(vhds.baothanhhoa.vn) - Vượt qua những khó khăn về điều kiện KT-XH, xã Thạch Lập (Ngọc Lặc) đã và đang nỗ lực tìm hướng đi riêng, khắc phục mọi khó khăn, tạo động lực góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền Tây xứ Thanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmcaww6E14bq14buq4bqzI8Oi4buq4bqz4bq7w6Hhu6pn4buFMuG6teG7qlsuZ+G7qkdhI3th4buq4bq2KOG7h8OaL2Hhu6zDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHQV3hu7Z94buow5lPxKnDqmfhu6rhu4No4bu24buq4bq1YW7hurU54buq4bqxYeG6peG7quG6sWEl4bq14buqbzThu6pbw6E0aOG7quG6scOhNeG6teG7quG6sEctw5JBUeG7qsOyJOG7qkdhI3th4buq4bq2KOG7h+G7qlThurQ54bqte+G7quG6tj97VeG7qlsk4buqb0Dhu6pb4bu24bq1OeG7quG6tcOp4buq4bq3bHvhu6pn4bqh4bqz4buqYcSp4bq74bq1OeG7qlvDoeG7quG7hcOhMuG6tTlR4buq4bqxYSp74buq4buHYcOse+G7quG6s+G6rcOh4buq4bqxYeG6peG7quG6sWEl4bq1UeG7qmcjw6Lhu6pbxJHhurU54buq4bq3bHvhu6o54bql4buH4buq4buHYSHhurXhu6rhurdA4bqz4buqZ2Hhu7bhu43hu6pbZcOh4buqfcOhNeG6teG7quG6syPDouG7quG6tWLhurU54buqZ2Fi4bq14buq4bqzw6E04bq14buqRyzhu43hu6rDsmrhu6pHYeG7tuG6tWFSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0YW7hurU54buq4bq1JeG6s+G7quG7g2jhu7ZR4buqZ2vhu6rhurU5aGThurXhu6pvY+G6teG7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rhurPDrHvhu6pnw6EyaOG7quG7g2hje+G7qjnDoeG7tuG7qsOy4bql4bu24buqW+G6pcOh4buqOcOhPeG6s+G7quG6tTlhw6jDolHhu6p7YcSp4bq54bq1OeG7qmfhu4XhuqHhurVh4buqw7Is4buN4buqfWzhurU54buq4bq1YuG6tTnhu6pnYWLhurXhu6rhurPhurvDoeG7qlThurRH4bqyVeG7qm9A4buqWz974buqPsOhNWfhu6rhurdA4buqb8OhNXvhu6phaOG7jeG7qlvEkeG6tTnhu6p74bu4e+G7quG6tTloZOG6teG7quG6t2x74buqw7Ik4buqYcSRw6FR4buqR2Eje2Hhu6rhurYo4buH4buqWyThu6pna+G6tTnhu6o+xKnhurt74buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG6sWHhu7bDoeG7qlshaOG7qmfEqeG7qnvhurnhu6pm4bq/4buqYSPhu6pnIeG6tTnhu6pn4bq7w6Hhu6p74bu4e+G7qmdhYuG6tVHhu6o+PeG6tVHhu6o5w6Fp4buH4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p9LOG6teG7qnvhuqXhu6pbw6E0aOG7quG6scOhNeG6teG7qls24buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buqZj3hurXhu6rDsmguZ1Dhu6p7YWnhu6pn4buF4bqt4bq1OeG7qnthaOG7jTbhurXhu6p94bqje2Hhu6p74bq54buqey5o4buqeyzhu43hu6pn4buFZOG6tTlR4buqbyhn4buq4bq1aGLDoVHhu6pnI8Oi4buq4buF4bu24buqe+G7uHvhu6pmPeG6teG7quG7h2Ep4bqz4buqe+G6peG7qjnDoeG7uOG7qmfhu4XhuqPhu6rhurHDoeG6tWHhu6pnM+G7qnvhu7bDolDhu6rhurFhaOG7jTPhurXhu6rhurFhw6B7YeG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqfSzhurXhu6rDsizhu43hu6p9bOG6tTnhu6p74bu4e+G7quG6s2Lhu6ph4bqh4bq1YeG7quG6scOh4bq1YeG7qmcz4buqb8Sp4bq94bq14buq4buFa+G6tTlR4buqZ+G7heG7tuG6tTnhu6pn4buFI8OhUeG7qnthJeG6teG7quG6tWhiw6FR4buqZ+G7hWThurU54buqZ+G7heG6rWdR4buqW+G7uOG7h+G7qmrhurU54buq4bq1YWjhu6p7IWjhu6pnYeG6o+G7qmfhu4XEqeG6veG6tTlQ4buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buqe+G7uHvhu6rhurU5QOG6tWHhu6pmPeG6teG7qsOyaC5n4buqZ8OhNmjhu6pnYeG7i+G7qnti4bq1OeG7quG6tTlhw6E14buHUeG7qmdhxKnhurnhurU54buq4bqzI8OhUeG7qn3huqN7YeG7qm/DrOG7qmfhu4Uy4bq14buqe+G6ueG7qmbhur/hu6pnw6E04bqz4buq4bq1JeG6tTlR4buqZ2Ez4buq4bqzI+G6tWHhu6p74buL4bu24buqW+G6o+G7tuG7quG7h2HEqeG6ueG6tTlS4buq4bunMuG6teG7qnsj4bq1YeG7qlvhuqVR4buqey7hu4fhu6rhu4vhu41R4buqe2HDoOG6tWHhu6rhu4No4buNNOG6teG7qsOyJOG7qnvhu4nhurU54buqbyjhurXhu6pbxJHhurU54buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p9LOG6teG7qmfDoHth4buqe2x74buqZ2Hhu7bhurPhu6o5w6Hhu7bhu6p74bu4e+G7quG6t+G6u+G7h+G7qmco4buH4buqYWgu4bq14buqbzThu6pbZcOh4buq4bqz4bq7w6Hhu6rhu4dhxKnhurnhurU54buqZ2Fqe+G7qmY94bq14buqw7JoLmfhu6o5w6Fj4bq1OeG7qnss4buN4buqZ+G7hWThurU5UeG7qm8oZ+G7quG6tWhiw6Hhu6p9w6Lhu6phaOG7jTXhurXhu6pnZeG7qnthantR4buqWzbhu6pna+G6tTnhu6o+xKnhurt74buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bqxw6HhurVh4buqZzPhu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lP4bq7w6Hhu6rhurVhbuG6tTnhu6p7YeG7i+G7qmfhu4XEqeG6ueG6tTnhu6phw6rhu4fhu6rhurfhu49R4buqe8Ot4bq1OeG7qnvhu7h7YeG7quG6t0DhurPhu6phw6E1aOG7quG7g2g9UeG7qkdhI3th4buq4bq2KOG7h+G7qlsk4buqZ2Fo4buqW8Spw6p74buq4bq1YW7hurU54buqPsSp4bq7e+G7qmfDoTPhurXhu6rhu4No4bu24bq14buqZ+G7heG6reG6tTnhu6pn4buFw6LhurU54buqZ2Fse+G7qmHDoTXhurXhu6p7YWjhu4024bq14buqfeG6o3th4buqe+G6ueG7qnsuaOG7qnss4buN4buqZ+G7hWThurU5UeG7qm8oZ+G7quG6tWhiw6FR4buqOeG6peG7h+G7quG7h2Eh4bq14buqZ2Fpe+G7qlsp4buN4buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bqwRy3DkkHhu6rhur/hu6pb4bqj4bu24buq4buHYcSp4bq54bq1OVDhu6pna+G6tTnhu6o+xKnhurt74buqZyPDouG7qmdhaOG7quG6tWEo4buH4buqZeG6teG7qlvhuqPhurVh4buqb0Dhu6rhurUs4bq1OeG7qnvhu7bDouG7qlvhur3DoeG7qmZj4bq1OeG7qnvhu4vhu7bhu6rhurVhLOG6teG7qn0s4bq1UuG7quG6tCXhurPhu6rhu67hu7Dhu67hu7BR4buqZ2Fo4buq4bq1YSjhu4fhu6o+4bqh4bq1YeG7quG7g2gs4bq14buqWyFo4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p74buL4bu24buqw7Ik4buqWyNn4buqVllRWeG7rOG7qmfhu4XDoTVo4buqW2ThurU5L+G6tTnEqeG6vcOhL+G6tSXhurNQ4buqZ+G7keG7quG6tzXhu6phxJHhu6rhurU5YcOow6Lhu6o5w6E94bqz4buqw7JoY+G6tTnhu6p74bqn4bq14buqV1Hhu7JW4buq4buaUOG7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rDsizhu43hu6p9bOG6tTnhu6rhurRH4bqy4buqe+G7i+G7tuG7qsOyJOG7qnvhu4nhurU54buqWyNn4buqW8Spw6p74buq4bq1YW7hurU54buq4bqxM2fhu6rhu4NoPeG7quG6sWE94buq4buDaOG7tuG6tVLhu6rhu6kz4bq14buq4bq14bu24buNUeG7qmfDokDhurXhu6rDsiThu6pbJOG7qlsjZ+G7quG7rFkv4bus4bu04buqZ8OhMmjhu6p7YcOg4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qsOyLOG7jeG7qn1s4bq1OeG7quG6tEfhurJSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve33hurVSPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4buwWOG7ri9X4buyfeG7ruG7sOG7tOG7sOG7sOG7sOG7sGfhu7RYWeG7tFZWV+G6t+G7rFLhuq/hu4c54buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxalhaOG7jTbhurXhu6p94bqje2Hhu6p74bq54buqey5o4buq4bqxw6HhurVh4buqZzPhu6rhurPhu7bhurU54buq4bq3I8Oh4buqYcOhNWjhu6rhu4NoPeG7qnvhu7bDouG7qjnhuqXhu4fhu6rhu4dhIeG6teG7quG6tSzhurU54buqe+G7tsOi4buqW+G6vcOh4buqZmPhurU54buqe+G7i+G7tuG7qltk4bq1OeG7qj5Aw6Lhu6p74bu4e+G7qn0s4bq14buqZ8SRe+G7qmfhu4Uy4bq14buqW+G6o+G7tuG7qj5A4bq14buqw7Ik4buqR2Eje2Hhu6rhurYo4buH4buqVOG6tDnhuq174buq4bq2P3tVUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmULhurU54buq4buGYSPhurPhu6pPJeG6teG7qkFo4buN4buqLeG7qsWpYeG7i+G7qmfhuqN7YeG7qkjhu6fhurTGsOG7qsOyJOG7qkdhI3th4buq4bq2KOG7h+G7qnthw6Lhu6o+w6EzZ+G7oOG7qkfhu4XDouG6tTnhu6rhurVhbuG6tTnhu6rhurUl4bqz4buq4buDaOG7tlHhu6rDsiThu6pHYSN7YeG7quG6tijhu4fhu6pb4bu24bq1OeG7qmdr4bq1OeG7qj7EqeG6u3vhu6rhu4dh4bu4Z+G7qmFo4buN4buqZ2Ez4buq4bqzI+G6tWHhu6p74buL4bu24buqW+G6o+G7tuG7quG7h2HEqeG6ueG6tTlR4buqw7LhuqXhu7bhu6rhurU5YcOow6Lhu6pvQOG7quG6sWFo4buNM+G6teG7quG6sWHDoHth4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p9LOG6teG7qm/EqcOqZ+G7quG6sWHhuqXhu6pvxKnhurnhurXhu6rhurcy4bq14buq4bq3QOG6s+G7qjnDoUBo4buqe2HDoOG6tWHhu6pb4bu44bq1OeG7qmdr4buqW2ThurU54buqWy5n4buqe+G7i+G7tuG7quG6s+G6oeG6tWFS4buqR+G7hcOi4bq1OeG7qlvhuqVR4buqw7Ik4buqZyjhu4fhu6pn4buFaOG6tTnhu6p7YWjhu4024bq14buqW2XDoeG7qnvhurnhu6p7Lmjhu6p7LOG7jeG7qmfhu4Vk4bq1OVHhu6pvKGfhu6rhurVoYsOhUeG7qlvEqeG7tuG7qjnDoWPhurU54buq4bqz4bq7w6Hhu6rhurUl4bq1OeG7qmZoLmfhu6p74bu2w6Lhu6pvQMOi4buqZj3hurXhu6rDsmguZ1Hhu6rhurUs4bq1OeG7qnvhu7bDouG7qmdhaOG7quG6tWEo4buH4buqZ+G7hTLhurXhu6rhurPEkWfhu6pb4bq54bq14buqb+G6o+G7qn3DoTXhurXhu6pnw6B7YVDhu6rhu4dhY8Oh4buqYcOq4buH4buqb+G6u8Oh4buqe+G7uHvhu6p74bq54buq4buDaOG7tuG6teG7qnthanvhu6rhurUl4bq1OeG7qnthaOG7jTLhurXhu6rhurNi4bq14bqz4bq/4buqe+G7uHvhu6rhurfhurvhu4fhu6pnKOG7h+G7qmFoLuG6teG7quG6scSD4buqZ2FoKGfhu6p7YWjhu4024bq14buqOcOh4bu2w6Lhu6rhurFhw6Lhu7bhu6ph4bqte1Hhu6rhurHhu5Phu6pnYWgoZ+G7qnthw6Lhu6pbZOG6tTnhu6o+QMOi4buqe+G7uHvhu6p9LOG6teG7qmfEkXvhu6pn4buFMuG6teG7qlvhuqPhu7bhu6o+QOG6teG7qsOyJFDhu6pmbeG7qn3DrOG6tTnhu6p74bql4buqYcOhNWjhu6rhu4NoPeG7qnvhu7h74buq4bq1OWhk4bq14buqb2PhurXhu6p74buL4bu24buq4bq1YUDhu6rhurXEqeG6u3vhu6pbIWjhu6pnxKnhu6p74bq54buqZuG6v+G7qmEj4buqZyHhurU54buq4buHYcOse+G7qm/DrOG7qnthw6Lhu6pmbOG7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG6sEctw5JB4buqe+G7i+G7tuG7qlvhuqPhu7bhu6rhu4dhxKnhurnhurU5UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUdhI3th4buq4bq2KOG7h+G7qlvhu7bhurU54buqfSHhurXhu6pbZcOh4buq4bqz4bq7w6FR4buqW+G6vcOh4buqZmPhurU54buqe+G7i+G7tuG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqfSzhurXhu6pna+G6tTnhu6o+xKnhurt74buqW8Spw6p74buq4bq1LOG6tTnhu6rhurcy4bq1UOG7qmE14buqZ2Fj4bq1OeG7qlvDoTXhurVR4buqW8Sp4bq94bq1OVHhu6pn4buFxKnhur3hurU5UeG7qmfhu4Uj4bqz4buqe+G6ueG7qj494bq14buqW+G7uOG7h+G7qmrhurU54buqW8Spw6p74buq4bq1YWjhu6p7IWjhu6p74buL4bu24buqPkDhu6p7w6LhurXhu6pn4buFw6LhurU54buqw7IkUOG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqOcOhQFHhu6pn4buFMOG7quG6tWHhuqnhu6pbxKnDqnvhu6rhu4No4bu24bq14buqZyzhurNQ4buqYcSR4buq4bq1OWHDqMOi4buqW8Spw6p74buqYcSp4bq74bq1OeG7qn084bq14buqe+G7uHth4buq4bq3QOG6s+G7qiXhurXhu6rhu4dhw63hu6phw6rhu4fhu6pvQOG7qlvEqcOqe+G7qmfDoOG6teG7qnthLuG7h+G7qnthw6Lhu6pv4bu24buN4buqb2PhurVSUlLhu6rhurRhbuG6tTnhu6pnYeG7tuG7jeG7qltlw6Hhu6pn4buFMuG6teG7quG6s+G7tuG6tTnhu6rhurcjw6Hhu6pmanvhu6pmY+G6tTnhu6rhurPhurvDoeG7qmfhu4Uy4bq14buq4buDaDLhu6phxKnhurnhurU54buqR2Eje2Hhu6rhurYo4buHUeG7qmcjw6Lhu6rhurXDoTThurPhu6pnw6HhurXhu6pvbuG6tTnhu6p7YSp74buqWzbhu6pbZOG6tTnhu6o+QMOi4buqe+G7uHvhu6p9LOG6teG7qmfEkXvhu6pn4buFMuG6teG7qlvhuqPhu7bhu6o+QOG6teG7qsOyJOG7qm/EqcOqZ+G7quG6sWHhuqXhu6pvxKnhurnhurXhu6rhurcy4bq14buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bqwRy3DkkHhu6pn4buFw6LhurU54buq4bq1YW7hurU54buq4bq1JeG6s+G7qmfDoTPhu4fhu6pnYV3DolLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4buZaGdhw6Lhu4Xhu6jDmcOSaCzhurXhu6rFqcSp4bq94bq1OcOaL+G7h8OZ

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]