(vhds.baothanhhoa.vn) - Nắng nóng làm tăng nguy cơ dẫn đến các vụ cháy, nổ. Vì vậy bên cạnh sự chủ động phương án phòng ngừa cháy, nổ của lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hỏa hoạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình và cộng đồng.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG7h+G7rOG7ueG7qUHhu6tEbELhu7Hhu63hu5/EkOG7g2YtZn3hu7HDgOG7ueG7q8SRZuG7n+G7seG6ruG7ueG7q2bhu5/hu7Ftw4xm4bu54bqyZuG7t+G6umxm4bu54buP4bu54burZuG7ucOB4bu54bur4bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDquG7uOG7j+G7ueG7q2bhu7nDgeG7ueG7q2bhu7Vu4bu3ZkXhu43hu7nhu6tm4bu54burw4nDjGbhu5/Dgmbhu6Hhu53hu7lmcMO54bu5ZuG7n23hu59mSOG6vGbhu5/hu7Ftw4zEkWbhu7nhurJlZsOgdmZIxqHDjGbhu6PDuuG7uWbhu59v4bu54buxZsSQ4buEZuG7n+G7scOKZnDhurbhu7nhu6tmQuG7seG7gMOC4bu54burZm3hu7lmQuG7scOA4bu54burZuG7ueG7q+G7gmxm4buf4buxbcOMxJFm4bu54bqyZuG7n8OKbGbhu7Xhu4Thu59m4bu14buA4bqs4bu54burZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7nhu43hu7nhu6vEkWbhu59t4bufZuG7n8OCZkPDiWzhu7nEkWZww4Lhu7lmSHfEkWbhu6FBbOG7ueG7sWbhu7nhu6vhu7Hhu63hu6dCZkhuZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lm4buf4buX4bu5ZuG7ucO6w4lm4bufbEFmReG7reG7ueG7sWZF4bux4buX4bu5ZuG7n8Oz4bu54buxZuG7q+G7rW3hu5/EkWZC4buxw4Dhu7nhu6tm4bu54bur4buCbGbhu7HhuqJsZuG7sUFv4bu5xJFm4bujw7NBZkjhu6dmReG7r+G7ueG7sWbhu7dv4bu54burxJFmRW7hu61mxJDDs+G7uWbhu5/Dimxm4bur4butbGZwduG7ueG7sWZIbmbhu5/hurbhu7nhu6tmcOG6sOG7ueG7q2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7oUXhu7HDieG7t+G7o2bhu6Hhu7Hhu63hu6FxZuG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i8Otw6xCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpaeG7iy9oa2vhu6Hhu4to4buLZ2fhu4tnRcOs4buJamvhu7VqLULhu7FB4bu54burLeG7n+G7sUHhu7nhu6st4buf4buxbMOMLeG7uUFlw71C4bur4buFZmzhu7VF4bql4buF4buH4bus4bu54bupQeG7q0RsQuG7seG7reG7n8SQ4buDZi1mfeG7scOA4bu54burxJFm4buf4bux4bqu4bu54burZuG7n+G7sW3DjGbhu7nhurJm4bu34bq6bGbhu7nhu4/hu7nhu6tm4bu5w4Hhu7nhu6vhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4vDrcOs4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bq94but4bu34burZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buF4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNmamdnQsONZGbhu7Fx4but4bur4buxRWNmaeG7icOtxKlCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpaeG7iy9oa2vhu6Hhu4to4buLZ2hnaEXhu4vhu4ln4buJ4bu1ay1C4buxQeG7ueG7qy3hu5/hu7FB4bu54burLeG7n+G7sWzDjC3hu7lBZcO9QuG7q+G7hWZs4bu1ReG6peG7heG7h+G7rOG7ueG7qUHhu6tEbELhu7Hhu63hu5/EkOG7g2YtZn3hu7HDgOG7ueG7q8SRZuG7n+G7seG6ruG7ueG7q2bhu5/hu7Ftw4xm4bu54bqyZuG7t+G6umxm4bu54buP4bu54burZuG7ucOB4bu54bur4buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFamdn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buFaeG7icOtxKnhu4VmL8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VCTMOJReG7sUFE4buFw6rhu7Zs4butZuG7sMOJw4zhu6Xhu7nhur0vQsOq

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]