(vhds.baothanhhoa.vn) - Để về đích chương trình nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hà Vinh (Hà Trung) đang tập trung nguồn lực, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí.

Xã Hà Vinh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Để về đích chương trình nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hà Vinh (Hà Trung) đang tập trung nguồn lực, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí.

Xã Hà Vinh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022Một góc xã Hà Vinh (Hà Trung).

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã Hà Vinh đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực, hiệu quả của các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng, bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển lưu thông hàng hóa. Hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được quan tâm đúng mức... Những kết quả đạt được trong thực hiện xây dựng NTM đã góp phần nâng cao mức thu nhập của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội xã Hà Vinh phát triển.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nội dung quan trọng, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của chương trình xây dựng NTM, những năm qua, ngoài việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích xây dựng hạ tầng, xã Hà Vinh còn tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đưa công nghệ mới vào sản xuất. Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao...

Nhờ đó, đến nay, tốc độ tăng giá trị sản xuất của xã đạt 15,7%, tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 94,98%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,2% trở lên; giữ vững và phát huy xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87%... Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021 đạt 28,230 tỷ đồng, đạt 181% dự toán. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 46,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,03% theo chuẩn giai đoạn 2021 - 2025. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm;...

Phát huy tiềm năng, thế mạnh và những kết quả đạt được, Hà Vinh đang nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng đầu tư vào sản xuất để tăng thu nhập cho Nhân dân và xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khởi sắc. Chủ động ban hành cơ chế hỗ trợ linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng thôn để huy động nguồn lực và sức đóng góp của Nhân dân trong xây dựng NTM. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp và phương án chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang phát triển các cây trồng và nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn. Chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, sử dụng các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng tốt, có năng suất, chất lượng cao. Thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã; tranh thủ kịp thời sự hỗ trợ của huyện để kêu gọi nguồn xã hội hóa đầu tư vào khu di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng. Đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, chú trọng dịch vụ thương mại, vận tải, sửa chữa cơ khí, các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản...

Năm 2022, dự báo tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền xã Hà Vinh đã đề ra các giải pháp tập trung nguồn lực để về đích chương trình xây dựng NTM, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Giang Thanh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]