(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, xã Bắc Lương (Thọ Xuân) đã có nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có múi như bưởi Diễn, cam Đường Canh... theo tiêu chuẩn VietGap. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế.
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLhurThu7hAPlFMduG6skBMPEAtRVHhu5bhu5hT4bu14bq04bugI+G7uEDhu5bhu5I+4bu34bqyw4NnWeG6tOG7tuG7qlPhu5jhurRK4buWw5VT4bq0QMagxKjhu5ThurThu4g/WeG7luG6tOG6t+G7luG7kFPhurRZ4bq0PMOK4bq04bqv4buAxKjhurRmP+G7rlPhu5jhuqIv4buU4bqkw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6uUxFSuG6ssODaOG7lCFT4buY4bq0U+G6vlLhurThu7QjReG7ueG6tDzDiuG6tOG6r+G7gMSo4bq0Zj/hu65T4buY4bq0w4Dhu5fhu5TDmeG6tOG7pSNHU+G6oOG6tEvDiuG6tMSoVeG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq04buY4buW4bq84buW4bq04buy4buUw4nhu7LhurRT4buU4buGUuG6tFDhu5QjPuG7jFPhurRQ4buUxqDEqOG7lOG6tFPhu5g/V+G7luG6tEpHU+G6tMSo4buUIz7DlFPhurRL4buw4buW4bq0SuG7lsOVU+G6tEDGoMSo4buU4bq0S0hA4bq0UT1F4bq0UE1S4bq04buU4buWw5Uj4bq04bu0I+G6vOG6tOG7uEVT4buY4bq0QOG7tuG7qFPhu5jhurTEqMOJxKjhurRRVOG6uuG7luG6tMSoRz7hurThur5T4bq04bu0I+G6vOG6tMSoVeG6tFI94buW4bq0U+G7lD/hurThu4g/WeG7luG6tOG6t+G7luG7kFPhu7nhurTEqEVS4bq04bqzP1dT4buY4bq04bqxRVPhu5RBQUHhurRA4buUTFThurRA4buWw5Ij4bq0xKjhu5Qjw4xT4bq0w7rhu5ZMQMOpReG7skHhurThu5MjReG6tEtV4bu54bq04buYVeG7suG6tOG7suG7lElT4bq0QOG7lD3EqOG6tEvDjD7hurTEqOG7lCM+w5RT4bq0SuG7nMSo4buU4bq0xKjhu67hurTEqEgj4bq0xKhHPuG6tEDhu7bhu6hT4buY4bu54bq0U0dT4buY4bq0xKhFVOG6tOG7lOG7lsOVI+G6tOG7tCPhurzhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4xB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgkPhu7I84bu34bq04buUTOG7luG7mOG7lEDhu7XhurRCw4Lhuqrhu7I84bu34bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/EqEpTQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvSkzhu7hQQFThu7IvU0wp4bu4L+G6puG6puG6rMSQL+G6puG6psOCSuG6qsOCROG6rOG6quG6qsSQQOG6quG6rOG6rOG6rFHhuqot4buWUkXhu5hMLeG6qsOCQ+G6qMOCxJDEkOG6rEHhu6Dhu7Lhu5jhurLhurRFUUB24bqyZ1nhurThu7bhu6pT4buY4bq0SuG7lsOVU+G6tEDGoMSo4buU4bq04buIP1nhu5bhurThurfhu5bhu5BT4bq0WeG6tDzDiuG6tOG6r+G7gMSo4bq0Zj/hu65T4buY4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgkPhurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurJCw4LhuqrhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg8O6P1dT4bq04buIP1nhu5bhurTEqCpF4bq04buY4buWReG6tEvhu5pT4buU4bq0xahT4buY4bq0aOG7mCM+4buQU+G6tMO64bq+U+G6tOG7l+G7luG7jFPhurRZ4bq0QOG7lMWoU+G6tGci4bq04buX4buUP1hT4buY4bq04bqs4bu54bq0PMOK4bq04bqv4buAxKjhurRmP+G7rlPhu5jhurTDgOG7l+G7lMOZ4bq04bulI0dT4bqgQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhurPhu4xT4bq0QOG7lOG6vlLhurRSxajhurThu5Thu5pT4buU4bq0QOG7tuG7qFPhu5jhurTEqEc+4bq04buIP1nhu5bhurRK4buW4buQU+G6tMSoKkXhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurTFqFPhu5jhurRo4buYIz7hu5BT4bq0w7rhur5T4bq04buX4buW4buMU+G6tFnhurRA4buUxahT4bq0ZyLhurThu5fhu5Q/WFPhu5jhurThuqzhu7nhurRT4buYP1fhu5bhurRL4buW4bq0S0kj4bq0QOG7tlRT4buY4bq0KOG7lsOVxKjhurTEqOG7lCM+w5RT4bq0S+G7sOG7luG6tErhu5bDlVPhurRAxqDEqOG7lOG6tEtIQOG6tFE9ReG6tFBNUuG6tOG7lOG7lsOVI+G6tOG7tCPhurzhurThu7hFU+G7mOG6tEDhu7bhu6hT4buY4bq0xKhHPuG6tMSoRz7hurThur5T4bq04bu0I+G6vOG6tFnhurQ8w4rhurThuq/hu4DEqOG6tGY/4buuU+G7mOG7ueG6tEs/WMSo4bq04buI4buW4buMQOG7ueG6tMWoU+G7mOG6tEvDiuG6tFLhurpT4buU4bq0SuG6ulPhurRLSSPhurRAP+G6tOG7mElT4bq04bqk4bq0QF3hurRL4buoU+G7mOG6tEvDlOG6tFIjReG6tOG7mOG7lsavU+G7mOG7ueG6tEtJI+G6tEA/4bq0U8WoU+G7mOG6tMSoJeG7ueG6tFLDiT7hurRSVcSo4bq0KOG6uOG6tMSo4bq84buW4bq0QOG6ulThurRLSEDhurRLReG7luG7ueG6tEDhu5Qjw5LhurRT4buUR1PhurTEqMWoU+G7mOG6tMSo4buU4bq+UuG6tOG7uFXEqOG6tMSoRz7hurRA4bu24buoU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqz4buMU+G6tFNFPuG7ueG6tELDgsOC4bq04buYxq/EqOG6tOG7iD9Z4buW4bq0xKgqReG6tOG7mOG7lkXhurRL4buaU+G7lOG6tMWoU+G7mOG6tEvDiuG6tMSo4buUVOG6tEDhu5Qj4bq04buUVOG6usSo4buU4bq0KFbhu5bhurRT4bq+U+G7mOG6tOG7uCNIQOG6tMSoRVThu7nhurRLP1jEqOG6tEDhu5Q/4buuU+G7mOG6tFHDieG7luG6tEvhu4xT4bq0QMONU+G6tCg/V1PhurRQe+G6tOG7lFjhu7LhurRL4buoU+G7mOG6tEDhu5Qj4bq0UiNF4bq0U8OSU+G6tEtJI+G6tOG7tkXhurRAP+G7rlPhu5jhurRLxq/hu5bhurThu7BT4bq0S+G7nFPhu5RB4bq04buVRSPhurRQ4buU4buW4bq0QOG7tjvhurTEqOG7lOG7luG6tOG7suG7lMag4bu54bq0UuG7rOG7luG6tFPhur5S4bq04buY4buWReG6tEvhu5pT4buU4bq0xahT4buY4bq0QOG7lCPhurQo4buO4bq0UOG7lFThurxT4buY4bq04bqm4bqqw4LhurRA4bu24buWw5Uj4bq0S+G7qFPhu5jhu7nhurRL4buoU+G7mOG6tEDhu5RX4buW4bq0QOG6ulThurQo4buWw5XEqOG6tFHhurhS4bq0xKjhu5RU4bq0UuG7qkDhurThu7jGr+G6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0S+G7nEXhurThu7Lhu5Q/4buuU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOCQ+G7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tELDguG6quG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL8SoSlNB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9KTOG7uFBAVOG7si9TTCnhu7gv4bqm4bqm4bqsxJAv4bqm4bqmw4JK4bqqw4JE4bqsROG6pkJA4bqkw4JDRFHhuqwt4buWUkXhu5hMLeG6qsOC4bqo4bqq4bqs4bqm4bqoxJBB4bug4buy4buY4bqy4bq0RVFAduG6smdZ4bq04bu24buqU+G7mOG6tErhu5bDlVPhurRAxqDEqOG7lOG6tOG7iD9Z4buW4bq04bq34buW4buQU+G6tFnhurQ8w4rhurThuq/hu4DEqOG6tGY/4buuU+G7mOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJEw4JD4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqyQsOC4bqq4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4Nmw4pT4buU4bq0S+G6ulThurQ8w4rhurThuq/hu4DEqOG6tGY/4buuU+G7mOG6tEDhu5Thur5S4bq0UsWo4bq04buU4buaU+G7lOG6tEDhu7bhu6hT4buY4bq04buIP1nhu5bhurTEqCpF4bq04buY4buWReG6tEvhu5pT4buU4bq0xahT4buY4bq0aOG7mCM+4buQU+G6tMO64bq+U+G6tOG7l+G7luG7jFNB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l+G7lExU4bq0xahT4buY4bq04buX4buW4buMU+G7ueG6tOG7uOG6vFPhurQ8I0hA4bq0QOG7lExU4bq0QOG7lsOSI+G6tMSo4buUI8OMU+G6tMO64buWTEDDqSDhu5HhurTEqElT4bq0S8OJ4buy4bq0OlPhu5jhurRT4buUIVPhu5jhurQ+w5Ij4bq0xKhJI+G6tFDhu5Thu4BA4bq0UOG7lEzhurRA4bu2VFPhu5jhurRQIuG6tEDhu5Qjw41A4bq0xKjhu5Thur5S4bq04bu4VcSoQeG6tMO64bua4bq0KMONPuG7ueG6tEvDlOG6tMSoRz7hurThu4g/WeG7luG6tOG7uOG7llPhu5ThurRA4bu2P1lT4buY4bu54bq04buy4buUw4lA4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tEDGr0Dhu7nhurTEqOG7lFThurRT4bq+U+G7mOG6tOG7uCNIQOG7ueG6tMSo4buUSEDhurRRP1hT4buY4bq0xKhFVOG7ueG6tOG7iOG6vFPhurRA4buUR1PhurTFqFPhu5jhurRLw4rhurRK4bq4U+G7lOG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq0QOG7lFfhu5bhurThu5jhu5ZFU+G6tOG7lMOZxKjhurThu5Thu6Thu5bhu7nhurRTR1Phu5jhurTEqEVU4bq0UOG7luG7jFPhurRA4buUOsSo4bu54bq0UOG7llPhu5ThurRT4buY4buU4buWw5VS4bq0KOG7juG6tFPFqFPhu5jhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7JB4bq0aOG7mFThurjhu5bhurQo4buWw5XEqOG6tEDhu5bhu4xT4bq04buU4bq4U+G7lOG6tMSo4buAQOG6tEDhu6JF4bu54bq04buIVVPhurThu7Lhu5RHU+G6tMSo4buUVOG6tMSoRz7hurRA4buUTFThurRLPVPhu5jhurThu7QjPuG6tEDhu7bhu5pT4buU4bq0UCLhurRA4buUI8ONQOG7ueG6tMWoU+G7mOG6tMOJ4buy4bq0SiVT4buY4bq0U+G7lCFT4buY4bq0xKjDicSo4buU4bq0UeG6uFLhurRSVuG7luG6tFPhu5Q/4bq04buIVVPhurThu4jDiuG6tEvhu6zhurRAP+G7rlPhu5jhu7nhurRT4buYxajhurThu4jhu6pA4bq0Sz9YxKjhurRT4buYRVLhurQq4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7Lhu5RHU+G6tCjhu5bhurThu7jhu5ZT4buU4bq04buURT7hurRT4buYR1LhurRKI1Phu5jhurRK4bucxKjhu5ThurRAO+G6tOG7mDtT4buY4bu54bq0QOG7pOG7luG7ueG6tFVA4bq0S8OU4bq04buy4buUI1PhurTEqOG7lFThurTEqEc+4bu54bq04buy4buUw5pT4buY4bq0QOG7tjvhurThu7hHI+G6tOG7iMOVU+G7lEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOCQ+G7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tELDguG6quG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL8SoSlNB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9KTOG7uFBAVOG7si9TTCnhu7gv4bqm4bqm4bqsxJAv4bqm4bqmw4JK4bqqw4JE4bqow4LhuqThuqRA4bqsQuG6rOG6plHEkC3hu5ZSReG7mEwtQuG6qERD4bqs4bqmQy1CQeG7oOG7suG7mOG6suG6tEVRQHbhurJnWeG6tOG7tuG7qlPhu5jhurRK4buWw5VT4bq0QMagxKjhu5ThurThu4g/WeG7luG6tOG6t+G7luG7kFPhurRZ4bq0PMOK4bq04bqv4buAxKjhurRmP+G7rlPhu5jhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOCQ+G6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6skLDguG6quG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssOD4bqvP1nhu5bhurThu5Hhu5Q94bq04bqv4buAxKjhurQ8w4rhurThuq/hu4DEqOG6tGY/4buuU+G7mOG6tEs/WMSo4bq0xKjFqFPhu5jhurRT4buUw41T4bq0UeG6uOG6tOG7uOG6vFPhurThu7Lhu5TDjFLhurRp4bqxaeG7keG6tOG6rOG6tOG7uEVU4bq0U+G6vlLhurThuqbDguG6puG6pEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buXVOG6uFPhurQ8w4rhurThuq/hu4DEqOG6tGY/4buuU+G7mOG6tMSoVeG6tOG6puG6qsOC4bq04buUReG6tEtIQOG6tFPFqFPhu5jhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7Lhu7nhurRL4buMU+G6tFNFPuG7ueG6tEvDiuG6tMSo4buUIz7DlFPhurRL4buw4buW4bq0Sz9YxKjhurRCw4LhurThu5RF4bq04bu4RVPhu5jhurRA4bu24buoU+G7mOG6tMSoRz7hurThur5T4bq04bu0I+G6vOG7t+G6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEtV4bu54bq04bqow4LhurThu5RF4bq0QOG7tuG7qFPhu5jhurThu4g/WeG7luG6tOG6t+G7luG7kFPhu7nhurThuqThuqrhurThu5RF4bq0QOG7tuG7qFPhu5jhurRA4buUTFThurRA4buWw5Ij4bq0xKjhu5Qjw4xT4bq0w7rhu5ZMQMOpIOG7kUHhurThu5fhu5RX4buW4bq04buY4buWRVPhurThu7QjReG7ueG6tMSo4buUxqBT4buU4bq04bu0Iz7hu45T4bq0PMOK4bq0S8OK4bq0xKhV4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurThu5jhu5bhurzhu5bhurThu7Lhu5TDieG7suG6tFPhu5Thu4ZS4bq0UOG7lCM+4buMU+G6tFDhu5TGoMSo4buU4bq04buI4bq44bq0xKhUU+G6tGjhu5RHU+G6tEpHU+G6tMSo4buUIz7DlFPhurRL4buw4buW4bq0SuG7lsOVU+G6tEDGoMSo4buU4bq0S0hA4bq0UT1F4bq0UE1S4bq04buU4buWw5Uj4bq04bu0I+G6vOG6tOG7uEVT4buY4bq0QOG7tuG7qFPhu5jhurTEqEc+4bq0xKhV4bq0Uj3hu5bhu7nhurRSRVPhu5jhurRR4bq64buW4bq0U+G6vlPhu5jhurThu7gjSEDhu7nhurTEqOG7lEhA4bq0UT9YU+G7mOG7ueG6tOG7lOG7lsOVI+G6tOG7tCPhurzhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhurTEqEVUQeG6tGjhu5TDjVPhurRA4buUSD7hurRLRz7hurRR4bq44bq04buUP1ZT4buY4bq0S+G7luG6tOG7suG7lCThurThu5RY4buy4bu54bq0aOG7lEdT4bq0SkdT4bq0S8OK4bq0S+G7qFPhu5jhurRA4buUI8ONU+G6tOG7lD9ZU+G7mOG6tDpT4buY4bq0KOG6uOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buUReG7luG6tEDhu7bDklPhurRK4buWw5VT4bq04bu24buqU+G7mOG7ueG6tEDhu5Qj4bq0Sz9YxKjhurThu5Thu5bDlSPhurThu7Qj4bq84bq04bu24bum4bq0U01AQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4NqU+G7mOG6tGbDkuG6tMO64bq+U+G6tOG6uVThurhT4buY4bu54bq04bqx4buUKuG6tEDhu5zEqOG7lOG6tMah4bqvaOG6t+G6tDzDiuG6tOG6r+G7gMSo4bq0Zj/hu65T4buY4bq0xKjhu5RU4bq04buI4buW4buMQOG7teG6tOKAnMO64buWw5XEqOG6tMSo4buUIz7DlFPhurRL4buw4buW4bq0S0hA4bq0UT1F4bq0UE1S4bq04buU4buWw5Uj4bq04bu0I+G6vOG6tOG7uEVT4buY4bq0QOG7tuG7qFPhu5jhurTEqEc+4bq0xKhV4bq0Uj3hu5bhurRA4bu2w5JT4bq0S+G7nEXhurThu4jhurhT4bq0PMOK4bq04bqv4buAxKjhurRmP+G7rlPhu5jhurRT4buUIVPhu5jhurRT4bq+UuG6tOG7mElT4bq0S0c+4bq0S8OK4bq0S0xS4bq0UeG6uuG7luG6tOG7lOG7lsOVI+G6tOG7tCPhurzhurRAxqDEqOG7lOG6tMSoLMSoQeG6tGjhu5hU4bq44buW4bq0KOG7lsOVxKjhurRTR1Phu5jhurTEqEVU4bq0QOG7lCPhurRT4buUw43hu7Lhu7nhurTEqOG6vOG7luG6tEDhu5Thu5bDlVPhurRLV+G7luG6tOG7uMavU+G7mOG6tOG7iOG6uOG6tMSoVFPhurRTxahT4buY4bq0SkdT4bu54bq0xKjDmlPhurThu5hV4buy4bq04buy4buUSVPhurRA4buURT7hurRL4buw4buW4bq0xKjhu67hurTEqEgj4bq0xKhHPuG6tEDhu7bhu6hT4buY4bq0xKgqReG6tEvhu5xF4bq04buy4buUP+G7rlPhu5jhu7nhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq0U8WoU+G7mOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tEDhu5RMVOG6tOG7lD9WU+G7mOG6tOG7uOG6vFPhurQ8I0hA4bq04buU4bq4U+G7mOG6tOG7lFVF4bu54bq0S8OJ4buy4bq0OlPhu5jhurRT4buY4bq4PuG6tMSo4bq4U+G7mOG6tEDGr0DhurThu5Thu65T4bq0U+G7lCPhurTEqEkj4bq0QOG7lOG7nOG6tEDhu7Y/V1Phu5jigJ1B4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+KAnOG6rz9Z4buW4bq0UeG6uOG6tFFU4bq64buW4bq0xKhHPuG6tEDhu7bhu6hT4buY4bq0Sz9YxKjhurRA4bu24buoU+G7mOG6tOG7suG7lOG7sOG6tOG7iOG7luG7jFPhurRT4buUSEDhurRZ4bq0PMOK4bq04bqv4buAxKjhurRmP+G7rlPhu5jhurThu5Thu5bDlVPhurRTRT5B4bq04buTI0XhurRS4buqQOG6tEDhu5RX4buW4bq04buY4buWRVPhurTEqEVT4buU4bq0QMOJxKjhu7nhurTEqFXhurRA4buUw5ThurRA4buUSD7hu7nhurThu5jhu5bGr1Phu5jhurThu4g/WeG7luG6tOG6t+G7luG7kFPhurRQ4buUw4nhurThu7Lhu5Qk4bq04buUWOG7suG6tChW4buW4bq0UOG7lMag4bq04buUw40j4bu54bq0QOG7lOG7sOG6tFPhu5Q/w51T4buY4bq0WeG6tEvhu5xF4bq04buy4buUP+G7rlPhu5hB4bq0w7rhu5rhurQow40+4bu54bq0PMOK4bq0UOG7lCM+4buMU+G6tFDhu5TGoMSo4buU4bq0U+G7mD9X4buW4bq0SkdT4bq0UlnhurThu7bhu6pT4buY4bq0SuG7lsOVU+G6tEDGoMSo4buU4bu54bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tFPhu5g7U+G7mOG6tFNHU+G7mOG6tMSoRVThurTEqOG7lEhA4bq0UT9YU+G7mOG6tOG7uOG6vFPhurThu7Lhu5TDjFJB4bq04bqz4buCxKjhurThu4jhu5bDlUDhu7nhurQ8w4rhurTEqCRT4buY4bq0KFbhu5bhurRTxahT4buY4bq0SkdT4bq0S+G7nEXhurThu7Lhu5Q/4buuU+G7mOG6tEvDiuG6tDxHPuG6tEosU+G7mOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0xKjFqFPhu5jhurRA4buUP+G7rlPhu5jhurThu5Thu5bDlSPhurThu4g/WeG7luG6tOG7keG7lD3hurThuq/hu4DEqOG6tCjhurjhurRLP1jEqOG6tMah4bqvaOG6t+G6tEDhu6JT4buU4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlVReG6tMSoxahT4buY4bq0U+G7lMONU+G6tFHhurjhurThu7jhurxT4bq04buy4buUw4xS4bq0aeG6sWnhu5HhurThuqzhurThu7hFVOG6tFPhur5S4bq04bqmw4LhuqbhuqTigJ3hu7nhurThurHhu5Qq4bq0QOG7nMSo4buU4bq0xqHhuq9o4bq34bq0PMOK4bq04bqv4buAxKjhurRmP+G7rlPhu5jhurTEqOG7lFThurThu4jhu5bhu4xA4bq0QOG7lMOSUkHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7siAjQOG7lFThu7bhurLDg+G6r+G6vFThurThu5fhu5RFU+G7lOG6oi/hu7LDgw==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]