(vhds.baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2022) và 17 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19-8-2005 - 19-8-2022), từ cuối tháng 7 đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã kết nối với các đơn vị, nhà hảo tâm, gồm: Hội Phụ nữ Phòng PA06, Hội Phụ nữ - Đoàn thanh niên Phòng an ninh nội địa, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận đỡ đầu và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh trao kinh phí đỡ đầu 6 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qeG6reG7j+G6qVPhu7d0ZT9z4bqsZeG7scOJZcOVw73hu7FyZWbhu7Fl4bq04bul4buxc2XhurThurZm4butZcawdOG7sXNl4bquc3Vl4buRxIJl4buRb8OCZeG6tOG6tuG7l2Xhu6vhu7Vlw7XDvXThurNl4bq04bq24buXZcO14buvZXPhu61o4buxZcO1w63hu7FzZeG7kWrDtWXhu4904buf4bq0Zcawc+G7r2XGsHPhu4vhu7Hhuq0v4buP4bqp4bqtL3Phurnhuqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rlPhu5Nmw7TEkeG6qVNCw4Dhu7FyZeG6tMOAdGXGsOG7gmXhu7F04buf4burZeG7h+G7h2Xhu7Hhu4vhu6tl4buwcmjDimXhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tHPhu7Phu7FyZcOVRuG7sMOUZTF04buf4bq0ZeG7sGbhu6tl4bql4bq54buFLeG7gy3hurnhu4XDquG6v2XigJNl4bq54buFLeG7gy3hurvDqeG6u+G6u+G6p2XhurhoZeG6ueG7h2Xhu7Hhu4vhu6tl4oCc4buwcmjDimVz4bu3dGXhurThu61o4buxZcO0beG7sWXhu4/DreG7rWXhurjhu59lZuG7sWXhu7F04buxc2Uu4bu5ZeG6sMOC4buzw7XEkWXhuqXhurnhu4Ut4buDLeG6u8Opw6nhur9lLWXhurnhu4Ut4buDLeG6u8Op4bq74bq74bqn4bqzZeG6tERlw7XDguG7s3Rl4bq0c2fhu7FyZeG7h2Xhu5Hhu53hu7Fl4buxZsOK4bqzZVPhu7d0ZT9z4bqsZeG7scOJZcOVw73hu7FyZWbhu7Fl4bq04bul4buxc2Uuc2bhu7FzZVPhu69mZeG7kcOsZcaw4bud4bq0ZeG7seG7s3Rl4bq4w4B0ZcO1Z8O1ZeG7kcOB4buxZeG6uMO54bqzZeG7sXNoZXPDreG7rWXhurRt4bur4bqzZXLhu7Xhu6vhurFlU+G7t3RlP3Phuqxl4buxw4llP3N24buxcmU/RsOp4buB4bqzZVPhu7d0ZT9z4bqsZeG7scOJZS1l4buQ4butaOG7sWXhurRzZuG7sXNl4buxdOG7m+G7sWU/c3bhu7FyZWbhu7Fl4buxdOG7sXNl4bux4bu3dGXhu5HDuWbhurNlP3N24buxcmXDlcOt4buxc2XhurJn4bq0ZeG6rnN24buxcmXDtXNnw4plw7Vzw4lmZcO1c2fDimXhurhoZcO1Q8OCZeG7sWnhu7Flw7VDw4Jlc+G7t2Xhu7Fzw7Phu7Fl4buRxIJl4buRb8OCZeG6uGhlP3N24buxcmU6w4LDreG7sWXhu6nhur5lM8OCbuG6tGXhu7Fzw7Phuq5lw7XDreG7sXNl4bq04bq2ZuG7rWXGsHThu7FzZeG6rnN1ZeG7kcSCZeG7kW/DgmXhu4Fl4bq04bq24buXZeG7q+G7tWXDtcO9dOG6s2XhurThurbhu5dlw7Xhu69lc+G7rWjhu7Flw7XDreG7sXNl4buRasO1ZeG7j3Thu5/hurRlxrBz4buvZcawc+G7i+G7sWXhurThurbhu5vhu7Fl4buRw7lmZeG7j2jhu7Fl4bq04bul4buxc+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG6rXThu6tyZcO14bupZuG6suG6ssOgxJF0w5Xhu5Phu7HhurThu5PhurbEkWXhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhurp0w7ThurRz4bqxZeG7g8Opw6nhuq7hurzhurdlc+G7k3Ryc+G6tOG6sWXhu4Hhur/hu4fhuq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL8O1w7Thu7HhurXhu49m4but4bq0c2bhu7Fzc+G7rWbhurXhurjhu7Evw7Thu5PhurLGsOG6tOG7reG6ri/hu7Hhu5PhurrhurIv4bq74bq74bq94bq7L+G6ucOq4buFw7Thur3hurvhurnhurnhurnhurvhur/hurThur3hurvhu4Hhu4Xhu4fhu6nDqeG6tcWp4bqucuG6r+G6tsOg4bq/4buF4bq7xJFlZuG7qeG6tMOgxJFT4bu3dGU/c+G6rGXhu7HDiWXDlcO94buxcmVm4buxZeG6tOG7peG7sXNl4bq04bq2ZuG7rWXGsHThu7FzZeG6rnN1ZeG7kcSCZeG7kW/DgmXhurThurbhu5dl4bur4bu1ZcO1w7104bqzZeG6tOG6tuG7l2XDteG7r2Vz4butaOG7sWXDtcOt4buxc2Xhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXGsHPhu69lxrBz4buL4buxxJFl4bq6dMO04bq0c8OgxJHhu4PDqcOpxJFlc+G7k3Ryc+G6tMOgxJHhu4Hhur/hu4fEkWUv4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquw5Vm4bqu4bq0dOG7reG7scSR4bqpU+G7t3RlP3Phuqxl4buxw4llP3N24buxcmXDlcOt4buxc2XhurJn4bq0ZT9zduG7sXJlw7VzZ8OKZcO1c8OJZmXDtXNnw4pl4bq4aGXDtUPDgmXhu7Fp4buxZcO1Q8OCZXPhu7dl4bq04bq2ZuG7rWXGsHThu7FzZeG6rnN1ZeG7kcSCZeG7kW/DgmXDtXNnw4Jl4buo4bubZVNoZT9zQsOB4buxcmXhuqUuP2Uuc2bhu7FzZVPhu69m4bqn4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5Vnw7Vl4bq04bq24buXZeG7kULhuqLDtWXhu7Fzw7Phu7FlxrB04buxc2Xhuq5zdWXhu5HEgmXhu5Fvw4JlcuG7teG7q+G6sWXhu6jhu5tlM8OCbeG7sWXDlELDgeG7sXLhurNl4bq8w6xlOsOCw63hu7FyZS7hurZpw7VzZeG6pTrDgsOt4buxcmUzQsOB4buxcuG6p+G6t2Xhu7Byw4LDinDhu7Fl4buqdOG7sXNlLnThu53hu7HhurNl4bq8w6xlP3PhuqRlLMOB4buxZeG6peG6tHPDuWXhurzDrGXhu7Byc3RlLMOB4bux4bqn4bq3ZTrDgmfDtXNlLnPDuWUuc0LDgeG7sXLhurNl4bq8w6xlLnNo4buxc2XDlcO94buxcmXhuqUuc2nDtXNlLnNo4buxc+G6p+G6t2VTaGUuc8O5ZT9zQsOB4buxcuG6s2Xhuq5zQuG6oOG7sXJl4buQw73hu7FyZS5zd2XhuqUuP2Uuc2bhu7FzZVPhu69m4bqn4bq3ZTF0ZVPhu61odGXhu6h04buxc2XhurhoZTF0ZTHhu4vhu7FlU0Lhu7FyZcODZeG6tHPDveG7sWVSdGbhu7Fy4bqzZeG6vMOsZTPDgm3hu7Flw5VzdOG7sXNl4bqlLnNC4bqg4buxcmUzw4Jt4bux4bqn4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bqtdOG7q3Jlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkXTDleG7k+G7seG6tOG7k+G6tsSRZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6unTDtOG6tHPhurFl4buDw6nDqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZeG7geG6u+G6veG6ruG6vOG6t8SRZeG6suG6tsO1w6DEkS8vw7XDtOG7seG6teG7j2bhu63hurRzZuG7sXNz4butZuG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurvhurvhur3hursv4bq5w6rhu4XDtOG6veG6u+G6ueG6ueG6veG6v+G6v+G6tOG6v+G6u+G6v+G6ueG7heG7qcOp4bq1xanhuq5y4bqv4bq2w6Dhu4fhu4Hhu4HEkWVm4bup4bq0w6DEkVPhu7d0ZT9z4bqsZeG7scOJZcOVw73hu7FyZWbhu7Fl4bq04bul4buxc2XhurThurZm4butZcawdOG7sXNl4bquc3Vl4buRxIJl4buRb8OCZeG6tOG6tuG7l2Xhu6vhu7Vlw7XDvXThurNl4bq04bq24buXZcO14buvZXPhu61o4buxZcO1w63hu7FzZeG7kWrDtWXhu4904buf4bq0Zcawc+G7r2XGsHPhu4vhu7HEkWXhurp0w7ThurRzw6DEkeG7g8Opw6nEkWVz4buTdHJz4bq0w6DEkeG7geG6u+G6vcSRZS/huqnhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7DlWbhuq7hurR04but4buxxJHhuqnhu5BpdGXDtHThu5/hu7FlU+G7t3Rl4buoUz/hu7BlLjNl4buwcnN0ZSzDgeG7seG6s2VT4bu3dGU/c+G6rGXhu7HDiWUtZeG7kOG7rWjhu7FlLnNm4buxc2Xhu7F04bub4buxZT9zduG7sXJlRuG7sWXhu7F04buxc2Xhu7Hhu7d0ZeG7kcO5ZmXhurThurZm4butZXNBZeG6tOG6tuG6omXDtXPhu61lw7VzZ8OCZeG7sHLDgsOKcOG7sWXhu6p04buxc2UudOG7neG7seG6s2XhurzDrGU/c+G6pGUsw4Hhu7HhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnDlcOt4burZeG6tHNCw4Hhu7FyZeG6tOG6tkLDgMO1ZXPhu61o4buxZcO1w63hu7FzZeG7q+G7tWXDtcO9dOG6s2XGsHPDveG7sXJl4buxw4F0ZeG7sULDgeG7sXJl4bq0xJBmZcO14bqoZmXDtWfDtWXDtXNnw4Jl4buxc3jhurNlw7VzQmZl4bq0c+G7oWXhurTEkGXhu6nhu61lw7Vz4butZeG7j8Ot4buxZeG6tHNt4buxZeG6uGhl4buxc8OJ4buxcmXhurThurbhu5dlcnRmZeG7kcO64buxc2Xhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXGsHPhu69lxrBz4buL4bux4bqzZVPhu7d0ZT9z4bqsZeG7scOJZcOVw73hu7FyZWbhu7Fl4bq04bul4buxc2Xhu5HDrGXGsOG7neG6tGXhu7Hhu7N0ZeG6uMOAdGXDtWfDtWXhu5HDgeG7sWXhurjDuWXhu7Fzw7Phu7Fl4buRxIJl4buRb8OC4bqzZeG7sXNoZXPDreG7rWXhurRt4burZXNBZeG6tOG6tuG6omXGsHThu7FzZeG6rnN1ZcO1c+G7rWXDtWfDtWXDteG7reG7sWXhu4/EqeG7sXJl4bq0dOG7o+G7sWXhu6tq4bq0ZeG6tHPhu5Phu61l4bq0ROG7sXJl4bux4buL4bur4bq1ZeG7qkF0ZeG6tOG6tuG7l2Xhu5FC4bqiw7Vlc0Fl4bq04bq24bqiZeG6v8Opw6ll4buxcnPDuuG7sWXhu5Hhu7Xhu7FyZeG6tOG6tsODZeG7qeG7m+G7sS/hurRzZ+G7sXJl4bq4aGXhurThurZm4butZeG6uWXhu6lv4buxZeG7keG7neG7sWXhurRzZ+G7sXJl4buDZS1l4bq7w6nhurvhur3hurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhuq104burcmXDteG7qWbhurLhurLDoMSRw7ThurRzw4Lhu6vhu49ldMOV4buT4bux4bq04buT4bq2xJFl4bqy4bq0w4rhu6nhu5PDoMSR4bq6dMO04bq0c+G6sWXhu4XDqcOp4bqu4bq84bq3ZXPhu5N0cnPhurThurFl4bq/4bq5w6rhuq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL8O1w7Thu7HhurXhu49m4but4bq0c2bhu7Fzc+G7rWbhurXhurjhu7Evw7Thu5PhurLGsOG6tOG7reG6ri/hu7Hhu5PhurrhurIv4bq74bq74bq94bq7L+G6ucOq4buFw7Thur3hurvhurnhurnhu4fDquG7g+G6tOG7heG6u8Oqw6rhur3hu6nDqeG6tcWp4bqucuG6r+G6tsOg4bq/4bq94buFxJFlZuG7qeG6tMOgxJFT4bu3dGU/c+G6rGXhu7HDiWXDlcO94buxcmVm4buxZeG6tOG7peG7sXNl4bq04bq2ZuG7rWXGsHThu7FzZeG6rnN1ZeG7kcSCZeG7kW/DgmXhurThurbhu5dl4bur4bu1ZcO1w7104bqzZeG6tOG6tuG7l2XDteG7r2Vz4butaOG7sWXDtcOt4buxc2Xhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXGsHPhu69lxrBz4buL4buxxJFl4bq6dMO04bq0c8OgxJHhu4XDqcOpxJFlc+G7k3Ryc+G6tMOgxJHhur/hurnDqsSRZS/huqnhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7DlWbhuq7hurR04but4buxxJHhuqlT4bu3dGXhu6hTP+G7sGVzw4LDiuG7n+G7sWUuc0LhuqDhu7FyZTPDgm3hu7HhurNlU+G7t3RlP3Phuqxl4buxw4llw5XDveG7sXJlZuG7sWXhurThu6Xhu7Fz4bqzZT9zduG7sXJlOsOCw63hu7Fl4bup4bq+ZTPDgm7hurRl4buxc8Oz4bquZcO1w63hu7FzZeG6tOG6tmbhu61l4bq54buB4bqz4bq/ZeG6tOG6tnThu5/DgmXhu5Hhu7Xhu7FyZcO14bqoZmXhuq5zduG7sXJl4bq4aGXhurnDqWXhurThurZ04bufw4Jlw7XhuqhmZeG7sXNoZXPDreG7rWXhurRt4burZcO1c+G7rWXhurtl4bq04bq24buXZeG7q+G7tWXDtcO9dGXDg2XhurjDgHRl4buPaGXhurRpdGXhurzDrGUzw4Jt4buxZcOVc3Thu7FzZeG6pS5zQuG6oOG7sXJlM8OCbeG7seG6p+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qTHDgHRl4bur4but4buxcmXhu6vDguG7s+G7sWVzQWXhurThurbhuqLhurNlcnThuqThuq5l4buRxIJlw7Vnw7Vl4bq04bq24buXZcO14buvZeG7kXThu6PDgmXGsHThu5/hu7HhurNl4burw710ZeG6tOG6tkLhuqDhu7FyZeG6tOG7s+G6tGVzw4Hhu7Fl4buR4buhZeG7qcOA4buxZeG7qeG7m+G7sWXhurhoZeG6rnNn4bq0ZeG6tOG6tnThu6Hhu7Fl4buxc0Jl4buxc8OJ4buxcmXhurThurbhu5dl4buT4burZcO14bqm4buxcmXhurThurZm4buxcmXhu6lDZuG6s2XhurRpdGXhu6lwZeG7sXPDs+G7sWXhu5HEgmXhu5Fvw4Jl4bq4aGXhurThurZm4butZcawdOG7sXNl4bquc3Vl4buRxIJl4buRb8OCZcO1Z8O1ZeG6tOG6tuG7l2Xhu6vhu7Vlw7XDvXThurNl4bq04bq24buXZcO14buvZXPhu61o4buxZcO1w63hu7FzZeG7kWrDtWXhu4904buf4bq0Zcawc+G7r2XGsHPhu4vhu7HhurNlU+G7t3RlP3Phuqxl4buxw4llw5XDveG7sXJlZuG7sWXhurThu6Xhu7FzZeG6uGhlw7Vnw7Vl4buRw4Hhu7Fl4bq4w7ll4buxc8Oz4buxZeG7kcSCZeG7kW/DguG6s2VT4bu3dGXhu6hTP+G7sGXDtWfDtWVzw4LDiuG7n+G7seG6s2XhurRzw7ll4bq8w6zhurNl4bq0c2jhu7FzZeG6rnPhu7PhurNlU+G7t3RlP3Phuqxl4buxw4llw5XDveG7sXJlZuG7sWXDtWfDtWVzw4LDiuG7n+G7seG6s2Xhu5FpdGXDtHThu5/hu7Flw7Vu4bquZeG6qMOK4bqzZcO1c3Xhu7FzZeG6sMOCw4rhu6Phu7Fl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7FyZeG7kcOsZW3hu7Flw7Vv4buxZeG6tHPhu4vhu6tlc3h04bqzZeG7keG7t+G7sXJl4bq4dOG7m+G7sWXhurhoZeG6tOG6tmbhu61l4bq0c+G7m+G7q2Xhu5Hhu7Vlw7Thuqbhu7Fy4bqzZeG7sXPDgmXDiuG7ncOCZeG6rnPDsuG7q2XDtXPhu61lcnRmZeG7kcO64buxc+G6tWXhu5Dhu7Xhu7FyZeG6tHPhuqB04bqzZeG7q+G7reG7sXJl4burw4Lhu7Phu7Fl4bq0dOG7neG6rmXhurThuqzDtWXhu7Fzw7Phu7Fl4buRQuG6osO1ZeG6ssSQZeG6sMOCZuG7sWXhurRt4bur4bqzZeG6qOG7sXJlc+G7t2XDteG6qGZlw7Vnw7Vl4bq04bu5ZcO1c0PDteG6s2XDtWfDtWXhu7FzaGVzw63hu61l4bq0beG7q2Xhu5Hhu7N0ZeG6uMOAdGXDtWfDtWXDtXNnw4Jl4buR4buhZXJ0ZmXhu5HDuuG7sXNl4bqyw4Dhu6tl4bq4QuG6ouG6tGXhurDDgmZlxrBz4buvZcawc+G7i+G7sWXhurThurbhu63hu7FyZcO1w4Lhu7fDtWXhurLhu7Phu7Fy4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bqtdOG7q3Jlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkXTDleG7k+G7seG6tOG7k+G6tsSRZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6unTDtOG6tHPhurFl4buDw6nDqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZeG6v+G7geG7geG6ruG6vOG6t8SRZeG6suG6tsO1w6DEkS8vw7XDtOG7seG6teG7j2bhu63hurRzZuG7sXNz4butZuG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurvhurvhur3hursv4bq5w6rhu4XDtOG6veG6u+G6ueG6u+G6veG6ucOp4bq0w6rDqeG7h+G6ueG6ueG7qcOp4bq1xanhuq5y4bqv4bq2w6Dhu4XDqeG7h8SRZWbhu6nhurTDoMSRU+G7t3RlP3Phuqxl4buxw4llw5XDveG7sXJlZuG7sWXhurThu6Xhu7FzZeG6tOG6tmbhu61lxrB04buxc2Xhuq5zdWXhu5HEgmXhu5Fvw4Jl4bq04bq24buXZeG7q+G7tWXDtcO9dOG6s2XhurThurbhu5dlw7Xhu69lc+G7rWjhu7Flw7XDreG7sXNl4buRasO1ZeG7j3Thu5/hurRlxrBz4buvZcawc+G7i+G7scSRZeG6unTDtOG6tHPDoMSR4buDw6nDqcSRZXPhu5N0cnPhurTDoMSR4bq/4buB4buBxJFlL+G6qeG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rsOVZuG6ruG6tHThu63hu7HEkeG6qVPhu7d0ZeG7qFM/4buwZXPDgsOK4buf4buxZTrDgsOt4buxcmUzQsOB4buxcuG6s2VT4bu3dGU/c+G6rGXhu7HDiWXDlcO94buxcmVm4buxZeG6tOG7peG7sXPhurNlU+G7t3RlP3Phuqxl4buxw4ll4bquc3bhu7FyZT9Gw6nhu4HhurNl4buRaXRlw7R04buf4buxZcO1buG6rmXhuqjDiuG6s2XDtXN14buxc2XhurDDgsOK4buj4buxZeG7kcO5ZmXhuq5zQsOB4buxcmXhurRz4buL4burZXN4dOG6s2Xhu5Hhu7fhu7FyZeG6uHThu5vhu7Fl4bq4aGXhurThurZm4butZXNBZeG6tOG6tuG6omXDtXPhu61lw7VzZ8OCZeG7qOG7m2Uzw4Jt4buxZcOUQsOB4buxcuG6s2XhurzDrGU6w4LDreG7sXJlLuG6tmnDtXPhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu5Btw4pl4bupaGXhurh04bufw7Vl4bupaOG7q2XhurRz4buhZXN04buf4buxZeG6tHThu7FzZeG6tHNv4buxZeG6tELDgeG7sXJl4bq0c23hu7HhurNl4bq0QsOB4buxcmVndOG6s2Xhu6lm4buxZeG6tHhmZeG6tMO64buxc2XDiuG7m8OCZeG6tHNCw4Hhu7Fy4bqzZXLhu6/huq5l4bquc2/hu7Fl4bq8bcOKZcO0xJDhu7FyZXPDuuG7sXNlw63hu7FzZT9z4bqsZeG7scOJZcOVw73hu7FyZWbhu7FlLnNm4buxc2VT4butZ2Xhu5Hhu5Xhuq5l4bq04bq24but4buxcmXhu6l24buxcmXhu7BzbeG7sWXDtG3hu7HhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5Gw4LhurRz4but4bq2xJHhuqnhu6jhu5tlU2jhuq0v4bqu4bqp

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]