(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày thu tháng 9 chúng tôi tìm về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân) và cảm nhận được không khí sôi nổi, tất bật trong công tác chuẩn bị cho Lễ hội Lam Kinh.
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu6474buV4bqzw7nhu5UtIuG7heG6uWVn4buyLOG7heG6s8SR4buV4bu0OyXhu4LDqeG7lyzhurHhurks4buV4bq74bqvw6ks4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG7hCJmLOG7guG6uWfDqSwtLOG6sMOh4buXLOG7leG6u+G6r8OpLOG6r8OtZyzhu4Ux4bq5LHUwLGXhurkgLOG7leG7k8OqLHXhu4Fnw6ksw6k2Z2UkL8OpISUkw6khLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thu5Thurnhu5Xhu4XhurM7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvhu5XhurPDueG7lS0i4buF4bq5ZWfhu7Is4buF4bqzxJHhu5Xhu7Q7JSPEgjDhurks4bqv4buXauG6uT3hu7IsR8OpdGdlLOG6r8SpZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLOG7g+G6ueG6qWcs4buV4buTxqHhuq8s4bq3N+G6ryzhu5k14bqvJC/DqSElJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TDieG6syLhurE7JUfDqXRnZSxnZTDhu6Us4buVw6nhu5cs4buVw6kgZ2UsXSzhuq/DqcahZ2Us4buVxKnhurks4buV4bq9Zix14bqrLOG7gsOp4buXLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqSzhu5Dhu5dq4bqvLGXhurkiLOG6tzfhuq8sxIPhurli4buVLOG7hCJmLOG7guG6uWfDqSwj4buUw6nDrCzDmeG7l2FnPSx1MCzhuq8yZixnw6nhuqFnLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu4PDqcSpZ2Us4buDw6nhurss4buZxKnhurksZ23hurnhu7Ys4buVw6Hhu5UsxIPhuqHhu5Us4buV4buTaGdlLOG6r8SpZ2Us4buVIOG6ryzhuq/DqeG7l+G6o2csxIPDqizhuq/DqWgs4buEZCzDqWzhurks4buEImYs4buC4bq5Z8Op4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6s2YlJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsWy4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw+KSHDtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoKX0vKC594bqxPi4uLn0pfeG7lV0+IXs84buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuPl17Oywi4buF4buV4buuO+G7gsOp4buXLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqSzhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4buEImYs4buC4bq5Z8OpLC0s4bqww6Hhu5cs4buV4bq74bqvw6ks4bqvw61nLOG7hTHhurksdTAsZeG6uSAs4buV4buTw6osdeG7gWfDqSzDqTZnZTssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjtbLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOz4pITssLyUkL+G6s2YlJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6riLDtOG7leG6uWhnOyXhuq5tZ2UsdTBoLOG7gsOp4buXLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqSzhu5Dhu5dq4bqvLGXhurkiLOG6tzfhuq8sxIPhurli4buVLOG7hCJmLOG7guG6uWfDqeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG7lMOp4bqzaCzhuq/DqWFnLOG6r8Opw6osw4loMGdlLOG7lMOpw6osw4nhurnhuqtn4bu2LMOp4buhw7NnZSzhurHDo2csdeG6ueG6rWcs4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4buVMeG6uSzhu4LDqeG7lyzhurHhurks4buV4bq74bqvw6ks4buQ4buXauG6ryxl4bq5Iizhurc34bqvLMSD4bq5YuG7lSzhu4QiZizhu4Lhurlnw6nhu7Ys4bqvw6nGoWdlLOG7lcSp4bq5LOG7lTJnLMSDbCzhu5XDs+G6uSzhuq/DoOG7lyzEgjHhuq/DqeG7tizhuq9h4bulLOG6r8Og4buXLOG6sSBnZSx1w61mLOG6r+G7l2dlLMSDNeG6ryzhu5Hhu5ciLOG6scOtZ2Us4buZxKlnZSxHZcOs4bqv4bu4LMOUw6nhursiLOG6seG7ocOz4bq54bu2LOG7hTBnLGfhu6HDs+G6ryzDtMOpOGdlLOG7hTdnZeG7tizhu5Xhu5NoZ2Usw7kiZ8OpLGfDqeG7oSzhu5XDoWYsZeG7oW9nZSzhu5lo4bq5LGZh4bulLOG7leG7k8Oy4bq54bu4LOG7kOG7lyIs4bqvw6Dhu5csxIIx4bqvw6nhu7YsdTBoLEdlw6wsZsSpZ+G7tizDqeG6uWJnLOG7kyIs4buV4buT4buhw7Phuq8sZjXhu5Us4bqvw6nGoWdlLOG7lcSp4bq5LOG7hTAs4bqvxKlnZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4bquw6nhurtnw6ks4bq34bq5Ymcs4buX4bulLGdlw6nhurnhu7YsxIPhuqss4buVw6nhuqksZzZmLGXhurl0Iizhu4PDqeG7l2dlLOG6rzJnw6ks4buVw6lvLGZsZ2Us4bqv4bujIizhu5NxZ2UsZ8ah4bq54bu2LOG6r+G7iyzhuq9h4bul4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buUw6nhurNoLOG7hcOy4bq5LOG6r8Opw6osw4nhurnhuqtn4bu2LOG6rsOp4bq7Z8OpLOG6t+G6uWJnLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhurcgZ8OpLGXhurkgLOG7hTAs4oCc4buF4bq5Z8OpLMOpa2figJ0s4bqv4bujIizhu4LDqeG7lyzhurHhurks4buV4bq74bqvw6nhu7gsR8OpdGdlLOG7lcOp4bqpLOG7g+G7qSzhu5Xhu5Phu6HDs+G6r+G7tizhuq/hu5tnZSx1w7Phurks4buR4buXw6BnLOG7lcOpYyzhurHhurks4buV4bq74bqvw6ks4buEImYs4buC4bq5Z8OpLOG7lcOp4bq9LOG6rsOp4bq7Z8OpLOG6t+G6uWJnLGXDoGcsZ8Op4buhLMSDw6os4buVMGcsw7TDqSAs4bqvw6nhur8s4bqvw61nLOG7hTAsw7TDqeG6qSzhu5Xhurvhuq/DqeG7uCxGM+G6uSzhurfhuqlnLGc0ZiwoLiEu4bu2LOG6r8SpZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLGcw4bulLGbDs+G6uSzhurfhu6Hhu43huq8sw7TDqeG7neG6ryzhurFyZ2Us4buV4buT4bqtZyzhuq9vLOG7meG7jyxn4bqrZyxmaWdlLOG6r+G7nyzhuq9pLOG6seG6uWJnLOG7leG6u+G6r8OpLCHhu7h9Wy5mJOG7meG7l8O0JSgkL+G7meG7l8O0JSx1MCzDqWIs4buVw6lqZ2Us4bqvw6lhZyzhu5UyZ2Usw6nhurliZyzhuq/DrWfhu7gsVcOz4bq5LGZw4bqvLOG6t8Og4buXLOG7leG7oSzDqTBnZSzhu5Xhu5M0Zizhu5Xhu6ks4bq3a2dl4bu2LOG6t2Hhu6Us4buFMCxmbOG7lSzhu5Xhu5NoZ2UsZ8OpdGdlLOG6r8SpZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLOG6r2ksZnDhuq8s4bq3w6Dhu5cs4buV4buhLOG7hcOzZ+G7tizhu5lzLOG6seG7nWdlLMOpb2csKOG7uC4uLixmJOG7meG7l8O0JSkkL+G7meG7l8O0JSxlbizhu4Xhurlm4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buQ4buXIizDqTBnZSzhuq/DqeG7neG6ryzhuq/hu5ds4bqvLOG7g8OpMmgs4buZIOG7lSx1MCzhu4PDqSLhurks4buR4buX4bqh4buVLOG7g8OpMmgs4bqvbeG7tixl4bq5w7Phurks4bqvw6nhu5fhu6Xhuq1nLGXhurkiLGfDqeG6oWcs4bq3w6pnw6ks4buTNmdl4bu2LOG6rsOp4bq7Z8OpLOG6t+G6uWJnLOG7hTAs4bqvxKlnZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4buD4bq54bqpZyzhu5Xhu5PGoeG6ryxlbizhu4XDs2csZ8Opw6Hhu5UsdTAsw7TDqXDhuq8s4buVMcO0LGfDqcOh4buVLOG7leG7k2hnZSzhu4LDqeG7lyzhurDhurks4buV4bq74bqvw6ks4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG7hCJmLOG7guG6uWfDqeG7uCzhurBoLOG6r8SpZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLOG6tzMsxIPDqizDqeG7o+G7pSzDqWgx4bq5LMOpaDBnLOG7lWgwZ+G7tixn4bqtZyzhu5Xhu5NoZ2Us4buR4buXICzhu5Xhu5Phur1nw6ks4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymfhu7Ys4bqvIOG6ryxnw6kwLGdlw6nhurnhuq1nLOG6r3Dhu5csdTAs4bq3b2csdcOqLOG7lcOp4bq5LOG6r8SpZ2Us4bq3Myzhu5VqZyxnw6nhurnhuqvhu5cs4buVw6nDsuG6uSxl4bq5Imfhu7Ys4bqvxKlnZSzhu5lw4bqvLOG6t2Ms4buV4bq9Zizhu5XDreG6ueG7tixnZcOp4bq54bqtZyzhuq9w4buX4bu2LOG7lcOpcyxnZcOp4bq5YmYsdeG6oeG7lSzhu4Xhurli4buX4bu2LMOpaCIsdTRn4bu2LOG7mTJnLMO54buXw6Hhu5Us4bqvIOG6ryxmw6Phu5cs4buV4buTImdlLOG7leG7k+G6uyzhuq9oZyxl4bq5amdl4bu2LOG7hXIiLOG6r8Opw6xnLMO0w6nhu6FvZ2UsIGcs4buVw6nhurks4bqvxKlnZSx1w7Phurksw6kwZ2Us4bqvw6nhu53huq8s4buFw6BnLOG6t+G6ueG6q+G7lyzhuq/DqeG6v2fDqeG7tizhu5XDqSLhu6Us4bq3beG6uSx14bqh4buVLOG7heG6uWLhu5fhu7Ys4buD4bqp4buVLOG6r8Oh4buX4bu2LOG7lcOp4bq54bqp4buVLOG7g+G6qSzhu5kiaCzhuq/DqWgs4bqvw6nhu5fhuqNnLGfDqcOh4buVLHXDs+G6uSzhu4PhurnhuqlnLOG7leG7k8ah4bqvLOG7lcOpw7Lhurks4buE4bqt4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslR8Opw7Is4bq3aeG7tizhu5ki4buXLOG7g8Op4bq5LMOpaDBnLOG7lcOpMGfDqeG7tizhuq7DqeG6u2fDqSzhurfhurliZyzhu4QiZizhu4Lhurlnw6ks4buFMCxmbOG7lSzhuq/EqWdlLOG7leG7k+G6vWfDqSzEg+G6qyzhu5XDqeG6qeG7tix1dGdlLOG6r8OpM+G6ueG7tizhu5XDrCIs4buFMeG6ryzhu5lxZ2Us4buZdGdlLOG7jyzhu5Xhu5Phu5dnZSzhu5VhZizhurDhurks4buV4bq74bqvw6ks4buEImYs4buC4bq5Z8Op4bu2LOG6r8OpaCzhu5XDqcOh4bulLOG7mXIs4buDxaks4bqvxKlnZeG7tizhu4PDqeG6tWgs4buF4bq1aCzhuq/hu6MiLGfDqXRnZSxnZeG7ocOy4bq5LOG7lcOp4buN4bu2LMO0w6kyZywgZ8OpLOG6t8Og4bulLOG6t+G7oyx1MCzhuq/DqWFnLOG7lcOpcuG6ryx14bqlLOG6t8Oiw7Qs4buD4bq54bqpZyzhu5Xhu5PGoeG6ryzhuq/hu5dnZSzhurfhur1nw6nhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyVVcSIsZ2nhurnhu7Ys4bqvw6nDqizDieG6ueG6q2csdXEiLOG7leG6vyxm4bq/LGXhurnDs+G6uSzhu5XDqeG6uWLhu5cs4bqvw6loLOG6r8OpxqFnZSzhu5XEqeG6uSzhu5VxZ2Us4buFauG6uSzhu4PhurnhuqlnLOG7leG7k8ah4bqv4bu2LOG7lXFnZSzhu5XDqcOzLGVuLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu4PFqSzhuq/EqWdlLOG7lSDhuq8s4buVMWgsxIPhu4/hurksxIMwZyzhu5Ui4bulLOG7g8Op4bq1aCzhu4XhurVoLOG6r+G7oyIs4bqvIOG6ryxnZcOpYixnw6lhZ+G7uCzhuq7DqeG6u2fDqSzhurfhurliZyzhurfhu6Hhu43huq8s4buFMGYs4buFZCzDtMOpMeG7lSxmbOG6ryxnNGYsKC4hLix1MCzhuq/DqeG6u2fDqSzhu5XDqXDhuq8sw6loMGcs4buVw6kwZ8OpLHUwaCxnZTDhu6Us4buDw6ki4bq5LMOpbOG6uSzhu4QiZizhu4Lhurlnw6ksZzRmLCguIX3hu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTLOG6seG7lcOp4buXZsSDOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7sixbLi7DtMO54bu0LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLD4pIcO0w7nhu7Q7LOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6r+G6sWfhu7jEgyJo4buVw6kiZ8Opw6loIuG7uHVnL+G6seG6s+G7meG7g+G7lWjDtC9n4bqzw7rhu5kvKCgpfS8oLn3hurE+Li4uWyhd4buVPi5dLnvhu4Uu4bu44buHw7Rlw53hu5Phu659IX07LCLhu4Xhu5Xhu6474buCw6nhu5cs4bqx4bq5LOG7leG6u+G6r8OpLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcyzhu4QiZizhu4Lhurlnw6ksLSzhurDDoeG7lyzhu5Xhurvhuq/DqSzhuq/DrWcs4buFMeG6uSx1MCxl4bq5ICzhu5Xhu5PDqix14buBZ8OpLMOpNmdlOyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuO1suLjssw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647PikhOywvJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzsl4bquw6nhurtnw6ks4bq34bq5YmcsLSzigJzhu4Xhurlnw6ksw6lrZ+KAnSzhuq/hu6MiLOG7gsOp4buXLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqSzhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4buEImYs4buC4bq5Z8Op4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsWy4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw+KSHDtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoKX0vKC594bqxPi4uLl0pKeG7lXtbW10p4buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuPj4uOywi4buF4buV4buuO+G7gsOp4buXLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqSzhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4buEImYs4buC4bq5Z8OpLC0s4bqww6Hhu5cs4buV4bq74bqvw6ks4bqvw61nLOG7hTHhurksdTAsZeG6uSAs4buV4buTw6osdeG7gWfDqSzDqTZnZTssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjtbLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOz4pITssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JeG7lGgwLOG7lMOpIOG6uSxG4bq54bqp4buX4bu2LGdv4bq5LOG7lcOpw7Is4bqvxqFnZSzhuq8g4bqvLHXDqix14buXIix1MCzhu5TDqSDhurksw6nhuqHhu5cs4buV4buT4bq54bqr4buXLOG6tzHhurksw4nhuqHhu5cs4buE4bqtJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buU4bq54bqpw7Qs4buV4bud4bqvLOG7g8OpIGYsw7TDqSAs4buDw6nhu5cs4bqx4bq5LOG7leG6u+G6r8Op4bu2LOG6r8Opw6osw4nhurnhuqtnLOG6scOjZyzhuq/DqcahZ2Us4buVxKnhurks4bq34bqpZyzhu4PDqeG7lyx1cuG6ryzhu5VoMCzhu5TDqSDhurksRuG6ueG6qeG7l+G7uCxHb+G6uSzhurdh4bulLOG6r2ksXSzhu5XDrSIs4buUw6kg4bq5LGbhurnhuqnhu5cs4bq34buh4buN4bqvLMSDMOG6uSzhu5Xhu5Phurss4buV4buTImdlLGdlw6nhurnhuq1m4bu2LGZu4bq5LOG7lcOtIizhurfhu6Hhu43huq8s4buVw6nhurnhuqnhu5Us4buD4bqpLOG7lcOp4bqzaCzDqeG6vWfDqSx14buXxKlnZSzhuq9pLOG6seG6uWJnLOG7leG6u+G6r8OpLGXDoGcsxIM2Z2UsZ8OpIuG7lyzhu5VxLCFbLixmJOG7meG7l8O0JSgsJC/hu5nhu5fDtCUtLCgoLixmJOG7meG7l8O0JSgkL+G7meG7l8O0JSzDueG6qcO0LOG7hTHhurks4buVw6kwZ8OpLMOp4bq9Z8OpLOG6ryBnw6ks4bqv4buXZ2UsxKlmLOG7hcOh4bulLOG6r8Op4bq7Z8OpLOG6t+G6uWJn4bu2LGYg4bq5LOG6t+G6uWJnLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu4Xhu43DtCxnZWnhurksZuG7n+G6uSzDqTDhurks4buVaCDhu5Us4buF4bqtZyxmbOG7lSzhu4PDqeG7l2dlLOG6rzJnw6ks4bqvbSzhu4Phurtnw6nhu7Ys4buV4buTw6BmLGY34bqv4bu4LOG6tmHhu6Us4buFMCxnb+G6uSzhu5XDqcOyLOG6r8ahZ2Us4bqvIOG6ryx1w6osVeG7lyIsdTAs4buUw6kg4bq5LMOp4bqh4buXLOG7leG7k+G6ueG6q+G7lyzhurcx4bq5LMOJ4bqh4buXLOG7hOG6rSxn4bqtZyzDqcOg4buXLGfDqeG7oSzhu4XGoeG6ryxnMGgs4bqv4bufZ2UsZ2XDqeG6uSxnZcah4buVLOG7g8OpaeG6uSzDqeG7oW9nZeG7tixmImdlLOG6t+G6oWYsdeG6pSzhu4Xhurlnw6ks4buVw6nhurnhuq1nZeG7tizhu5XDqTBnw6ks4buD4bq7Z8Op4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsWy4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw+KSnDtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoKX0vKC594bqxPi4uISE+IeG7lT4+e3194buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuKFsoOywi4buF4buV4buuO+G7gsOp4buXLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqSzhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4buEImYs4buC4bq5Z8OpLC0s4bqww6Hhu5cs4buV4bq74bqvw6ks4bqvw61nLOG7hTHhurksdTAsZeG6uSAs4buV4buTw6osdeG7gWfDqSzDqTZnZTssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjtbLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOz4pKTssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JeG7gsOp4buXLOG7hTRnZSxmbCzEg+G6qyzhu5XDqeG6qeG7tixnb+G6uSwiZyxnZcOp4bq/LOG6r+G7oyIs4bqvIOG6ryx1w6osVeG7lyIsdTAsw4loMGdlLOG7lcOpIOG6uSzDqeG6oeG7lyzhu5XDqcOy4bq5LOG7hOG6reG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG6tuG6uSzhu5Hhu5ciLOG7lWgwLOG7lMOpIOG6uSxG4bq54bqp4buX4bu2LOG6r8OpxqFnZSzhu5XEqeG6uSzhurfhuqlnLOG7lcOpNGYs4buDw6nhu5cs4buFNGdlLGZsLMSD4bqrLOG7lcOp4bqp4bu2LGdv4bq5LCJnLGdlw6nhur8s4bqv4bujIizhuq8g4bqvLHXDqixV4buXIix1MCzDiWgwZ2Us4buVw6kg4bq5LMOp4bqh4buXLOG7lcOpw7Lhurks4buE4bqtLGfDqeG7oeG7sixV4buXIizhu4Thuq0s4buUw6kg4bq5LOG7lG3hu7YsVeG7lyIs4buE4bqtLOG7lMOpIGfDqSzhu5TEqWdl4bu2LFXhu5ciLOG7hOG6rSzDieG6ueG6qWcs4buUxKlnZeG7tixV4buXIizhu4Thuq0s4buUxqHhuq8s4buUxKlnZSx1MCzDiWgwZ2Us4buVw6kg4bq5LMOp4bqh4buXLEdlxKks4buUw6nDqixHZcOs4bqvLOG6sCJo4bu4LOG7lMOp4bqzaCzhuq8g4bqvw6ksZ8Op4bq9Zyzhu5Xhurlnw6ks4buV4bqpLOG6r+G7oyIsZ8Op4bq54bqr4buXLGdl4buhw7LhurksImYsw6nhurlj4buXLOG7lcOp4buX4bul4bqp4buVLMO0w6loZ2Us4buVw6nhu5fhu6ksw7nhu6EiLHUwLGci4bulLOG7lcOp4bq9LMOpYizhu5XDqWpnZSzhu4PDqeG7lyzhu4U0Z2UsZmws4bq34buh4buN4bqvLOG6r8Opw6xnLOG6tzfhu5Us4buPLGZs4buVLOG7lcOp4bqpLOG6t8Oh4buVLOG6t8Oiw7Thu7Ys4bqvaSx14buh4buNZ2Us4buDw6nhurss4buVauG7lSzhu5Xhu6Fv4bq54bu2LGfGoeG6uSzhu5nEqWdlLOG7g8WpLOG7lcah4bu2LOG7hTAs4bq34bq5Y2Ysw6nhu5fhu6Vi4buVLOG7keG7lyJnLOG7leG7k8OsZ2UsdTAs4buVw6nDoGcs4bqx4bq5YuG7lyxnw6nDoeG7lSzhu5Xhu5NoZ2Us4buCw6nhu5cs4bqx4bq5LOG7leG6u+G6r8OpLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcyzhu4QiZizhu4Lhurlnw6nhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7sixbLi7DtMO54bu0LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLD4pIcO0w7nhu7Q7LOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6r+G6sWfhu7jEgyJo4buVw6kiZ8Opw6loIuG7uHVnL+G6seG6s+G7meG7g+G7lWjDtC9n4bqzw7rhu5kvKCgpfS8oLn3hurE+Li4heygo4buVKC4oPjzhu4Uu4bu44buHw7Rlw53hu5Phu64pITssIuG7heG7leG7rjvhu4LDqeG7lyzhurHhurks4buV4bq74bqvw6ks4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG7hCJmLOG7guG6uWfDqSwtLOG6sMOh4buXLOG7leG6u+G6r8OpLOG6r8OtZyzhu4Ux4bq5LHUwLGXhurkgLOG7leG7k8OqLHXhu4Fnw6ksw6k2Z2U7LMO64bq54bqx4buVw6nhu647Wy4uOyzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7rjs+KSE7LC8lJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6riLDtOG7leG6uWhnOyVHw6kwLMSD4bq5IixV4buBZ8OpLOG7hDRnZSzhuq/EqWdlLOG7leG7k+G6vWfDqSxnbeG6uSzEg+G6oeG7lSzhu5Ux4bq5LOG7gsOp4buXLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG7lMOp4bqzaCzhu4XDsuG6uSxl4bq5w7Phurks4buVw6nhurli4buXLOG6r+G7oyIs4bqvw6nDqizDieG6ueG6q2fhu7Ysw6nhurliZyxnIuG7pSzhu4LDqeG7lyzhurDhurks4buV4bq74bqvw6ks4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG7hCJmLOG7guG6uWfDqSzhurciZ2Us4buF4buh4buXLGXhurl0LD4sxIIyaCx14bqh4buVLOG7kOG7l2rhuq8sZeG6uSIsdcSpLOG6r+G7m2dlLOG7keG7l+G7pyxl4bq5IOG7uCzhurZpLOG7hTDhu7YsxIPhurkiLFXhu4Fnw6ks4buENGdlLCPEg+G6uSIsVeG7lyIs4buE4bqtLOG7lMOpIOG6uSzhu5VtPeG7tizEg+G6uSIs4buCw6nEqWcsR2Xhu5fhu6Xhuq1nLOG6rsOp4bq7LOG6tnDhuq8sI8SD4bq5IizDiWgwZ2Us4buUw6kg4bq5LMOp4bqh4buXLEdlxKks4buUw6nDqixHZcOs4bqvLOG6sCJoPeG7tizEg+G6uSIs4bquw6nhurnhuq3hu5cs4buENGdlLCPEg+G6uSIsVeG7lyIs4buE4bqtLOG7lMOpIGfDqSzhu5XEqWdlPeG7tizEg+G6uSIs4bqw4budLOG7hDRnZSwjxIPhurkiLFXhu5ciLOG7hOG6rSzDieG6ueG6qWcs4buVxKlnZT3hu7YsxIPhurkiLOG7guG6u2fDqSzhu4Q0Z2UsI8SD4bq5IixV4buXIizhu4Thuq0s4bqw4budLOG7lcSpZ2U94bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buU4buTaGdlLOG6t2nhu7YsxIPhurkiLFXhu4Fnw6ks4buFNGdlLOG7hTAsxIMyaCx14bqh4buVLOG6tzfhuq8s4buZNeG6ryxnw6nDoeG7lSzhu5Ux4bq5LOG6t2Hhu6Xhu7gsR8OpMCzEg+G6uSIsZzZmLOG7k+G6ueG6rWdlLMSD4bq5YuG7lSzhu5Xhu5Phuq1nLOG6t+G7ocOyZ2Us4bq34bq5LOG6t+G6qWcs4bqvIOG6ryzhu4LDqeG7lyzhu4U0Z2UsZmwsZ8OpMCzhu4Thuq3hu7Ys4bq34buh4buN4bqvLOG7lTHhuq8s4buVcSxmbOG7lSzhu4PDqWrhurks4bq3ICzDuSJnw6ks4buFw7Nn4bu2LOG6tzfhu5Us4buV4buT4bqtZyzhu4Xhu6FnZSzhu5Phu5si4bu4LEfDqTAsxIPhurkiLFXhu4Fnw6ks4buENGdlLGdt4bq5LMSD4bqh4buVLHXDs+G6uSzhu4PhurnhuqlnLOG7leG7k8ah4bqvLMSDNmdlLGVuLOG7heG6uWbhu7YsdeG6vSzhu4PDqGgs4buVw6nhurNoLOG7hWrhurks4bqvw6lrZ2Us4buT4buhw7JnZSwoLOG7lcOgZ2UsZiDhurksdTAsIXssw6kwZ2Us4bqvw6lhZyzhuq9s4buVLMSDNmdlLOG6rzIs4buZMuG6uSzhu5Ui4bulLGdl4buhw7LhurksxKlm4bu4LEfDqTAsxIPhurkiLGcw4bulLOG7hTAs4bqvxKlnZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4bq34buh4buN4bqvLMO0w6nhu53huq8s4bqxcmdlLOG7leG7k+G6rWcsZ+G6q2csZmlnZSx1MCzhuq/DqWFnLOG7lTJnZSzhuq/hu58s4buVcSxnw6l0Z2UsZzRmLHsuLOG6r+G7oyIs4buVw6nhuqks4buD4bupLOG7leG7k+G7ocOz4bqv4bu4LOG6tmHhu6Us4bq34buh4buN4bqvLMO54bqzZizhu4UwLOG7lcOhZizEg+G6uSIs4oCc4bq3bOG6ryxnw6nDoeG7lSx1xKksZ8Opw6rigJ3hu7Ys4buDw6nEqWdlLOG6r8Op4bq/LGYiZ2Us4buV4bq7Z8OpLGXhurkgaCzhurHhu53huq8s4buV4buT4buX4bul4bqrZyzhu5XDqWpnZSzhuq/DqWgsw6nhuqHhu5cs4buVw6nhuqnhu7YsZjAs4bqvw61nLOG7hTAs4buVMOG6uSzhu4Xhurli4buXLOG7keG7l+G7pyzhu4PDqeG6uSxnZcOp4bq54bqtZyzhuq9w4buXLHXhuqssZ2XDqWIs4buVw6nhu5fhuqHhu5Us4buV4buTImdlLOG7leG7k+G6u+G7tizhurfhurnhuq3hu5cs4buDw6k14bqvLOG6seG7ocOz4bq5LOG7lcOpw7Lhurks4buE4bqt4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsWy4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw+KSHDtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoKX0vKC594bqxPi4uIX0hfeG7lT59Lntb4buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buufSk8Oywi4buF4buV4buuO+G7gsOp4buXLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqSzhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4buEImYs4buC4bq5Z8OpLC0s4bqww6Hhu5cs4buV4bq74bqvw6ks4bqvw61nLOG7hTHhurksdTAsZeG6uSAs4buV4buTw6osdeG7gWfDqSzDqTZnZTssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjtbLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOz4pITssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JeG7gsOp4buXLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqSzhu5XDqeG7lyzDqcah4buVLOG6t8SpZ2Us4bqx4buXLOG7g8OpIOG6r8OpLOG6t+G6qWcs4buVw6kiZizhu5Hhu5ciZ+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG7guG6qeG7lSzhu5XDqcah4bqvLGZs4buVLMSD4buXbeG6uSzhu5XDqSJmLOG7keG7lyJnLOG7gsOp4buXLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqSzhu4Xhurvhuq/DqSzhu5lzLOG7hCJmLOG7guG6uWfDqeG7tizhurHhu5ss4bqvw6nhu6EiLOG7lcOpYyzhu4PDqSBmLMO0w6kgLMOp4bqp4buV4bu2LOG7mWhnZSzhurfDrGdlLOG7hTHhurksw6FnLOG7leG7oeG7jWdlLOG7mWHhu5cs4buZNeG6ryxnw6nDoeG7lSzhu5Xhu5NoZ2Us4bqvw6nGoWdlLOG7lcSp4bq5LOG7hTAsZmzhu5Us4buEImYs4buC4bq5Z8OpLOG6t2ss4buZbOG7tizEg+G6qyzhu5XDqeG6qSx1w7PhurksZ8OpdGdlLOG6r8SpZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLOG7g+G6ueG6qWcs4buV4buTxqHhuq8sdcSpLOG6r+G7m2dlLOG6tzfhuq8s4buZNeG6r+G7tizhu4Phuqnhu5Usw6nhu43DtCzDqTDhurksw6loMCzhuq/hu5tnZSxmbOG7lSzhu4PDqcSpZ2UsZeG6uSJnLMO5ImfDqeG7tix1MCzhu5lyLOG7lcOpYWcs4buVw6nhurliZ+G7tixm4bqpZyzhu4PDqSDhuq/DqSzhuq/hu6MiLGfDqXRnZSxnZeG7ocOy4bq5LOG6sWFnLOG7leG7k2hnZSx14bubZ2Xhu7gs4bq2xqFnZSxnw6nhu6Es4bqvw6nhurkiLOG7meG6pSzhuq/hu6MiLMSpZ2UsVeG7nyzhurbhur1nw6ks4buY4bur4bu2LOG7lOG7k+G7oeG7j2dlLMSCImcs4buQ4buXMmcs4buF4bunLOG7gsOp4buXLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqSzhu5Dhu5dq4bqvLGXhurkiLOG6tzfhuq8sxIPhurli4buVLOG7hCJmLOG7guG6uWfDqeG7sizhu5Thu5NoZ2UsZ8Op4bq54bqr4buXLOG7lcOp4bqhw7Qs4buD4bupLOG7keG7lyLhu7Ys4bq34buh4buN4bqvLOG7mXIs4buR4buXImcs4buVYWYs4bqv4bujIizhurYyZ2Xhu7YsR8OpMCxn4buhw7Phuq/hu7Ys4buCw6nhu5cs4bqx4bq5LOG7leG6u+G6r8OpLOG7kOG7l2rhuq8sZeG6uSIs4bq3N+G6ryzEg+G6uWLhu5Us4buEImYs4buC4bq5Z8OpLOG7g8OpxKlnZSzhuq/DqeG6vyzhurfhu6Hhu43huq8s4oCcw6lr4bq5LOG7meG6uWfDqeKAnSx14bqrLOG6seG6uWJnLGYxaCxmMCzhuq/DrWcs4buV4buT4buPLOG7lcOpMGfDqSxmbOG7lSzhu5Xhu5PDrGdlLOG6t+G6uWNmLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG6r+G7oyIs4bqvMixn4buhw7Phuq/hu7gs4buYaizhu4Xhu6Hhu41nZSzhurHhu5cs4buDw6kg4bqvw6ks4bq34bqpZyzhurdh4bulLGdlMOG7pSxmbOG7lSzhurfEqWdlLMOpb2fhu7YsZ8Opw6Hhu5Us4buFMCx1MGgsZuG7myIsw7nhu5dhZ+G7tixm4bubIizDqcOoLHUwLGbhu5siLOG7hWQsw6ls4bq5LOG6ryDhuq8sZ2Uw4bulLCgh4bu2LCgo4bu2LCgpLVssYWYs4buFw6rhuq/DqeG7uCzhu5Thu5NoZ2Us4buVw6nDsuG6uSxl4bq5Imcs4buVw7Phurnhu7YsxIIiZyzhu5Dhu5cyZyzhu4Xhu6cs4buCw6nhu5cs4bqx4bq5LOG7leG6u+G6r8OpLOG7kOG7l2rhuq8sZeG6uSIs4bq3N+G6ryzEg+G6uWLhu5Us4buEImYs4buC4bq5Z8OpLOG7meG6pyzhu5XhurnhuqnDtCzhu5Xhu53huq8s4bqvw6nGoSzhu5Xhu5PDrGdlLMSDMmgs4buVa2fhu7Ysw7TDqSDhu5Usw6nhu5fhu6UsZeG6uSAs4buV4buTw6os4buVcSxnw6l0Z2Us4bqvxKlnZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4buD4bq54bqpZyzhu5Xhu5PGoeG6ryxnZcOpYizhu5XDqeG7l+G6oeG7lSzhurc34bqvLOG7mTXhuq8s4buVMeG6uSzhurdh4bul4bu0LOG7keG7lyJnLOG7lWFmLOG6r8Op4bq/Z8OpLOG7leG7kyJnZSzhuq8yZ8OpLOG7keG7lyJnLGbEqeG6uSzhu5Xhu5Phu6HDsmdl4bu0LGdhZ2Us4bqvImgs4bqvw6nDoeG7lSzhu4Xhu6Hhu41nZSzhurds4bq5LGdl4bufLMOp4buhw7NnZSzhurHDo2csdeG6ueG6rWcs4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6nigKYs4bq3Yyzhu5XDqeG7lyzDqcah4buVLOG6seG7lyzhu4PDqSDhuq/DqSzhurfhuqlnLGdlMOG7pSzhuq8wZ2Us4bq3xKlnZeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thu7Hhu5fhu5XDqWjhu5M7JUfDqWlmLMOUVSzhuq7hu5Qtw5nDiSQvw7Ql

Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]