(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 25/12, Công ty Cổ phần sách Alpha (Alpha Books) và Vincom Plaza Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng sách cho trẻ em làng SOS tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYTmws4bq54bu4blvDqeG6teG7uD1AQOG7uDgxb+G7uG0uNsOi4bu4NsOi4bq54bu4bmzDoOG7uDll4bu4xJEhw6nhurXhu7hN4bq4TeG7uE7DoizDqcOi4bu4w4LhurssVy/DoiNYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asOCOSw34bu2WE0uw6nhurXhu7g9Ki8jPeG7quG7uOG7s+G7h8Op4bq14bu4buG7o+G7uOG7s2fhu7hqw6Ixw6nhu7htLjbDouG7uHPEkWrDoizhu7jhu65zxJFqw6Is4bu4w73hurnhurlkbVbhu7jGoSHhu7jGoOG6pcOpNuG6uWXhu7hKxJEseizhu7hOw6Isw6nDouG7uMOC4bq7LOG7uGrDouG7g+G6peG7uMOi4buLauG7uMahw63huqXhu7jDgmbhuqXhu7jhu7PDouG7l+G7uG7DojJq4bu4OOG6v+G7uG7huqvDqcOi4bu4bmws4bq54bu4blvDqeG6teG7uG0uNsOi4bu4NsOi4bq54bu4bmzDoOG7uDll4bu4xJEhw6nhurXhu7hN4bq4TeG7uG7huqvDqcOi4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhX4bqlZeG6teG7uG1sNlXhu7YvLzY3w6nhu7A1LOG6uW7DoizDqcOiw6Lhurks4buwxqHDqS83OW1kbuG6uWovw6k54bubbS89QCojLyU6NyojKiMjQEBuJkA9Oz0mKsSRI+G7sGNq4bq14bu24bu4L1jhu7co4bql4bu4N+G6peG6r8Op4bu44buz4buHw6nhurXhu7hu4buj4bu4bS42w6Lhu7hzxJFqw6Is4bu4w73hurnhurlkbeG7uMahIeG7uMSRPMOpw6Lhu7g4KOG6ueG7uMag4bqlw6k24bq5ZeG7uErEkSx6LOG7uG5sLOG6ueG7uG5bw6nhurXhu7htLjbDouG7uDbDouG6ueG7uG5sw6Dhu7g5ZeG7uMSRIcOp4bq14bu4TeG6uE3hu7hu4bqrw6nDouG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WD1AQOG7uDgxb+G7uG0uNsOi4buq4bu4bmzhuqnhu7jhurXhuqUu4bu4I0Dhu7hubOG6peG6r2/hu7g44buFw6nhurXhu7g24buPLOG7uHPEkWrDoizhu7jDveG6ueG6uWRt4bu4OMO04buLNuG7uG5sLOG6ueG7uG5bw6nhurXhu7g2w6Lhurnhu7hubMOg4bu4OWXhu7jEkSHDqeG6teG7uE3hurhN4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7g34bqpauG7uMOpIeG7o+G7uMahw63huqXhu7hl4bq5w6nhurXhu7hlb+G7g8Op4bu4ODll4bu44buj4bqjb+G7uG7DosO0acOp4bq14bu4xqEh4bu4xJEsw6nhu7hu4bq/LOG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4bu4OMOqNuG7uG7DreG6peG7uDYuNuG7uDll4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYTijhuqXhu7hOw6Isw6nDouG7uMOC4bq7LOG7quG7uHPEkWrDoizhu7jDveG6ueG6uWThu7g4w7Thu4s24bu4NeG6pcOjbuG7uDjDo8Op4bu4ZMOi4bql4bu4ODzhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7huw6Ihw6nDouG7uDbhu4fDqeG6teG7uCXhu7jEkTHDqeG7uMOCZuG6peG7uG0uNsOi4bu4w6nhu5Us4bu44bq14bqlLuG7sOG7uMagw63huqXhu7hu4bql4bqjb+G7uDbDouG6p+G7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NsOi4bqr4bu4NS7DqeG7uG0uNsOi4bu4NuG6vcOp4bu4bmzhuqXhurHDqeG7uGTDoizhuqXhu7huw6LhuqNl4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uMOi4bq5KG7hu7g4ZsOp4bq14bu44budPOG7uMOiZuG6peG7uG5s4bqjw6nhu7g44bqpLOG7uDUhw6nhu7hkw6J7auG7uDYp4bu4w6nDtMOtNuG7quG7uG7DosOs4bql4bu44bq14bqlLMOp4bu4a28s4bu4c8SRasOiLOG7uMO94bq54bq5ZG3hu7g2w7XDqeG6teG7uDg84bu4bsOi4buZNuG7uMOi4bql4bqvw6nhu7hubCzhurnhu7huW8Op4bq14bu4bS42w6Lhu7huKOG6peG7uGVmbuG7uG3hu4Phu7hu4bqrw6nDouG7quG7uG7DoiHDqcOi4buwTmzDtMOtNuG7uDjhurvhu6rhu7g24buHw6nhurXhu7hu4buj4bu4w6kh4buj4bu4NsO1w6nhurXhu7g4POG7uG5sLOG6ueG7uG5bw6nhurXhu7htLjbDouG7uDbDouG6ueG7uMOCZuG6peG7uOG7s8Oi4buX4bu4bsOiMmrhu7g44bq/4bu4xJAow6nhurXhu7hNacOp4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmpzb27DouG6uWzhu7ZYw4Lhurkhw6nhurXhu7jGoOG6peG6r27hu7hzw6nDolcvalg=

Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]