hWjhu5fhu5nhurMs4bqubGdlLMOpw60iLMOUw6kgw7Thu7gsd2fDqeG7sizhu4Thuq0s4buUw6nhu5csR2UwJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslR2XDqeG6qyxmYeG7pSzhu5Xhu5PhurMs4bq3Imcsw4loNmdlLOG7lMOpw6pnw6ksI8OJaDZnZSzDiWkiPSxnbeG6uSzhu5XhurnhuqlnZSzhu5VxLMO54buhIuG7uCzhu5Qx4bq5LOG6t2Hhu6UsIuG6uSzhuq/hu59nZSzEg+G6ueG6qeG7lSzhu4UwZizhu5NtLOG7kyDhu7Ys4bq3Imcs4buZw6zhu5Us4bq3cmdlLMOpaCIs4buR4buXMizDqSLhu6Us4buVw6kiZixl4bq5Iizhu4UwZizhurfDqGcs4buFa2dl4bu2LGXhurnhu4ssw6loIuG7tix14bqh4buVLMO0w6nhuqNmLOG7leG7kyJnZSzhu5Xhu5Phurvhu7gs4bq24buh4buN4bqvLMO54bqzZizhu4UwLGdlw6nhuqssw7TDqeG7nSxnw6nhu6FnZSzhu5UxaCx14bq5YuG6ryzhu4UwZuG7tizhu5U0Z2Us4buVw6nhu5csZ8Op4bqhw7Qs4bqvw6nhurtnw6ks4bqvw6loLGdl4buhw7Lhurks4bqxYWfhu7gsR8OpdGdlLGc0Zixlw6BnLOG6t2Hhu6Xhu7Ys4bqxaCxnw6nhu5cs4bqvw6Dhu5cs4bqv4bujIizhu5XDqcOqLOG7leG7k+G7ocOyZ2Xhu7YsZ8Opw6Hhu5Us4buFMCzhuq8g4bqvLOG6t29nLMOpMGdlLMO54buXw6Hhu5Us4buDw6nhuqPhu5csZ+G6rWcs4bqvIOG6ryzhu5kyZyzDtMOp4bqjZizhurfhuqvhu5csw7TDqTLhurks4bqvMuG6uSzhu5XhurnhuqlnLGbDo+G7lyxmM+G7tizhurciLOG6sTFnZSx14bqrLOG6r8Op4bujZ2Us4buFaDHhurnhu7gsR8Opw7Is4bq3aeG7tizhurfDsuG6uSzhu5lqZ2Us4bqv4bujIixnZeG7ocOy4bq5LOG6sWFnLOG7g8OpxKlnZSxnZXFnZSzhurfhu6Hhu43huq8sZ2FnZSzhuq8iaOG7tizhu4PDqcSpZ2Us4bq74buVLMOpbCzhurczLOG7hTBmLGXhurkw4buXLOG7lXEs4bqvw6nhurtnw6ksZ2XDqeG6qyxmYeG7pSzhu5Xhu5PhurMs4bq3Imcsw7nhu5fDoeG7lSzhu4PDqeG6o+G7l+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUdlw6nhuqss4buVw6nhu6Ms4bqvxKlnZSxm4burLGdlw6liLEdlIizhu5hvZyzhurczLHUwLOG6tyJnZSzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzhu5Xhu5Phu48s4buFMeG6ueG7uCzDiW9nLCEuLGc0Zizhu5Xhu5Phu6HDs+G6r+G7tizhuq/DqeG6ueG6qeG7lyzhuq9p4bq5LEdlIizhu5hvZyzhu5VxZ2UsZ23hurks4buV4bq54bqpZ2Xhu7Ys4buZMmcsw7TDqeG6o2Ys4buVcSzhuq/DqeG6ueG6qeG7lyzhuq9p4bq5LOG6r8Op4bujLOG7peG6qeG7lyzDueG7l8Oh4buVLOG7g8Op4bqj4buXLOG7mSJnZSzhu5Thu5Phu5dnZSzhu5Dhu5dq4bqvLGfDqeG7oWdlLOG7mSLhu5cs4bq3aSzhu4PDqcSpZ2Us4buV4bq54bqt4buXLOG7lcOp4budLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhurFoLOG7lcOpw6os4buV4buT4buhw7JnZSzhurdpZ2UsxIM0Z2Xhu7gsVeG6vSzhu5XDqeG6qeG7tizhuq8g4bqvLMO5Myx14bubZ2UsdeG6s2csxIPhurljZyxHZSIs4buYb2cs4bq3Myzhuq/DqeG7l+G7pWNnLOG6t23hurks4buVcSzhuq9h4bulLOG6r2nhurks4buZImdlLOG6ryDhuq8s4buFaDHhurks4bqvYeG7pSzhu5Xhu5NrZ2Us4buDw6kg4bqv4bu0LGfDqeG6ueG6q+G7lyzhurFoImfDqSxnZcOp4bq5YsO04bu2LMOJ4buUw5ks4bqv4bufZ2Us4bq3Myzhurdt4bq5LGdlw6nhuqvhu7gsVTDhurksZzRmLGXDoGcs4bq3YeG7pSzhu5XDqcOqLOG7leG7k+G7ocOyZ2Usw7nhu5fDoeG7lSzhu4PDqeG6o+G7lyzhu5Xhu5Phu48s4buFMeG6ueG7tixnZcOp4bqrLOG7lcOp4bujLOG6r8SpZ2UsZuG7qyxnZcOpYizhuq9pLMO54buXLMOp4buhw7NnZSzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzhu5Vq4buV4bu4LOG6rsSpZ2Us4buV4bulLOG6rsOULOG7mDJnLMO54buXw6Hhu5Us4bqvw6nhuqksxIPhurnhuqlnLOG6r2nhurksw7nhu5fDoeG7lSzhu4PDqeG6o+G7lyxV4bq5YuG7lSzhu7Fnw6ks4bq3Myzhuq/DqWgs4buTIizhurfDsuG6uSzhuq8g4bqvLOG7mTJnLMO0w6nhuqNmLGbhu6ssZ2XDqWIs4buVcSzhuq/DqcOh4buVLOG7heG6uWLhu5cs4bqvaeG6ueG7tixmYeG7peG7tizEg8OoaCzhu5Vh4bul4bu2LOG7heG7neG6ryzEg+G6vWfDqeG7tizhu5Xhu5PhurMsZ3Ai4bu44bu44bu4LEZu4bq5LOG7hWgx4bq5LOG7mTJnLMO0w6nhuqNmLOG6r2ks4buR4buX4bulLGbEqSzhu5kyZyzDueG7l8Oh4buVLOG7lXEsPi7hu7guLi4sLSwhLi7hu7guLi4sxINsL2c0ZuG7tizhu5UxaCx14bq5YuG6ryzhu4UwZizhuq/DqWgsKS4uLOG7hSJoLOG6t2xnZSzhu5XDqeG7ocOyZ2Usw7nhu5fhu6Xhuq1nLHUwLMOpb2csIS7hu7guLi4s4buFImgs4bq3bGdlLOG7lcOpw7LhurksdeG7nSx1w7PhurksZnDhuq8s4buVw6nhu5csZ8Op4bqhw7Qs4buVcSwpLOG6t+G6qWcseyzhu5Xhu5Phurli4buXLOG6t2tnZS/hu5XDqSBnZeG7uCzhu5gyZyzDtMOp4bqjZizhuq/hu6MiLOG6r8SpZ2Us4buV4bulLOG6t+G7oeG7jeG6ryzDueG7l8Oh4buVLOG7g8Op4bqj4buXLOG7mSJnZSzhu5XDqcOqLOG7leG7k+G7ocOyZ2UsR8Op4bqh4buVLMSCMmfhu7Ys4bq2cOG6r+G7tixG4bur4bu2LMOUw6kgw7Thu7jhu7jhu7gsVcOz4bq5LOG7mXIsZzRnZSzhurdsZ2UsdTAs4bqvw6nhurnhuqlnLOG7heG7oeG7jeG6ryzhu4Phurlnw6ks4bqxaCJnw6ks4bq3xqFnZSzhurc1Z+G7tixnw6nhurnhuqvhu5cs4bqvw6nhu6Ms4bqxaCJnw6ksZ2XDqeG6uWLDtOG7tizhuq/EqWdlLOG7leG7pSzhurczLGfDqSJnw6ks4bqvw6lpZ2Us4buV4bq54bqpw7Qs4bqv4bqhZyzhurfhu6Hhu43huq8s4bqvIOG6ryzhurdvZyzDqTBnZSx1MCzDueG7l8Oh4buVLOG7g8Op4bqj4buXLOG7mSJnZSxn4buhw7Phuq8sZ2VoMOG6ueG7uCxV4bq9LOG7lcOp4bqp4bu2LOG7mTJnLMO0w6nhuqNmLOG7mTJnLMO54buXw6Hhu5Us4bq34bqpZyzhurdh4buXLOG7leG6ueG6reG7lyzhu5XDqeG7nSzhurfhuqlnLOG6t2nhu7Ys4bqxaCJnw6ks4buVw6nhu5csZ2Uw4bulLOG6rzBnZSzhuq8iaOG7uOG7uOG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUdlw6nhuqss4bq3xqHhuq8s4bq3a2dlLGdt4bq5LOG7leG6ueG6qWdlLOG7lOG7kzAs4bq2xKlnZeG7tizDuTMs4buUw6nhurli4buXLOG7lOG7k+G7l2dlLCPhu5TDqeG6uWLhu5csw4lpIj0sdcOz4bq5LGfDqeG6ueG6q+G7lyzhu5kyZyzDtMOp4bqjZizhu5Xhurlnw6ksw7kyaCxnw6nhu6Hhu7Is4buV4buTamdlLOG6t2tnZeG7tizhuq/DqeG6ueG6rWdlLOG6t2tnZeG7tizhurdrLOG7lcOpw7Lhu7Ys4bqvaGcsZeG6uWpnZeG7uOG7uOG7uCzhurfhu6Hhu43huq8s4buFMGYsxIPhu4/hurksZ8OpdGdlLGdlw6liLGfDqWFnLOG7lTDhurksw6loIizhu6Xhuq3hu5csZ2XDqeG6qyx1MCzhuq/DoGcs4bqv4bubLOG7hSJoLOG6t2xnZeG7uCzhu5Thu5My4bq5LOG7keG7lyIsxIMiaCzhu5XDqTRnZSzhu5Xhu5PDoGYsZ2XDqeG6qyzhurfGoeG6ryzhurdrZ2Us4buU4buTMCzhurbEqWdlLHXDo2csZeG6uXQs4bq34buh4buN4bqvLGfhurXhu5Us4bq3bOG6ryzhurcgaCzhurc34bqvLOG7leG7k+G7oWdlLGYwLOG7g8OpxKlnZSxnb+G6uSxnMGgs4bqvaSzhurfhu6Hhu43huq/hu7gsw4nhurliZyzhu4UwZ2UsZ2XDqeG6qyzhurciZ2Us4bqx4buX4bulLOG7leG7k+G6vSwoPizhu4XDrSzhurfGoeG6ryx1MCzhuq9pLGfDqeG6ueG6q+G7lyxnZcOpYixnw6lhZyzhurfhu6Hhu43huq8s4bqvxKlnZSxnw6nhuqFnLOG7hTAsZ2XDqWIsZ8OpYWcs4buh4buXLOG7lcah4bu4LOG6riDhuq8sZ2XDqWIsZ8OpYWcsZzDhu6Us4bq3MyzhurdpZ2UsZWnDtCzhu4PDqcSpZ2UsZ8Op4buLLOG7leG7k2hnZSx14bq5YuG6ryzDtMOp4bud4bqvLOG6sXJnZeG7tizDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyxnZcOp4bqrLOG6t8ah4bqvLOG6t2tnZSzhu5Xhu5Phu5fhu6XhuqtnLOG7lcOpamdl4bu4LOG7mDJnLMO0w6nhuqNmLGdlw6nhuqss4bq3xqHhuq8s4bq3a2dlLOG6tyJnZSzhurfhu6Hhu43huq8s4bqvIOG6ryzhurHhu5cs4buDw6kg4bqvw6ksdeG6qyzDuXAs4buUw6kiZ8OpLMO54bqzZizhu4UwLGfDqXRnZSxmaWcs4buR4buXMCzhu4Xhu6Hhu5csZ+G6uWJmLOG7keG7l+G7p+G7uOG7uOG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvhu5XhurPDueG7lS0i4buF4bq5ZWfhu7Is4buT4bq5ZcOp4buV4bu0OyUk4buZ4buV4buTaGdlJUbhurlnw6ksVeG7nyQv4buZ4buV4buTaGdlJSQvw7Ql


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]