(vhds.baothanhhoa.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã ký Quyết định số 5308/QĐ-UBND, ngày 11/12/2020, tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NMSDYeG7reG6vcawYeG7rW5qYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu61k4buVbWHhu4bDuWHhu61ub2Hhu4Xhu6/hurVh4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYeG7lW5vxKnhu5lhw4B4YeG7qeG7r3Dhu4dhxrBu4bub4buVbWEtYeG6teG7lWHhu5Vv4buVbjMvbsOgNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcawTmbhurXhu4M5NMavbsahYeG7hm55YeG7reG7jeG7h25h4buu4buA4buU4buCYeG7reG7j+G7lW5h4busbuG6teG7lW5hTsah4bq1YeG7lG3hu6/Dg2vhu5VhPeG6q+G7lWHhu6xub2Hhu4Xhuqlh4buRxIJh4buo4buvw4Phu4vhu61h4buF4buN4buVbmHhu7FwYcSD4bqjw6Hhurcv4buo4buELeG7ruG7gOG7lOG7giJh4buVbeG6pcODYcOgw6Avw6DhuqEv4bqhw6HhuqHDoSJh4butZOG7lW1h4buGw7lh4butbm9h4buF4buv4bq1YeG7h3nhurVh4buu4buA4buU4buCYeG7reG7j+G7lW5h4buHbuG7l2HEg2Hhu63hur3GsGHhu61uamHhu4fGoWHhu61u4bql4buVbmHhu63Ds+G7h25h4bqi4buv4bq54butYeG7sWLhu4ciYeG7g+G6v+G7lWHhu4Xhurvhu69hxrBu4buX4buVbWHhu63hu6vhuqXhu5dh4butbm9h4buF4buv4bq1YeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu5Vub8Sp4buZYcOAeGHhu6nhu69w4buHYcawbuG7m+G7lW1hLWHhurXhu5Vh4buVb+G7lW5h4buV4bqr4buZYeG6ocOh4bqhw6EgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu6xuZuG7l2Hhu4XGoSJhxINh4but4bq9xrBh4butbmph4buF4buz4bul4buHYeG7lW7hur3hu5Vh4buGw7lh4butbm9h4buF4buv4bq1YeG7k+G6pVth4buUbsOp4buVYeG7g8Op4buVImHhu4fDouG7lWHhu4FyYcOA4bqlYeG7k+G7ueG7h2Hhu5Phu7Phu6Xhu5VtYcOAw71h4but4bur4bq14buVbWHhu61u4bql4buVbmHGsG5wYeG7rG7hurXhu5VuYU7GoeG6tV1h4buVbsOp4buVYeG7g8Op4buVImHhu4fDouG7lWHhu4FyYcOA4bqlYeG7k+G7ueG7h2Hhu5Phu7Phu6Xhu5VtYcOAw71h4but4bur4bq14buVbWFu4buvw4PEqeG7lWHhu6jhu6/hurXhu5VhTsah4bq1XWHhu5Vuw6nhu5Vh4buDw6nhu5UiYeG7h8Oi4buVYeG7gXJhw4DhuqVh4buT4bu54buHYeG7k+G7s+G7peG7lW1hw4DDvWHhu63hu6vhurXhu5VtYW7hu6/Dg8Sp4buVYeG7qOG7r+G6reG7lW1hJeG7s3Xhu5VtXWHhu5Vuw6nhu5Vh4buDw6nhu5UiYeG7h8Oi4buVYeG7gXJhw4DhuqVh4buT4bu54buHYeG7k+G7s+G7peG7lW1hw4DDvWHhu63hu6vhurXhu5VtYW7hu6/Dg8Sp4buVYeG7lOG7oeG7lW1h4buGcOG7lW1hw4DhuqVh4buG4buh4buVbWHhu63Dg2Hhu4RvxKnhu5Vh4buT4bu54buHYeG7rG7hurXhu5VuYU7GoeG6tSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7rG/hu4nhu5Vh4butbuG7s+G7p+G7lW1h4buF4buz4bul4buHYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu61uZuG7l2Hhu6nhu6/Dg2Hhu4Xhu43hu5VuYW5vxKnhu5VhbuG6peG7lW5h4but4bu3YeG7lW3hu69x4buVYeG7kW/hu5VuYcawbsOzYeG7rW5vYeG7heG7r+G6tSJh4buRbmbhu5Vh4butbuG7s+G7p+G7lW1h4but4buP4buVbmHhu6xu4bq14buVbmFOxqHhurVh4buV4bqr4buZYeG6ocOh4bqhw6EgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4Z34buVbWHhu5Vt4bqlw4Nhw6DDoC/DoOG6oSJhxq9uxqFh4buGbnlh4but4buN4buHbmHhu67hu4Dhu5Thu4Jh4but4buP4buVbmHhu6xu4bq14buVbmFOxqHhurVh4buUbeG7r8ODa+G7lWE94bqr4buVYeG7rG5vYeG7kcSCYeG7qOG7r8OD4buL4butYeG7heG7jeG7lW5hxIPhuqPDoMOhL+G7qOG7hC3hu67hu4Dhu5Thu4Jh4butZOG7lW1h4buAY+G7lW1h4buRbmbhu5Vh4buHeeG6tWHhu4ZueWHhu63hu43hu4duYeG7ruG7gOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuYcOgw6Fh4but4bq9xrBh4butbmphw4DhuqVhw6DDoWHhu4fDomHhu5Vuw6nhu5Vh4buF4bqpYeG7h8ahYeG7rW7huqXhu5VuYeG7rcOz4buHbmHhuqLhu6/hurnhu61h4buxYuG7h2Hhu63hu6vhu5fhu5VtYcawbuG7l+G7lW1h4but4bur4bql4buXYeG7rW5vYeG7heG7r+G6tWHhu4bhu7nhu69h4buHbm/hu4vhu5Vh4buBb+G7lW5hbeG7s3Xhu5VtYeG7meG6v+G7r2Hhu5Xhuqvhu5lh4bqhw6HhuqHDoSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4bq04buv4butbuG7l+G7qzk04buEIOG7hDMvxrA0

Đ.Đ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]