(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được học tập thường xuyên, suốt đời theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục, Hội Khuyến học huyện Hoằng Hóa luôn quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng xã hội học tập (XHHT) gắn với các mô hình xây dựng “Gia đình học tập” (GĐHT), “Dòng họ học tập” (DHHT) “Cộng đồng học tập” (CĐHT), “Đơn vị học tập” (ĐVHT) và “Công dân học tập” (CDHT).

Xây dựng các mô hình học tập ở huyện Hoằng Hóa

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được học tập thường xuyên, suốt đời theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục, Hội Khuyến học huyện Hoằng Hóa luôn quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng xã hội học tập (XHHT) gắn với các mô hình xây dựng “Gia đình học tập” (GĐHT), “Dòng họ học tập” (DHHT) “Cộng đồng học tập” (CĐHT), “Đơn vị học tập” (ĐVHT) và “Công dân học tập” (CDHT).

Xây dựng các mô hình học tập ở huyện Hoằng HóaĐại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và huyện Hoằng Hóa trao thưởng cho học sinh trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Tại xã Hoằng Lộc, nhờ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đăng ký thực hiện các tiêu chí danh hiệu học tập cùng với đó là sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân nên qua kiểm tra, thẩm định đến nay toàn xã đã được công nhận 7 CĐHT ở 7 khu dân cư, 4 ĐVHT, 30/30 DHHT và trên 1.300 gia đình được công nhận GĐHT. Theo đại diện lãnh đạo xã Hoằng Lộc, trong quá trình triển khai xây dựng XHHT xã đã xây dựng kế hoạch; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể, hội khuyến học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, CDHT. Cùng với đó, hoạt động khuyến học, khuyến tài và học tập suốt đời cũng được hội khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng xã quan tâm đẩy mạnh. Hàng năm, hội khuyến học xã và các chi hội khuyến học đều vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích trong học tập, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong xã nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh nỗ lực, vươn lên trong học tập và rèn luyện. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người dân được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đáp ứng tiêu chí CĐHT, trung tâm học tập cộng đồng xã còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp, chuyên đề cho Nhân dân học tập ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cùng với xã Hoằng Lộc, xác định xây dựng các mô hình học tập là tiền đề để mọi người dân được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, nhiều năm qua, nhất là khi Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành; Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25-3-2022 và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công nhận danh hiệu CDHT ra đời, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đăng ký xây dựng GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT và CDHT. Đồng thời, ban hành các cơ chế phù hợp nhằm khuyến khích người dân tích cực học tập, như: khen thưởng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển đại học, giáo viên có học sinh giỏi; hỗ trợ cho các trung tâm học tập cộng đồng nâng cao chất lượng các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho lao động nông thôn, chuyển đổi nghề nghiệp tại địa phương... Trong hệ thống giáo dục chính quy, cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng nhu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đưa các nội dung về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép vào các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời hàng năm, cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục, hội khuyến học các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân; động viên các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, tổ chức tích cực thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; phát động phong trào học tập thường xuyên, liên tục trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và các đơn vị. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các tầng lớp Nhân dân.

Đánh giá theo nội dung Quyết định số 387/QĐ-TTg, đến hết năm 2022, toàn huyện Hoằng Hóa có 36.785 gia đình được công nhận GĐHT, đạt tỷ lệ 70%; 904 dòng họ được công nhận DHHT; 177 cộng đồng được công nhận CĐHT; 138 đơn vị được công nhận ĐVHT. Đánh giá theo Quyết định số 677/QĐ-TTg toàn huyện có 64.860 người thuộc nhóm nông dân và lao động nông thôn; 5.486 người thuộc nhóm công nhân, lao động, tiểu thủ công nghiệp, thợ sửa chữa thiết bị gia dụng, lao động tự do... và 3.719 người thuộc nhóm cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên từ cấp xã trở lên, doanh nhân, quản lý doanh nghiệp,... được công nhận CDHT. Theo ông Lê Duy Thu, cán bộ Hội Khuyến học huyện Hoằng Hóa, các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đều nhận thức đúng về việc học đối với mỗi người dân; mỗi DHHT đều thành lập ban khuyến học và hoạt động hiệu quả, nền nếp, tạo điều kiện thuận lợi để cho các cháu trong độ tuổi đi học được đến trường, chăm sóc, giáo dục để các cháu trở thành con ngoan, trò giỏi. Đặc biệt, sự chủ động và khơi dậy truyền thống hiếu học của mỗi gia đình, dòng họ đang là nền tảng, động lực để xây dựng thành công các mô hình học tập đưa phong trào xây dựng XHHT trên địa bàn huyện không ngừng phát triển.

Bài và ảnh: Phong Sắc {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]