(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 23/12, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Thanh Hóa đã triển khai cho vay theo Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ 4 trường hợp, người sử dụng lao động trên địa bàn TP Thanh Hóa, các huyện: Yên Định, Nông Cống, Cẩm Thủy, với 116 lao động, số tiền 563,15 triệu đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXDiW9nLD4uLizhu5Xhu5Phurli4buXLOG6t2tnZSzhurfhu6Hhu43huq8sZeG6uTLhurksZ2VhZyzhuq/DqWgsdSLhu6Us4buVw6nhurNoLOG7kOG7l+G7peG6qeG7lSzhurfDqmfDqSzhu5lqLCkoLOG6r+G7oyIs4bquw6nhurtnw6ksw7TDqeG7oyQvw6khJSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0w4nhurMi4bqxOyXhu5Thurtnw6ks4bq34bqpZyxnZTDhu6UsKCkvISjhu7YsR2VhZyzDqTBnZSzhuq7DqeG6u2fDqSzhu5kg4bqvw6ksw5kzLMOpbOG6uSwjR8OJ4bqu4buYw5nDiT0s4buUw6kiZ8OpLMOJaSIs4bq3Myzhu5Xhu5PhurljZyzhu4PDqSLhurks4bqvw6loLHUi4bulLOG7lcOp4bqzaCzhu5Dhu5fhu6Xhuqnhu5Us4bq3w6pnw6ks4buZaiwpKCzhuq/hu6MiLOG7lMOp4bujLOG7leG7ocOzZ2Us4bquw6nhurtnw6ksw7TDqeG7oyw8LOG7leG7k+G7ocOyZ2Usw6nhu43DtOG7tixnZeG7ocOy4bq5LOG7mXMs4bqx4budZ2Us4buFImgs4bq3bGdlLOG7leG7k+G6rWcs4bq3w6oiLMSDMGcs4buUw5Qs4buUw6kiZ8OpLMOJaSLhu7Ys4bqvIOG6ryzDqeG7l+G7pWJn4buyLOG7pOG6rWcs4bq2w6pnw6nhu7YsR8SpZ2Us4bquamdl4bu2LOG6ruG6o2Ys4buUw6nhu6Phu6Xhu7YsdcOz4bq5LCEheyzhu4UiaCzhurdsZ2Xhu7Ys4buZaizhu5XhurnhuqtnLD57KeG7tiE+LOG7leG7k+G6uWLhu5cs4bq3a2dl4bu4JC/DtCUk4bqx4bq5dSzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647ZiLhu5Nl4bq5Zy3Eg2jhu5Xhu5VoZuG7siEo4bu4LsO04buV4bu04buV4bqzw7nhu5UtIuG7heG6uWVn4buy4buH4buX4buZ4buV4bq5xJHhu6Xhu7Thu4Xhurln4bqzLcOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLGdo4buTZiLhu4U7JeG6rjRnLOG6r3AsR2XDqcOqLOG7keG7l+G7peG6qeG7lSzhu5lqLCE+PC9H4buQLeG6rsOULGdlMOG7pSwhXS8hLi8oLiguLOG7mXMiLOG6t23hurnhu7YsxINtLOG7meG7l2dlLEdlw6nDqizhu5Hhu5fhu6Xhuqnhu5Us4buZaiw8KC9H4buQLeG6rsOULGdlMOG7pSwuXS88LyguKC4s4bqv4bujIizhuq7DqeG6u2fDqSzDtMOp4bujLHXhuqss4bqvIOG6ryzEg+G6uWJnLMO0w6kgw7Qsw6luLOG7leG7k+G7jSxnZeG7ocOy4bq5LOG6sWFnLGU3w7Qs4buDw6lpLOG7g8OpNGcs4bqxaCzhurcx4bq5LOG6scOq4bqvw6ks4bquaHXhurnhurEtIV3hu7Qs4bquNGcs4bqvcCzhu5Dhu5fhu6Xhuqnhu5Us4bq3w6pnw6ks4buZaiwpKC8oLiguL+G7kOG6ti3hu5Thu5RlLGdlMOG7pSwhXS8hKC8oLiguLOG7mXMiLOG6t23hurnhu7YsxINtLOG7meG7l2dlLGZs4buVLOG7mWos4bq34bq54bqr4buXLOG7kOG7l+G7peG6qeG7lSzhurfDqmfDqSzhu5lqLCE+LyguKC4v4buQ4bq2LeG7lOG7lGUsZ2Uw4bulLCg8LzwvKC4oLizhuq/hu6MiLOG7lMOp4bujLOG7leG7ocOzZ2Us4bquw6nhurtnw6ksw7TDqeG7oyzhu5Hhu5fhu6Us4bq3w6pnw6ksdeG6qyx14bq5YuG6ryzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhuq8g4bqvLOG6r8Op4bq7Z8OpLOG7mSDhuq/DqSzDqW4s4buV4buT4buNLGdl4buhw7Lhurks4bqxYWcsZTfDtCzhu4PDqWks4buDw6k0ZyzhurFoLOG6tzHhurks4bqxw6rhuq/DqSzhuq5odeG6ueG6sS0hXeG7uCQv4bqx4bq5dSUk4bqx4bq5dSzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647ZiLhu5Nl4bq5Zy3Eg2jhu5Xhu5VoZuG7siwhKMO04buV4bu0LOG7leG6s8O54buVLSLhu4XhurllZ+G7sizhuq/hurNn4buV4bqz4buT4bu0LOG7heG6uWfhurMtw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsZ2jhu5NmIuG7heG7tDslJOG6uSUk4bq5ZmUs4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oLj4hLzxb4bqxKSgoPiguLuG7lVsoPCghPCHhu4Uh4bu44buHw7RlOywvJeG7hGQs4buD4bunLOG7g+G6qeG7lSzDieG7jcO0LOG6t2tnZSzhu5XhurtnLOG6seG7nWdlLGXhurky4bq5LGdlYWcs4bqvw6loLHUi4bulLOG7leG7kzIs4buF4buhb2dlLGdlcWdlLHXhurli4bqvLOG6r8OpaCxnZeG7ocOy4bq5LOG7hSJoLOG6t2xnZSzhu5XDqeG6s2gs4buQ4buX4bul4bqp4buVLOG6t8OqZ8OpLOG7mWosKSgs4bqv4bujIizhuq7DqeG6u2fDqSzDtMOp4buj4bu4JC/hurHhurl1JSThurHhurl1LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjtmIuG7k2XhurlnLcSDaOG7leG7lWhm4buyISjhu7guw7Thu5Xhu7Thu5XhurPDueG7lS0i4buF4bq5ZWfhu7Lhu4fhu5fhu5nhu5XhurnEkeG7peG7tOG7heG6uWfhurMtw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsZ2jhu5NmIuG7hTsl4bquw6nhurksZ8OpIGfDqSxHw4nhuq7hu5jDmcOJLOG7leG6v2fDqSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIizhurczLOG7leG6u+G6r8OpLOG6r3Lhuq8s4buV4buT4bq5Y2cs4buDw6ki4bq54bu2LOG6r8Op4bq/LOG6tzFoLOG6t+G6qWcs4buVw6Hhu5Us4bqvMizhuq8g4bqvLEfDieG6ruG7mMOZw4ksw6nhu5fhu6ViZ+G7tizhu5XDqcOqLMO5M+G7tizhu5XDqTBnw6ksw7TDqWos4buV4buT4bqtZyzhurfDqiIsxIMwZ+G7tizhuq/DqeG7oyzhurdsZ2UsxIMgaCzhuq8gaCzhu4PDqsO0LOG7lcOpw7LhurksdcOz4bq5LOG6r8Ohw7Qs4buj4bul4bu2LOG6r8Op4bq7Z8OpLOG7keG7l+G7peG6q2cs4bq3w6oiLMO0w6nhu6FvZ2Us4buVw6nEqWdlLOG7leG6uWfhu7Ys4buV4buX4bul4bqtZyzhu5Xhu5Phu5fhu6XhuqtnLHXhuqss4bqvw6nhurtnw6ks4buZIOG6r8OpLMOpbizhu5Xhu5Phu40sZ2Xhu6HDsuG6uSzhu4UiaCzhurdsZ2UsdSLhu6UsdWpnLOG6t2Ms4buV4buTMizhu4Xhu6FvZ2UsZ2VxZ2UsdeG6uWLhuq8s4bqvw6loLGdl4buhw7Lhurks4buFImgs4bq3bGdl4bu4JC/hurHhurl1JSThurHhurl1LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjtmIuG7k2XhurlnLcSDaOG7leG7lWhm4buyISjhu7guw7Thu5Xhu7Thu5XhurPDueG7lS0i4buF4bq5ZWfhu7Lhu4fhu5fhu5nhu5XhurnEkeG7peG7tOG7heG6uWfhurMtw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsZ2jhu5NmIuG7hTsl4buU4buTaGdlLOG7keG7lyAs4buV4buT4bq9Z8OpLOG7lW0s4bqvw6lw4bqvLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJn4bu2LEfDieG6ruG7mMOZw4ks4bq3Myzhu5XDqSJmLGbhu6Hhu5cs4bqvw6loLOG6rsOp4bujLOG7lcOq4bqvw6ks4buWxIJH4bqwLOG6r+G7m2dlLOG6r8Ohw7Qs4bqvw6nhur8s4bq3MWgs4bqvIOG6ryzDtMOpw61nZSzEgyJnLOG6r8Op4buX4bul4bqtZyxmxKln4bu2LOG6ryDhuq8s4bqvbyzhu5Hhu5ciZyzhu4Xhurnhuq1nLOG7keG7lyJnLGfDqeG7oeG7sizEgjJoLMOp4bq5Y2Ysw7kzLMOpbOG6ueG7tizhu5Qw4bq5LOG6r8Op4bq7Z8Op4bu2LOG7lMOp4buX4bqp4bu2LMOUw6nDrWdlLOG7hCJoLOG6t2xnZSzhu5TEglnDmcOJ4bu2LOG6tjDhurks4buV4buT4buX4bul4bqrZyzhu5XDqSJnw6nhu7bigKYsw7TDqWrhurksw6nhu43DtCzhuq/DqTfhu5Us4bqvw6nhuqcsdcOz4bq5LEfDieG6ruG7mMOZw4ks4buV4buTaGdlLOG7keG7lyAs4buV4buT4bq9Z8OpLOG7lW0s4bqvw6lw4bqvLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJn4bu2LOG6r+G7l2dlLOG6r8Ohw7Qs4buVw6nEqWdlLOG7leG6uWcs4buDw6rDtCzhu5XDqcOy4bq5LOG7hTBmLOG6r28s4buZ4buPLOG6r8OpaCx14bq5YuG6ryzhu5MwLOG7mWgg4buV4bu2LMO5IOG6ryzhurfDqmfDqSzhurdq4bq5LOG7leG7oeG7jWdlLHUwLOG7lW0s4bqvw6lw4bqvLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG7keG7l+G7pSzhu5Xhu5Phur1nw6nhu7Ys4buVw6nhu6Ms4buV4bud4bqvLHUi4bulLHVqZ+G7uCQv4bqx4bq5dSUk4bqx4bq5dSzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647ZiLhu5Nl4bq5Zy3Eg2jhu5Xhu5VoZuG7siEo4bu4LsO04buV4bu04buV4bqzw7nhu5UtIuG7heG6uWVn4buy4buH4buX4buZ4buV4bq5xJHhu6Xhu7Thu4Xhurln4bqzLcOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLGdo4buTZiLhu4U7JeG7lHEs4bq3aeG7tizhuq8g4bqvLOG6t29nLHXDqixHw4nhuq7hu5jDmcOJLOG7leG7k+G6rWcs4bq3w6oiLMSDMGfhu7Ysw7TDqWFnLOG6r8SpZ2Us4bqvIGcsxINsLOG7leG7k3Lhuq8s4buV4bq54bqpw7Qsw7TDqWrhurksw6nhu43DtCx1w7Phurksw4nhurliw7Qsw6ls4bq5LOG6sGgiZ8OpLGdlw6nhurliw7Thu7YsxIIyaCzDqeG6uWNmLMO5MyzDqWzhurnhu7Ys4buE4bq54bqtZyzhurdoMGcs4buFImgs4bq3bGdl4bu2LOG7lsSCR+G6sCzhuq/DocO0LMOp4buX4bulYmfhu7Ys4bqvw6HDtCzDuTMs4bq3Yyzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzhu5MwLOG7mWgg4buV4bu2LOG7lcOp4buXLOG7lcOp4bqhw7Qs4bqxImfDqSzhu5kg4bqvw6ksZ2Xhu6HDsuG6uSzhu5lzLOG6seG7nWdlLOG7hSJoLOG6t2xnZSzhu5Xhu5Phuq1nLOG6t8OqIizEgzBn4bu2LGU3w7QsZcO1LOG7lcOp4buXLOG7lcOp4bqhw7Qs4buVw6nEqWdlLOG7leG6uWcsdTAsw7kg4bqvLGfDqeG6oWcsZ8Op4buXLOG6r8Og4buXLHUi4bulLHVqZ+G7uCQv4bqx4bq5dSUk4bqx4bq5dSzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647ZiLhu5Nl4bq5Zy3Eg2jhu5Xhu5VoZuG7siEo4bu4LsO04buV4bu04buV4bqzw7nhu5UtIuG7heG6uWVn4buy4buH4buX4buZ4buV4bq5xJHhu6Xhu7Thu4Xhurln4bqzLcOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLGdo4buTZiLhu4U7JeG7guG6qeG7lSzhu5Hhu5cyLOG6t+G6qWcsZyLhu6Us4bq3Myzhu5Xhu5PhurljZyzhu4PDqSLhurks4bqvw6loLHUi4bulLOG6t+G7oeG7jeG6rywuPCzhu5Xhu5Phu6HDsmdlLMOp4buNw7Thu7YsZ2Xhu6HDsuG6uSzhu5lzLOG6seG7nWdlLOG7hSJoLOG6t2xnZSzhu5XDqeG7l2zhuq8s4bq3w6oiLMSDMGcs4buVw6kwZ8OpLMO0w6lqLOG7lMOpImfDqSzDiWki4bu2LOG6ryDhuq8sw6nhu5fhu6ViZ+G7sizhu6Thuq1nLOG6tsOqZ8Op4bu2R8SpZ2Us4bquamdlLHUwLOG6ruG6o2Ys4buUw6nhu6Phu6Xhu7YsdcOz4bq5LCEheyzhu4UiaCzhurdsZ2Xhu7Ys4buZaizhu5XhurnhuqtnLD57KeG7tiE+LOG7leG7k+G6uWLhu5cs4bq3a2dl4bu4LOG6riDhuq8s4buV4buT4buhw7JnZSzDqeG7jcO0LHUi4bulLHVqZyzhu5XDqeG7l2zhuq8s4bqvIOG6ryxnZTBnw6ksZ2XDqeG6qyzhu4PDqSDhuq8sZ8OpIuG7l+G7tixnw6nhu6Hhu7Isw5lh4bulLOG6sXJnZSx1MCxl4bq5IGgs4bqx4bud4bqvLGbDoGYsZ2hn4bu0LOG7g+G6uWfDqSzhurFoImfDqSzhurHDquG6r8OpLHXhu50sZiLhu6UsZjfhuq/hu7QsZiLhu6Us4buV4buTImdlLMO0w6nhu53huq/hu7Qs4bqxw6rhuq/DqSx14budLOG7pSzhu5Xhuqnhu7Ys4buDw6kgZizhuq/DqXQiLMSDYmfDqeG7uCQv4bqx4bq5dSUk4bqx4bq5dSzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647ZiLhu5Nl4bq5Zy3Eg2jhu5Xhu5VoZuG7siEo4bu4LsO04buV4bu04buV4bqzw7nhu5UtIuG7heG6uWVn4buy4buH4buX4buZ4buV4bq5xJHhu6Xhu7Thu4Xhurln4bqzLcOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLGdo4buTZiLhu4U7JeG7lMOpw7LhurksZeG6uSJnLOG7lcOz4bq54bu2LEfDieG6ruG7mMOZw4ks4buV4bq/Z8OpLOG7lMOpImfDqSzDiWkiLHXDo2cs4buV4bq54bqpw7Qs4buV4bud4bqvLOG6t8Oh4buXLGZq4bq54bu2LMO0w6lq4bq5LMOp4buNw7QsdcOz4bq5LOG6ryDhuq8s4bqvbyzhu5Hhu5ciZyzEgyJnLGdlMGfDqSzhu4Xhurnhuq1nLOG7keG7lyJnLOG6t2Ms4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4bqvw6loLGdl4buhw7Lhurks4buZcyzhurHhu51nZSzhu4UiaCzhurdsZ2UsdSLhu6Us4buV4buTMizhu4Xhu6FvZ2UsZ2VxZ2UsdeG6uWLhuq8s4bqvw6loLGdl4buhw7Lhurks4buFImgs4bq3bGdlLOG6t+G6qWcsw6nhuqnhu5UsZ2Uw4bulLCkhLy4hLyguKCEs4buVw6nhurNoLOG7keG7l+G7pSzhurfDqmfDqSzhu5Ux4bq5LOG7kOG7l+G7peG6qeG7lSzhurfDqmfDqSzhu5lqLCkoLyguKC4v4buQ4bq2LeG7lOG7lGUsZ2Uw4bulLCFdLyEoLyguKC4s4bqv4bujIizhu5TDqeG7oyzhu5Xhu6HDs2dlLOG6rsOp4bq7Z8OpLMO0w6nhu6Phu7gkL+G6seG6uXUlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thu7Hhu5fhu5XDqWjhu5M7JeG6tuG6vWfDqSxF4bq5ImdlJC/DtCU=

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]