(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) hiện đang bày bán 1 bức tượng Phật Di Lặc nặng 3,5 tấn được tạc rất công phu, tinh xảo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6rsOi4busS+G6pE3hurrDmuG6pEosS+G6pD07w51V4buW4bqk4buZxqDhu4o94bqk4bq14bua4bqkaEZL4bqkTTvDnUvhuqQ9w4pL4bqkSuG7hFXhu5bhuqThu5ZW4bqkxqA7V1Xhu5bEgi/GoOG6rOG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6vU7hurhMw4Lhuq7hu5vDiuG7muG6pOG7lSThur5V4buW4bqkPUA7WVXhu5bhuqRo4bq4VOG6pMahV1XhuqThuqLhu5vhu5nhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq4w4PhuqTGoOG7muG7kFXhuqRN4bq4VeG7luG6pErhurx94bqkSuG6ulXhuqThuqzhuqRKLEvhuqQ9O8OdVeG7luG6pOG7mcag4buKPeG6pOG6teG7muG6pGhGS+G6pFVGVeG7luG6pOG6qsOBQ+G6pD3DjVXhuqRNO8OdS+G6pD3DikvhuqRAw4094bqkS+G7qFXhu5bhuqThu7bGoCTDgeG6pD3hu5pVxqDhuqR74bq+w5rDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSC4buaVOG7luG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqsw4nhuqbhuqovQkVM4bqm4bqmxJDhuqZF4bqm4bqmPUXhuqjhuqrEkOG6pkNCU+G6rMOAUeG7tuG7lsOC4bqkL+G6ruG7mzvDnVXhu5bhuqThu5nGoOG7ij3huqThurXhu5rhuqRoRkvhuqRLw5nhuqQ94buOVeG6pOKAnOG7mcagJUvhuqRTw4pL4bqkPOG7muG7jlXhuqRU4buAVeKAneG6pEvDmeG6pOG7luG7muG6uuG6pErhurpV4bqkPUDhu45V4bqk4bqs4bqkPSDhuqRN4buwVeG7luG6pMag4bua4buQVeG6pE07w51L4bqkPUA7VeG7luG6pErhurx94bqkPcOK4bua4bqk4buVJOG6vlXhu5bhuqQ9QDtZVeG7luG6pGjhurhU4bqkxqFXVcOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bubxqBOw5rhuqThu7gk4bq4VeG6pCPhuro9w4HhuqRKLEvhuqQ9O8OdVeG7luG6pE07w51L4bqkTSZL4bqkTeG7jMOa4bqkPeG7mlXGoOG6pHvhur7DmsOB4bqkPFjhu5rhuqRVxqDhu5rDlCThuqTGoOG7puG6uOG6pD3hu5rDlT3DgeG6pE07WVXhu5bhuqRVTz3huqRN4busS+G6pE3hurrDmsOB4bqkTTvDnUvhuqRT4bq8VOG6pEDDjT3huqRL4buoVeG7luG6pOG7tsagJMOB4bqkPUDDmlXhu5bhuqRNw5nhuqRLw5nhuqTGoOG7olXGoOG7ueG6pOG7mcag4buKPeG6pOG6teG7muG6pGhGS8OB4bqkPUDDkuG6pE5U4bqkTcOK4bua4bqkTOG7muG7kFXhuqRLxqDDmuG6pOG7tsagJUvDgeG6pFPDmlXhu5bhuqThu7bGoCZV4buW4bqkIyRU4bqkPMOMfcOB4bqkS0l94bqkPSpV4buW4bqkPcag4buS4bqkxqDhu5rhu5BV4bqkS8agw5rhuqQjIeG6pD1AO1lV4buW4bqkPeG7sFXigKbEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurcsS+G6pD07w51V4buW4bqkQOG7rFXhu5bhuqThuqrDgUPhuqRUw4HhuqRM4bq8feG6pOG6qOG6pFTDgeG6pEvhurjDmuG6pOG6qMOBROG6pFThuqQ84bq84bqkVUZV4buW4bqk4bqqw4FD4bqkPcONVcOA4bqk4bq3LEvhuqQ9O8OdVeG7luG6pEvDmeG6pD3hu45V4bqkU+G6vOG6pMOC4buZxqAlS+G6pFPDikvhuqQ84bua4buOVeG6pFThu4BV4oCdw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq4xVcag4bqkaOG7juG6pOG7peG7hlXhuqThur0qVeG7luG6pOG6oiPhu5pVxqDhuqQj4buqVeG7luG6pD3DiuG7muG6pMagJH3hu5BV4bqk4bubQOG7muG7kCThuqTGoVdVw4HhuqQ94bugVcag4bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uMODw4HhuqRLxqA/4bqkVcagSVXhuqRLP+G6uOG6pEosS+G6pD07w51V4buW4bqkS8agw5rhuqRK4buaw5U94bu54bqk4bq3LEvhuqQ9O8OdVeG7luG6pE07w51L4bqkQuG6pFXhu5bGoOG7kOG6pFXGoElV4bqkI+G6ulXhu5bhuqQ94bq6S+G6pD1Aw5pV4buW4bqkPOG7pFXhu5bhuqThuqzhuqRV4buGVOG6pDzhurzhuqRN4buA4bqkTTvDnUvhuqRNO+G6uOG6pE3hu5rhuqQ9QOG7muG7klXhuqRT4buAVOG6pD3DiuG7muG6pOG7m+G7meG6pOG7peG7mlXGoOG6pOG6osOt4buWxqDhu5DhuqQxVcOD4bqkPOG6vOG6pD3hu6BVxqDhuqThu6VQVcag4bqk4buZxqAlS8OA4bqk4bubO8OdVeG7luG6pE07w51L4bqkU+G6vFThuqQ9LuG6pOG7llbhuqThursq4bqk4bq9O1dV4buWw4HhuqRU4busPeG6pFPDmsOK4bua4bqk4buWVuG6pOG7uCRb4bqkS8OZ4bqkVCrhu5rhuqTGoDtXVeG7luG6pEDDjT3huqQ9xqBXVMOB4bqkTTvDnUvhuqRLxqDDilThuqQ9QFbhuqQ94buaVcag4bqke+G6vsOaw4HhuqQ8WOG7muG6pFXGoOG7msOUJOG6pMag4bum4bq44bqkPeG7msOVPcOB4bqkTTtZVeG7luG6pFVPPeG6pE3hu6xL4bqkTeG6usOaw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqQjQEt4w4IvL0tMVcOASuG6uMOaPcag4bq4VcagxqDDmuG6uMOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6rMOJ4bqm4bqqL0JFTOG6puG6psSQ4bqmReG6puG6pj1F4bqo4bqqxJDhuqZDQlPhuqjDgFHhu7bhu5bDguG6pC/huq7hu5fDjT3huqRN4buoVeG7luG6pFXhu5Y7WeG7muG6pExJVeG6pE3DlVXhuqRLxqDhu5rhu45U4bqkVeG7ljvhu7RV4buW4bqkSixL4bqkPTvDnVXhu5bDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsah4bq4JOG6pFLGoOG7muG6pE07w51L4bqkPUA7VeG7luG6pErhurx9w4HhuqQ9O8OdVeG7luG6pE3hu4DhuqQ9xqAk4bqkxqAlPeG6pEDDjT3huqRVxqDhu5rDlCThuqRV4buWO1nhu5rhuqRMSVXhuqRLOlXhu5bhuqRVxqA74bqkTCThuqRSxqDhurpLxqDhuqRNw5VV4bqkS8ag4bua4buOVOG6pFXhu5Y74bu0VeG7lsOA4bqk4bqzxqA/4bqkVcagSVXhuqRLP+G6uOG6pEosS+G6pD07w51V4buW4bqkI+G7jOG6pE3hu7BV4buW4bqkW+G6pErhurpV4bqkPFjhu5rhuqThu5bhu5rhurrhuqThuqzDgeG6qOG6pD0g4bqkTeG7sFXhu5bDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tjEkPcagw5pAw4Lhuq7hur3DiuG6pGjhurhVxIIv4bu24bqu

Hạ Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]