(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau thất bại 0-2 trên sân Pleiku trước Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 8 V.League - 1 năm 2022, HLV trưởng CLB Đông Á Thanh Hóa đã dành nhiều lời ngợi khen đội bóng chủ nhà.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDuWHhurdv4bur4buHRFJQTeG7rEfhuqrhu6tSRsav4bu34burTEbhuqRM4burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burxKhG4buOTOG7hOG7q1JG4buA4burQ+G7uUxG4bur4bqow4FH4burYeG7tjnhurfhu6vhu5zhu6tSRsagR+G7q0NH4buAS+G7q0ZH4bq+TOG7q1LDgUfDui9G4butw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nmFE4bu3QuG7qcO5ZuG7t1Phu6tSRuG6tFLhu6vhuqjDgUfhu6vhu7Et4buv4burUlDhurpM4burUeG6skzhu6vhu4dKREfEqFPhu6tSUOG7puG7luG6quG7q2FNQUzhu4Thu6vhu7ZMRuG7qzlH4bu34bur4bq34bu3R+G7q1LDgUfhu6vhu6xPTOG7hOG7q+G7s+G7q29y4bq3ROG7t+G7hFNE4burLeG7q+G7reG7q0zhuqJL4bur4buv4bux4buv4buvceG7q2Hhurdv4burUlDhu6bhu5xM4buE4bure+G6tz7hu6tb4buOTOG7hOG7q+G7uOG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q0PhuqDhu6tCQUxG4burTEZHw4pT4burSsagR+G7q0zhu4Thu5pH4burxKhGREzhu6tD4buQR+G7q+G6qE5M4buE4bur4bqqRsOZ4burTEZBcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nDukdL4buE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bupQlJGU0vhuqjhu6tHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4bur4buz4bux4bux4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q3h2duG7nlZw4bup4burUVDhuqrhu5fhu6kvL+G6qkJMcuG6qOG7t01SRuG7t0xGRk3hu7dy4busTC9CRFHEqFJN4bueL0xE4buuUS/hu6/hu6924buxL+G7reG7sXhC4but4bux4bu14buxeXjhu7VSeeG7sXnhu7FK4but4buxcuG7iOG7nuG7hOG7qeG7q+G7t0pS4buX4bupYeG6t2/hu6vhu4dEUlBN4busR+G6quG7q1JGxq/hu7fhu6tMRuG6pEzhu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6vEqEbhu45M4buE4burUkbhu4Dhu6tD4bu5TEbhu6vhuqjDgUfhu6th4bu2OeG6t+G7q+G7nOG7q1JGxqBH4burQ0fhu4BL4burRkfhur5M4burUsOBR+G7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nhu7Phu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXh2duG7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qcO5YeG6t2/hu6vhu4dEUlBN4busR+G6quG7q+G6qFPDlEzhu6vhuqjhuqDhu6tR4bu3U+G7q1JQ4bqkTOG7q1JGU+G7t+G7q+G6qsOZ4bu34burW+G7jkzhu4Thu6vhu7jhu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6tSUOG7puG7luG6quG7q2Hhu7Y54bq3csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lh4bq3b+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tmRFDhuqhH4bu34burTE5H4buh4bur4bupYeG7jkvhu6tM4bu3V+G7q+G6qkZUTOG7hOG7q1Lhu45H4burUkZH4burQ+G6tFPhu6vhu6zhu5ZH4burS+G7kFLhu6tD4buQR+G7q+G6qE5M4buE4burS8OBTEZy4bure0ZUTOG7hOG7q1Lhu45H4burxKhG4buOTOG7hOG7q1JG4buA4burTEFN4burUkbDg0zhu4Thu6tD4bum4bua4bqq4burYeG7tjnhurfhu6vhu5zhu6tSRsagR+G7q0NH4buAS+G7q0xBV3Lhu6thw5Phu6tSRkfhu6tD4bq0U+G7q+G7hMODTOG7q8So4bq8UuG7q+G7rEHhu6vhuqpO4burUlBJTEbhu6tD4buQ4burRuG7lEzhu6tG4bqwTOG7q+G6qsOCU+G7q1JGw5nhu6t74bq3PuG7q1vhu45M4buE4bur4bu44burZ0bhu7dMRuG7q2FN4bu54oCdcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lh4bq3b+G7q+G7h0RSUE3hu6xH4bqq4bur4bqqRk3hu6vhuqhH4bq8UuG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qsOCU+G7q1JGw5nhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G7jkzhu4Thu6tD4bqg4bur4bqqw5Xhu6vhu4TDg0zhu4Thu6tG4bq8UuG7q1HFqOG6quG7q+G7nOG7q1JQ4bqkTOG7q0PhurRT4burTEFX4bur4busQeG7q0xG4bq0TOG7q0vDgUxG4burUMSCTOG7hOG7q+G7nOG7q0tV4bu34bur4buER8OAR+G7q0zhuqJL4burTOG7hE3hu7lH4burxKhGR+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhuqpG4buUR+G7q1JQ4bq6TOG7q1HhurJM4burTEZBceG7q1vhu45M4buE4bur4bu44burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34bur4bqq4bukTOG7hOG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6tSRuG7gOG7q1JGw4NM4buE4burQ+G7puG7muG6quG7q2Hhu7Y54bq3csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lvw4rhu6vhuqpT4buQ4bqq4burQ1Phu7fhu6vhu6zhu47hu6tDw43huqpGceG7q+G7jkzhu4Thu6vhu4dEUlBN4busR+G6quG7q1JHTOG7q1DEgkzhu4Thu6tb4buOTOG7hOG7q+G7uOG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q+G6qkbDjOG7q0zEgkvhu6vhu5zhu6tMRk5L4burUlDDmuG7q0bDgUzhu4Thu6Hhu6vigJzhurXhuqJL4burTOG7t1dx4burUk3hu57hu6tDw4JT4burUeG6uOG7q+G7hMOUS+G7q3jhu6tD4buQR+G7q0pB4burYeG7tjnhurdx4burZuG6t+G6teG7tnHhu6thQeG7q+G6teG7kEdx4burb0dEUlJESuG7q+G7rEHhu6thw4BH4bur4buHRk9M4buEcuG7q3vhu7nhuqrhu6tD4buQR+G7q+G6qE5M4buE4burxKhG4bu54bqq4bur4bqqw5Xhu6vhu4TDg0zhu4Thu6tSUMOa4burRsOBTOG7hOG7q1JG4buOR+KAnXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5YUfhur5M4burUsOBR3Hhu6tK4buo4bqq4burSuG7puG7mkzhu4Thu6vhuqrDmeG7t+G7q1vhu45M4buE4bur4bu44burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burQ+G7t0zhu4Thu6vhuqjDjeG7q8OATEbhu6tG4bum4bucTOG7hOG7q8SoRuG7ueG7q0zhuq5M4buE4burTMOK4bur4bqo4bucR+G7q+G6qkbhurRM4burUkbhu6bhu5RM4buEcuG7q2dGRE3hu6tMRuG6pEzhu6tDw41MRuG7q+G6qsOZ4bu34burYeG6t2/hu6vhu4dEUlBN4busR+G6qnHhu6vhu45M4buE4bur4bqqRsOM4burRkFH4burSk9M4buE4bur4bus4buWR+G7qzlTUVLhu7fhu6xNceG7q+G6t+G6uuG7q+G7h0bDgUvhu6tnRkFMRuG7q+G6t01M4buEceG7q+G7h0dMUk3hu6vhu6xB4burRlfhu6vhu6zDk0zhu4Thu6t74bq3PuG7q1Hhurjhu6vhuqpO4burQ+G7puG7muG6quG7q1Hhu6jhu6vhuqjhu5Lhu6tRU0zhu4Thu6tMRuG6skzhu6tR4buocsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nigJzhurVGR8OKU+G7q8SoRsOA4burTOG6okzhu4Rx4burQ+G7kEfhu6vhuqhOTOG7hOG7q1bFqOG7q2dG4bu3TEbhu6tR4bq44bur4bqqTuG7q1JG4bq6S+G7q1LhurJM4bur4bqoR0xG4bur4buc4bur4busw43hu6tSUEjhu6tSR8OKTOG7q0PDgU3hu6tD4buA4burUkbhu7dX4burUkbhurzhu6vhuqpGTeG7q+G7h+G7t1NKTeG7q2FETFBH4bugU0Thu6st4burTOG7hOG7psagR+G7q+G7rMav4bu34bur4buE4bqu4bue4bur4bqqRuG6tEzhu6tSRuG7puG7lEzhu4Thu6tM4bquTOG7hOG7q+G7rEHhu6vhuqrhu6RM4buE4burxKhG4buOTOG7hOG7q0Phu7nhu57hu6vFqEzhu4Thu6tD4bum4bua4bqq4burxKhZ4bur4busw5NM4buE4bur4buc4bur4bugU+G6oEzhu4Thu6tSRsagR+G7q+G7hEfhu7dM4bur4busxq/hu7fhu6vhu6BT4bu34oCdceG7q2Hhurdv4bur4buHRFJQTeG7rEfhuqrhu6tMTkdyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuW9PTOG7hOG7q0PhurRT4burUkfhurzhu57hu6tSRkRNceG7q3vhurc+4burW+G7jkzhu4Thu6vhu7jhu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6tR4bq44burQ+G7puG7muG6quG7q1JQ4buc4bur4busw4rhu6tR4bqyTOG7q0xGQeG7q1JH4bq84bue4burQ05M4bure+G6tz7hu6tvR0RSUkRK4bur4busQU3hu6tM4buEQVfhu6t24butLcO9csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu57hu7ZTUkZNUOG7qcO5YU1BTOG7hOG7q2bhu5RMw7ov4buew7k=

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]