(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn một thập kỷ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Định Long (Yên Định) đã được công nhận xã NTM kiểu mẫu. Định Long hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, diện mạo NTM khởi sắc, trù phú và đáng sống.
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOyw53hurTDg8SQ4buTRHRF4buTxJDhur7EkOG6tuG7k0zhurLhur7EkOG7k0RI4bq04buTQuG6tMSCTeG7k0R3TeG7k8OM4buT4buy4bqmxJDhurLhu5NbRcSQ4bq2w7Mv4bqy4buVw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iCzhu7Vxw73hu5HDsuG6s3FN4buT4bqyR8SQ4buTROG7gkzhu5NM4bqy4buv4buI4buTQuG7oOG7k0zhurLhu5B54buT4bqy4bq0w4PEkOG7k3nhurLhu45HxJDhurbhu5NMSuG6pMSQ4bqy4buTRMOTeeG7k0zhurTDgE3hu5PEqE3hu4B54buT4bq24bq0ceG7k8ag4bur4bua4buTw73hu5DEkOG6tuG7k8SQ4bq+xJDhurbhu5NM4bqy4bq+xJDhu5NESOG6tOG7k24i4bq1XW9r4buTxqDDuuG7k+G7suG6psSQ4bqy4buTW0XEkOG6tuG7k27DqsOAxJDhu5Phu7LhuqbEkOG6sm/hu5Phu7PDuuG7k+G7s+G7jsONeeG7k3nhur7EkOG6tuG7k8SQ4bqy4buvxJDhu5PGoMO64buTIuG6tV3hu5NC4bq0xIJN4buTRHdNbOG7k+G7suG6psSQ4bqy4buTW0XEkOG6tuG7k+G6suG6vkThu5PEkHHhu5rhu5Phu7NxxJDhurbhu5N54bqyTeG7msSCxJDhu5NE4bqkxJDhurLhu5NEdMSQ4bqy4buTRMOBa+G7k8O94bq0w4PEkOG7k0R0ReG7kyLhurVd4buTQuG6ssOM4bq04buTS+G7pXlr4buTTEpP4buT4buI4bqyTuG7k+G7lHPhu5Phu7NyxJDhurbhu5NL4buAxJDhurZsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4bub4buZ4buh4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buV4bufL+G7l+G7meG7lcO94bud4buV4buj4buV4bud4buZ4buVTOG7o+G7l+G7neG7mXBD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4buX4buX4buf4buR4buTcUNMaOG7kcOd4bq0w4PEkOG7k0R0ReG7k8SQ4bq+xJDhurbhu5NM4bqy4bq+xJDhu5NESOG6tOG7k0LhurTEgk3hu5NEd03hu5PDjOG7k+G7suG6psSQ4bqy4buTW0XEkOG6tuG7keG7k+G7luG6tMO9TOG6smjhu5Hhu6Hhu5nhu5nhu5Hhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMaOG7keG7m+G7meG7oeG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsizhurTDg8SQ4buTxJBx4buaa+G7k0LhurTEkOG6suG7k0zhuqDhu5PGoMO64buT4buy4bqmxJDhurLhu5NbRcSQ4bq24buT4buI4bqyckzhu5NMSuG6tMSCxJDhu5NC4bqycuG7k0xFc8SQ4buTw73hurTDg8SQa+G7k0zhurJN4buTxJDhurLhu6/hu4jhu5N44bqkxJDhurLhu5PEqE3hu6vEkOG7k+G7s+G7rU3hu5PEkOG6tuG7jknhurThu5Phu7N0TOG7k0xKw4DEkOG7k+G7o3Br4buh4buX4buTTErhurTDg03hu5Phu7Phu4bEkOG6tmvhu5Phurbhu7Hhu4jhu5Phu5dr4buf4buTQ+G7rcSQ4buTS0Xhu5Phu5RI4bq04buTxJDDuUThu5Phu5fhu5nhu5Xhu5tsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4bubcOG7meG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7leG7ny/hu5fhu5nhu5XDveG7neG7leG7o+G7leG7neG7ncahTHDhu5/hu5vhu5vhu5dD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4buV4buX4buZ4buR4buTcUNMaOG7kcOd4bq0w4PEkOG7k0R0ReG7k8SQ4bq+xJDhurbhu5NM4bqy4bq+xJDhu5NESOG6tOG7k0LhurTEgk3hu5NEd03hu5PDjOG7k+G7suG6psSQ4bqy4buTW0XEkOG6tuG7keG7k+G7luG6tMO9TOG6smjhu5Hhu6Hhu5nhu5nhu5Hhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMaOG7keG7m3Dhu5nhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7Ii4bqySeG7k+G7s+G7hOG6tOG7k0RI4bq04buTeXJ54bqy4buTxJDhurbhurLhuqhr4buTeXJ54bqy4buTQ3NEa+G7k0zhu6/hu4jhu5NMSk3EkOG6tuG7k+G7s3bhu5rhu5NEdMSQ4bqy4buTeeG6sk3hu5rEgsSQ4buT4buz4buE4bq04buTeUfhu5N54buxTeG7k0LhurTEkOG6suG7k0zhuqBr4buT4bqy4bqkxJDhurLhu5NM4bqyc8SQ4bqy4buTeXJ54buT4buUT8SQ4bq24buTS3XEkOG7k8agTeG7sUzhu5PhurJzxJDhurbhu5PhurJFcuG7k0zhu6/hu4jhu5NMSk3EkOG6tmvhu5Phu7Phu45x4buTeXJ54buT4bq24bq04buAxJDhurbhu5NDTnHhu5N5w4nhu5PEkMO5xJDhurbhu5NLTeG7sUxr4buTeeG6suG7sUzhu5ND4buOw43EkOG6tuG7k3lxReG7k+G7lHNF4buT4bq24bq04bu1ReG7k0xK4buGxJDhurbhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k0zhurJJ4bq04buTcuG7iOG7k8O9w5PEkOG6tuG7k3lyeeG7k0zhurThuqDEkOG7k3jhu4Lhu5NC4bqyRXHhu5PhurLhurp54buTLeG7k0JQ4buTTOG6sk3hu69M4buT4buUc0Xhu5NLdcSQ4buTxqBN4buxTGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu6Phu5nhu5nhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5Xhu58v4buX4buZ4buVw73hu53hu5Xhu6Phu5Xhu6Phu5fhu5tM4buX4buZxqHhu5/hu5dD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4bub4buX4buj4buR4buTcUNMaOG7kcOd4bq0w4PEkOG7k0R0ReG7k8SQ4bq+xJDhurbhu5NM4bqy4bq+xJDhu5NESOG6tOG7k0LhurTEgk3hu5NEd03hu5PDjOG7k+G7suG6psSQ4bqy4buTW0XEkOG6tuG7keG7k+G7luG6tMO9TOG6smjhu5Hhu6Hhu5nhu5nhu5Hhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMaOG7keG7o+G7meG7meG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsuG6vcO64buT4buy4bqmxJDhurLhu5NbRcSQ4bq24buT4buzw7rhu5NC4bqyceG6tOG7k0zhurJyeeG7k0zhu4DhurThu5Phu7Nx4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k0PDjeG6tOG7k0zhurLhuqDhu5Phu5ThuqLhu5PhurbhurRxReG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k8O9ReG7k3nDieG7k0xN4bua4bqgxJDhu5PEqE3hu4B54buTQ+G7guG7k+G7m+G7neG7k+G7s+G6tOG7k8SoTXHhu5Phu5Rz4buTecOJ4buTWcOTROG7k3nhur7EkOG6tuG7k8SQ4bq24bqy4bq0w4Phu4jhu5PEqE1xxJDhu5NMSuG6usSQ4bq24buTecOSceG7k+G6sk3hu5rDg8SQ4buTw6rDgMSQ4buT4buy4bqmxJDhurLhu5Phu7PDicSQ4bq24buTTErDgMSQ4buT4buz4bqmceG7k3hzxJDhu5Phu7PEguG7k+G7s3bhu5rhu5NEdMSQ4bqy4buT4buI4bqyckzhu5NMSuG6tMSCxJDhu5N5cnnhu5PEkOG6tnPEkOG6suG7k8SQ4bq24bqy4bqi4buTS3XEkOG7k8agTeG7sUzhu5NM4bq0xIJN4buTTOG6ssOS4buTeeG6vsSQ4bq24buTxJDhurbhurLhurTDg+G7iGvhu5NC4bq0xJDhurLhu5PDvUVxxJDhurLhu5PDveG6pnnhurLhu5Phu5TDk+G7k8SQ4bqy4bunROG7k0x0ReG7k0px4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k+G7s+G7gkzhu5Phu4jhurJyTOG7k0xKRcSQ4bq24buT4buI4bqyckzhu5NMSuG6tMSCxJDhu5NC4bq0xJDhurLhu5NM4bqg4buTLeG7k8agw7rhu5PhurLhu4LhurRr4buT4bq24bq0deG6tOG7k8SoTeG7muG6oEzhu5Phu5ThurTDg3nhu5NDc0Thu5Phu5Rz4buTxJDhu6vEkOG6tuG7k3lxReG7k0zhurJN4buTxJDhurLhu6/hu4jhu5N54bqyReG7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k8O94burxJBsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4buj4buZ4buZ4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buV4bufL+G7l+G7meG7lcO94bud4buV4buj4buX4buV4buX4buhTOG7oeG7m+G7n+G7meG7nUPhu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjhu6Hhu5nhu6Hhu5Hhu5NxQ0xo4buRw53hurTDg8SQ4buTRHRF4buTxJDhur7EkOG6tuG7k0zhurLhur7EkOG7k0RI4bq04buTQuG6tMSCTeG7k0R3TeG7k8OM4buT4buy4bqmxJDhurLhu5NbRcSQ4bq24buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4buj4buZ4buZ4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOy4buy4bqgxJDhu5PEkHHhu5rhu5NMRXPEkOG7k8agw7rhu5N5w4nhu5Phu5dw4buTw71FccSQ4bqy4buTxJDhurbhurLhurTDg+G7iOG7k+G7lHPhu5PGoeG7oeG7leG7k+G6suG7guG7k0LhurTEkOG6suG7k8O9RXHEkOG6suG7k3ly4buTTOG6ssSCa+G7k+G7leG7neG7meG7k+G6suG7guG7k0zhurTEgk3hu5NM4bqy4buOR8SQ4bq24buT4buUSOG6tOG7k8SQ4bq2c8SQ4bqy4buTxJDhurbhurLhuqLhu5NC4bq0xJDhurLhu5PDvUVxxJDhurLhu5N54bqyw5Lhu5Phu5rhuqBN4buTQ3Phu5PGoOG7q+G7muG7k8O94buQxJDhurZr4buT4buU4buvxJDhu5NMdeG6tGvhu5Phu7PhurTDg8SQ4buTTOG7kmvhu5Phu7PhurTDg8SQ4buTQ3TEkOG6smvhu5NEceG7muG7k0TFqXlr4buTw73huqZ54bqy4buT4buUw5NsbGzhu5NERuG6tOG7k8SQw7lE4buTw71FccSQ4bqy4buTTOG6sk3hu5NMSsOAxJDhu5Phu6Hhu5nhu5NM4bug4buT4buz4buGxJDhurZr4buTTHRF4buT4buU4bq0w4N54buTQ3NE4buT4buExJDhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k3nhurJF4buT4bq24butxJDhu5Phu5vhu5nhu5nhu5NDcUXhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k+G7s+G6pnHhu5Phu4jhurLhu45HxJDhurZsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4buj4buZ4buZ4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buV4bufL+G7l+G7meG7lcO94bud4buV4buj4buX4buX4buZ4buVTOG7n+G7neG7o+G7n+G7n0Phu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjGoeG7o+G7leG7keG7k3FDTGjhu5HDneG6tMODxJDhu5NEdEXhu5PEkOG6vsSQ4bq24buTTOG6suG6vsSQ4buTREjhurThu5NC4bq0xIJN4buTRHdN4buTw4zhu5Phu7LhuqbEkOG6suG7k1tFxJDhurbhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu6Phu5nhu5nhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7J94bqgTOG7k3nhu7FN4buT4bqydOG7k0zhu63EkOG6tuG7k0LhurTEkOG6suG7k0zhuqDhu5Mt4buTxqDDuuG7k+G6suG7guG6tOG7k3nDknHhu5Phu7LhuqbEkOG6suG7k1tFxJDhurbhu5Phu7PDuuG7k+G7iOG6snJM4buTTErhurTEgsSQ4buTxJDhurJxxJDhurJr4buTxJDhu4ThurThu5N44buvTOG7k8SQ4bqy4buxTOG7k0Nz4buT4bqyw4Phu5NM4bqy4buAxJDhurbhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5PhurbhurRxReG7k0zhurLhur7EkOG6tmvhu5PhurLDg+G7k0zhurLhu4DEkOG6tuG7k0zhurLDkuG7muG7k0PDjeG6tGvhu5NMSuG7jknEkOG6tuG7k+G6suG6unlsbGzhu5Phu7PDuuG7k0NzROG7k0zhurJx4bua4buT4buz4buE4bq04buTw73hurTDg8SQ4buTRHRF4buTecOSceG7k0xFc8SQ4buTxqDDuuG7k0zhurLhu7VF4buT4bqy4buOSMSQ4bq24buTQuG6snHEkOG6tuG7k0xKccSQ4bq2a+G7k+G6suG6tMODxJDhu5Phu7N04bq0bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LDs+G6tEThurbhu5N5Q3FLS2jhu5HhurRZ4bu1xJBM4bu1SuG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5Hhu5bhurTDvUzhurLEqeG7k+G7oeG7meG7meG7iMagauG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skzEqeG7k+G7o+G7meG7meG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7leG7ny/hu5fhu5nhu5XDveG7neG7leG7o+G7l+G7l8ahxqFM4bujxqHhu5fhu6Hhu5dD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4bud4buVxqHhu5Hhu5NxQ0xo4buRw53hurTDg8SQ4buTRHRF4buTxJDhur7EkOG6tuG7k0zhurLhur7EkOG7k0RI4bq04buTQuG6tMSCTeG7k0R3TeG7k8OM4buT4buy4bqmxJDhurLhu5NbRcSQ4bq24buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4buj4buZ4buZ4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOyWXJ54buTeeG6vsSQ4bq24buTTErhuqTEkOG6suG7k+G7iOG6sk554buTQ8ON4bq04buTTErDgMSQ4buT4buz4bqmceG7k3hzxJDhu5PGoMO64buT4buzw7rhu5Phu7Phu47DjXnhu5NMSuG6tMSCxJDhu5NC4bqyceG6tOG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTeOG7gmvhu5Phu7Ny4buI4buTw5XEkOG6tuG7k8SQ4bqyTeG7k3nhu61N4buTS3XEkOG7k8agTeG7sUzhu5Phu5Rz4buT4buzSeG6tOG7k0vhu4DEkOG6tuG7k3nDknHhu5Mi4bqy4burxJDhu5PDveG7q8SQa+G7k+G6tsOJ4buI4buT4buI4bqy4butxJDhu5PhurLhuqTEkOG6suG7k0zhurJzxJDhurLhu5PEkMOAxJDhu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buTQ3PEkOG6tuG7k8SoTcOA4buT4buzcsSQ4bq24buTS+G7gMSQ4bq2bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LDs+G6tEThurbhu5N5Q3FLS2jhu5HhurRZ4bu1xJBM4bu1SuG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5Hhu5bhurTDvUzhurLEqeG7k+G7oeG7meG7meG7iMagauG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skzEqeG7k+G7o+G7meG7meG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7leG7ny/hu5fhu5nhu5XDveG7neG7leG7o+G7l8ah4buZ4bubTOG7m+G7neG7oeG7m+G7m0Phu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjhu5fhu6Phu6Phu5Hhu5NxQ0xo4buRw53hurTDg8SQ4buTRHRF4buTxJDhur7EkOG6tuG7k0zhurLhur7EkOG7k0RI4bq04buTQuG6tMSCTeG7k0R3TeG7k8OM4buT4buy4bqmxJDhurLhu5NbRcSQ4bq24buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4buj4buZ4buZ4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOy4buV4buZ4buZw63hu5N5cnnhu5NMSsOTeeG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k0PhurTDgMSQ4buTxqDDumvhu5ND4bq0w4DEkOG7k0zhurLhur7EkGvhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5PEkOG6tsOK4buTxqDDiUThu5NMSsOAxJDhu5Phu7PhuqZx4buTeHPEkOG7k8agw7rhu5Phu7PDuuG7k+G7s+G7jsONeeG7k8SQ4bqy4buQceG7k+G6ssOJcWvhu5N4w4Dhu5NM4bq+xJDhurbhu5PhurLDiXFr4buTTEpFxJDhurbhu5Phu7PDieG7k3nDieG7k+G7n+G7l2vhu5/hu5nDreG7k0xN4bua4bqgxJDhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5Phu7Phu47DjXnhu5NMSuG7hsSQ4bq24buT4bqyRXFr4buTeeG7q+G7muG7k8agccSQ4bqya+G7k3nhu6vhu5rhu5N4w4nEkOG6tuG7k0RyTGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu6Phu5nhu5nhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5Xhu58v4buX4buZ4buVw73hu53hu5Xhu6Phu5fGocah4buhTMah4buV4bub4buVcEPhu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjhu5fhu5fGoeG7keG7k3FDTGjhu5HDneG6tMODxJDhu5NEdEXhu5PEkOG6vsSQ4bq24buTTOG6suG6vsSQ4buTREjhurThu5NC4bq0xIJN4buTRHdN4buTw4zhu5Phu7LhuqbEkOG6suG7k1tFxJDhurbhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu6Phu5nhu5nhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7Lhu7LhuqbEkOG6suG7k1tFxJDhurbhu5N54bq4xJDhu5Phu7Phu61N4buTTOG7juG7k+G6snPEkOG6tuG7k0xKw7lE4buTTOG7oOG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTxqDhu6vhu5rhu5PDveG7kMSQ4bq24buTeUfhu5NLw4zhu5Phu5Thu69M4buTeeG6suG7sUzhu5Phu5TDucSQ4buT4bqyw4lxa+G7k0zhurLhurThuqBM4buTeeG6suG6oOG7k+G7lMO5xJDhu5PhurLDiXHhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k3jhu4Jr4buTxqDhu6vhu5rhu5PDveG7kMSQ4bq24buT4buUc+G7k3nhurLhuqzEkOG6suG7k0xKccSQ4bq24buTeXXEkOG6suG7k8SoTXHEkOG7k0Thur7hurThu5NMSuG7jknEkOG6tuG7k0tyxJDhurbhu5Mt4buTxqBxxJDhurLhu5Mt4buTS3R54bqy4buTLeG7k+G7s+G7ueG7iOG7ky3hu5NxxJDhu5NMRXPEkOG7k+G6tnLEkOG7k+G7lEjhurThu5PhurbhuqTEkOG7k+G6tuG6tOG7mGvhu5Phu4jhurJyTOG7k+G6sk3hu5rhu5PhurbhurRy4buTTErhuqbhu5N5w5Jx4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buT4bq24bq0ccSQ4buT4buUw7nEkOG7k+G6ssOJceG7k0xKTeG7muG6osSQ4buTTOG6suG7gMSQ4bq24buTecOSceG7k+G7s+G6pnHhu5Phu4jhurLhu45HxJDhurZsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4buj4buZ4buZ4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buV4bufL+G7l+G7meG7lcO94bud4buV4buj4buXxqHhu53hu5tM4bud4buZcOG7o+G7o0Phu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjhu5Xhu5nhu5fhu5Hhu5NxQ0xo4buRw53hurTDg8SQ4buTRHRF4buTxJDhur7EkOG6tuG7k0zhurLhur7EkOG7k0RI4bq04buTQuG6tMSCTeG7k0R3TeG7k8OM4buT4buy4bqmxJDhurLhu5NbRcSQ4bq24buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4buj4buZ4buZ4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOy4bubL+G7m+G7k0zhurLhur7EkOG7k+G7s3RM4buTeeG6sk12xJDhu5Phu5TDucSQ4buT4bqyw4lxbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LDs+G6tEThurbhu5N5Q3FLS2jhu5HhurRZ4bu1xJBM4bu1SuG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5Hhu5bhurTDvUzhurLEqeG7k+G7oeG7meG7meG7iMagauG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skzEqeG7k+G7o+G7meG7meG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7leG7ny/hu5fhu5nhu5XDveG7neG7leG7o+G7l+G7m+G7leG7o0xw4buX4bujcOG7mUPhu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjGoeG7n+G7neG7keG7k3FDTGjhu5HDneG6tMODxJDhu5NEdEXhu5PEkOG6vsSQ4bq24buTTOG6suG6vsSQ4buTREjhurThu5NC4bq0xIJN4buTRHdN4buTw4zhu5Phu7LhuqbEkOG6suG7k1tFxJDhurbhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu6Phu5nhu5nhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7JZcnnhu5NE4bq+4buT4bqy4bqkxJDhurLhu5PhurJFdEzhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k+G7lMO5xJDhu5PhurLDiXFr4buTTOG6ssSC4buTTOG6snFF4buTTOG6sk3hu5PhurJOTOG7k0xKw4DEkOG7k+G7o+G7mcOt4buTxJDhurbhu45J4bq04buTw73hu6vEkOG7k0xKRcSQ4bq24buTxqDDuuG7k0zhurJxROG7k+G6tuG6tHFsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4buj4buZ4buZ4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buV4bufL+G7l+G7meG7lcO94bud4buV4buj4buX4bub4bub4budTOG7l3Dhu6Nw4bubQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaMah4buf4buj4buR4buTcUNMaOG7kcOd4bq0w4PEkOG7k0R0ReG7k8SQ4bq+xJDhurbhu5NM4bqy4bq+xJDhu5NESOG6tOG7k0LhurTEgk3hu5NEd03hu5PDjOG7k+G7suG6psSQ4bqy4buTW0XEkOG6tuG7keG7k+G7luG6tMO9TOG6smjhu5Hhu6Hhu5nhu5nhu5Hhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMaOG7keG7o+G7meG7meG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsuG6tUVzxJDhu5PGoMO64buT4buzw7rhu5PhurJN4bua4buT4buz4buCxJDhurbhu5PEkOG6tk3hu4bEkOG7k0Phu5B54buTxqDhu6vhu5rhu5PDveG7kMSQ4bq24buTIuG6tV1r4buTIuG6tV3hu5NC4bq0xIJN4buTRHdN4buT4buUSOG6tOG7k0zhu4TEkOG6tuG7k0LhurTEkOG6suG7k+G7iOG6ssOC4buTTErDgMSQ4buT4buj4buV4buf4buTTOG7oOG7k+G7s+G7hsSQ4bq2bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hRTUzhurJFSuG7kcOyLOG7jkfEkOG6tuG7k+G6teG6ssOS4buaw7Mv4buIw7I=

Hương Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]