(vhds.baothanhhoa.vn) - Hầu hết các nước trên thế giới đang tích cực ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối (blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT)… để giành thế chủ động, sẵn sàng đối phó với dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiQmw4lmZGfEkeG7kV3DtWXDqcSD4buTPzstO1Rdw6k74buZ4buRaTvEg+G7nV07xIPhu4lmxJE7ZsSRZeG6qzvhu5nhu5FnZsSRO8SD4buVa8SDO+G7k8SpZsSRO8Oj4bq7ZmU74buZZeG7n8OzZsSRO+G7hW/DqTvhu5llw7PDqTvEgkdUw4nhuq4tLls9L2UuJD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7VF4bq3XeG6rzokRcOh4buVO2Xhuq3hu5k7xIMixIM7ZuG7n2/Egzvhu5nhu5HhuqdmO+G7mWXhuq07xJHDqW/DqTvhurFdZsSRO+G7meG6ucSDZTvEg3HEgzvhu6FmxJE74bqv4bubZsSRO8SDIsSDO2bhuqlmO+G7mTFmxJE74buH4bupO+G7mWXhu5XDoOG7mTvhu5PEqeG7tDvhurHDqeG6q2Y74buZZyJmO+G6sSLhu4U74buFOcO54bu0O8SD4buJZsSRO2bEkWXhuqs7xINl4buVbcOpO+G7h2XEqcOpO0DDo+G7g2fEg+G7h8SDZV3DqWYj4bu0O+G7meG7keG6uTvhu5nhu5Xhuqs7ZmU5Zjvhu5kwZztA4burw4kj4bu0O8OJZuG7meG6t+G7kWbhurfhu5k7dDBmO3TDoOG7mTtAw4ln4buYI+KApjvhurFiO8SRw6kgZmU74buZZeG6rTvEg2Xhu5074bqxa2bEkeG7tDvhu5M4Zjvhu5MgZsSRO+G6scSpw6k7w7VlaDt0b8OpO+G6r+G6vcSDZTvEgkdUw4nhuq4tLls74buZ4buRZ2bEkTvhu5nhu5EwZsSRO+G7mWUiw6k7w6PhurtmZTvhu5ll4bufw7NmxJE74buFb8Op4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrhuq/hu5ll4buV4buFw6M74bqvZcOp4bqv4bq3O8OpxILhurdm4buZ4bq34buROjvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDp1w6nhuq/hu5llw507fSwsw7XDuuG7sjtl4bq3w6nEkWXhu5nDnTspfSnDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEuKSEvLiw84bqvPC4sPCkpKeG7mX0sPFvhu4Mp4bu24buBw7XEkTo7XeG7g+G7meG7rDomw4lmZGfEkeG7kV3DtWXDqcSD4buTPzstO1Rdw6k74buZ4buRaTvEg+G7nV07xIPhu4lmxJE7ZsSRZeG6qzvhu5nhu5FnZsSRO8SD4buVa8SDO+G7k8SpZsSRO8Oj4bq7ZmU74buZZeG7n8OzZsSRO+G7hW/DqTvhu5llw7PDqTvEgkdUw4nhuq4tLls6O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fSwsOjtl4bq3w6nEkWXhu5nhu6w6KX0pOjsvJD0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6nhu4XEkTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9LCzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOy57eyzDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEuKSEvLiw84bqvPC4sPCkpKeG7mSEuKDzhu4M+4bu24buBw7XEkTo7XeG7g+G7meG7rDomw4lmZGfEkeG7kV3DtWXDqcSD4buTPzstO1Rdw6k74buZ4buRaTvEg+G7nV07xIPhu4lmxJE7ZsSRZeG6qzvhu5nhu5FnZsSRO8SD4buVa8SDO+G7k8SpZsSRO8Oj4bq7ZmU74buZZeG7n8OzZsSRO+G7hW/DqTvhu5llw7PDqTvEgkdUw4nhuq4tLls6O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fSwsOjtl4bq3w6nEkWXhu5nhu6w6Lnt7LDo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7Xhu6vhu5Xhu5llZ+G7kTokw5Thu5VdZsSRO+G7mOG7keG7lWbEkT0vw7Uk

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]