(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ Vì trẻ em vùng cao đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G6oeG7i+G6o+G7mOG7seG6s+G7ueG7tXfhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqzw73hu5nhu5fhurPhuqZm4bqs4bqzxKnhurZy4buT4bqz4bqn4bqzcuG7k+G7p+G7leG6s3Lhu5nDqeG6s+G7meG6uXLhu5nhurPDveG7mcOB4buJ4bqhL+G7i+G6o+G6oS/hu5nDouG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buYa8SRxKnhurfhuqPhu5jEgnhy4buT4bqz4bqucuG7k+G6s+G7uOG7mWVy4buT4bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqzcuG7lcOzcuG6s+G6peG6teG6peG6pTjhurPhu4rEkXLhurPhu7jhu5nEgnZy4buT4bqzw4LhuqDhurPhu7jhu51y4buZ4bqzanPDqXI44bqz4buY4bup4buV4bqzUOG7lcOzcuG6s+G7meG7leG7j8O94bqz4bu54buZxJFy4buZ4bqzcuG7lcOzcuG6syHhu5Xhu4/hu7nhurNSxJFx4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s8O94buZxanhu5XhurPhu5l3w73hurPDguG7r+G7leG6s+G7iGZB4bqzcOG6ueG7ieG6s+G7i+G7qeG6syHGoeG6s+G7ueG7tW7hurNrceG6s8OCw4By4buT4bqz4buJxJFz4bqzauG6veG6s+G7ueG7q+G6s+G7ieG7meG6ruG7ieG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4buZc+G6ueG7ueG6s2rhu6ly4buT4bqz4bqo4bqzcuG7k+G7meG7o8SR4bqzw4LGoeG6s+G7iUHhu6nhu4nhurPhu7fFqXLhu5PhurPhu4nhu6ly4buT4bqzasawcuG7kzjhurPDgsah4bqzxJFy4bqz4bu34buVcuG7meG6s+G6puG6veG6s+G7meG7qeG7lTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3xKnhu7nhu5lBceG7i+G6s+G7leG7iGty4bu5a+G7teG6t+G6s+G7t+G7ueG6rHBrMOG6t+G6pOG7lcSp4bu54buZNuG6s2PhurXhurXDveG6pjfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5NuG6s+G6q+G6teG6tcO94bqmN+G6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7icSpcjnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL8Spa+G7t+G7oeG7uXPDvS9ya+G6pOG7ty/huqXhuqXhurVkL8Oi4bqpw6LEqeG6qcOi4bq14bq14bqt4bqn4bqr4bu5w6Lhuqfhuq3huqXhurVw4bq1OeG7n8O94buTNeG7tTDhuqfhurVk4bq34bqzxJFw4bu5MOG6t+G7mOG7seG6s+G7ueG7tXfhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqzw73hu5nhu5fhurPhuqZm4bqs4bqzxKnhurZy4buT4bqz4bqn4bqzcuG7k+G7p+G7leG6s3Lhu5nDqeG6s+G7meG6uXLhu5nhurPDveG7mcOB4buJ4bq34bqz4bqk4buVxKnhu7nhu5kw4bq3Y+G6teG6teG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqr4bq14bq14bq34bqzL+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44bu1c3Lhu5PhurNqdDjhurPhu4ll4buJ4bqzauG7rXLhurPDguG7m+G6s2rhur3hurPhu7nhu6vhurPhu4nhu5nhuq7hu4nhurPhu7nhu7XEkXPhurPhu4vhu5XDtXLhurPhu5nhu7HhurPhu7nhu7V34bqz4buh4buVcuG7meG6s8O94buZ4buX4bqz4bqmZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s+G6p+G6s3Lhu5Phu6fhu5XhurNy4buZw6nhurPhu5nhurly4buZ4bqzw73hu5nDgeG7ieG6s+G7ieG7mXPhurPhu4ll4buJ4bqza3HhurPhu5jDqeG6s+G7uOG7meG7m+G6s+G7uOG7tcOB4buJ4bqzeOG6s+G7i+G6u3LhurPDneG7leG7jXLhu5PhurPhu6Dhu5lzbDjhurPhuqbhur3hurPhu7jEkXHhurNQxILhurPDoeG7skHEkXLhurPhu7bhu61yw6A34bqza3HhurNQdeG6s+G7uOG7meG7m+G6s8Od4buZxILhu61y4buT4bqz4bu44buZ4bq7c+G6s3jhurPhuqbhur3hurM8w7Ny4bqz4bug4buZxILhu61y4buT4bqzw6FQxJFy4buT4bqz4buI4buZZXLhu5nDoDfhurNrceG6s8Od4buZ4bq5ceG6s+G7uOG7tUFy4buT4bqz4buY4buVw7JB4bqzeOG6s+G6puG6veG6s1DEguG7rXLhu5PhurPhu7bhu61y4bqzw6Hhu7jhu5nEgnZy4buT4bqzKUFmcsOgOeG6s1Hhu7Hhu5XhurNy4buT4bun4buV4bqzcuG7mcOp4bqz4buZ4bq5cuG7meG6s8O94buZw4Hhu4nhurPhu4l04bqz4buh4buVcuG7meG6s8O94buZ4buX4bqz4buZ4bux4bqz4bu54bu1d+G6s2PhurXhurPhu7nhu7Xhu5Xhu49B4bqzasawcuG7kznhurPhu4hl4buJ4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7ueG7tcahcuG7meG6s8Sp4bq24bqz4buh4buVw7Jy4bqz4bu3b+G6s+G7mXPDqXLhurPhu7nhu5nDqXLhu5nhurPDgsOpc+G6s2poQeG6s+G7ueG7mWVy4buT4bqz4bqtLeG6peG6teG6peG6pTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq34buV4buIa3Lhu7lr4bu14bq34bqz4bu34bu54bqscGsw4bq34bqk4buVxKnhu7nhu5k24bqzY+G6teG6tcO94bqmN+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7k24bqz4bqtYsOiw73huqY34bq34bqz4bu34bu14buJMOG6ty8v4buJxKlyOeG7i8SRc+G7ueG7mcSRcuG7meG7mXPEkTnDgnIvxKlr4bu34buh4bu5c8O9L3Jr4bqk4bu3L+G6peG6peG6tWQvw6JkYsSp4bqrw6LhurXhuqnhuqnhuqnDouG7ucOiZOG6pWPhuqVw4bq1OeG7n8O94buTNeG7tTBj4bqp4bq14bq34bqzxJFw4bu5MOG6t+G7mOG7seG6s+G7ueG7tXfhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqzw73hu5nhu5fhurPhuqZm4bqs4bqzxKnhurZy4buT4bqz4bqn4bqzcuG7k+G7p+G7leG6s3Lhu5nDqeG6s+G7meG6uXLhu5nhurPDveG7mcOB4buJ4bq34bqz4bqk4buVxKnhu7nhu5kw4bq3Y+G6teG6teG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqtYsOi4bq34bqzL+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjSnfhu7nhurNyw6nhuqzhurPhu4ll4buJ4bqzauG7rXLhurPDguG7m+G6s+G7iXVy4bqz4bu54bur4bqz4buJ4buZ4bqu4buJ4bqz4buh4buZeOG7leG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhuqZm4bqs4bqzxKnhurZy4buT4bqz4bu44bu1xIJ2cuG7k+G6s1FoceG6s3JzcuG6s+G7tuG7rXLhurNK4buV4buPcuG6s+G7ueG6ueG7leG6s+G7i+G6u3LhurPhu7hmcuG6s+G7tuG7rXI44bqz4bqm4bq94bqz4bu24butcuG6s0rhu5Xhu49y4bqzw6Hhu7JBxJFy4bqz4bu24butcsOgOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O9xJBB4bu54buZc+G7teG6t+G6o1DDs+G6s8Od4buZxIJ3cuG7k+G6oS/DveG6ow==

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]