(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tán thành thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa về quản lý tài chính-ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và được thực hiện trong 5 năm.
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7puG7qOG6oOG6pWHhuqfDoWdA4buFw6DhuqFbaOG7quG7rC3hu6zDgsOpaeG7rGjEkeG7rFvhur3hu6xbw6A1U+G7rFvDoOG6o+G6pcOg4busaCNbw6Dhu6wiO1vhu6xpw6Dhu4vhu6zhu4XDoCNp4busaWfhuqE44bql4busScOgQOG6pcOg4busw4Dhuq1A4bukL8OgVuG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XDgCBAXeG7sOG7pkkk4bqh4bus4bqy4buR4busw6Dhuqvhu4Xhu6xpw6Bs4busV1Phu6xGw63EkVvhu6zDoMOp4bqh4bus4bqzw6Dhuq1A4bus4buOw5JT4busRsOtxJFb4busw6DDqeG6oeG7rCIq4busaSPhuqXhu6xpw6A94bqlw6Dhu6xpw6Bk4bqlw6Hhu6xmw61A4bus4bqkw6HDoMSD4busZsOtw7U1aeG7rMOyNuG7rMOiw6lp4busaMSR4busW+G6veG7rFvDoDVT4busW8Og4bqj4bqlw6Dhu6xoI1vDoOG7rCI7W+G7rGnDoOG7i+G7rOG7hcOgI2nhu6xpZ+G6oTjhuqXhu6xp4bqv4bqlw6Dhu6xJw6BA4bqlw6Dhu6zDgOG6rUDhu6zDsjbhu6xmw60l4bql4bus4bq1w7Thu6xpPeG6oeG7rFvDoOG6o+G6pcOgLeG6pcOhIeG6peG7rGgjW8Og4bus4bqlw6A94bus4bqla8OqW+G7rMOyPeG7rOG7hcOgIeG6peG7rFso4buF4busZsOtJeG6peG7rOG6tcO04bus4bqlw6A94bus4bqla8OqW+G7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zhurXhurHhuqXDoOG7rMOyblvhu6wiKGnhu6wiQOG6oVPhu6xmw63DteG7rMOg4bqnJFvDoFPhu6zhurUhw6Lhu6zhuqXDocOg4bqhN+G7hVThu6zhuqTDocOgxIPhu6xmw63DtTVp4busW+G6reG7rMOg4bqhN8Ot4bus4bq1blvhu6xpw6DhuqHhu6zDoD3huqXDoOG7rGlt4bus4bqlw6E9w7Xhu6xWL1YvV+G7rldX4busw7I94busImvhu4Fb4busacOgblvhu6zDoOG6oTfhuqXhu6xpZ+G6p+G6pcOh4busw53hu6zhuqUmw6JU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buwXWnDoMOtw6J94busXcOg4bqhXSDhu6zhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zDncOd4bu04buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XVlnhu7QvVuG7uOG7uF1XVlfhu65YWFlp4buyWeG7tFbhurVZLcOi4bqnaS1o4bqnLVvDoOG6oeG6pcOgLWhAW8OgLeG7hcOgVOG6t+G7hcOh4buw4busQOG6tWnhu5rhu7Dhu6jhuqDhuqVh4bqnw6FnQOG7hcOg4bqhW2jhu6rhu6wt4busw4LDqWnhu6xoxJHhu6xb4bq94busW8OgNVPhu6xbw6DhuqPhuqXDoOG7rGgjW8Og4busIjtb4busacOg4buL4bus4buFw6AjaeG7rGln4bqhOOG6peG7rEnDoEDhuqXDoOG7rMOA4bqtQOG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sMOdw53hu7Thu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busWOG7rlnhu7jhu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dWWeG7tC9W4bu44bu4XVdWV+G7rlhZw51p4bu4VuG7uFbhurXDnS3DouG6p2ktaOG6py1bw6DhuqHhuqXDoC1oQFvDoC3hu4XDoFThurfhu4XDoeG7sOG7rEDhurVp4bua4buw4buo4bqg4bqlYeG6p8OhZ0Dhu4XDoOG6oVto4buq4busLeG7rMOCw6lp4busaMSR4busW+G6veG7rFvDoDVT4busW8Og4bqj4bqlw6Dhu6xoI1vDoOG7rCI7W+G7rGnDoOG7i+G7rOG7hcOgI2nhu6xpZ+G6oTjhuqXhu6xJw6BA4bqlw6Dhu6zDgOG6rUDhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7BY4buuWeG7uOG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7l8OtacOg4bqnZ+G7sOG7psOCQOG6oeG7rMOAw63DtTbhuqXhu6Qv4buF4bum

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]