(vhds.baothanhhoa.vn) - Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông có hiệu lực thi hành từ ngày 9/5/2023. Trong đó, quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo Quy chế mới chỉ bao gồm: “bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí”.
xqAiU1EqN+G7qMSRxJFOUGJFIGU3OlDhu5rhu57hu605W2FdZOG7qGIiICrEkeG7oFEtUeG7n+G7qipRaCNlUSbhur05XVFlIjBRxJEgOSJRP+G7geG6rSpROOG7qDldUWjhu7BhUWIiw6A5XVFlIiBRZeG6r2VROV0iID5ixqAvIlPhu5rGoGJRKjfhu6jEkcSRTlBi4buxOuG7qCZQ4buaRSLEgzldUWXhu4FRxJHhuq9RUuG7pC9UUlRVL0VFLeG7o+G7q+G7oXBFUSrDquG7qFHhu6PhurdR4bur4buh4buMcEVRxJFm4buoUT/hurMg4buQUSXhurNRxJHDqTldUTjhurdlUcSR4bqvUT8gPMOpUSrDquG7qFFDw6nDrFEqIilRZSIgUWXhuq9lUTldIiA+YlFFZMOpOV1RIuG6oSpRYiLhurNRZSLEgzldUSrDoVEiID7DqVE34buFKlFlIiBRIuG7sDkiUWXhu4NROV3hu7DDrFHGry/DmS9UUlRV4buSUUVkYTldUT/DoeG7kFFjw6nDrFE/MjkiUWgjZVEm4bq9OV1RZSIwUcSRIDkiUT/hu4Hhuq0qUTjhu6g5XVFo4buwYVFiIsOgOV1RZSIgUWUiOmFRQ8Opw6xRKiIpUTjhuqUgUSoiM1El4buoYVFd4bqxOMOVUeKAnCXhurllUWggKWXhu5BRJeG6uWVRKiIx4buQUSphOGLhu6jhu5BRZT3DrOG7kFFlIuG7geG6pSpRNi7hu5BRZSLhu4HhuqUqUWUwOSLhu5BROOG7qsOsUWUwOSJRJeG6o1Fl4bq5IFE2IsSDOV1RKsOhUSoi4buHKlE5VzldUcSRYeG7rDlRZSLhu65hUWhXOVEl4buuOeG7kFE2IsSDOV1RKsOhUWUiLlE5IuG6peG7kFFsZTfhu6hlUXAy4buoUTcwUUggPmVR4bu54buoOFE/4bqvIFFo4bqlIFE4xIM5UWUiIFFwMuG7qFE3MOKAneG7ksagL2Lhu5rGoGJRKjfhu6jEkcSRTlBi4bujYSbDrFDhu5rGoCA4XVEqN+G7qMSRxJFOUCZlIsOpOCVRJiIgJjpRIOG7nzo5ZTpkUFHEkWXDrDc6TlBpICZlIsOVUcWoUlJiw63DlFEiOiBdImXDlVHDmVRTYsOtw5RQUcSRZCpOUC8vKiY54buSJeG7qGFlIuG7qDkiImHhu6jhu5JoOS8mOsSRNmVhYi85OmnEkS9UVVPFqC9Txq/GrybDmlPDmsOaVcOaw5ll4bumVMavw5k3xq8taOG7qGUtJsOpOV0tNiJhOV0tJsOpYSrhu5I1Yl1QUeG7qDdlTlDhu57hu605W2FdZOG7qGIiICrEkeG7oFEtUeG7n+G7qipRaCNlUSbhur05XVFlIjBRxJEgOSJRP+G7geG6rSpROOG7qDldUWjhu7BhUWIiw6A5XVFlIiBRZeG6r2VROV0iID5iUFFpICZlIk5QxahSUlBRIjogXSJlTlDDmVRTUFEv4buaxqAvYuG7msagYlEqN+G7qMSRxJFOUGLhu6NhJsOsUOG7msagIDhdUSo34buoxJHEkU5QIOG7nzo5ZTpkUFHEkWXDrDc6TlBpICZlIsOVUcWoUlJiw63DlFEiOiBdImXDlVFT4bumxajGr2LDrcOUUFHEkWQqTlAvLyomOeG7kiXhu6hhZSLhu6g5IiJh4buo4buSaDkvJjrEkTZlYWIvOTppxJEvVFVTxagvU8avxq8mw5pTw5rDmlXDmeG7pGXGr8Oaw5rGrzfGry1o4buoZS0mw6k5XS02ImE5XS0mw6lhKuG7kjViXVBR4buoN2VOUOG7nuG7rTlbYV1k4buoYiIgKsSR4bugUS1R4buf4buqKlFoI2VRJuG6vTldUWUiMFHEkSA5IlE/4buB4bqtKlE44buoOV1RaOG7sGFRYiLDoDldUWUiIFFl4bqvZVE5XSIgPmJQUWkgJmUiTlDFqFJSUFEiOiBdImVOUFPhu6bFqMavUFEv4buaxqAvYuG7msagYlEqN+G7qMSRxJFOUGJsw6llImFkUOG7muG7t+G7qCBR4buxw6nDrDw5xqAvYuG7mg==

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]